Malayalam Lyrics

| | |

A A A

My Notes
M വ്യാകുല മാതാവേ
ആശ്രയമേകണമേ
F ആകുല മാനസരായ്
പാവന സന്നിധിയില്‍
M അണയും സുതരെ
അലിവോടോര്‍ക്കണമേ
F അമ്മേ, കരയും സുതരെ
അരികില്‍ ചേര്‍ക്കണമേ
M വ്യാകുല മാതാവേ
ആശ്രയമേകണമേ
F അണയും സുതരെ
അലിവോടോര്‍ക്കണമേ
M അമ്മേ, കരയും സുതരെ
അരികില്‍ ചേര്‍ക്കണമേ
—————————————–
M കുരിശിന്‍ വഴിയില്‍, തിരുസുതനരികില്‍
ഉരുകിയ ഹൃദയവുമായ്
F കുരിശിന്‍ വഴിയില്‍, തിരുസുതനരികില്‍
ഉരുകിയ ഹൃദയവുമായ്
M ദൈവപിതാവിന്‍ തിരുഹിതമതുപോല്‍
ജീവിതമര്‍പ്പണമേകി നീ…
🔔
F വ്യാകുല മാതാവേ
ആശ്രയമേകണമേ
M അണയും സുതരെ
അലിവോടോര്‍ക്കണമേ
F അമ്മേ, കരയും സുതരെ
അരികില്‍ ചേര്‍ക്കണമേ
—————————————–
F ജീവിത മരുവില്‍, സഹന തീയില്‍
പിടയുന്നു നിന്‍ തനയര്‍
M ജീവിത മരുവില്‍, സഹന തീയില്‍
പിടയുന്നു നിന്‍ തനയര്‍
F വ്യാകുല നാഥേ യേശുവിനമ്മേ
ഞങ്ങള്‍ക്കായ് തുണയേകണേ…
🔔
M വ്യാകുല മാതാവേ
ആശ്രയമേകണമേ
F ആകുല മാനസരായ്
പാവന സന്നിധിയില്‍
M അണയും സുതരെ
അലിവോടോര്‍ക്കണമേ
F അമ്മേ, കരയും സുതരെ
അരികില്‍ ചേര്‍ക്കണമേ
A വ്യാകുല മാതാവേ
ആശ്രയമേകണമേ
A അണയും സുതരെ
അലിവോടോര്‍ക്കണമേ
A അമ്മേ, കരയും സുതരെ
അരികില്‍ ചേര്‍ക്കണമേ

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Vyakula Mathave Aashrayamekaname | വ്യാകുല മാതാവേ ആശ്രയമേകണമേ ആകുല മാനസരായ് പാവന സന്നിധിയില്‍ Vyakula Mathave Aashrayamekaname Lyrics | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Song Lyrics | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Karaoke | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Track | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Malayalam Lyrics | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Manglish Lyrics | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Christian Devotional Song Lyrics | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Christian Devotional | Vyakula Mathave Aashrayamekaname Christian Song Lyrics | Vyakula Mathave Aashrayamekaname MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Vyakula Mathave
Aashrayamekaname
Aakula Maanasaraai
Paavana Sannidhiyil

Anayum Suthare
Alivod Orkkaname
Amme, Karayum Suthare
Arikil Cherkkaname

Vyakula Mathave
Aashrayamekaname

Anayum Suthare
Alivod Orkkaname
Amme, Karayum Suthare
Arikil Cherkkaname

-----

Kurishin Vazhiyil, Thiru Suthanarikil
Urukiya Hrudhayavumaai
Kurishin Vazhiyil, Thiru Suthanarikil
Urukiya Hrudhayavumaai

Daiva Pithavin Thiruhitham Athupol
Jeevithamarppanameki Nee...

🔔

Vyakula Mathave
Aashrayamekaname

Anayum Suthare
Alivodorkkaname
Amme, Karayum Suthare
Arikil Cherkkaname

-----

Jeevitha Maruvil, Sahana Theeyil
Pidayunnu Nin Thanayar
Jeevitha Maruvil, Sahana Theeyil
Pidayunnu Nin Thanayar

Vyakula Nadhe Yeshuvinnamme
Njangalkkaai Thunayekane...

🔔

Vyakula Mathave
Aashrayamekaname
Aakula Maanasaraai
Paavana Sannidhiyil

Anayum Suthare
Alivod Orkkaname
Amme, Karayum Suthare
Arikil Cherkkaname

Vyakula Mathave
Aashrayam Ekaname

Anayum Suthare
Alivod Orkkaname
Amme, Karayum Suthare
Arikil Cherkkaname

Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Spectacular!

Your email address will not be published. Required fields are marked *
Views 59.  Song ID 9865


KARAOKE


TRACK

All Media file(s) belong to their respective owners. We do not host these files in our servers.