Malayalam Lyrics

| | |

A A A

There are 3 varieties of this Song.
Song 1 : Oshana – Karthavin Poojitha Naamathil
Song 2 : Oshana – Sehiyon Puthri Modham Punaruka
Song 3 : Oshana – Karthavin Thiru Naamathil

SONG 1  SONG 2  SONG 3

Song 1

A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ! ഓശാനാ!
—————————————–
M ​​കര്‍ത്താവിന്‍ പൂജിത​ ​നാമത്തില്‍
വന്നവനെ വാഴ്‌ത്തിപ്പാടിടുവിന്‍
F ​വിണ്ണിന്‍​ ​പൂവേദിയിലോ​ശാനാ
ദാവീദിന്‍ സൂനുവിനോശാനാ
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ! ഓശാനാ!
—————————————–
F ​ബാലകരും തീര്‍ത്ഥകരും
​​നാഥനു ജ​യ്‌ഗാനം പാടുന്നു
M ​പുതുമലരും തളിരിലയും
​​നാഥനു ജ​യ്‌ഗാനം പാടുന്നു
A ​​​നാഥനു ജ​യ്‌ഗാനം പാടുന്നു.
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ! ഓശാനാ!
—————————————–
M ജയ് വിളിയാല്‍ ചില്ലകളുണരുന്നു
പാതകളില്‍ തോരണമിളകുന്നു
F ​ദൈവസുതന്‍ വിനയവിരാജിതനായ്
അണയുന്നു നഗര കവാടത്തില്‍
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ! ഓശാനാ!
—————————————–
F ​വിണ്ഡലവും ഭൂതലവും
മംഗളഗീതിയില്‍ മുഴുകുന്നു
M ​വാനവരും മാനവരും
നൂതന സന്തോഷം നുകരുന്നു
A ​​​നൂതന സന്തോഷം നുകരുന്നു.
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ! ഓശാനാ!
—————————————–
M വെണ്‍നുരയാലാഴി അലംകൃതമായ്
നീലിമയാല്‍ അംബരവീഥികളും
F ​കാനനവും കാഞ്ചന പൂവനവും
നാഥനു സൗരഭ്യം പകരുന്നു
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ! ഓശാനാ!

Song 2

A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
—————————————–
M ​സെഹിയോന്‍​ പുത്രീ, മോദം പുണരുക
നിന്നുടെ നാഥനിതാ
പ്രതാപവാനായ് വരുന്നു പൊന്നിന്‍
കീര്‍ത്തനവീചികളില്‍
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
—————————————–
F ​വിനീതനായൊരു കഴുതക്കുഞ്ഞിന്‍
പുറത്തെഴുന്നള്ളി
​സൈത്തിന്‍ ചില്ലകള്‍ വിതറിയ വഴിയേ
വരുന്നു ദൈവസുതന്‍
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
—————————————–
M ​നിരയായ് നീങ്ങും ബാലികമാരുടെ
​​കീര്‍ത്തനമുയരുമ്പോള്‍
​ബാലന്മാരുടെ കൈയില്‍ ചില്ലകള്‍
താളം തുള്ളുന്നു
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
—————————————–
F ​ഓശാനകളാലാഴിചലിക്കു​-​
ന്നംബരമുണരുന്നു;
സ്വരവീചികളാലവ​ ​നീവാസികള്‍
പുളകം കൊള്ളുന്നു.
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
A ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ
ഓശാനാ, ​ഓശാനാ
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാനാ

Song 3

A ഓശാന, ​ഓശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
A ഓശാന, ​ഓശാന
—————————————–
M ​കര്‍ത്താവി​ന്‍ തിരുനാമത്തില്‍
വന്നവനുന്നതനോശാന
F ​ദൈവകുമാരകനോശാന
വാനവ​ ​വീഥിയിലോശാന.
A ഓശാന, ​ഓശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
A ഓശാന, ​ഓശാന
—————————————–
F ​സൈത്തിന്‍ ചില്ലകള്‍ വിതറുകയായ്
ജയസ്വരവീചികളുയരുകയായ്
M ​ബാലകനിരയുടെ പാണികളില്‍
ചില്ലകള്‍ താളം തുള്ളുകയായ്.
A ഓശാന, ​ഓശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
A ഓശാന, ​ഓശാന
—————————————–
M ​വിനയാന്വിതനായ് ദൈവസുതന്‍
വരുന്നു നഗരകവാടത്തില്‍
F ​വാനവ​ ​മാനവ​ ​വൃന്ദങ്ങള്‍
വിണ്ണിന്‍ നാഥനെ വാഴ്‌ത്തുകയായ്.
A ഓശാന, ​ഓശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
A ഓശാന, ​ഓശാന
—————————————–
F ​കീര്‍ത്തന​ ​വീചികളുയരുകയായ്
പാര്‍ത്തലമാര്‍ത്തു​ ​വിളിക്കുകയായ്
M ​അംബരവീഥികളുണരുകയായ്
അംബുദ​ ​വീഥികള്‍ തെളിയുകയായ്.
A ഓശാന, ​ഓശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
A ഓശാന, ​ഓശാന
—————————————–
M ​രാജാവാഗതനാകുംപോല്‍
രക്ഷാനായകനണയുകയായ്
F ​വിണ്ഡല​ ​നാഥനെഴുന്നള്ളും
വേളയില്‍ മോദം നിറയുകയായ്.
A ഓശാന, ​ഓശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
A ഓശാന, ​ഓശാന
—————————————–
F ​കഴുതക്കുഞ്ഞിന്‍ പുറമേറി​-​
ക്കരുണാരൂപന്‍ വന്നണയും
M ​നിമിഷങ്ങളിലാ​ ​ജനവൃന്ദം
​​നിര്‍വൃതി ജയ് വിളിയാക്കുകയായ്.
A ഓശാന, ​ഓശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന
A ഓശാന, ​ഓശാന

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Oshana Oshana Daveedhin Suthanoshana | ഓശാന, ​ഓശാന ദാവീദിന്‍ സുത​നോശാന Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Lyrics | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Song Lyrics | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Karaoke | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Track | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Malayalam Lyrics | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Manglish Lyrics | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Christian Devotional Song Lyrics | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Christian Devotional | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) Christian Song Lyrics | Oshana Oshana Daveedin Suthanoshana (Oshana Mass) MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Oshana, Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana! Oshana!

-----

Karthavin Poojitha Naamathil
Vannavane Vaazhthi Paadiduvin
Vinnin Poovedhiyil Oshana
Daveedhin Soonuvin Oshana

Oshana, Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana! Oshana!

-----

Baalakarum, Theerthakarum
Naadhanu Jai Gaanam Paadunnu
Puthumalarum Thalirilayum
Naadhanu Jai Gaanam Paadunnu
Naadhanu Jai Gaanam Paadunnu

Oshana, Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana! Oshana!

-----

Jai Viliyaal Chillakal Unarunnu
Paathakalil Thoranam Ilakunnu
Daiva Suthan Vinaya Viraajithanaai
Anayunnu Nagara Kavaadathil

Oshana, Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana! Oshana!

-----

Vindalavum Bhoothalavum
Mangala Geethiyil Muzhukunnu
Vaanavarum Maanavarum
Noothana Santhosham Nukarunnu
Noothana Santhosham Nukarunnu

Oshana, Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana! Oshana!

-----

Ven Nurayaalaazhiyalamkrithamaai
Neelimayaal Ambara Veedhikalum
Kaananavum Kanchana Poovanavum
Nadhanu Saurabhyam Pakarunnu

Oshana, Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana! Oshana!-------------------------------------------------

Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana
Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana
Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana

------

Sehiyon Puthri Modham Punaruka
Ninnude Nadhanitha
Prathapavanaai Varunnu Ponnin
Keerthana Veechikalil

Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana
Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana

-----

Veenithanayoru Kazhutha Kunjin
Purathezhunnalli
Saithin Chillakal Vithariya Vazhiye
Varunnu Daiva Suthan

Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana
Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana

-----

Nirayaai Neengum Balikamarude
Keerthanamuyarumbol
Balanmarude Kayyil Chillakal
Thaalam Thullunnu

Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana
Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana

-----

Oshanakalaal Aazhichalikkun
Ambaram Unarunnu
Swaraveechikalaalava Neevasikal
Pulakam Kollunnu

Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana
Oshana Oshana
Daveedhin Suthanoshana

Oshana Oshana
Daveedhin Sudhanoshana
Oshana Oshana
Daveedhin Sudhanoshana

Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Phenomenal!

Your email address will not be published.
Views 1125.  Song ID 4567


KARAOKE


TRACK - SONG 1


TRACK - SONG 2

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.