Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
R ഏകനാം ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍
🎵🎵🎵
A ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടേയും
ദൃശ്യാദൃശ്യങ്ങളാമെല്ലാറ്റിന്റെയും
സൃഷ്‌ടാവും സര്‍വ്വൈക ശക്തനുമായ
ദൈവപിതാവില്‍ ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍
A എല്ലാ യുഗങ്ങള്‍ക്കും മുമ്പു പിതാവില്‍
നിന്നു ജനിച്ചൊരു ദൈവസുതനും
ഏകനാം നാഥനും ജാതനുമായ
ക്രിസ്‌തുവാം ഈശോയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍
🎵🎵🎵
A ദൈവത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൈവമാണെന്നും
ദീപ്‌തിയില്‍ നിന്നുള്ള ദീപ്‌തിയാണെന്നും
സത്യദൈവം തന്നില്‍ നിന്നുള്ള സാക്ഷാല്‍
ദൈവമാണെന്നും ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍
A ജാതനാണെങ്കിലും സൃഷ്‌ടനല്ലെന്നും
സത്തയില്‍ താതനോടേകനാണെന്നും
സര്‍വ്വതും താന്‍ വഴി സൃഷ്‌ടമായെന്നും
സന്തതം ഞാനേവം വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍
🎵🎵🎵
A നമ്മള്‍ക്കും നമ്മള്‍തന്‍ രക്ഷയ്‌ക്കും വേണ്ടി
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നുമിറങ്ങിയീ പാരില്‍
കന്യാമറിയത്തില്‍ നിന്നു റൂഹായാല്‍
ധന്യ ശരീരമെടുത്തു നരനായ്
A പോന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് വാണിടും നാളില്‍
നമ്മള്‍ക്കായ് ഘോരമാം പീഢകളേറ്റു
ക്രൂശില്‍ മരിച്ചു സംസ്‌കാരവുമാര്‍ന്നു
വിശ്വസിക്കുന്നേ നീ സത്യങ്ങളെല്ലാം
🎵🎵🎵
A മുന്നം ലിഖിതങ്ങള്‍ ചൊന്നതുപോലെ
മൂന്നാം ദിവസമുയര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റു
സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേറി ഇരുന്നരുളുന്നു
തന്‍ പിതാവിന്‍ വലംപാര്‍ശ്വത്തിലായി
A ജീവിപ്പോരേയും മരിച്ചവരേയും
ന്യായം വിധിക്കാന്‍ പ്രതാപങ്ങളോടെ
വീണ്ടും വരും അന്തമില്ലാത്തതാണാ
തന്‍ വാഴ്‌ച്ചയെന്നതും വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍
🎵🎵🎵
A താതനില്‍ നിന്നും തനയനില്‍ നിന്നും
ചെമ്മേ പുറപ്പെടും പാവനാത്മാവില്‍
താതനും ജാതനുമൊന്നിച്ചു നിത്യം
സ്‌തുത്യനും പൂജ്യനുമാകും റൂഹായില്‍
A വേദപ്രവാചകന്മാര്‍ വഴിയെല്ലാം
നമ്മോടരുള്‍ചെയ്‌ത ജീവദാതാവും
കര്‍ത്താവുമായുള്ള പാവനാത്മാവില്‍
ഏറ്റം ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍
🎵🎵🎵
A വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനേക വിശുദ്ധ
കാതോലിക്കാപ്പസ്‌തോലിക്കാ സഭയില്‍
പാപവിമോചനമേകുന്നോരേക
ജ്ഞാനസ്‌നാനം ഭക്ത്യാ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നേന്‍
A മൃത്യു വരിച്ചവർക്കുള്ളോരുയിർപ്പും
നിത്യപരലോക ജീവിതവും ഞാന്‍
വിശ്വസിച്ചേറ്റമുറപ്പായിഹത്തില്‍
പ്രത്യാശയോടിതാ കാത്തിരിക്കുന്നേന്‍
A ആമ്മേന്‍

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen | ഏകനാം ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നേന്‍ Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Lyrics | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Song Lyrics | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Karaoke | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Track | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Malayalam Lyrics | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Manglish Lyrics | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Christian Devotional Song Lyrics | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Christian Devotional | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen Christian Song Lyrics | Ekanam Daivathil Vishwasikkunnen MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Ekanaam Daivathil Vishwasikkunnen

🎵🎵🎵

Akashathinteyum Bhoomiyudeyum
Dhrishya Dhrishyangalaam Ellattinteyum
Srishtavum Sarvaika Shakthanumaya
Daiva Pithavil Njan Vishwasikkunnen

Ella Yugangalkkum Munbu Pithavil
Ninnu Janichoru Daiva Suthanum
Ekanam Nadhanum Jathanumaya
Kristhuvaam Eeshoyil Vishwasikkunnen

🎵🎵🎵

Daivathil Ninnulla Daivamanennum
Deepthiyil Ninnulla Deepthiyanennum
Sathya Daivam Thannil Ninnulla Saakshaal
Daivamanennum Njan Vishwasikkunnen

Jathananenkilum Srishtanallennum
Sathayil Thaathanodekananennum
Sarvvathum Thaan Vazhi Srishtamayennum
Santhatham Njanevam Vishwasikkunnen

🎵🎵🎵

Nammalkkum Nammal Than Rakshaikkum Vendi
Swargathil Ninnum Irangiyee Paaril
Kanya Mariyathil Ninnu Roohayaal
Dhanya Shareerameduthu Naranaai

Ponthiyos Peelathos Vaanidum Naalil
Nammalkkaai Khoramaam Peedakalettu
Krooshil Marichu Samskaravumaarnnu
Vishwasikkunne Nee Sathyangalellam

🎵🎵🎵

Munnam Likhithangal Chonnathu Pole
Moonnaam Divasam Uyarthezhunnettu
Swargathileri Irunnarulunnu
Than Pithavin Valam Parshwathilaayi

Jeevipporeyum Marichavareyum
Nyayam Vidhikkaan Prathapangalode
Veendum Varum Anthamillathathaana
Than Vaazhchayennathum Vishwasikkunnen

🎵🎵🎵

Thaathanil Ninnum Thanayanil Ninnum
Chemme Purappedum Paavanaathmavil
Thaathanum Jaathanumonnichu Nithyam
Sthuthyanum Poojyanumakum Roohayil

Vedha Pravachakanmar Vazhiyellam
Nammodarul Cheytha Jeeva Dhathavum
Karthavumayulla Paavanaathmavil
Ettam Urappayi Vishwasikkunnen

🎵🎵🎵

Vishwasikkunnu Njaneka Vishudha
Katholikkappastholikka Sabhayil
Paapa Vimochanamekunnoreka
Njanasnanam Bhakthya Prakhyapikkunnen

Mrithyu Varichorkkulloruyarppavum
Nithya Paralokha Jeevithavum Njan
Vishwasichettam Urappayihathil
Prathyashayoditha Kathirikkunnen

Amen.

Aakashathinteyum bhoomiyudeyum bhumiyudeyum Ekanaam Ekanam Daivathil deivathil dhaivathil dheivathil Vishwasikkunnen vishwasikunnen drishya


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Spectacular!
 1. Tresa

  November 11, 2022 at 12:09 PM

  Thank you so much for uploading Latin Rite songs.

  Great work.

  Regards,

  Tresa

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Views 277.  Song ID 8967


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.