Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
A ലോകത്തിന്‍ വഴികളിലുഴലാതെ
പാപത്തിന്‍ പാതകള്‍ പുണരാതെ
ദൈവത്തിന്‍ പരിമളപൂവനിയില്‍
പനിമലരായ് വന്നൊരു പുണ്യാത്മാ
പനിമലരായ് വന്നൊരു പുണ്യാത്മാ
A മാമലമേലുയരും നഗരം നീ
മോഹനമാം നിര്‍മ്മലദീപം നീ
A മാമലമേലുയരും നഗരം നീ
മോഹനമാം നിര്‍മ്മലദീപം നീ
A ധരയിന്മേല്‍  മര്‍ത്യനു  മാതൃക നീ
വിനയമോടെ വന്ദനമരുളുന്നു
A ധരയിന്മേല്‍  മര്‍ത്യനു  മാതൃക നീ
വിനയമോടെ വന്ദനമരുളുന്നു
A ലോകത്തിന്‍ വഴികളിലുഴലാതെ
പാപത്തിന്‍ പാതകള്‍ പുണരാതെ
ദൈവത്തിന്‍ പരിമളപൂവനിയില്‍
പനിമലരായ് വന്നൊരു പുണ്യാത്മാ
പനിമലരായ് വന്നൊരു പുണ്യാത്മാ

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Paapathin Pathakal Punarathe | ലോകത്തിന്‍ വഴികളിലുഴലാതെ പാപത്തിന്‍ പാതകള്‍ പുണരാതെ Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Lyrics | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Song Lyrics | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Karaoke | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Track | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Malayalam Lyrics | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Manglish Lyrics | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Christian Devotional Song Lyrics | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Christian Devotional | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe Christian Song Lyrics | Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Lokhathin Vazhikalil Uzhalathe
Paapathin Pathakal Punarathe
Daivathin Parimala Poovaniyil
Panimalarai Vannoru Punyathma
Panimalarai Vannoru Punyathma

Mamalamel Uyarum Nagaram Nee
Mohanamaam Nirmmala Deepam Nee
Mamalamel Uyarum Nagaram Nee
Mohanamaam Nirmmala Deepam Nee
Dharayinmel Marthyanu Mathruka Nee
Vinayamode Vandanam Arulunu
Dharayinmel Marthyanu Mathruka Nee
Vinayamode Vandanam Arulunu

Lokathin Vazhikalil Uzhalathe
Paapathin Pathakal Punarathe
Daivathin Parimala Poovaniyil
Panimalarai Vannoru Punyathma
Panimalarai Vannoru Punyathma

lokathin lokhathin vazhikallil vazhikaliluzhalathe


Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Outstanding!
  1. nessin

    July 21, 2021 at 1:44 PM

    weel done

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Views 3408.  Song ID 2912


KARAOKE

If you have the Karaoke URL to this Song, please type-in the URL in the Comment section below or Send it via the Contact Us page to share the Karaoke file with others.