Malayalam Lyrics

| | |

A A A

M ഉന്നതവാനിടമേ
വാതില്‍ തുറക്കുക നീ
മംഗളദീപവുമായ്
മന്നവനണയുന്നു.
F ഉന്നതവാനിടമേ
വാതില്‍ തുറക്കുക നീ
മംഗളദീപവുമായ്
മന്നവനണയുന്നു.
—————————————–
M നിത്യമനോഹരനാം
നിര്‍മ്മല ദൈവസുതന്‍
വെള്ളി വെളിച്ചത്തില്‍
മുങ്ങി വിളങ്ങുന്നു.
F നിത്യമനോഹരനാം
നിര്‍മ്മല ദൈവസുതന്‍
വെള്ളി വെളിച്ചത്തില്‍
മുങ്ങി വിളങ്ങുന്നു.
A ഉന്നതവാനിടമേ
വാതില്‍ തുറക്കുക നീ
മംഗളദീപവുമായ്
മന്നവനണയുന്നു.
—————————————–
F പൊട്ടിയ ബന്ധത്തിന്‍
കണ്ണികള്‍ കൂടുന്നു
വീണ്ഡലമവനിയുമായ്
വീണ്ടുമിണങ്ങുന്നു.
M പൊട്ടിയ ബന്ധത്തിന്‍
കണ്ണികള്‍ കൂടുന്നു
വീണ്ഡലമവനിയുമായ്
വീണ്ടുമിണങ്ങുന്നു.
A ഉന്നതവാനിടമേ
വാതില്‍ തുറക്കുക നീ
മംഗളദീപവുമായ്
മന്നവനണയുന്നു.

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee | ഉന്നതവാനിടമേ വാതില്‍ തുറക്കുക നീമംഗളദീപവുമായ് Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Lyrics | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Song Lyrics | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Karaoke | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Track | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Malayalam Lyrics | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Manglish Lyrics | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Christian Devotional Song Lyrics | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Christian Devotional | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee Christian Song Lyrics | Unnatha Vanidame Vathil Thurakuka Nee MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Unnatha Vaanidame
Vaathil Thurakkuka Nee
Mangala Deepavumaai
Mannavan Anayunnu

Unnatha Vaanidame
Vaathil Thurakkuka Nee
Mangala Deepavumaai
Mannavan Anayunnu

-----

Nithya Manoharanaam
Nirmmala Daiva Suthan
Velli Velichathil
Mungi Vilangunnu

Nithya Manoharanaam
Nirmmala Daiva Suthan
Velli Velichathil
Mungi Vilangunnu

Unnatha Vaanidame
Vaathil Thurakkuka Nee
Mangala Deepavumaai
Mannavan Anayunnu

-----

Pottiya Bandhanathin
Kannikal Koodunnu
Vindalam Avaneeyumaai
Veendum Inangunnu

Pottiya Bandhanathin
Kannikal Koodunnu
Vindalam Avaneeyumaai
Veendum Inangunnu

Unnatha Vanidame
Vathil Thurakkuka Nee
Mangala Deepavumaai
Mannavan Anayunnu

unatha vanidame vannidame vaanidame vaannidame vathil vaathil thurakkukka thurakkuka


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Mind-Boggling!

Your email address will not be published.
Views 891.  Song ID 4660


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.