Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
M ഓശാന ഈശനു സതതം
ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന
F ഓശാന ഈശനു സതതം
ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന
—————————————–
M പരിശുദ്ധന്‍ പരിശുദ്ധന്‍ പരമശക്തന്‍
നിരന്തരം മുഴങ്ങുന്നു വാനിലേവം
F ഇഹപരമഖിലവുമഖിലേശ്വര
മഹിമയാല്‍ നിറയുന്നു നിരുപമമേ
A ഓശാന ഈശനു സതതം
ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന
—————————————–
F അഴകെഴുമംബര സീമകളും
ആഴികള്‍ ചൂഴുമീ ഭൂതലവും
M മാമലയാറുകള്‍ മാമരങ്ങള്‍
പ്രിയംകരം പാടുന്നു സംഗീതങ്ങള്‍
A ഓശാന ഈശനു സതതം
ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന
A ഓശാന ഈശനു സതതം
ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Oshana Eeshanu Sathatham Oshana Oshana Oshana | ഓശാന ഈശനു സതതം ഓശാന, ഓശാന, ഓശാന... Oshana Eeshanu Sathatham Lyrics | Oshana Eeshanu Sathatham Song Lyrics | Oshana Eeshanu Sathatham Karaoke | Oshana Eeshanu Sathatham Track | Oshana Eeshanu Sathatham Malayalam Lyrics | Oshana Eeshanu Sathatham Manglish Lyrics | Oshana Eeshanu Sathatham Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Oshana Eeshanu Sathatham Christian Devotional Song Lyrics | Oshana Eeshanu Sathatham Christian Devotional | Oshana Eeshanu Sathatham Christian Song Lyrics | Oshana Eeshanu Sathatham MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Oshana Eeshanu Sathatham
Oshana Oshana Oshana
Oshana Eeshanu Sathatham
Oshana Oshana Oshana

Parishudhan Parishudhan Paramashakthan
Nirantharam muzhangunnu vaanilevam
Iha paramakhilavum Akhileshwara
Mahimayal nirayunnu nirupamame

Oshana Eeshanu Sathatham
Oshana Oshana Oshana

Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Prodigious!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Views 8716.  Song ID 3060


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.