Malayalam Lyrics

| | |

A A A


This is the Divya Rahasya Geetham / Kazcha Samarppana Geetham (ഓനീസാ ദ്റാസേ), sung during the Pesaha Thursday Holy Qurbana.

S വരുവിന്‍, നമുക്കു കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്‌ത്താം
A കുരിശില്‍ ഭീകരമാം
പീഢകളേറ്റിടുവാന്‍
പോകുകയായ് നാഥന്‍.
പാവനമാം ബലിവേദികയില്‍
കാണ്മൂ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍
നാമിന്നീശോ മിശിഹാ തന്‍
ബലി തന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ മുഴുകുന്നു.
വാഴ്‌ത്തീടാം, വിണ്ണിന്‍ ദാനങ്ങള്‍.
—————————————–
S കര്‍ത്താവിനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് അവനില്‍ പ്രത്യാശയര്‍പ്പിക്കുവിന്‍.
A കുരിശില്‍ ഭീകരമാം
പീഢകളേറ്റിടുവാന്‍
പോകുകയായ് നാഥന്‍.
പാവനമാം ബലിവേദികയില്‍
കാണ്മൂ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍
നാമിന്നീശോ മിശിഹാ തന്‍
ബലി തന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ മുഴുകുന്നു.
വാഴ്‌ത്തീടാം, വിണ്ണിന്‍ ദാനങ്ങള്‍.

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Lyrics | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Song Lyrics | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Karaoke | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Track | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Malayalam Lyrics | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Manglish Lyrics | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Christian Devotional Song Lyrics | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Christian Devotional | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) Christian Song Lyrics | Varuvin Namukku Karthavine Vazhtham (Pesaha Mass) MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A AMedia

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Outstanding!

Your email address will not be published.
Views 739.  Song ID 4582


KARAOKE

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.