Malayalam Lyrics

| | |

A A A

Were you looking for Daivathin Puthran Janichu Oru Pavana Nakshathram Vaaniludhichu?

M ദൈവത്തിന്‍ പുത്രന്‍ ജനിച്ചു
നരനായ്‌ ജഗത്തില്‍ ജനിച്ചു
ഇരുളില്‍ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു
കരളില്‍ പ്രമോദം നിറഞ്ഞു
F ദൈവത്തിന്‍ പുത്രന്‍ ജനിച്ചു
നരനായ്‌ ജഗത്തില്‍ ജനിച്ചു
ഇരുളില്‍ പ്രകാശം തെളിഞ്ഞു
കരളില്‍ പ്രമോദം നിറഞ്ഞു

A - All; M - Male; F - Female; R/S - Reverend / Shusrooshi
Change singing roles by double tapping the role column. Add / remove music segway notation by double tapping 🎵🎵🎵 / empty line. For more info, visit the FAQ page.
Malayalam & Manglish Song Lyrics of Daivathin Puthran Janichu Naranayi Jagathil Janichu | ദൈവത്തിന്‍ പുത്രന്‍ ജനിച്ചു നരനായ്‌ ജഗത്തില്‍ Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Lyrics | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Song Lyrics | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Karaoke | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Track | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Malayalam Lyrics | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Manglish Lyrics | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Devotional Lyrics | Syro Malabar Songs | Syro Malabar Song Lyrics | Syro-Malabar Songs | Syro-Malabar Song Lyrics | SyroMalabar Songs | SyroMalabar Song Lyrics | Karaoke | Track | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Christian Devotional Song Lyrics | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Christian Devotional | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) Christian Song Lyrics | Daivathin Puthran Janichu (Christmas Mass) MIDI | ലിറിക്‌സ് | സോങ് | പാട്ട് | ക്രിസ്ത്യൻ സിറോ മലബാർ | ഗാനം | മലയാളം വരികൾ | മംഗ്ലീഷ് വരികൾ

Manglish Lyrics

| (Beta) |

A A A

Daivathin Puthran Janichu
Naranayi Jagathil Janichu
Irulil Prakasham Thelinju
Karalil Pramodham Niranju

Daivathin Puthran Janichu
Naranayi Jagathil Janichu
Irulil Prakasham Thelinju
Karalil Pramodham Niranju

Media

If you found this Lyric useful, sharing & commenting below would be Miraculous!

Your email address will not be published.
Views 854.  Song ID 4079


KARAOKE

If you have the Karaoke URL to this Song, please type-in the URL in the Comment section below or Send it via the Contact Us page to share the Karaoke file with others.