Malayalam Lyrics

| | |

A A A

M വാനില്‍ വാഴും മഹോന്നതനേ
മാനവര്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു നിന്മഹത്വം
വാനിലെ മാലാഖവൃന്ദവും പാടുന്നു
പരിശുദ്ധനാണു നീ പരിശുദ്ധന്‍
F വാനില്‍ വാഴും മഹോന്നതനേ
മാനവര്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു നിന്മഹത്വം
വാനിലെ മാലാഖവൃന്ദവും പാടുന്നു
പരിശുദ്ധനാണു നീ പരിശുദ്ധന്‍
A ഓശാന ഓശാന തിരുസുതനേ
ഓശാന ഓശാന പരിശുദ്ധനേ
ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനെ ഓശാന
പരിശുദ്ധനെ, ഓശാന ഓശാന
A ഓശാന ഓശാന തിരുസുതനേ
ഓശാന ഓശാന പരിശുദ്ധനേ
ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനെ ഓശാന
പരിശുദ്ധനെ, ഓശാന ഓശാന
—————————————–
M ഏകനാം ദൈവത്തില്‍ ഒന്നുചേര്‍ന്ന്
സര്‍വ്വചരാചരം പാടീടുന്നു
🎵🎵🎵
F ഏകനാം ദൈവത്തില്‍ ഒന്നുചേര്‍ന്ന്
സര്‍വ്വചരാചരം പാടീടുന്നു
M വാനിന്റെ കീഴിലെ, രക്ഷയെ ഏവരും
സര്‍വ്വം മറന്നു സ്തുതിച്ചീടുന്നു
F വാനിന്റെ കീഴിലെ, രക്ഷയെ ഏവരും
സര്‍വ്വം മറന്നു സ്തുതിച്ചീടുന്നു
A ഓശാന ഓശാന തിരുസുതനേ
ഓശാന ഓശാന പരിശുദ്ധനേ
ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനെ ഓശാന
പരിശുദ്ധനെ, ഓശാന ഓശാന
A ഓശാന ഓശാന തിരുസുതനേ
ഓശാന ഓശാന പരിശുദ്ധനേ
ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനെ ഓശാന
പരിശുദ്ധനെ, ഓശാന ഓശാന
—————————————–
F രാജനായി വാഴുന്ന സര്‍വ്വശക്താ
ഹൃദയങ്ങള്‍ പാടുന്നു നിന്‍ മഹത്വം
🎵🎵🎵
M രാജനായി വാഴുന്ന സര്‍വ്വശക്താ
ഹൃദയങ്ങള്‍ പാടുന്നു നിന്‍ മഹത്വം
F സ്നേഹപ്രേവാഹകന്‍ യേശു മഹേശന്‍
പരിശുദ്ധനായി എന്നും വാണീടുന്നു
M സ്നേഹപ്രേവാഹകന്‍ യേശു മഹേശന്‍
പരിശുദ്ധനായി എന്നും വാണീടുന്നു
F വാനില്‍ വാഴും മഹോന്നതനേ
മാനവര്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു നിന്മഹത്വം
വാനിലെ മാലാഖവൃന്ദവും പാടുന്നു
പരിശുദ്ധനാണു നീ പരിശുദ്ധന്‍
M വാനില്‍ വാഴും മഹോന്നതനേ
മാനവര്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു നിന്മഹത്വം
വാനിലെ മാലാഖവൃന്ദവും പാടുന്നു
പരിശുദ്ധനാണു നീ പരിശുദ്ധന്‍
A ഓശാന ഓശാന തിരുസുതനേ
ഓശാന ഓശാന പരിശുദ്ധനേ
ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനെ ഓശാന
പരിശുദ്ധനെ, ഓശാന ഓശാന
A ഓശാന ഓശാന തിരുസുതനേ
ഓശാന ഓശാന പരിശുദ്ധനേ
ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനെ ഓശാന
പരിശുദ്ധനെ, ഓശാന ഓശാന

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Vanil Vazhum Mahonnathane Manavar Vazhthunnu Nin Mahathvam | വാനില്‍ വാഴും മഹോന്നതനേ മാനവര്‍... Vaanil Vaazhum Mahonnathane Lyrics | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Song Lyrics | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Karaoke | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Track | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Malayalam Lyrics | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Manglish Lyrics | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Christian Devotional Song Lyrics | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Christian Devotional | Vaanil Vaazhum Mahonnathane Christian Song Lyrics | Vaanil Vaazhum Mahonnathane MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Vaanil Vazhum Mahonnathane
Manavar Vazhthunnu Nin Mahathvam
Vanile Malakha Vrundhavum Padunnu
Parishudhan Annu Nee Parishudhan

Vaanil Vazhum Mahonnathane
Manavar Vazhthunnu Nin Mahathvam
Vanile Malakha Vrundhavum Padunnu
Parishudhan Annu Nee Parishudhan

Oshana Oshana Thiru Sudhane
Oshana Oshana Parishudhane
Daivathin Puthrane Oshana
Parishudhane, Oshana Oshana

Oshana Oshana Thiru Sudhane
Oshana Oshana Parishudhane
Daivathin Puthrane Oshana
Parishudhane, Oshana Oshana

-----

Ekanaam Daivathil Onnu Chernnu
Sarvacharacharam Padeedunnu

🎵🎵🎵

Ekanaam Daivathil Onnu Chernnu
Sarvacharacharam Padeedunnu

Vaninte Keezhile, Rakshaye Evarum
Sarvvam Marannu Sthuthicheedunnu
Vaninte Keezhile, Rakshaye Evarum
Sarvvam Marannu Sthuthicheedunnu

Oshana Oshana Thiru Sudhane
Oshana Oshana Parishudhane
Daivathin Puthrane Oshana
Parishudhane, Oshana Oshana

Oshana Oshana Thiru Sudhane
Oshana Oshana Parishudhane
Daivathin Puthrane Oshana
Parishudhane, Oshana Oshana

-----

Rajanayi Vaazhunna Sarvashaktha
Hrudhayangal Padunnu Nin Mahathvam

🎵🎵🎵

Rajanayi Vaazhunna Sarvashaktha
Hrudhayangal Padunnu Nin Mahathvam

Snehaprevahakan Yeshu Maheshan
Parishudhanayi Ennum Vaneedunnu
Snehaprevahakan Yeshu Maheshan
Parishudhanayi Ennum Vaneedunnu

Vanil Vaazhum Mahonnathane
Manavar Vazhthunnu Nin Mahathvam
Vanile Malakha Vrundhavum Padunnu
Parishudhan Annu Nee Parishudhan

Vanil Vaazhum Mahonnathane
Manavar Vazhthunnu Nin Mahathvam
Vanile Malakha Vrundhavum Padunnu
Parishudhan Annu Nee Parishudhan

Oshana Oshana Thiru Sudhane
Oshana Oshana Parishudhane
Daivathin Puthrane Oshana
Parishudhane, Oshana Oshana

Oshana Oshana Thiru Sudhane
Oshana Oshana Parishudhane
Daivathin Puthrane Oshana
Parishudhane, Oshana Oshana

vanil vannil vaanil vaannil vaazhum vazhum mahonnathane mahonathane maanavar


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Extraordinary!

Your email address will not be published.
Views 771.  Song ID 3398


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.