Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
M ഈശോ അണയും
പാവന നിമിഷമിതാ
തിരുജീവന്‍ പകരും
നിര്‍മ്മല നിമിഷമിതാ
F മമ നാഥന്, സ്‌തുതി പാടിടാം
മന വീണകള്‍, മീട്ടി പാടിടാം
M മമ നാഥന്, സ്‌തുതി പാടിടാം
മന വീണകള്‍, മീട്ടി പാടിടാം
F ഈശോ അണയും
പാവന നിമിഷമിതാ
തിരുജീവന്‍ പകരും
നിര്‍മ്മല നിമിഷമിതാ
A നാഥാ വരേണമേ
എന്നില്‍ നിറയണമേ
A നാഥാ വരേണമേ
എന്നില്‍ നിറയണമേ
—————————————–
M എന്‍ ജീവിത ദുഃഖങ്ങള്‍
തിരുകൈകളിലേകിടുന്നു
F എന്‍ ജീവിത ദുഃഖങ്ങള്‍
തിരുകൈകളിലേകിടുന്നു
M എന്റെ രോഗവും, എന്റെ വേദനയും
തിരുപാദത്തിലര്‍പ്പിക്കുന്നു
F എന്റെ രോഗവും, എന്റെ വേദനയും
തിരുപാദത്തിലര്‍പ്പിക്കുന്നു
A ഈശോ അണയും
പാവന നിമിഷമിതാ
തിരുജീവന്‍ പകരും
നിര്‍മ്മല നിമിഷമിതാ
A നാഥാ വരേണമേ
സൗഖ്യം തരേണമേ
A നാഥാ വരേണമേ
സൗഖ്യം തരേണമേ
—————————————–
F എന്റെ ഭാവിയും സ്വപ്‌നങ്ങളും
തിരുകൈകളിലേകിടുന്നു
M എന്റെ ഭാവിയും സ്വപ്‌നങ്ങളും
തിരുകൈകളിലേകിടുന്നു
F എന്റെ ഭീതിയും, എന്റെ ആശങ്കയും
തിരുപാദത്തിലര്‍പ്പിക്കുന്നു
M എന്റെ ഭീതിയും, എന്റെ ആശങ്കയും
തിരുപാദത്തിലര്‍പ്പിക്കുന്നു
F ഈശോ അണയും
പാവന നിമിഷമിതാ
തിരുജീവന്‍ പകരും
നിര്‍മ്മല നിമിഷമിതാ
M മമ നാഥന്, സ്‌തുതി പാടിടാം
മന വീണകള്‍, മീട്ടി പാടിടാം
F മമ നാഥന്, സ്‌തുതി പാടിടാം
മന വീണകള്‍, മീട്ടി പാടിടാം
M ഈശോ അണയും
പാവന നിമിഷമിതാ
തിരുജീവന്‍ പകരും
നിര്‍മ്മല നിമിഷമിതാ
A നാഥാ വരേണമേ
നേര്‍വഴി കാട്ടേണമേ
A നാഥാ വരേണമേ
നേര്‍വഴി കാട്ടേണമേ

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Thirujeevan Pakarum| ഈശോ അണയും പാവന നിമിഷമിതാ... Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Lyrics | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Song Lyrics | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Karaoke | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Track | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Malayalam Lyrics | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Manglish Lyrics | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Christian Devotional Song Lyrics | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Christian Devotional | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha Christian Song Lyrics | Eesho Anayum Pavana Nimishamitha MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Eesho Anayum
Pavana Nimishamitha
Thirujeevan Pakarum
Nirmala Nimishamitha

Ma Ma Nadhanu, Sthuthi Paadidam
Mana Veenakal, Meetti Padidam
Ma Ma Nadhanu, Sthuthi Paadidam
Mana Veenakal, Meetti Padidam

Eesho Anayum
Paavana Nimishamitha
Thirujeevan Pakarum
Nirmmala Nimishamitha

Nadha Varename
Ennil Nirayename
Nadha Varename
Ennil Nirayename

--------

En Jeevitha Dhukhangal,
Thiru Kaikalil Ekidunnu
En Jeevitha Dhukhangal,
Thiru Kaikalil Ekidunnu

Ente Rogavum, Ente Vedhanayum
Thiru Padhathil Arppikkunnu
Ente Rogavum, Ente Vedhanayum
Thiru Padhathil Arppikkunnu

Eesho Anayum
Pavana Nimisham Itha
Thiru Jeevan Pakarum
Nirmala Nimisham Itha

Nadha Varename
Saukyam Tharename
Nadha Varename
Saukyam Tharename

--------

Ente Bhaviyum Swapnangalum
Thiru Kaikalil Ekidunnu
Ente Bhaviyum Swapnangalum
Thiru Kaikalil Ekidunnu

Ente Bheethiyum, Ente Aashankayum
Thiru Padathil Arppikkunu
Ente Bheethiyum, Ente Aashankayum
Thiru Padathil Arppikkunu

Eesho Anayum
Pavana Nimishamitha
Thirujeevan Pakarum
Nirmala Nimishamitha

Ma Ma Nadhanu, Sthuthi Paadidam
Mana Veenakal Meetti Padidam
Ma Ma Nadhanu, Sthuthi Paadidam
Mana Veenakal Meetti Padidam

Eesho Anayum
Pavana Nimishamitha
Thirujeevan Pakarum
Nirmala Nimishamitha

Nadha Varename
Nervazhi Kattename
Nadha Varename
Nervazhi Kattename

eso eeso esso esho eesho eessho eeshoyanayum


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Wonderful!

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Views 2751.  Song ID 3161


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.