Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
M ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി
സ്‌നേഹ ഗീതമേകിയും
കര്‍മ്മ ഭൂമി തളിരിടുന്ന
വര്‍ണ്ണമേകിയും
നമ്മില്‍ വാഴും ആദി നാമം
ഇന്നു വാഴ്‌ത്തീടാം
F ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി
സ്‌നേഹ ഗീതമേകിയും
കര്‍മ്മ ഭൂമി തളിരിടുന്ന
വര്‍ണ്ണമേകിയും
നമ്മില്‍ വാഴും ആദി നാമം
ഇന്നു വാഴ്‌ത്തീടാം
—————————————–
M ഞങ്ങള്‍ പാടുമീ സ്വരങ്ങള്‍
കീര്‍ത്തനങ്ങളാകണേ
F ഞങ്ങള്‍ പാടുമീ സ്വരങ്ങള്‍
കീര്‍ത്തനങ്ങളാകണേ
M ചോട് വയ്‌ക്കുമീ പദങ്ങള്‍
നൃത്ത ലോലമാകണേ
F ചോട് വയ്‌ക്കുമീ പദങ്ങള്‍
നൃത്ത ലോലമാകണേ
M കുഞ്ഞു വീടിനുള്‍ കളങ്ങള്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗമാകണേ
F കുഞ്ഞു വീടിനുള്‍ കളങ്ങള്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗമാകണേ
M അമ്മ നല്‍കും ഉമ്മ പോലും
അമൃതമാകണേ
F അമ്മ നല്‍കും ഉമ്മ പോലും
അമൃതമാകണേ
M പൂര്‍ണ്ണമീ ചരാചരങ്ങള്‍
ഗുരു വരങ്ങളാകണേ
F പൂര്‍ണ്ണമീ ചരാചരങ്ങള്‍
ഗുരു വരങ്ങളാകണേ
A ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി
സ്‌നേഹ ഗീതമേകിയും
കര്‍മ്മ ഭൂമി തളിരിടുന്ന
വര്‍ണ്ണമേകിയും
നമ്മില്‍ വാഴും ആദി നാമം
ഇന്നു വാഴ്‌ത്തീടാം

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Hrudhaya Raga Thanthri Meetti | ഹൃദയ രാഗ തന്ത്രി മീട്ടി സ്‌നേഹ ഗീതമേകിയും Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Lyrics | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Song Lyrics | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Karaoke | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Track | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Malayalam Lyrics | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Manglish Lyrics | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Christian Devotional Song Lyrics | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Christian Devotional | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti Christian Song Lyrics | Hrudhaya Raga Thanthri Meetti MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Hridaya Raaga Thanthri Meetti
Sneha Geethamekiyum
Karmma Bhoomi Thaliridunna
Varnnamekiyum
Nammil Vaazhum Aadhi Naamam
Innu Vaazhthidaam

Hridaya Raaga Thanthri Meetti
Sneha Geethamekiyum
Karmma Bhoomi Thaliridunna
Varnnamekiyum
Nammil Vaazhum Aadhi Naamam
Innu Vaazhthidaam

-----

Njangal Paadumee Swarangal
Keerthanangalaakane
Njangal Paadumee Swarangal
Keerthanangalaakane

Chodu Veikkumee Padhangal
Nritha Lolamaakane
Chodu Veikkumee Padhangal
Nritha Lolamaakane

Kunju Veedinulkkalangal
Swargamaakane
Kunju Veedinulkkalangal
Swargamaakane

Amma Nalkum Umma Polum
Amruthamaakane
Amma Nalkum Umma Polum
Amruthamaakane

Poornamee Charaacharangal
Guru Varangalakane
Poornamee Charaacharangal
Guru Varangalakane

Hridaya Raaga Thanthri Meetti
Sneha Geethamekiyum
Karmma Bhoomi Thaliridunna
Varnnamekiyum
Nammil Vaazhum Aadhi Naamam
Innu Vaazhthidaam

Hrudhaya Hridhaya Hrudaya Hridaya Raaga Raga Thanthri Thanthree Thantri Thantree Mitti Miti Meeti Meetti


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Impressive!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 545.  Song ID 8818


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.