Malayalam Lyrics

| | |

A A A

M അള്‍ത്താരയില്‍, തിരുബലിതന്‍
സമയം സമാഗതം
കുരിശോളം ഉയരുന്ന പ്രിയ സ്നേഹമാകും
ഈ ബലി മഹോന്നതം
F അള്‍ത്താരയില്‍, തിരുബലിതന്‍
സമയം സമാഗതം
കുരിശോളം ഉയരുന്ന പ്രിയ സ്നേഹമാകും
ഈ ബലി മഹോന്നതം
A അത്യുന്നതങ്ങളില്‍,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം
അവനിയില്‍ ഉന്നതനാം,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം
—————————————–
M മാനവ രക്ഷയ്‌ക്കൂഴിയില്‍ ഈശന്‍
നല്‍കിയ ദാനമല്ലോ
🎵🎵🎵
F മാനവ രക്ഷയ്‌ക്കൂഴിയില്‍ ഈശന്‍
നല്‍കിയ ദാനമല്ലോ
M പാപമോചനം, മര്‍ത്യനേകുവാന്‍
യേശുവിന്‍ ആത്മബലി
F പാപമോചനം, മര്‍ത്യനേകുവാന്‍
യേശുവിന്‍ ആത്മബലി
A അത്യുന്നതങ്ങളില്‍,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം
അവനിയില്‍ ഉന്നതനാം,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം
—————————————–
F മുറിയപ്പെടാനും അപരനുവേണ്ടി
പങ്കുവയ്‌ക്കപ്പെടാനും
🎵🎵🎵
M മുറിയപ്പെടാനും അപരനുവേണ്ടി
പങ്കുവയ്‌ക്കപ്പെടാനും
F ദൈവജനത്തിനു നാഥന്‍ നല്‍കിയ
സ്നേഹം സനാതനം
M ദൈവജനത്തിനു നാഥന്‍ നല്‍കിയ
സ്നേഹം സനാതനം
F അള്‍ത്താരയില്‍, തിരുബലിതന്‍
സമയം സമാഗതം
കുരിശോളം ഉയരുന്ന പ്രിയ സ്നേഹമാകും
ഈ ബലി മഹോന്നതം
M അള്‍ത്താരയില്‍, തിരുബലിതന്‍
സമയം സമാഗതം
കുരിശോളം ഉയരുന്ന പ്രിയ സ്നേഹമാകും
ഈ ബലി മഹോന്നതം
A അത്യുന്നതങ്ങളില്‍,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം
അവനിയില്‍ ഉന്നതനാം,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം
A അത്യുന്നതങ്ങളില്‍,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം
അവനിയില്‍ ഉന്നതനാം,
ഈശനു സ്തുതി പാടാം

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Altharayil Thirubali Than Samayam Samaagatham | അള്‍ത്താരയില്‍ തിരുബലിതന്‍ സമയം സമാഗതം Altharayil Thirubali Than Lyrics | Altharayil Thirubali Than Song Lyrics | Altharayil Thirubali Than Karaoke | Altharayil Thirubali Than Track | Altharayil Thirubali Than Malayalam Lyrics | Altharayil Thirubali Than Manglish Lyrics | Altharayil Thirubali Than Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Altharayil Thirubali Than Christian Devotional Song Lyrics | Altharayil Thirubali Than Christian Devotional | Altharayil Thirubali Than Christian Song Lyrics | Altharayil Thirubali Than MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Altharayil, Thiru Bali Than
Samayam Samaagatham
Kurisholam Uyarunna Priya Snehamaakum
Ee Bali Mahonnatham

Altharayil, Thiru Bali Than
Samayam Samaagatham
Kurisholam Uyarunna Priya Snehamaakum
Ee Bali Mahonnatham

Athyunnathangalil,
Eeshanu Sthuthi Paadam
Avaniyil Unnathanaam,
Eeshanu Sthuthi Paadaam

-----

Maanava Rakshaikk Oozhiyil Eeshan
Nalkiya Dhaanamallo

🎵🎵🎵

Maanava Rakshaikk Oozhiyil Eeshan
Nalkiya Dhaanamallo

Paapa Mochanam, Marthyanekuvan
Yeshuvin Aathma Bali
Paapa Mochanam, Marthyanekuvan
Yeshuvin Aathma Bali

Athyunnathangalil,
Eeshanu Sthuthi Paadam
Avaniyil Unnathanaam,
Eeshanu Sthuthi Paadaam

-----

Muriya Pedaanum Aparanu Vendi
Panku Veikka Pedaanum

🎵🎵🎵

Muriya Pedaanum Aparanu Vendi
Panku Veikka Pedaanum

Daiva Janathinu Naadhan Nalkiya
Sneham Sanaathanam
Daiva Janathinu Naadhan Nalkiya
Sneham Sanaathanam

Altharayil, Thiru Bali Than
Samayam Samaagatham
Kurisholam Uyarunna Priya Snehamaakum
Ee Bali Mahonnatham

Althaarayil, Thiru Bali Than
Samayam Samaagatham
Kurisholam Uyarunna Priya Snehamaakum
Ee Bali Mahonnatham

Athyunnathangalil,
Eeshanu Sthuthi Paadam
Avaniyil Unnathanaam,
Eeshanu Sthuthi Paadaam

Athyunnathangalil,
Eeshanu Sthuthi Paadam
Avaniyil Unnathanaam,
Eeshanu Sthuthi Paadaam

thiru bali thirubali beli thirubeli samagatham thirubalithan thirubelithan thiru bali than thirubali than thirubeli


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Remarkable!

Your email address will not be published.
Views 741.  Song ID 4545


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.