Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
M ഹൃദയം ഒരു ബലിവേദിയാക്കി
തിരുമുമ്പില്‍ അണയുന്നു ഞങ്ങള്‍
വരുമോ യാഗമേഷമായി
തരുമോ രക്ഷതന്‍ സൗഭാഗ്യം?
F ഹൃദയം ഒരു ബലിവേദിയാക്കി
തിരുമുമ്പില്‍ അണയുന്നു ഞങ്ങള്‍
വരുമോ യാഗമേഷമായി
തരുമോ രക്ഷതന്‍ സൗഭാഗ്യം?
A അര്‍പ്പകരായി തീരാന്‍, അര്‍ച്ചനയായി തീരാന്‍
സദയം വരുമോ നാഥാ?
A അര്‍പ്പകരായി തീരാന്‍, അര്‍ച്ചനയായി തീരാന്‍
സദയം വരുമോ നാഥാ?
—————————————–
M കാല്‍വരിയില്‍ നീ അണച്ചു
നിത്യമാം ഒരു യാഗം
ഈ ബലിയില്‍ നീ തരുന്നു
രക്ഷതന്‍ സൗഭാഗ്യം
F കാല്‍വരിയില്‍ നീ അണച്ചു
നിത്യമാം ഒരു യാഗം
ഈ ബലിയില്‍ നീ തരുന്നു
രക്ഷതന്‍ സൗഭാഗ്യം
M എന്നേശുവേ നീ നല്‍കീടും
സ്നേഹം എത്ര മഹനീയം
F എന്നേശുവേ നീ നല്‍കീടും
സ്നേഹം എത്ര മഹനീയം
A അര്‍പ്പകരായി തീരാന്‍, അര്‍ച്ചനയായി തീരാന്‍
സദയം വരുമോ നാഥാ?
A അര്‍പ്പകരായി തീരാന്‍, അര്‍ച്ചനയായി തീരാന്‍
സദയം വരുമോ നാഥാ?
—————————————–
F നിന്‍ ദേഹം എന്നാത്മാവിന്‍
പാഥേയമാകുന്നു
നിന്‍ നിണം പാപങ്ങള്‍തന്‍
കറകള്‍ കഴുകീടുന്നു
M നിന്‍ ദേഹം എന്നാത്മാവിന്‍
പാഥേയമാകുന്നു
നിന്‍ നിണം പാപങ്ങള്‍തന്‍
കറകള്‍ കഴുകീടുന്നു
F എന്നേശുവേ നീ നല്‍കീടും
ദാനം എത്ര സമ്പൂജ്യം
M എന്നേശുവേ നീ നല്‍കീടും
ദാനം എത്ര സമ്പൂജ്യം
A ഹൃദയം ഒരു ബലിവേദിയാക്കി
തിരുമുമ്പില്‍ അണയുന്നു ഞങ്ങള്‍
വരുമോ യാഗമേഷമായി
തരുമോ രക്ഷതന്‍ സൗഭാഗ്യം
A അര്‍പ്പകരായി തീരാന്‍, അര്‍ച്ചനയായി തീരാന്‍
സദയം വരുമോ നാഥാ?
A അര്‍പ്പകരായി തീരാന്‍, അര്‍ച്ചനയായി തീരാന്‍
സദയം വരുമോ നാഥാ?

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Hrudhayam Oru Balivedhiyakki | ഹൃദയം ഒരു ബലിവേദിയാക്കി തിരുമുമ്പില്‍ അണയുന്നു ഞങ്ങള്‍... Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Lyrics | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Song Lyrics | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Karaoke | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Track | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Malayalam Lyrics | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Manglish Lyrics | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Christian Devotional Song Lyrics | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Christian Devotional | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki Christian Song Lyrics | Hrudhayam Oru Balivedhiyakki MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Hrudayam Oru Balivedhiyakki,
Thiru Munpil Anayunnu Njangal
Varumo, Yagameshamayi,
Tharumo Rakshathan Soubhagyam?

Hrudayam Oru Balivedhiyakki,
Thiru Munpil Anayunnu Njangal
Varumo, Yagameshamayi,
Tharumo Rakshathan Soubhagyam?

Arpakarayi Theeran, Archanayaayi Theeran
Sadhayam, Varumo, Nadha?
Arpakarayi Theeran, Archanayaayi Theeran
Sadhayam, Varumo, Nadha?

-----------

Calvariyil Nee Anachu,
Nithyamam Oru Yagam
Ee Baliyil Nee Tharunnu,
Rakshathan Soubhagyam

Calvariyil Nee Anachu,
Nithyamam Oru Yagam
Ee Baliyil Nee Tharunnu,
Rakshathan Soubhagyam

Enneshuve Nee Nalkeedum,
Sneham, Ethra, Mahaneeyam
Enneshuve Nee Nalkeedum,
Sneham, Ethra, Mahaneeyam

Arpakarayi Theeran, Archanayaayi Theeran
Sadhayam, Varumo, Nadha?
Arpakarayi Theeran, Archanayaayi Theeran
Sadhayam, Varumo, Nadha?

-----------

Nin Dheham En Aathmavin,
Padheyam Akunnu
Nin Ninnam Paapangalthan,
Karakal Kazhukeedunnu

Nin Dheham En Aathmavin,
Padheyam Akunnu
Nin Ninnam Paapangalthan,
Karakal Kazhukeedunnu

Enneshuve Nee Nalkidum,
Dhanam, Ethra Samboojyam
Enneshuve Nee Nalkidum,
Dhanam, Ethra Samboojyam

Hridayam Oru Belivediyakki,
Thiru Munpil Anayunnu Njangal
Varumo, Yagameshamayi,
Tharumo Rakshathan Soubhagyam?

Arpakaraayi Theeran, Archanayaayi Theeraan
Sadhayam, Varumo, Nadha?
Arpakaraai Theeran, Archanayaayi Theeraan
Sadhayam, Varumo, Nadha?

Hridayam Hrudayam Hridhayam Hrudhayam Hridayamoru Hrudayamoru Hridhayamoru Hrudhayamoru hruthayam hrithayam hruthayamoru hrithayamoru balivedhi belivedhi aakki aaki mumbil munpil munbil mumpil balivedhiyakki belivedhiyakki balivediyakki belivediyakki balivethiyakku belivethiyakki


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Extraordinary!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 9039.  Song ID 2921


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.