Aalahanayan Thunayale Chollunnu

ക്‌നാനായ പുരാതനപ്പാട്ടുകള്‍ – പെണ്‍പാട്ടുകള്‍ വാഴൂ വട്ടക്കളി M ആലഹാനായന്‍ തുണയാലെ ചൊല്ലുന്നു അന്‍പൊടു നല്ല വിശേഷങ്ങള്‍ ചൊല്ലുവാന്‍ F ആദരാല്‍ നാവില്‍ വിളങ്ങി തെളിയണം ആകെ പറവാന്‍ പണിയെന്നതാകിലൊ M വീഴ്‌ച്ച പലതുണ്ടിതിനെന്നതാകിലും വീഴ്‌ച്ച പൊറുക്കണം കൂടിയ ലോകരും —————————————– F അന്‍പന്‍ മണവാളന്‍ തന്നുടെ തോഴിയും അന്‍പോടെ നല്ല ചമയങ്ങള്‍ പൂണ്ടാറെ M ആദരവാലുള്ള പൊന്‍മുടി ചൂടീട്ട് അഴകോടെ ചെന്നങ്ങു പള്ളിയകംപൂക്ക് F പള്ളിയില്‍ വെച്ചങ്ങു പട്ടക്കാര്‍ കൈക്കൊണ്ടു കൈയും പിടിപ്പിച്ചഴകോടറിവാളര്‍ M കൂടിയ […]

Vazhvenna Vazhu Ninakkake Thannen

ക്‌നാനായ പുരാതനപ്പാട്ടുകള്‍ – പെണ്‍പാട്ടുകള്‍ വാഴുപാട്ട് M വാഴ്‌വെന്ന വാഴു നിനക്കാകെ തന്നേന്‍ നീയും നിന്‍ ഭര്‍ത്താവും മക്കളും കൂടെ F കാലം പെരുതായി വാണിട്ടിരിക്കണം വാഴ്‌വാനാഭൂമിം ഫലമാകത്തന്നേന്‍ M പങ്കിട്ടു നിന്‍ മക്കള്‍ കൊള്ളുകയെന്നേകി വീഴാതെ ശെല്‍വവും വിരിവുമതെല്ലാം F വിരിവാന വാഴ്‌വതെല്ലാം നിനക്ക് വിത്താലിരട്ടിപ്പതെല്ലാം നിനക്ക് —————————————– F അടിയാര്‍ക്കടിമ കൊടുപ്പതും താനേ അരുളാല്‍ പെരുമ കൊടുപ്പതും താനേ M തിരുവുള്ളമാന വഴിയെ നടപ്പാന്‍ മുടി ചൂടുമാറു പെരുമ കൊടുത്ത് F ധനവതിയെന്ന ശ്രീയെക്കൊടുത്ത് […]

Daivathinte Sneham Mathram

M ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹം മാത്രം ധന്യം ശാന്തിദായകം ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം മന്നില്‍ ജീവദായകം F ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹം മാത്രം ധന്യം ശാന്തിദായകം ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം മന്നില്‍ ജീവദായകം M ദൈവത്തിന്റെ മാറിലെന്നും ചേര്‍ന്നിടുകില്‍ ജീവിതം എത്ര മോദം എന്തെന്തു ധന്യം ഈ മഹിയില്‍ സുന്ദരം A ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹം മാത്രം ധന്യം ശാന്തിദായകം ദൈവത്തിന്റെ തിരുവചനം മന്നില്‍ ജീവദായകം —————————————– M ഓര്‍മ്മ വെച്ച നാള്‍ മുതലേ കാണുന്നു ഞാന്‍ നിന്റെ രൂപം F സൗവര്‍ണ്ണമാം സക്രാരിയില്‍ […]

Karunardhra Sneham Ozhukum

M കരുണാര്‍ദ്ര സ്‌നേഹമൊഴുകും തിരുയാഗ വേളയായി അഭിഷേക ശോഭ നിറയും അല്‍ത്താര വേദി തന്നില്‍ F കരുണാര്‍ദ്ര സ്‌നേഹമൊഴുകും തിരുയാഗ വേളയായി അഭിഷേക ശോഭ നിറയും അല്‍ത്താര വേദി തന്നില്‍ M ദാനമായി, യേശു നാഥന്‍ സ്വയമേകീടാന്‍ വീണ്ടും ഇന്നീ ബലിയില്‍ ആഗതനായീടുന്നു F ദാനമായി, യേശു നാഥന്‍ സ്വയമേകീടാന്‍ വീണ്ടും ഇന്നീ ബലിയില്‍ ആഗതനായീടുന്നു A ഒരുങ്ങാം, ഒരുമയോടെ ഒന്നുചേരാം, ഈ ബലിയില്‍ അനുതാപത്തോടണിചേരാം പാവനമാകും പൂജയിതില്‍ A ഒരുങ്ങാം, ഒരുമയോടെ ഒന്നുചേരാം, ഈ ബലിയില്‍ […]

Thirumurippadukalil Ninnum Ittittu Veena

M തിരുമുറിപ്പാടുകളില്‍ നിന്നും ഇറ്റിറ്റു വീണ രക്തകണത്താല്‍ എന്‍ പാപമെല്ലാം കഴുകി എന്നെ നിന്റെതായ് മാറ്റിടണേ F തിരുമുറിപ്പാടുകളില്‍ നിന്നും ഇറ്റിറ്റു വീണ രക്തകണത്താല്‍ എന്‍ പാപമെല്ലാം കഴുകി എന്നെ നിന്റെതായ് മാറ്റിടണേ —————————————– M കാല്‍വരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയതില്‍ കാല്‍വഴുതി നീ വീണ നേരം 🎵🎵🎵 F കാല്‍വരിയിലേക്കുള്ള യാത്രയതില്‍ കാല്‍വഴുതി നീ വീണ നേരം M ശിമയോന്‍ താങ്ങിയ കുരിശുമരം വഹിച്ചിടുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിച്ചിടുന്നു F ശിമയോന്‍ താങ്ങിയ കുരിശുമരം വഹിച്ചിടുവാന്‍ ഞാന്‍ കൊതിച്ചിടുന്നു A […]

Divya Karunyame Divya Karunyame Vinnil Ninnum

M ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ വിണ്ണില്‍ നിന്നും മണ്ണില്‍ വന്ന സ്‌നേഹമേ F ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ നിത്യ ജീവനേകിടുന്ന ഭോജ്യമേ M അപ്പമായ് നീയെന്‍, ഹൃത്തില്‍ വാഴണേ എപ്പോഴും നീയെന്റെ, കൂടെ വാഴണേ F അപ്പമായ് നീയെന്‍, ഹൃത്തില്‍ വാഴണേ എപ്പോഴും നീയെന്റെ, കൂടെ വാഴണേ A നല്ല ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നിലെന്നും നന്മയേകിടൂ A നല്ല ദൈവമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നിലെന്നും നന്മയേകിടൂ —————————————– M നീയോഴികെയൊന്നും, ഇന്നില്ലെന്‍ മനസ്സില്‍ നിന്റെ ദിവ്യ രൂപം, എന്നെന്നും നിനവില്‍ F […]

Enikku Nee Mathi Nadha

M എനിക്കു നീ മതി നാഥാ എനിക്കു നീ മതി നാഥാ F എനിക്കു നീ മതി നാഥാ എനിക്കു നീ മതി നാഥാ M പകിട്ടെഴും ലോക സുഖങ്ങളെല്ലാം പുഞ്ചിരിച്ചിന്നെന്റെ ഇടം വശത്തും F പരദേശിയെ പോലെ യേശുനാഥന്‍ കുരിശെടുത്തിന്നെന്റെ വലം വശത്തും M നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കും കുരിശാലെന്നുടെ മുഖം മറയ്‌ക്കും F നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കും കുരിശാലെന്നുടെ മുഖം മറയ്‌ക്കും A എനിക്കു നീ മതി നാഥാ എനിക്കു നീ […]

Ennum Sahayam Nalkuvan Ethunna

M എന്നും സഹായം, നല്‍കുവാനെത്തുന്ന എത്രയും ദയയുള്ളോരമ്മേ F എന്നും സഹായം, നല്‍കുവാനെത്തുന്ന എത്രയും ദയയുള്ളോരമ്മേ M നിന്റെ സങ്കേതം, തേടി വരുന്നു ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ലേ A എന്നും സഹായം, നല്‍കുവാനെത്തുന്ന എത്രയും ദയയുള്ളോരമ്മേ A നിന്റെ സങ്കേതം, തേടി വരുന്നു ഞങ്ങളെ കൈവെടിയല്ലേ —————————————– M കണ്ണീരു തൂകി, ഞങ്ങള്‍ വിളിച്ചാല്‍ കനിവാര്‍ന്നു നീ വിളിക്കേള്‍ക്കുമല്ലോ F കണ്ണീരു തൂകി, ഞങ്ങള്‍ വിളിച്ചാല്‍ കനിവാര്‍ന്നു നീ വിളിക്കേള്‍ക്കുമല്ലോ M നെടുവീര്‍പ്പുമായ് നിന്‍ മുന്നില്‍ വന്നാല്‍ അമ്മേ, […]

Karuna Oru Thiriyaya Pole

M കരുണയൊരു തിരിയായ പോലെ മേരിമാതേ നിന്‍ രൂപം F സഹനമൊരു മലരായ പോലെ മേരിമാതേ നിന്‍ മൗനം M കാരുണ്യം നിറയും, സ്‌നേഹമേ F കാരുണ്യം തേടും, നിന്‍ മുന്നില്‍ A എന്നും കാവലായി വന്നിടുമോ 🎵🎵🎵 M പ്രാണനില്‍ നീ, ചേരും നേരം ആത്മാവില്‍, ആനന്ദം F പാപം നീക്കും, ഈശോയെന്നില്‍ കാരുണ്യം, തൂകാനായി M സ്‌നേഹമോടെ എന്നും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാന്‍ F എന്നെയെന്നും ഓര്‍ക്കാനും നീ മാത്രം A സ്‌നേഹ സാക്ഷിയാക്കീടണേ, എന്നെ ക്രൂശിന്‍ […]

Sneha Rajave Ninte Rajyam Vannidane

M സ്‌നേഹ രാജാവേ… നിന്റെ രാജ്യം, വന്നിടണേ നിന്‍ ഹിതം പോല്‍, നടത്തേണമേ F സ്‌നേഹ രാജാവേ… നിന്റെ രാജ്യം, വന്നിടണേ നിന്‍ ഹിതം പോല്‍, നടത്തേണമേ A സ്‌നേഹ രാജാവേ… —————————————– M സ്വീകരിക്കൂ, നീയെനിക്കേകും ധാനമിതെല്ലാം, കാഴ്‌ച്ചകളായി F നീ നയിക്കൂ, കൂരിരുള്‍ ചൂഴും പാതയിലെന്നും, പൂര്‍ണേന്തുവായ് M ദൈവമേ നിന്‍, സുന്ദര വദനം തെളിയുന്നതാത്മാവില്‍, അറിയുന്നു ഞാന്‍ F ദൈവമേ നിന്‍, സുന്ദര വദനം തെളിയുന്നതാത്മാവില്‍, അറിയുന്നു ഞാന്‍ A സ്‌നേഹ രാജാവേ… […]

Vishudhithan Uravidamakum Parishudhathmave

M വിശുദ്ധിതന്‍ ഉറവിടമാകും പരിശുദ്ധാത്മാവേ F വിശുദ്ധിതന്‍ ഉറവിടമാകും പരിശുദ്ധാത്മാവേ M വിശ്വാസികള്‍ തന്‍, കൂട്ടായ്‌മയിലേ- ക്കെഴുന്നള്ളീടണമേ എഴുന്നള്ളീടണമേ F വിശ്വാസികള്‍ തന്‍, കൂട്ടായ്‌മയിലേ- ക്കെഴുന്നള്ളീടണമേ എഴുന്നള്ളീടണമേ A പരിശുദ്ധാത്മാവേ.. പരിശുദ്ധാത്മാവേ.. A പരിശുദ്ധാത്മാവേ.. പരിശുദ്ധാത്മാവേ.. A വരിക വരിക ഞങ്ങളില്‍ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവേ A വരിക വരിക ഞങ്ങളില്‍ നീ പരിശുദ്ധാത്മാവേ —————————————– M ആനന്ദത്തിന്‍ തെളിനീരാലെ ആശ്വാസ ദായകാ വന്നിടണേ 🎵🎵🎵 F ആനന്ദത്തിന്‍ തെളിനീരാലെ ആശ്വാസ ദായകാ വന്നിടണേ M വറ്റി വരണ്ട, […]

Vijnjanathin Uravidame Snehathin Nirakudame

M വിജ്ഞാനത്തിന്‍ ഉറവിടമേ… F സ്‌നേഹത്തിന്‍ നിറകുടമേ… M സകലകലാ നിലയമേ… F നിന്‍ കൃപാവരം ചൊരിയേണമേ … 🎵🎵🎵 M വിജ്ഞാനത്തിന്‍ ഉറവിടമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ നിറകുടമേ F സകലകലാ നിലയമേ കൃപാവരം ചൊരിയേണമേ A സകലകലാ നിലയമേ കൃപാവരം ചൊരിയേണമേ M നന്മയെങ്ങും വിതയ്‌ക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹസുധാ പകര്‍ന്നിടാന്‍ F നന്മയെങ്ങും വിതയ്‌ക്കുവാന്‍ സ്‌നേഹസുധാ പകര്‍ന്നിടാന്‍ A പ്രത്യാശ തന്‍ പ്രഭാ രശ്‌മി ഹൃദയങ്ങളില്‍ തളിക്കുവാന്‍ A കൃപാവരം ചൊരിയേണമേ A കൃപാവരം ചൊരിയേണമേ —————————————– M […]

Shree Vilangeedum Vimalajaneesha

M ശ്രീവിളങ്ങിടും, വിമലജനീശ അനന്ത പാലകാ, ആനന്ദരൂപാ F ശ്രീവിളങ്ങിടും, വിമലജനീശ അനന്ത പാലകാ, ആനന്ദരൂപാ M നിരൂപമമേ തവ അമലമാം പ്രേമമീ F നിരൂപമമേ തവ അമലമാം പ്രേമമീ M ദാസനില്‍ നിയതം കാട്ടിടുന്നതിയായ് F ഗതി നീ, അവനിയില്‍, ആശ്രിത, വത്സല അടിയനു മോദാല്‍ അടിമലര്‍ തൊഴുന്നേ A ശ്രീവിളങ്ങിടും, വിമലജനീശ അനന്ത പാലകാ, ആനന്ദരൂപാ A ശ്രീവിളങ്ങിടും, വിമലജനീശ അനന്ത പാലകാ, ആനന്ദരൂപാ —————————————– M ചിന്മയനെ മമ കന്മഷ ഹരനെ ത്വല്‍തുണയേകൂ […]

Innu Nee Njangale Kaivitto

ക്‌നാനായ പുരാതനപ്പാട്ടുകള്‍ – പെണ്‍പാട്ടുകള്‍ M ഇന്നു നീ ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടോ മാറാനേ ഇന്നു ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു പിന്തുണയില്ലല്ലോ F പട്ടണമൊന്നില്ല ഭാഷകളൊന്നില്ല ഭംഗികള്‍ ഞങ്ങടെ ഭൂഷണം കൊണ്ടിട്ട് M കല്‍പന ഞങ്ങളിരിപ്പിടത്താക്കണം എന്നുള്ളപേക്ഷയെ കേട്ടൊരു മാറാനും F നന്ദി കലര്‍ന്നുടയോനൊന്നങ്ങരുള്‍ ചെയ്‌തു കാലോചിതം‌ പോലെ നല്ലയാബൂന്മാരെ —————————————– M കാലമീരാറീന്നു മുമ്പേ ഞാനെത്തിപ്പേന്‍ ഏഴില്ലമെഴുപത്തിരണ്ടു കുടിയാരും F ഒത്തൊരുമിച്ചങ്ങു പോകണം നിങ്ങളും വെണ്മയില്‍ പോയാലും മക്കളെ നിങ്ങള് M ചട്ടയും മുട്ടാക്കും കൊന്ത തലമുണ്ട് ചങ്ങല കൈവള […]

Nallororosheelam Thannil Nagariyil

ക്‌നാനായ പുരാതനപ്പാട്ടുകള്‍ – പെണ്‍പാട്ടുകള്‍ M നല്ലോരോറോശ്ശീലം തന്നില്‍ നഗരിയില്‍ മരതകമുത്തു വിളയുന്ന നാട്ടില് മയിലാടും പോലെ വിളങ്ങുന്ന മന്നന് പത്തരമാറ്റിനു നിറമേനി ചൊല്ലാമേ F ചീനക്കുഴല്‍ പോലെ ചിന്തുന്ന മന്നന് മാര്‍ഗ്ഗത്തിലെരിവൊട്ടും കുറവില്ലീ മന്നന് മലനാടു വാഴുവാന്‍ പോകണം മന്നന് ബാവായുടെ കല്‍പനയാലെ പുറപ്പെട്ടു A യാത്ര വിധിച്ചുടനനുവാദവും വാങ്ങി —————————————– (ലയംമാറ്റം) —————————————– A അതുകൊണ്ടു കുലങ്ങളിലമുശങ്ങള്‍ കൊടുത്ത് പലകൂട്ടം കാസോലിക്കാ പദവികള്‍ കൊടുത്ത് A രാജവാദ്യത്തോടുകൂടി യോഗ്യതയാല്‍ നടത്തി ശുദ്ധമാന തൃക്കൈയിലെ പുസ്‌തകവും […]

Antham (Chantham) Charthu Pattu

ക്‌നാനായ പുരാതനപ്പാട്ടുകള്‍ – പെണ്‍പാട്ടുകള്‍ അന്തം (ചന്തം) ചാര്‍ത്ത് പാട്ട് M മാറാനീശോ പതവിയിലെ മണര്‍ക്കോല പുതുമ കാണ്മാന്‍ F കുറാന ബന്ധുക്കളും ഗുണമുടയ അറിവുള്ളോരും M അപ്പനോടു അമ്മാവന്മാര്‍ അയലാരും ബന്ധുക്കളും F തേറാന ധനത്തെയൊത്തു വേഗമോടെ തന്‍ പിതാക്കള്‍ M മാറാനെ മുന്‍നിര്‍ത്തി മാര്‍ഗ്ഗമാന നാള്‍ കുറിച്ചു F നാള്‍ കുറിച്ച ദിവസമതില്‍ മുഴുക്കെപ്പൂശി ഭംഗിയോടെ M നിറത്തോടൊത്തങ്ങ് ഇരിക്കും നേരം പാടിക്കളിക്കും ബാലകര്‍ക്കും F കോല്‍വിളക്കും, പാവാടയും ചന്തംചാര്‍ത്തി നീരുമാടി M നിന്നവര്‍ […]

Swargam Thurakkunna Velayitha

M സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറക്കുന്ന വേളയിതാ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സുന്ദര നിമിഷമിതാ മാലാഖമാരുടെ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വാനില്‍ മുഴങ്ങുന്ന നിമിഷമിതാ F സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറക്കുന്ന വേളയിതാ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ സുന്ദര നിമിഷമിതാ മാലാഖമാരുടെ കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വാനില്‍ മുഴങ്ങുന്ന നിമിഷമിതാ A ബലിയര്‍പ്പകനാം കര്‍ത്താവേ ബലിയായ് നല്‍കാന്‍ വരുന്നു A ബലിയര്‍പ്പകനാം കര്‍ത്താവേ ബലിയായ് നല്‍കാന്‍ വരുന്നു —————————————– M കാല്‍വരി യാഗത്തിന്‍ ഓര്‍മയിതാ പെസഹാ, തിരുന്നാളിന്‍ സ്‌മരണയിതാ F കാല്‍വരി യാഗത്തിന്‍ ഓര്‍മയിതാ പെസഹാ, തിരുന്നാളിന്‍ സ്‌മരണയിതാ M പാപങ്ങള്‍ പൊക്കിടും ഈ […]

Sneham Niranjoree Koodashayil

M സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞോരീ കൂദാശയില്‍ രാവൊടു രാവായ് പാര്‍ക്കുന്നു നീ F ദാഹാര്‍ത്തനായ്, സ്‌നേഹാര്‍ദ്രനായ് വാഴും കാരുണ്യ സാഗരമേ A സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞോരീ കൂദാശയില്‍ രാവൊടു രാവായ് പാര്‍ക്കുന്നു നീ —————————————– M നാകാധി നാഥാ നീ സക്രാരിയില്‍ ഏകാന്ത വാസം കൊള്ളുന്നിതാ ആലംബമായ്, ആശ്വാസമായ് ഭാരം വഹിക്കുന്നോര്‍ക്കത്താണിയായ് F നാകാധി നാഥാ നീ സക്രാരിയില്‍ ഏകാന്ത വാസം കൊള്ളുന്നിതാ ആലംബമായ്, ആശ്വാസമായ് ഭാരം വഹിക്കുന്നോര്‍ക്കത്താണിയായ് M ആ.. ആ.. ആ.. ആ ആ ആ.. A […]

Sthuthichu Padu Nee Daiva Namathil

M സ്‌തുതിച്ചു പാടു, നീ ദൈവനാമത്തില്‍ നിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നീ ഇന്നു അത്ഭുതം കാണും F സ്‌തുതിച്ചു പാടു, നീ ദൈവനാമത്തില്‍ നിന്റെ ജീവിതത്തില്‍ നീ ഇന്നു അത്ഭുതം കാണും A ആഹാ എന്റെ ദൈവമേ, നിന്നെ സ്‌തുതിച്ചു പാടി ഞാന്‍ ദൈവകൃപയാല്‍, എന്നും നിറഞ്ഞീടട്ടെ A ആഹാ എന്റെ ദൈവമേ, നിന്നെ സ്‌തുതിച്ചു പാടി ഞാന്‍ ദൈവകൃപയാല്‍, എന്നും നിറഞ്ഞീടട്ടെ —————————————– F കരമടിച്ചു പാടു, നീ ദൈവ നാമത്തില്‍ നിന്റെ കുടുംബത്തില്‍ നീയിന്നു അത്ഭുതം […]

Oh Ente Daivame Ninnil Arppitham

M ഓ.. എന്റെ ദൈവമേ… നിന്നില്‍ അര്‍പ്പിതം.. ജീവിതം.. F ആ… എത്ര ഭാഗ്യമോ… നിന്റെ കൂടെയീ.. ജീവിതം… 🎵🎵🎵 M ഓ.. എന്റെ ദൈവമേ… നിന്നില്‍ അര്‍പ്പിതം.. ജീവിതം.. F ആ… എത്ര ഭാഗ്യമോ… നിന്റെ കൂടെയീ.. ജീവിതം… M സഹനങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ കുരിശോടു ചേര്‍ത്തു വെച്ചു സുഖമായുറങ്ങീടും ഞാന്‍ F സുഖമായുറങ്ങീടും ഞാന്‍ A യേശുവേ… നിന്‍… മാറോടു ചേര്‍ന്നുറങ്ങും A യേശുവേ… നിന്‍… മാറോടു ചേര്‍ന്നുറങ്ങും A ഓ.. എന്റെ ദൈവമേ… നിന്നില്‍ […]

Sehiyon Malikayil

M സെഹിയോന്‍ മാളികയില്‍ അപ്പസ്‌തോല ഗണങ്ങളില്‍ അഗ്നി നാളമായ് നിറഞ്ഞവനെ നിത്യ ജീവനായ് അണഞ്ഞവനെ പറന്നിറങ്ങി വരണേ A ഇന്നീ കൂട്ടായ്‌മയില്‍ വരമാരി ചൊരിയണമേ ഇന്നീ ഹൃദയങ്ങളില്‍ നിറഞ്ഞു കവിയണമേ F സെഹിയോന്‍ മാളികയില്‍ അപ്പസ്‌തോല ഗണങ്ങളില്‍ അഗ്നി നാളമായ് നിറഞ്ഞവനെ നിത്യ ജീവനായ് അണഞ്ഞവനെ പറന്നിറങ്ങി വരണേ —————————————– M അന്തിമ കാലങ്ങളില്‍ എല്ലാ ജനതയിലും ശക്തി പകര്‍ന്നിടുവാന്‍ അഭിഷേകമേകിടുവാന്‍ F അന്തിമ കാലങ്ങളില്‍ എല്ലാ ജനതയിലും ശക്തി പകര്‍ന്നിടുവാന്‍ അഭിഷേകമേകിടുവാന്‍ M ആഗതനായിടും ആത്മാവേ […]

Thirayum Kattum Kolum

M തിരയും കാറ്റും കോളും എന്‍ മനസ്സില്‍ കുടിയേറ്റം F ഞാന്‍ തുഴയും ചെറു വള്ളത്തില്‍ എന്നും വിഭ്രമ ജലതാളം M നീ താ.. ശാന്തത കുളിരേകും ശുഭവാക്കും തുണയേകും തുഴയായും അങ്ങേ കരെയത്തിടുവോളം F നീ താ.. ശാന്തത കുളിരേകും ശുഭവാക്കും തുണയേകും തുഴയായും അങ്ങേ കരെയത്തിടുവോളം A തിരയും കാറ്റും കോളും എന്‍ മനസ്സില്‍ കുടിയേറ്റം A ഞാന്‍ തുഴയും ചെറു വള്ളത്തില്‍ എന്നും വിഭ്രമ ജലതാളം —————————————– M കാര്‍മേഘമാം, നിരാശയാകും നീര്‍പക്ഷിതന്‍ […]

Mayilanchi Pattu

  ക്‌നാനായ പുരാതനപ്പാട്ടുകള്‍ – പെണ്‍പാട്ടുകള്‍ 1) Maaranarul Cheythee Lokeyannu 2) Aadham Muthalayi 3) Aalam Chamanjathil Azhakiya 4) Aadhathe Naayan Malayokke 5) Pizha Vazhikku Niramozhinju മയിലാഞ്ചിപ്പാട്ട് – ഒന്നാം പാദം M മാറാനരുള്‍ ചെയ്‌തീ ലോകേയന്നു നിറവേറി ഏറി നല്‍ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭൂമിമേലൊരേടം F ഒരുമയുടയോന്‍ പെരുമകൊണ്ടു കരുതി മണ്‍പിടിച്ച് പിടിച്ച കരുവിലടക്കം നേടി പുറത്തു തുകല്‍ പൊതിഞ്ഞ് 🎵🎵🎵 M തുകലകമേ ചോരനീരും എല്ലും മാംസധാതുക്കള്‍ ഭൂതികള്‍ക്കു വാതിലഞ്ചും […]

Dheeranam Rakthasakshi Geevarghese

M ധീരനാം രക്തസാക്ഷി ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ്സേ നിത്യവും ഞങ്ങളെ കാത്തിടേണേ ഞങ്ങള്‍ തന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍, സര്‍വ്വതും ഏറ്റുവാങ്ങി ക്രിസ്‌തുവിന്റെ സന്നിധാനെ അര്‍പ്പിച്ചിടണേ F ധീരനാം രക്തസാക്ഷി ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ്സേ നിത്യവും ഞങ്ങളെ കാത്തിടേണേ ഞങ്ങള്‍ തന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍, സര്‍വ്വതും ഏറ്റുവാങ്ങി ക്രിസ്‌തുവിന്റെ സന്നിധാനെ അര്‍പ്പിച്ചിടണേ A പുണ്യവാനെ ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ്സേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് നിത്യവും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണേ A പുണ്യവാനെ ഗീവര്‍ഗ്ഗീസ്സേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് നിത്യവും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണേ —————————————– M നിന്‍ മുഖ ദര്‍ശനം ഞങ്ങള്‍ക്കു ശാന്തി നിന്‍ തിരുമാധ്യസ്ഥം ഏവര്‍ക്കും ശക്തി 🎵🎵🎵 F […]

Bhagya Nattil Pokum Njan

M ഭാഗ്യനാട്ടില്‍ പോകും ഞാന്‍, എന്റെ ഭാഗ്യനാട്ടില്‍ പോകും ഞാന്‍ ഭാഗ്യനാട്ടില്‍ ചെന്നു ശുദ്ധരോടൊത്തു ഞാന്‍ യേശുവേ വാഴ്‌ത്തീടുമേ A ഭാഗ്യനാട്ടില്‍ ചെന്നു ശുദ്ധരോടൊത്തു ഞാന്‍ യേശുവേ വാഴ്‌ത്തീടുമേ —————————————– F മായ ഇമ്പം വിടുന്നേ, എന്റെ ലോക സുഖങ്ങളെല്ലാം നായകനാം എന്റെ മന്നനെ ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍ തന്‍ തിരുനാമത്തിനായ് A നായകനാം എന്റെ മന്നനെ ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍ തന്‍ തിരുനാമത്തിനായ് —————————————– M സ്വര്‍ഗ്ഗ ഭാഗ്യമോര്‍ക്കുമ്പോള്‍, എന്റെ ഉള്ളമാനന്ദിക്കുന്നേ തുള്ളിക്കളിച്ചെന്റെ സന്തോഷ രാജ്യത്തില്‍ വേഗം ഞാന്‍ […]

Theemazha Pole Peythirangu

M തീമഴ പോലെ പെയ്‌തിറങ്ങൂ പാവന റൂഹായെ F സ്‌നേഹമായി നിറഞ്ഞൊഴുകൂ പരിശുദ്ധാത്മാവേ M കൃപയായ് തെളിയൂ ദാസരില്‍ നീ നിത്യ സഹായകനെ F കൃപയായ് തെളിയൂ ദാസരില്‍ നീ എന്നാത്മ നാഥനെ A റൂഹായേ നിറയണമേ ആത്മാവില്‍ പടരണമേ അഭിഷേകത്തിന്‍ നിറവേകണമേ ആത്മനാഥനെ A റൂഹായേ നിറയണമേ ആത്മാവില്‍ പടരണമേ അഭിഷേകത്തിന്‍ നിറവേകണമേ ആത്മനാഥനെ —————————————– M പാപത്തെ ചെറുത്തിടുവാന്‍ പാപബോധം നല്‍കണമേ ലോകത്തെ ജയിച്ചിടുവാന്‍ ഹൃദയത്തെ നീ കഴുകണമേ F പാപത്തെ ചെറുത്തിടുവാന്‍ പാപബോധം […]

Parishudhathmave Ange Dhanangal

M പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേ ദാനങ്ങള്‍ ദാസരാമിവര്‍ക്കേകണേ F പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങേ ദാനങ്ങള്‍ ദാസരാമിവര്‍ക്കേകണേ M ആവസിക്കണേ ഞങ്ങളെ, അങ്ങേ ചൈതന്യത്താല്‍ നിറയ്‌ക്കണേ F ആവസിക്കണേ ഞങ്ങളെ, അങ്ങേ ചൈതന്യത്താല്‍ നിറയ്‌ക്കണേ A നിയണമേ വന്നു നിറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണമേ ദാഹമോടിവര്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നിതാ ആത്മാവേ വന്നു നിറയണമേ A നിയണമേ വന്നു നിറയണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിറയണമേ ദാഹമോടിവര്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നിതാ ആത്മാവേ വന്നു നിറയണമേ —————————————– M ഏഴു ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കണേ നിന്റെ സല്‍ഫലങ്ങള്‍ നിറയ്‌ക്കണേ F ഏഴു ദാനങ്ങള്‍ […]

Divya Karunyame Divyamam Snehame Ninnil

M ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദിവ്യമാം സ്‌നേഹമേ നിന്നില്‍ ഞാനൊന്നലിഞ്ഞോട്ടെ നാഥാ F ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദിവ്യമാം സ്‌നേഹമേ നിന്നില്‍ ഞാനൊന്നലിഞ്ഞോട്ടെ നാഥാ M ജീവന്റെ അപ്പമേ, നവ്യമാം സ്‌നേഹമേ നിന്‍ കാരുണ്യത്തില്‍ നാം, ഒന്നാകട്ടെ F ജീവന്റെ അപ്പമേ, നവ്യമാം സ്‌നേഹമേ നിന്‍ കാരുണ്യത്തില്‍ നാം, ഒന്നാകട്ടെ A ദിവ്യകാരുണ്യമേ, ദിവ്യമാം സ്‌നേഹമേ നിന്നില്‍ ഞാനൊന്നലിഞ്ഞോട്ടെ നാഥാ A വാ വാ എന്നീശോ എന്നകതാരില്‍ വാ വാ വാ വാ എന്നീശോ, എന്‍ ഹൃദയേശ്വരനായി A വാ വാ എന്നീശോ […]

Aathmave Parishudhathmave

M ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ F ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍, വാഴും ആത്മാവേ നിറയണമേ.. എന്നില്‍ നിറയണമേ M ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍, വാഴും ആത്മാവേ നിറയണമേ.. എന്നില്‍ നിറയണമേ A ജീവജലത്തിന്‍ അരുവിയായ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ സ്‌നേഹാഗ്നി ജ്വാലയായ് എന്നില്‍ കത്തിപടരണമേ A ജീവജലത്തിന്‍ അരുവിയായ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകണമേ സ്‌നേഹാഗ്നി ജ്വാലയായ് എന്നില്‍ കത്തിപടരണമേ F ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ M ആത്മാവേ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ —————————————– M ദൈവത്തിന്‍ ആലയം ഞാനല്ലോ ദൈവത്തിന്‍ കൂടാരം ഞാനല്ലോ […]

Hrudhaya Shanthathayum Elimayumullavane

M ഹൃദയ ശാന്തതയും.. എളിമയുമുള്ളവനെ.. A ഈശോയെ, എന്‍ ഹൃദയം അങ്ങേ ഹൃദയംപോലാക്കേണമേ F ഹൃദയ ശാന്തതയും.. എളിമയുമുള്ളവനെ.. A ഈശോയെ, എന്‍ ഹൃദയം അങ്ങേ ഹൃദയംപോലാക്കേണമേ —————————————– M മിശിഹായുടെ ദിവ്യാത്മാവേ F എന്നെ ശുദ്ധികരിക്കേണമേ M മിശിഹായുടെ തിരുശരീരമേ F എന്നെ രക്ഷിച്ചീടേണമേ M മിശിഹായുടെ തിരുരക്തമേ F എന്റെ ലഹരിയായിടേണമേ M മിശിഹായുടെ മുറിവിലെ ജലമേ F എന്നെ നിത്യം കഴുകീടണേ M മിശിഹായുടെ കഷ്‌ടങ്ങളെ F എന്റെ ധൈര്യമായീടേണമേ M നല്ല […]

Suvisheshathin Geethikal Naam

M സുവിശേഷത്തിന്‍ ഗീതികള്‍ നാം പാടുക സാമോദമായ് F ക്രിസ്‌തുവിന്‍ സന്ദേശ വാഹകരെ പാടുവിന്‍ ഹാല്ലേലുയ്യാ M പാടുവിന്‍… പാടുവിന്‍… പാടുവിന്‍ ഹാല്ലേലുയ്യാ F പാടുവിന്‍… പാടുവിന്‍… പാടുവിന്‍ ഹാല്ലേലുയ്യാ A ഹാല്ലേലുയ്യാ… ഹാല്ലേലുയ്യാ… ഹാല്ലേലുയ്യാ… ഹാ..ല്ലേ..ലുയ്യാ…

Orthu Nokkumo Orthu Nokkumo

M ഓര്‍ത്തു നോക്കുമോ, ഓര്‍ത്തു നോക്കുമോ നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ? നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ? F ഓര്‍ത്തു നോക്കുമോ, ഓര്‍ത്തു നോക്കുമോ നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ? നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ? —————————————– M നീ കരഞ്ഞ രാത്രിയിലിറങ്ങി വന്നതും റെട്ടഴിച്ചു സന്തോഷം ഉടുപ്പിച്ചതും F നീ കരഞ്ഞ രാത്രിയിലിറങ്ങി വന്നതും റെട്ടഴിച്ചു സന്തോഷം ഉടുപ്പിച്ചതും M നൃത്തമാക്കി മാറ്റിയ വിലാപങ്ങളും നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ? F നൃത്തമാക്കി മാറ്റിയ വിലാപങ്ങളും നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ? A ഓര്‍ത്തു നോക്കുമോ, ഓര്‍ത്തു നോക്കുമോ നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുമോ? നിനക്കോര്‍ക്കാതിരിക്കുവാന്‍ […]

Nirupama Snehame Enneshuve

M നിരുപമ സ്‌നേഹമേ… എന്നേശുവേ… 🎵🎵🎵 M നിരുപമ സ്‌നേഹമേ, എന്നേശുവേ എരിഞ്ഞു നീ, എന്‍ പേര്‍ക്കായ്‌ ഘോരമാകുമെന്‍ പാപമേറ്റിടുവാന്‍ പ്രാണനേകി നീ, കാല്‍വരി മാമലയില്‍ F നിരുപമ സ്‌നേഹമേ, എന്നേശുവേ എരിഞ്ഞു നീ, എന്‍ പേര്‍ക്കായ്‌ ഘോരമാകുമെന്‍ പാപമേറ്റിടുവാന്‍ പ്രാണനേകി നീ, കാല്‍വരി മാമലയില്‍ —————————————– M കാണുക മനമേ.. കാരുണ്യവാനിതാ കേണിടുന്നു.. ഘോര വേദനയാല്‍ F കാണുക മനമേ.. കാരുണ്യവാനിതാ കേണിടുന്നു.. ഘോര വേദനയാല്‍ M നഷ്‌ടമായ് നിന്നുടെ, കോമള രൂപവും വീണ്ടെടുപ്പിന്‍.. മറുവിലയായ് […]

Daivathin Namathil Naam

M ദൈവത്തിന്‍ നാമത്തില്‍ നാം ചേര്‍ന്നിടും സമയങ്ങളില്‍ മോദമായ് ധ്യാനിച്ചിടാം തന്റെ വന്‍ കൃപകള്‍ ദിനവും A മോദമായ് ധ്യാനിച്ചിടാം തന്റെ വന്‍ കൃപകള്‍ ദിനവും F ദൈവത്തിന്‍ നാമത്തില്‍ നാം ചേര്‍ന്നിടും സമയങ്ങളില്‍ മോദമായ് ധ്യാനിച്ചിടാം തന്റെ വന്‍ കൃപകള്‍ ദിനവും A മോദമായ് ധ്യാനിച്ചിടാം തന്റെ വന്‍ കൃപകള്‍ ദിനവും —————————————– M കുന്നുകള്‍ അകന്നിടിലും മഹാ പര്‍വ്വതം മാറിടിലും F കുന്നുകള്‍ അകന്നിടിലും മഹാ പര്‍വ്വതം മാറിടിലും M തന്റെ ദയയെന്നും ശാശ്വതമേ […]

Ulakam Neeye Uyirum Neeye

M ഉലകം നീയേ, ഉയിരും നീയേ ഉറവാകെയും നീ നാഥനേ F ഉദയം നീയേ, ഉരുവും നീയേ ഉലയാതേറാന്‍ നീ യേശുവേ M ആരും കാണാതെ ഞാന്‍ നീറും തീ വേനലില്‍ വീഴും തൂമാരി നീയാകണേ A അള്‍ത്താരയില്‍, ചൊരിഞ്ഞ സ്‌നേഹമാം പ്രകാശമേ നാഥാ A ഉള്‍ത്താരിലായ്, പിടഞ്ഞ വേളയില്‍ പ്രതീക്ഷയായ് ദേവാ —————————————– M നീ വരുമ്പോള്‍ പാതയില്‍ നോവിടങ്ങള്‍ തൂവലായ് F നീ തരുന്നീ ജീവനില്‍ ആമയങ്ങള്‍ ദൂരെയായ് M ആശ്രിതനാമെന്‍, കരളിലൊന്നാകെ നീ […]

Nirmala Hrudhayam Mariyathin

M നിര്‍മ്മല ഹൃദയം… മറിയത്തിന്‍.. വിമല ഹൃദയം… F ആവേ മരിയാ.. ആവേ മരിയാ.. ആവേ.. ആവേ.. M ആവേ മരിയാ.. ആവേ മരിയാ.. ആവേ.. ആവേ.. A ആവേ.. ആവേ.. 🎵🎵🎵 M നിര്‍മ്മല ഹൃദയം, മറിയത്തിന്‍ വിമല ഹൃദയം F നിര്‍മ്മല ഹൃദയം, മറിയത്തിന്‍ വിമല ഹൃദയം M താതന്‍ സംപ്രീതയായ ഹൃദയം പാപികള്‍ക്കഭയ ഹൃദയം F താതന്‍ സംപ്രീതയായ ഹൃദയം പാപികള്‍ക്കഭയ ഹൃദയം A എന്‍.. ആശ്വാസ സങ്കേതം.. (എന്‍.. ആശ്വാസ സങ്കേതം..) […]

Nin Sannidhyam Allathe Veronnum Vendappa

M നിന്‍ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ… വേറൊന്നും വേണ്ടപ്പാ… F നിന്‍ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ… വേറൊന്നും വേണ്ടപ്പാ… 🎵🎵🎵 M നിന്‍ കൃപയല്ലാതെ നിന്‍ ശക്തിയല്ലാതെ F നിന്‍ കൃപയല്ലാതെ നിന്‍ ശക്തിയല്ലാതെ M നിന്‍ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ വേറൊന്നും വേണ്ടപ്പാ F നിന്‍ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ വേറൊന്നും വേണ്ടപ്പാ A നിന്‍ കൃപയല്ലാതെ നിന്‍ ശക്തിയല്ലാതെ A നിന്‍ കൃപയല്ലാതെ നിന്‍ ശക്തിയല്ലാതെ A നിന്‍ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ വേറൊന്നും വേണ്ടപ്പാ A നിന്‍ സാന്നിധ്യമല്ലാതെ വേറൊന്നും വേണ്ടപ്പാ —————————————– M കഷ്‌ടതയിലും, ദുഃഖ […]

Amma Enna Namathe

M അമ്മ എന്ന നാമത്തെ ചേര്‍ത്തു പിടിക്കും ഈ ജന്മം… അമ്മ എന്ന സ്‌നേഹത്തെ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കും ഞാന്‍… 🎵🎵🎵 F അമ്മ എന്ന നാമത്തെ ചേര്‍ത്തു പിടിക്കും ഈ ജന്മം അമ്മ എന്ന സ്‌നേഹത്തെ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കും ഞാന്‍ M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ നാഥയാം ജപമാല റാണിയേ ഈശോ, തന്നൊരു, മേരി മാതാവേ A ആവേ ആവേ, ആവേ മരിയ ആവേ ആവേ, ആവേ മരിയ ആവേ ആവേ, ആവേ മരിയ ആവേ ആവേ, നിത്യ സഹായമേ […]

Samrakshanathinte Chirakulla Amme

M സംരക്ഷണത്തിന്റെ, ചിറകുള്ള അമ്മേ മക്കളാം, ഞങ്ങളെ, ചേര്‍ത്തു പിടിക്കണേ F സംരക്ഷണത്തിന്റെ, ചിറകുള്ള അമ്മേ മക്കളാം, ഞങ്ങളെ, ചേര്‍ത്തു പിടിക്കണേ M സര്‍പ്പത്തിനെതിരെ, പടവെട്ടാനുള്ളൊരു ബലവും വിശുദ്ധിയും, നേടി തരേണമേ F സര്‍പ്പത്തിനെതിരെ, പടവെട്ടാനുള്ളൊരു ബലവും വിശുദ്ധിയും, നേടി തരേണമേ A സംരക്ഷണത്തിന്റെ, ചിറകുള്ള അമ്മേ മക്കളാം, ഞങ്ങളെ, ചേര്‍ത്തു പിടിക്കണേ —————————————– M ദൂതന്മാരൊക്കെ, വണങ്ങുന്ന അങ്ങേ അമ്മയായ് ഞങ്ങള്‍ക്കു, തന്നതു നാഥന്‍ F ദൂതന്മാരൊക്കെ, വണങ്ങുന്ന അങ്ങേ അമ്മയായ് ഞങ്ങള്‍ക്കു, തന്നതു നാഥന്‍ […]

Vishwasikkunnu Njan Aaradhikkunnu

M വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാനാരാധിക്കുന്നു എന്നേശുവിനെ, ഞാന്‍ സ്‌തുതിച്ചിടുന്നു F വിശ്വസിക്കുന്നു, ഞാനാരാധിക്കുന്നു എന്നേശുവിനെ, ഞാന്‍ സ്‌തുതിച്ചിടുന്നു A ആദ്യനെ.. അന്ത്യനെ… അങ്ങേ ഞാന്‍ സ്‌തുതിച്ചീടുന്നു A ആദ്യനെ.. അന്ത്യനെ… അങ്ങേ ഞാന്‍ സ്‌തുതിച്ചീടുന്നു —————————————– M വേദനകള്‍, ശോധനകള്‍ ജീവിതേ ഭവിച്ചിടുമ്പോള്‍ F വേദനകള്‍, ശോധനകള്‍ ജീവിതേ ഭവിച്ചിടുമ്പോള്‍ M അണയാനായ്, അഭയം നല്‍കാന്‍ അരികിലെന്നേശുവുണ്ട് F അണയാനായ്, അഭയം നല്‍കാന്‍ അരികിലെന്നേശുവുണ്ട് A ആദ്യനെ.. അന്ത്യനെ… അങ്ങേ ഞാന്‍ സ്‌തുതിച്ചീടുന്നു A ആദ്യനെ.. അന്ത്യനെ… അങ്ങേ […]

Aakashathin Keezhil Veroru Namam Illallo

M ആകാശത്തിന്‍ കീഴില്‍ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ യേശു നാമമല്ലാതെ, യേശു നാമമല്ലാതെ മാനവ രക്ഷയ്‌ക്ക് ഊഴിയില്‍ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ യേശു നാമമല്ലാതെ, യേശു നാമമല്ലാതെ F ആകാശത്തിന്‍ കീഴില്‍ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ യേശു നാമമല്ലാതെ, യേശു നാമമല്ലാതെ മാനവ രക്ഷയ്‌ക്ക് ഊഴിയില്‍ വേറൊരു നാമമില്ലല്ലോ യേശു നാമമല്ലാതെ, യേശു നാമമല്ലാതെ —————————————– M പറുദീസായില്‍ ദൈവം തന്നൊരു രക്ഷാ വാഗ്‌ദാനം യേശു നാഥനല്ലയോ പ്രവാചകന്മാര്‍ മുന്നേ ചൊന്നോരു രക്ഷാ സന്ദേശം യേശു നാഥനല്ലയോ F പറുദീസായില്‍ ദൈവം […]

Manassil Innoru Poomazhayayi

M മനസ്സിലിന്നൊരു പൂമഴയായ് അരികില്‍ അണയൂ ശ്രീയേശുവേ ജീവിത നദിതന്‍.. മറുകര തേടാന്‍.. അടിയനു നീ.. തുണയേകൂ F മനസ്സിലിന്നൊരു പൂമഴയായ് അരികില്‍ അണയൂ ശ്രീയേശുവേ ജീവിത നദിതന്‍.. മറുകര തേടാന്‍.. അടിയനു നീ.. തുണയേകൂ —————————————– M കാറ്റലറുന്നു, കടല്‍ ഇരമ്പുന്നു ഇരുളില്‍ അലയുന്നു F കാറ്റലറുന്നു, കടല്‍ ഇരമ്പുന്നു ഇരുളില്‍ അലയുന്നു M കരുണ ചെയ്യാന്‍, താമസമെന്തേ കരുണാ സാഗരമേ, ദേവാ അലിവു തോന്നണമേ A മനസ്സിലിന്നൊരു പൂമഴയായ് അരികില്‍ അണയൂ ശ്രീയേശുവേ ജീവിത […]

Ente Pranane Ente Priyane

M എന്റെ പ്രാണനെ എന്റെ പ്രിയനെ F എന്റെ പ്രാണനെ എന്റെ പ്രിയനെ M ഇരുളു മൂടും വഴിയിലെന്നെ കാത്തിടുന്നവനെ F ഇരുളു മൂടും വഴിയിലെന്നെ കാത്തിടുന്നവനെ M പ്രത്യാശയെന്നില്‍ നിറയ്‌ക്കുന്ന കരുണാമയനല്ലോ നീ… F എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍ എല്ലാം അറിയുന്നവന്‍ M എന്റെ പ്രാണനെ എന്റെ പ്രിയനെ A എന്റെ പ്രാണനെ എന്റെ പ്രിയനെ —————————————– M ഞാന്‍.. ഇരുളിന്‍ വഴി അലയുമ്പോഴും.. ഞാന്‍.. ഏകയായ് ഭൂവില്‍ നടക്കുമ്പോഴും.. F എന്നില്‍ വെളിച്ചമായ്, എന്നില്‍ പ്രത്യാശയായ് […]

Ninte Sneham Ente Prananu

M നിന്റെ സ്‌നേഹം, എന്റെ പ്രാണനു ജീവനരുളും സാന്ത്വനം 🎵🎵🎵 F നിന്റെ ചുടുനിണം എന്റെ മനസ്സിനു കൃപകളൊഴുകും സാഗരം 🎵🎵🎵 A യേശുവേ… യേശുവേ… ധന്യമായെന്‍ ജീവിതം A നിന്റെ സ്‌നേഹം, എന്റെ പ്രാണനു ജീവനരുളും സാന്ത്വനം —————————————– M നിന്റെ രൂപം, എന്റെ ഹൃത്തിനു കുളിരു പൊഴിയും ദര്‍ശനം F നിന്റെ രൂപം, എന്റെ ഹൃത്തിനു കുളിരു പൊഴിയും ദര്‍ശനം M നിന്റെ കണ്ണുകള്‍, എന്റെ വീഥിയില്‍ ശോഭയേകും ദീപകം A യേശുവേ… യേശുവേ… […]

Jeevanulla Baliyayi (Theeyayennil Varane)

M ജീവനുള്ള ബലിയായ് സമര്‍പ്പിക്കുന്നു എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായ് F ദൈവാത്മാവേ വരേണമേ എന്നെ ദഹിപ്പിക്കും അഗ്നിയായ് 🎵🎵🎵 M നിന്‍ ശ്വാസത്താല്‍, എന്നെ നിറയ്‌ക്കണേ കൊടുങ്കാറ്റായ് എന്നില്‍ വീശണേ F റൂഹായെ, നീ വരേണമേ ആഴങ്ങളില്‍ കത്തുന്ന കൃപ നല്‍കണേ A സര്‍വ്വശക്തിയോടെ എന്നില്‍ വാഴണേ A തീയായെന്നില്‍ വരണേ അഭിഷേകം ചെയ്‌തിടണേ എന്നില്‍ കത്തി ജ്വലിക്കണമേ ദൈവാത്മാവേ, ദൈവാത്മാവേ A തീയായെന്നില്‍ വരണേ അഭിഷേകം ചെയ്‌തിടണേ എന്നില്‍ കത്തി ജ്വലിക്കണമേ ദൈവാത്മാവേ, ദൈവാത്മാവേ F ജീവനുള്ള […]

Vinnum Mannum Poothulanjoru

Music : Manoj Thomas Jacob M വിണ്ണും മണ്ണും പൂത്തുലഞ്ഞൊരു പൂനിലാവുള്ള രാത്രി F വിണ്ണും മണ്ണും പൂത്തുലഞ്ഞൊരു പൂനിലാവുള്ള രാത്രി M മാലാഖവൃന്ദങ്ങള്‍ മാലോകരോടൊത്തു താരാട്ടു പാടിയ രാത്രി F മാലാഖവൃന്ദങ്ങള്‍ മാലോകരോടൊത്തു താരാട്ടു പാടിയ രാത്രി A രാരിരാരോ, രാരാരിരോ രാരിരാരോ, രാരാരിരോ രാരിരാരോ, രാരാരിരോ രാരിരാരോ, രാരാരിരോ A രാരിരാരോ, രാരാരിരോ രാരിരാരോ, രാരാരിരോ —————————————– M ദൂരത്തെ മാനത്തൊരു താരത്തെ കണ്ടെത്തി അജപാലരാമോദരായി F ദൂരത്തെ മാനത്തൊരു താരത്തെ കണ്ടെത്തി […]

Kanneeru Thorum Kanthan Undenkil

Lyrics : Rev. K.C. Santhosh Music : Manoj Thomas Jacob M കണ്ണീരു തോരും, കാന്തനുണ്ടെങ്കില്‍ കദനങ്ങളേറിയാലും F വ്യാധികള്‍ മാറും, വാക്കു പറഞ്ഞാല്‍ വ്യാകുലമേറിയാലും A വ്യാധികള്‍ മാറും, വാക്കു പറഞ്ഞാല്‍ വ്യാകുലമേറിയാലും A നിത്യനാം നാഥാ, നീതിയിന്‍ സൂര്യാ നീയെനിക്കെന്നെന്നും നീക്കുപോക്കാണേ ഓടിയണഞ്ഞാല്‍, ഓരത്തു വന്നു ഒക്കത്തെടുത്ത്, ഒപ്പം നിര്‍ത്തും A ഓടിയണഞ്ഞാല്‍, ഓരത്തു വന്നു ഒക്കത്തെടുത്ത്, ഒപ്പം നിര്‍ത്തും —————————————– M മഹാവ്യാധി മൂടിടുമ്പോള്‍ മാറാരോഗങ്ങളേറിടുമ്പോള്‍ F മഹാവ്യാധി മൂടിടുമ്പോള്‍ […]

Vazhthuka Nee Maname En Parane

M വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ, എന്‍ പരനെ വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ F വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ, എന്‍ പരനെ വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ —————————————– M വാഴ്‌ത്തുക തന്‍ ശുദ്ധ നാമത്തെ പേര്‍ത്തു F വാഴ്‌ത്തുക തന്‍ ശുദ്ധ നാമത്തെ പേര്‍ത്തു M പാര്‍ത്ഥിവന്‍ തന്നുപകാരത്തെയോര്‍ത്തു F പാര്‍ത്ഥിവന്‍ തന്നുപകാരത്തെയോര്‍ത്തു A വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ, എന്‍ പരനെ വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ A വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ, എന്‍ പരനെ വാഴ്‌ത്തുക നീ മനമേ […]

Kanneeru Veenalum Oppiyeduthu

M കണ്ണീരു വീണാലും, ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് തുരുത്തി നിറയുമ്പോള്‍, അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുവുണ്ട് F കണ്ണീരു വീണാലും, ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് തുരുത്തി നിറയുമ്പോള്‍, അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുവുണ്ട് —————————————– M ആരെല്ലാം നിന്നെ അകറ്റി നിറുത്തിയാലും F ആരെല്ലാം നിന്നെ അകറ്റി നിറുത്തിയാലും M നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കുന്നോരേശുവുണ്ട് F നിന്നെ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കുന്നോരേശുവുണ്ട് A കണ്ണീരു വീണാലും, ഒപ്പിയെടുത്ത് തുരുത്തിയിലാക്കുന്ന നാഥനുണ്ട് തുരുത്തി നിറയുമ്പോള്‍, അളന്നെടുത്ത് അനുഗ്രഹമേകുന്നോരേശുവുണ്ട് —————————————– F സ്വന്തമായൊന്നുമേ നിനക്കില്ലാതെ പോകിലും M സ്വന്തമായൊന്നുമേ […]

Divya Snehathin Vishudhamam Vedhiyil

M ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്‍, വിശുദ്ധമാം വേദിയില്‍ ജീവചൈതന്യം, തുടികൊട്ടും വേളയില്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി, മിഴികളുയര്‍ത്തി ആരാധനയ്‌ക്കായ് നില്‍ക്കുന്നു എന്‍ നാഥന്റെ തിരുമുന്‍പില്‍ F ദിവ്യസ്നേഹത്തിന്‍, വിശുദ്ധമാം വേദിയില്‍ ജീവചൈതന്യം, തുടികൊട്ടും വേളയില്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി, മിഴികളുയര്‍ത്തി ആരാധനയ്‌ക്കായ് നില്‍ക്കുന്നു എന്‍ നാഥന്റെ തിരുമുന്‍പില്‍ —————————————– M കൂരിരുള്‍ മൂടിക്കിടന്നൊരെന്‍ ജീവിതപ്പാതയില്‍ ദീപം തെളിച്ചവനേ.. F കൂരിരുള്‍ മൂടിക്കിടന്നൊരെന്‍ ജീവിതപ്പാതയില്‍ ദീപം തെളിച്ചവനേ.. M നിന്‍ സ്‌നേഹ തീര്‍ത്ഥ ജലം നുകര്‍ന്നീടുവാന്‍ യോഗ്യമാക്കീടുകെന്‍ ഹൃത്തടത്തെ F നിന്‍ സ്‌നേഹ തീര്‍ത്ഥ […]

Aathmam Nonthu Karanjappol Nadhante

M ആത്മം നൊന്തു കരഞ്ഞപ്പോള്‍ നാഥന്റെ അന്‍പാര്‍ന്ന സ്‌നേഹം ഞാനറിഞ്ഞു F ആത്മം നൊന്തു കരഞ്ഞപ്പോള്‍ നാഥന്റെ അന്‍പാര്‍ന്ന സ്‌നേഹം ഞാനറിഞ്ഞു M അലയാഴിയാണെന്റെ മാനസ്സമെന്നാല്‍ ആത്മനാഥാ നീ തീരമല്ലോ F അലയാഴിയാണെന്റെ മാനസ്സമെന്നാല്‍ ആത്മനാഥാ നീ തീരമല്ലോ A ആത്മം നൊന്തു കരഞ്ഞപ്പോള്‍ നാഥന്റെ അന്‍പാര്‍ന്ന സ്‌നേഹം ഞാനറിഞ്ഞു —————————————– M വേപഥുവാര്‍ന്നെന്റെ മനതാര്‍ നിനക്കായ് ഏകിയ പൂക്കുട തന്നിലെന്റെ F വേപഥുവാര്‍ന്നെന്റെ മനതാര്‍ നിനക്കായ് ഏകിയ പൂക്കുട തന്നിലെന്റെ M ഹൃദയാന്തരാളത്തില്‍ അനുദിനം വിടരുന്ന […]

Ennum Pookkunna Rosappoo Chediye

M എന്നും പൂക്കുന്ന റോസാപ്പൂച്ചെടിയേ ആരും കൊതിക്കുന്ന മുല്ലപ്പൂമണമേ F എന്നും പൂക്കുന്ന റോസാപ്പൂച്ചെടിയേ ആരും കൊതിക്കുന്ന മുല്ലപ്പൂമണമേ M നന്മ നിറഞ്ഞൊരു സ്വര്‍ഗ്ഗപ്പൂഞ്ചെപ്പേ തോമാ പള്ളിയില്‍ വാഴുന്ന പൊന്‍ അമ്മേ F നന്മ നിറഞ്ഞൊരു സ്വര്‍ഗ്ഗപ്പൂഞ്ചെപ്പേ തോമാ പള്ളിയില്‍ വാഴുന്ന പൊന്‍ അമ്മേ A എന്നും പൂക്കുന്ന റോസാപ്പൂച്ചെടിയേ ആരും കൊതിക്കുന്ന മുല്ലപ്പൂമണമേ —————————————– M മാലാഖമാരവര്‍ കാവലിരിക്കുന്ന ദേശം തിരപോലും കൊന്ത ചൊല്ലുന്ന തീരം F മാലാഖമാരവര്‍ കാവലിരിക്കുന്ന ദേശം തിരപോലും കൊന്ത ചൊല്ലുന്ന […]

Krupa Labhichorellam Sthuthichidatte

M കൃപ ലഭിച്ചോരെല്ലാം… സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ ദയ ലഭിച്ചോരെല്ലാം… സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ 🎵🎵🎵 A ആരാധനാ… ആരാധനാ… യാഹ് എന്ന ദൈവത്തിനാരാധനാ ആരാധനാ… ആരാധനാ… ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധനാ M കൃപ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ ദയ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ ക്ഷമ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ നന്മ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ F കൃപ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ ദയ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ ക്ഷമ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ നന്മ ലഭിച്ചോരെല്ലാം സ്‌തുതിച്ചീടട്ടേ A ആരാധനാ… ആരാധനാ… യാഹ് എന്ന ദൈവത്തിനാരാധനാ ആരാധനാ… ആരാധനാ… ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും […]

Enne Per Cholli Vilichone

M എന്നെ പേര്‍ ചൊല്ലി വിളിച്ചോനെ എന്നെ ഉള്ളംകൈയില്‍ കാത്തോനെ F എന്നെ പുതുതാക്കി തീര്‍ത്തോനെ എന്നെ കരം പിടിച്ചു നടത്തിയോനെ M എല്ലാരും കൈവിട്ട നേരത്തും എന്നെ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു F ഹൃദയം നുറുങ്ങിയ നേരത്തും സ്‌നേഹത്താല്‍ എന്നെ അണച്ചു A യേശുവേ.. അങ്ങേ പിരിയുവാന്‍ എനിക്കാകില്ല, ഒരു നാളിലും യേശുവേ.. അങ്ങിന്‍ സ്‌നേഹത്തെ രുചിച്ചീടും ഞാന്‍, ജീവനാളെല്ലാം A യേശുവേ.. അങ്ങേ പിരിയുവാന്‍ എനിക്കാകില്ല, ഒരു നാളിലും യേശുവേ.. നന്ദിയോടെ ഞാന്‍ സ്‌തുതിച്ചീടുമേ, ആരാധിച്ചീടുമേ […]

Yeshu Mathave Janani Aashrayam Neeye

M യേശു മാതാവേ, ജനനി ആശ്രയം നീയേ കദന ഭൂമിയില്‍ നിന്‍ കരചരണം കരുണതന്‍ കടലേ… കരുണതന്‍ കടലേ… F യേശു മാതാവേ, ജനനി ആശ്രയം നീയേ —————————————– M ദൈവപുത്രനു ജന്മം നല്‍കി ജനി മരണങ്ങളെ ജയിച്ചു F ദൈവപുത്രനു ജന്മം നല്‍കി ജനി മരണങ്ങളെ ജയിച്ചു M തളരും ജീവനാ സ്‌നേഹം പകര്‍ന്നു രാഗ മഹാകാവ്യം രചിച്ചു F ജനനി… ജനനി… പ്രപഞ്ചജനനി… A യേശു മാതാവേ, ജനനി ആശ്രയം നീയേ —————————————– F […]

Swargam Muzhuvan Bhoovil Irangum

M സ്വര്‍ഗ്ഗം മുഴുവന്‍ ഭൂവിലിറങ്ങും സുന്ദര സുരഭില നിമിഷം A ബലിയര്‍പ്പണ നിമിഷം പരമാരാധന സമയം F മാലാഖമാര്‍ അണിചേര്‍ന്ന് അവിരാമം സ്‌തുതി പാടുന്ന A ഈ ബലിവേദിയിലണയാം നമ്മുടെ കാഴ്‌ച്ചകളേവം നല്‍കാം A സ്വര്‍ഗ്ഗം മുഴുവന്‍ ഭൂവിലിറങ്ങും സുന്ദര സുരഭില നിമിഷം A ബലിയര്‍പ്പണ നിമിഷം പരമാരാധന സമയം —————————————– M വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തീടില്‍ വിശുദ്ധരായ് നാം മാറുന്നുലകില്‍ വിഷവിത്തുകളോ കരിയുന്നു F വിശുദ്ധമായവ വിശുദ്ധിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തീടില്‍ വിശുദ്ധരായ് നാം മാറുന്നുലകില്‍ […]

Hrudhaya Nadhan Yeshuve Ennalum Nee Ennil Vazhane

M ഹൃദയനാഥനേശുവേ എന്നാളും നീയെന്നില്‍ വാഴണേ F അഴുകുമെന്റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ കര്‍ത്താവേ നീ സൗഖ്യം നല്‍കണേ M മനസ്സിലെ, മുറിപ്പാടില്‍ രക്തം ഇറ്റിറ്റു കാണ്മൂ F കുരിശിലെ, ബലിയില്‍ ഞാന്‍ നാഥാ ആശ്വാസംകൊള്‍വൂ A ഹൃദയനാഥനേശുവേ എന്നാളും നീയെന്നില്‍ വാഴണേ —————————————– M തകര്‍ന്നു പോയ് ഞാന്‍ ആത്മാവില്‍ ഒരിക്കല്‍ നിന്നെ പിരിഞ്ഞ നാള്‍ F തിരഞ്ഞു നീ പിന്‍മ്പേ വന്നു അറിഞ്ഞു നിന്റെ കരുണ ഞാന്‍ M മറന്നു നീയെന്‍ പിഴകളെ F പൊറുത്തു നീയെന്‍ […]

Eeshoye Ninne Kanan Kathu Kathirikkunnu Njan

M ഈശോയെ.. നിന്നെ കാണാന്‍.. കാത്തു.. കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍.. ദിവ്യകാരുണ്യമായ്… വന്നിടുമ്പോള്‍… എന്തു ഞാന്‍ നല്‍കിടും… പൊന്നു നാഥാ… 🎵🎵🎵 M ഈശോയെ, നിന്നെ കാണാന്‍ കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യമായ്, വന്നിടുമ്പോള്‍ എന്തു ഞാന്‍ നല്‍കിടും, പൊന്നു നാഥാ F ഈശോയെ, നിന്നെ കാണാന്‍ കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യമായ്, വന്നിടുമ്പോള്‍ എന്തു ഞാന്‍ നല്‍കിടും, പൊന്നു നാഥാ —————————————– M എന്നും നിന്നോടടുത്തിരിക്കാന്‍ എന്നും നിന്നിലലിഞ്ഞു ചേരാന്‍ 🎵🎵🎵 F എന്നും നിന്നോടടുത്തിരിക്കാന്‍ എന്നും […]

Padhuvayile Tharakame

M പാദുവയിലെ താരകമേ രക്ഷകനേശുവിന്‍ നല്‍പ്രിയനേ ആലംബഹീനര്‍ക്കാശ്രയമേ വരദാനത്തിന്‍ നിറകുടമേ F ആലംബഹീനര്‍ക്കാശ്രയമേ വരദാനത്തിന്‍ നിറകുടമേ M അന്തോണീ… F അന്തോണീ… A വിശുദ്ധനാം അന്തോണീസ് —————————————– M ജീവിതവനിയില്‍, ഞാനലയുമ്പോള്‍ ദിശയറിയാതെ ഞാന്‍ വലയുന്നു 🎵🎵🎵 F ജീവിതവനിയില്‍, ഞാനലയുമ്പോള്‍ ദിശയറിയാതെ ഞാന്‍ വലയുന്നു M കാരണമേതും പറയാനില്ലയെന്‍ ചെയ്‌തികള്‍തന്‍ കുറവല്ലാതെ… A അനുതാപമോടെ തിരികെ വരാം നിന്‍ സവിധത്തില്‍ വന്നണയാം A അനുതാപമോടെ തിരികെ വരാം നിന്‍ സവിധത്തില്‍ വന്നണയാം A പാദുവയിലെ താരകമേ […]

Eeshoyude Cherupushpame

M ഈശോയുടെ ചെറുപുഷ്‌പമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ നറുമലര്‍ വര്‍ഷിക്കണമേ F ഈശോയുടെ ചെറുപുഷ്‌പമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ നറുമലര്‍ വര്‍ഷിക്കണമേ M ത്യാഗത്തിന്റെ, പുണ്യതയെ F സഹനത്തിന്റെ, പനിമലരേ A ഞങ്ങള്‍ക്കു മദ്ധ്യസ്ഥ ആകേണമേ A ഈശോയുടെ ചെറുപുഷ്‌പമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ നറുമലര്‍ വര്‍ഷിക്കണമേ A കൊച്ചുത്രേസ്യേ, ചെറുപുഷ്‌പമേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കായി A കൊച്ചുത്രേസ്യേ, ചെറുപുഷ്‌പമേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ, ഞങ്ങള്‍ക്കായി —————————————– M ചെറുതാകാനാശിച്ചിട്ടും വലിയവള്‍ ആയവളെ F സഹനത്തിന്‍ പാതയിലും പതറാതെ നിന്നവളെ M എളിമയോടെ, മുന്നേറുവാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു തുണയേകണേ F എളിമയോടെ, […]

Innitha Ee Snehathin Balivedhiyil

M ഇന്നിതാ ഈ, സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിവേദിയില്‍ ഹൃദയാര്‍പ്പണത്തിനായ്, അണയുന്നിവര്‍ F ഇന്നിതാ ഈ, സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിവേദിയില്‍ ഹൃദയാര്‍പ്പണത്തിനായ്, അണയുന്നിവര്‍ M സ്വീകരിക്കേണമേ, നേര്‍ക്കാഴ്‌ച്ചകളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ, തൃക്കരത്താല്‍ F സ്വീകരിക്കേണമേ, നേര്‍ക്കാഴ്‌ച്ചകളെ അനുഗ്രഹിക്കേണമേ, തൃക്കരത്താല്‍ A സ്വീകരിക്കേണമേ.. സ്വീകരിക്കേണമേ.. ഈ തിരുബലി നാഥാ നീ, സ്വീകരിക്കേണമേ A സ്വീകരിക്കേണമേ.. സ്വീകരിക്കേണമേ.. ഈ തിരുബലി നാഥാ നീ, സ്വീകരിക്കേണമേ A ഇന്നിതാ ഈ, സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിവേദിയില്‍ ഹൃദയാര്‍പ്പണത്തിനായ്, അണയുന്നിവര്‍ —————————————– M ബലിവേദി നല്‍കുന്ന സുകൃതം അതു തന്നെ മക്കള്‍ക്കാത്മബലം […]

Manassile Altharayil Vazhumen Priya Snehame

M മനസ്സിലെ അള്‍ത്താരയില്‍ വാഴുമെന്‍ പ്രിയ സ്‌നേഹമേ F മനസ്സിലെ അള്‍ത്താരയില്‍ വാഴുമെന്‍ പ്രിയ സ്‌നേഹമേ M ഓരോ നിശ്വാസവും, ഉതിരുമ്പോഴും ഓര്‍മ്മിക്കും നിന്നെ ഞാന്‍ F ഓരോ നിശ്വാസവും, ഉതിരുമ്പോഴും ഓര്‍മ്മിക്കും നിന്നെ ഞാന്‍ A മനസ്സിലെ അള്‍ത്താരയില്‍ വാഴുമെന്‍ പ്രിയ സ്‌നേഹമേ A ആരാധനാ, എന്‍ സ്‌നേഹമേ ആരാധനാ, എന്‍ പ്രാണനെ A ആരാധനാ, എന്‍ സ്‌നേഹമേ ആരാധനാ, എന്‍ പ്രാണനെ —————————————– M ഉലകിലെ ദീപം, അണയാതിരിക്കാന്‍ നന്മകളെന്നില്‍ നീ, നിറച്ചു വെച്ചു […]

Aathmavil Nirayunnoren Daivame

M ആത്മാവില്‍ നിറയുന്നൊരെന്‍ ദൈവമേ സ്‌തുതിയോടെ പാടുന്നൊരീ ഞങ്ങളില്‍ വചനമാം, സ്‌നേഹവുമായ് നീ വരൂ ദേവാ F മിഴി തെളിയും കാരുണ്യമായ് നീ മൊഴി കേള്‍ക്കും, ആനന്ദമായ് നീ മനമാകേ, നിറയും നീ കനിവായ് എന്നും… A വേനലായ് വീഥിയില്‍ ഉരുകുമാ ജീവനായ് തിരുനിണം ചിതറി നീ കുരിശുമായ് മറഞ്ഞുപോയ് 🎵🎵🎵 F ആത്മാവില്‍ നിറയുന്നൊരെന്‍ ദൈവമേ സ്‌തുതിയോടെ പാടുന്നൊരീ ഞങ്ങളില്‍ വചനമാം, സ്‌നേഹവുമായ് നീ വരൂ ദേവാ M മിഴി തെളിയും കാരുണ്യമായ് നീ മൊഴി […]

Ente Kannuneer Kanunna Daivame

M എന്റെ കണ്ണുനീര്‍ കാണുന്ന ദൈവമേ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന കര്‍ത്തനെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം, കൂടെ ഗമിക്കുന്ന ഉത്തമ സ്‌നേഹിതന്‍ നീയല്ലോ F എന്റെ കണ്ണുനീര്‍ കാണുന്ന ദൈവമേ എന്നെ പരിപാലിക്കുന്ന കര്‍ത്തനെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം, കൂടെ ഗമിക്കുന്ന ഉത്തമ സ്‌നേഹിതന്‍ നീയല്ലോ A ആരാധിക്കും ഞങ്ങള്‍ നന്ദിയോടെന്നെന്നും പാടിടും നിന്‍ ദിവ്യ സ്‌നേഹത്തെ അന്നു നിന്‍ ചാരെ അണഞ്ഞിടും നേരം കണ്ടിടും നിന്‍ ദിവ്യ തേജസ്സും A ആരാധിക്കും ഞങ്ങള്‍ നന്ദിയോടെന്നെന്നും പാടിടും നിന്‍ ദിവ്യ സ്‌നേഹത്തെ അന്നു നിന്‍ […]

Kanya Mathave Manna Pedakame

M കന്യാ മാതാവേ, മന്നാ പേടകമേ കനിവിന്‍ ഉറവിടമേ, നിത്യം കന്യകയേ F കന്യാ മാതാവേ, മന്നാ പേടകമേ കനിവിന്‍ ഉറവിടമേ, നിത്യം കന്യകയേ M ധന്യേ മാമരിയെ, സൃഷ്‌ടാവിന്നമ്മേ സാഗര താരകമേ, വിണ്ണിന്‍ ജാലകമേ F ധന്യേ മാമരിയെ, സൃഷ്‌ടാവിന്നമ്മേ സാഗര താരകമേ, വിണ്ണിന്‍ ജാലകമേ A കന്യാ മാതാവേ, മന്നാ പേടകമേ കനിവിന്‍ ഉറവിടമേ, നിത്യം കന്യകയേ A റൂഹാ തന്‍ കൂടാരം, ഉള്ളിലൊതുക്കി ആദ്യത്തെ സക്രാരിയായവളെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ, ഞങ്ങള്‍ക്കായ് A റൂഹാ തന്‍ […]

Oh Mathave Swarga Rajni

M ഓ മാതാവേ.. സ്വര്‍ഗ്ഗ രാജ്ഞി.. നിന്നോടൊപ്പം.. ആരാധിപ്പൂ… F ഈശോ നാഥാ.. സ്‌നേഹരൂപാ… മാതാവിനൊപ്പം.. വാഴ്‌ത്താം നാഥാ.. M ദൂതന്മാരെ.. സഹദാന്മാരെ… കൈകള്‍ കൂപ്പി… വാഴ്‌ത്താന്‍ വായോ.. F കണ്ണീര്‍ തൂകി… കരയും ഞങ്ങള്‍… കുരിശിന്‍ മുന്നില്‍… കൈകള്‍ കൂപ്പാന്‍… A നിത്യം വാഴും… ഓസ്‌തിരൂപാ.. സ്‌തുതി സ്‌തോത്രങ്ങള്‍… പാടാം ദാസര്‍…

Enne Karuthunna Vidhangal Orthal

M എന്നെ കരുതുന്ന വിധങ്ങളോര്‍ത്താല്‍ നന്ദിയാലുള്ളം നിറഞ്ഞിടുന്നേ F ​എന്നെ നടത്തുന്ന വഴികളോര്‍ത്താല്‍ ആനന്ദത്തിന്‍ അശ്രു പൊഴിഞ്ഞിടുമേ A ​യേശുവേ​..​ രക്ഷകാ​..​ നിന്നെ ഞാന്‍​..​ സ്‌നേഹിക്കും​..​ ആയുസ്സിന്‍​..​ നാളെല്ലാം​..​ നന്ദിയാല്‍​..​ പാടിടും​.. A ​യേശുവേ​..​ രക്ഷകാ​..​ നിന്നെ ഞാന്‍​..​ സ്‌നേഹിക്കും​..​ ആയുസ്സിന്‍​..​ നാളെല്ലാം​..​ നന്ദിയാല്‍​..​ പാടിടും​.. —————————————– M ​പാപ​ കുഴിയില്‍ ഞാന്‍ താണിടാതെന്‍ പാദം ഉറപ്പുള്ള പാറമേല്‍ നിര്‍ത്തി F ​പാടാന്‍ പുതുഗീതം നാവില്‍ തന്നു പാടും സ്‌തുതികള്‍ എന്നേശുവി​ന്നു A ​യേശുവേ​..​ രക്ഷകാ​..​ നിന്നെ […]

Athirillatha Snehavumayi Akhileshwaran Anayunnu

M അതിരില്ലാത്ത സ്‌നേഹവുമായ് അഖിലേശ്വരന്‍ അണയുന്നു F അകതാരില്‍ അനുതാപമോടെ പാപി ഞാനിന്നു കൈക്കൊള്ളാം നിന്നെ —————————————– M ദുഃഖങ്ങളും, എന്‍ നൊമ്പരവും നീ തിരുവോസ്‌തിരൂപനായ് വരുമ്പോള്‍ F മാഞ്ഞു പോകും, മഞ്ഞുപോലുള്ളം തൂവെണ്മയാക്കി നീ മാറ്റും A അതിരില്ലാത്ത സ്‌നേഹവുമായ് അഖിലേശ്വരന്‍ അണയുന്നു അകതാരില്‍ അനുതാപമോടെ പാപി ഞാനിന്നു കൈക്കൊള്ളാം നിന്നെ —————————————– F അര്‍പ്പിക്കും ഞാന്‍, എന്നാശാഭിലാഷങ്ങള്‍ അലിവുള്ള സ്‌നേഹ പിതാവേ M സ്വീകരിക്കേണമേ, സ്വന്തമായ് എന്നെ തിരുമാറില്‍ ചേര്‍ത്തു തലോടണേ A അതിരില്ലാത്ത […]

Vazhiyum Sathyavum Neeyayirunnittum

M വഴിയും സത്യവും നീയായിരുന്നിട്ടും വഴി തെറ്റിപ്പോയവര്‍ ഞങ്ങള്‍ അഭയം നല്‍കുന്നൊരിടയനായിട്ടും അരികില്‍ വരാത്തവര്‍ ഞങ്ങള്‍ F വഴിയും സത്യവും നീയായിരുന്നിട്ടും വഴി തെറ്റിപ്പോയവര്‍ ഞങ്ങള്‍ അഭയം നല്‍കുന്നൊരിടയനായിട്ടും അരികില്‍ വരാത്തവര്‍ ഞങ്ങള്‍ A വഴിയായ്, ഇരുളില്‍ വരണേ നാഥാ മഴയായ്, മരുവില്‍ വരണേ വീണ്ടും കനലായ്, നാവില്‍ വരണേ നാഥാ തണലായ്, വെയിലില്‍ വരണേ വീണ്ടും A വഴിയായ്, ഇരുളില്‍ വരണേ നാഥാ മഴയായ്, മരുവില്‍ വരണേ വീണ്ടും കനലായ്, നാവില്‍ വരണേ നാഥാ തണലായ്, […]

Ephrayim Nee Ente Valsala Puthran

F എഫ്രായിം… നീയെന്റെ വത്സലപുത്രന്‍ പൊന്നോമന കുട്ടന്‍ നീ 🎵🎵🎵 M എഫ്രായിം, നീയെന്റെ വത്സലപുത്രന്‍ പൊന്നോമന കുട്ടന്‍ നീ F നിന്നോടുള്ളെന്‍ സ്‌നേഹം അവര്‍ണ്ണനീയം നിന്നോര്‍മ്മ… എന്നുള്ളില്‍ അചഞ്ചലവും A എഫ്രായിം, നീയെന്റെ വത്സലപുത്രന്‍ പൊന്നോമന കുട്ടന്‍ നീ —————————————– F എന്നില്‍ നിന്നും നീ അകന്നുപോയി എന്‍ പാത വിട്ടു നീ ദൂരത്തായി 🎵🎵🎵 M എന്നില്‍ നിന്നും നീ അകന്നുപോയി എന്‍ പാത വിട്ടു നീ ദൂരത്തായി F എങ്കിലും മകനെ കാരുണ്യമോടെ […]

Yeshuve Rakshaka Njan Varunnu

M യേശുവേ രക്ഷകാ ഞാൻ വരുന്നു എൻ ജീവിതമാം മരകുരിശേന്തി F യേശുവേ രക്ഷകാ ഞാൻ വരുന്നു എൻ ജീവിതമാം മരകുരിശേന്തി M ഏറെ തളർന്നീടിലും ഞാൻ നിൻ കുരിശിൻ വഴിയേ വരുന്നു F എൻ പാപ കറകൾ അകറ്റാൻ ഈ യാത്രയെന്നെ തുണച്ചീടട്ടെ A യേശുവേ രക്ഷകാ ഞാൻ വരുന്നു എൻ ജീവിതമാം മരകുരിശേന്തി A യേശുവേ രക്ഷകാ ഞാൻ വരുന്നു എൻ ജീവിതമാം മരകുരിശേന്തി ഒന്നാം സ്ഥലത്തേയ്‌ക്കു പോകുമ്പോള്‍ ഈശോ മിശിഹാ മരണത്തിനു വിധിക്കപ്പെടുന്നു […]

Osthiyayi Jeevanayi Nadhan Anayumbol

M ഓസ്‌തിയായ്, ജീവനായ് നാഥനണയുമ്പോള്‍ സ്നേഹമായ്, കൂദാശയായെന്‍ നാവിലലിയുമ്പോള്‍ F ഓസ്‌തിയായ്, ജീവനായ് നാഥനണയുമ്പോള്‍ സ്നേഹമായ്, കൂദാശയായെന്‍ നാവിലലിയുമ്പോള്‍ M നീറുമെന്‍, ഹൃത്തതില്‍ സാന്ത്വനം, ചൊരിയണേ F പ്രാണനില്‍, ആഴമായ് നിന്‍ അനുഭവം, നല്‍കണേ A ഒരുനാളും അകലാത്ത കാരുണ്യമേ എന്‍ മനതാരില്‍ വന്നെങ്ങും നിറയേണമേ A ഒരുനാളും അകലാത്ത കാരുണ്യമേ എന്‍ മനതാരില്‍ വന്നെങ്ങും നിറയേണമേ —————————————– M അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ ഞാന്‍, ആകുലയാകുമ്പോള്‍ ആശ്വാസമായ് അണയും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ F അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ ഞാന്‍, ആകുലയാകുമ്പോള്‍ […]

Navil Ennum Bhojyamayi

M നാവിലെന്നും ഭോജ്യമായ് ഹൃത്തിലെന്നും ജീവനായ് പെയ്‌തിറങ്ങിയ മന്നയായ് ദിവ്യകാരുണ്യം F തിരുമാംസ നിണവുമായ് കാല്‍വരി തന്‍ യാഗമായ് എന്നിലേക്കിറങ്ങി വന്ന ദിവ്യകാരുണ്യം M ജീവനായിതാ, സൗഖ്യമായിതാ സ്‌നേഹമായി തീര്‍ന്നിടാന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യം F ജീവനായിതാ, സൗഖ്യമായിതാ സ്‌നേഹമായി തീര്‍ന്നിടാന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യം A ജീവന്റെ ജീവനായ്, നീയെന്റെ പ്രാണനായ് വന്നു വസിച്ചിടണേ ഓ എന്റെ സ്‌നേഹമേ, എന്നുള്ളില്‍ വാഴണേ ഒന്നായ് തീര്‍ന്നിടണേ A ജീവന്റെ ജീവനായ്, നീയെന്റെ പ്രാണനായ് വന്നു വസിച്ചിടണേ ഓ എന്റെ സ്‌നേഹമേ, എന്നുള്ളില്‍ വാഴണേ […]

Enne Muzhuvan Ariyunna Nadhan

M എന്നെ മുഴുവന്‍, അറിയുന്ന നാഥന്‍ എന്നെ തേടി വരുന്നു F ഉള്ളം മുഴുവന്‍, നിറയുന്ന സ്‌നേഹം ഉള്ളലിഞ്ഞേകാന്‍ വരുന്നു M രാജാധിരാജന്‍, സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ശാന്തി സമ്മാനമായി, നല്‍കാന്‍ വരുമ്പോള്‍ F ആരാധിച്ചീടുന്നു ഞാന്‍ ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ A എന്നെ മുഴുവന്‍, അറിയുന്ന നാഥന്‍ എന്നെ തേടി വരുന്നു —————————————– M എന്നെയെറിഞ്ഞോരാ കല്ലുകളാല്‍ എനിക്കായ് കൊട്ടാരം തീര്‍ത്തു ദൈവം F നിന്ദനമോതിയ അധരങ്ങളില്‍ സ്‌തുതി കീര്‍ത്തനം തീര്‍ത്തതും യേശുവാം M നിന്നെ മറക്കില്ല ഞാനേശുവേ മന്നില്‍ […]

Ange Samadhana Dhoothanayi Nadha

M അങ്ങേ സമാധാന ദൂതനായ് നാഥാ കനിവോടെന്നെ അയക്കേണമേ അങ്ങേ സ്‌നേഹ സുധാരസമൊഴുകും ഒരു കൊച്ചു ചാലായ് ഞാന്‍ വളര്‍ന്നിടട്ടെ F അങ്ങേ സമാധാന ദൂതനായ് നാഥാ കനിവോടെന്നെ അയക്കേണമേ അങ്ങേ സ്‌നേഹ സുധാരസമൊഴുകും ഒരു കൊച്ചു ചാലായ് ഞാന്‍ വളര്‍ന്നിടട്ടെ —————————————– M വിദ്വേഷ ഹൃത്തില്‍, സ്‌നേഹം വിതയ്‌ക്കാനും തിന്മ ചെയ്‌വോര്‍ക്കെല്ലാം, മാപ്പു നല്‍കീടാനും സംശയഗ്രസ്‌തരെ, നേരെ നയിക്കാനും ദൂതുമായെന്നെ അയക്കേണമേ ദൂതുമായെന്നെ അയക്കേണമേ A അങ്ങേ സമാധാന ദൂതനായ് നാഥാ കനിവോടെന്നെ അയക്കേണമേ അങ്ങേ […]

Thiruhrudhayame Ninte Thanalilayi

M തിരുഹൃദയമേ, നിന്റെ തണലിലായ് എന്നും വളരുമീ, പൈതങ്ങളെ F തിരുഹൃദയമേ, നിന്റെ തണലിലായ് എന്നും വളരുമീ, പൈതങ്ങളെ M വീഴാതെ നീ, എന്നും കാക്കണേ തിരുഹൃദയ ജ്വാലയാല്‍ പൊതിയണേ F വീഴാതെ നീ, എന്നും കാക്കണേ തിരുഹൃദയ ജ്വാലയാല്‍ പൊതിയണേ A തിരുഹൃദയമേ, നിന്റെ തണലിലായ് എന്നും വളരുമീ, പൈതങ്ങളെ A തിരുഹൃദയമേ, നിന്റെ തണലിലായ് എന്നും വളരുമീ, പൈതങ്ങളെ —————————————– M സത്യവും, നീതിയും പോകുമിടങ്ങളില്‍ പാകിടാന്‍ F സ്‌നേഹവും, ശാന്തിയും നൂറുമേനി കൊയ്‌തിടാന്‍ […]

Vishwasam Nalkaname Nadha

M വിശ്വാസം നല്‍കണമേ, നാഥാ വിശ്വാസം നല്‍കണമേ F വിശ്വാസം നല്‍കണമേ, നാഥാ വിശ്വാസം നല്‍കണമേ M എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍, നീ വരണേ വിശ്വാസം നല്‍കണമേ F എന്‍ ഹൃദയത്തില്‍, നീ വരണേ വിശ്വാസം നല്‍കണമേ A വിശ്വാസം നല്‍കണമേ, നാഥാ വിശ്വാസം നല്‍കണമേ —————————————– M നിന്‍ കല്‍പനയാല്‍, പേടകം നിര്‍മിച്ച നോഹ തന്‍ വിശ്വാസം നല്‍കണമേ F നിന്‍ കല്‍പനയാല്‍, പേടകം നിര്‍മിച്ച നോഹ തന്‍ വിശ്വാസം നല്‍കണമേ M അവിടുത്തെ തിരുമുമ്പില്‍, പുത്രനെ […]

Vishudhiye Thikachu Naam Orungi Nilkka

M വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നില്‍ക്ക പ്രിയന്‍ വരുവതിന്‍ താമസമേറെയില്ല F വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു നാം ഒരുങ്ങി നില്‍ക്ക പ്രിയന്‍ വരുവതിന്‍ താമസമേറെയില്ല M തന്റെ വാഗ്‌ദത്തങ്ങള്‍ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങീടാം F തന്റെ വാഗ്‌ദത്തങ്ങള്‍ പലതും നിറവേറുന്നേ ഒരുങ്ങീടാം —————————————– M യുദ്ധങ്ങള്‍, ക്ഷാമങ്ങള്‍, ഭൂകമ്പം പലവ്യാധികളാല്‍ ജനം നശിച്ചിടുന്നു രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോടെതിര്‍ത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങീടാം A രാജ്യം രാജ്യങ്ങളോടെതിര്‍ത്തു തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരുങ്ങീടാം F കൊട്ടാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങി കൊട്ടില്‍ വരെ ജനം കണ്ണുനീര്‍ താഴ്‌വരയിലല്ലയോ […]

Yeshu Oru Vathil Thurannal

M യേശു ഒരു വാതില്‍ തുറന്നാല്‍ ആര്‍ക്കും അടപ്പാനാവുകില്ല യേശു ഒരു വാതില്‍ അടച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കും തുറപ്പാനാവുകില്ല F യേശു ഒരു വാതില്‍ തുറന്നാല്‍ ആര്‍ക്കും അടപ്പാനാവുകില്ല യേശു ഒരു വാതില്‍ അടച്ചാല്‍ ആര്‍ക്കും തുറപ്പാനാവുകില്ല A തുറന്നിടുമേ, വാതില്‍ തുറന്നിടുമേ എനിക്കായ് വാതില്‍ തുറന്നിടുമേ അടച്ചിടുമേ, വാതില്‍ അടച്ചിടുമേ വൈരിയിന്‍ വാതില്‍ അടച്ചിടുമേ A തുറന്നിടുമേ, വാതില്‍ തുറന്നിടുമേ എനിക്കായ് വാതില്‍ തുറന്നിടുമേ അടച്ചിടുമേ, വാതില്‍ അടച്ചിടുമേ വൈരിയിന്‍ വാതില്‍ അടച്ചിടുമേ A യേശു ഒരു […]

Yahova Daivamam Vishudha Jathi Naam

M യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവനവകാശമാം ജനം നാം F യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവനവകാശമാം ജനം നാം M പരദേശികള്‍ നാം ഭാഗ്യശാലികള്‍ ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ F പരദേശികള്‍ നാം ഭാഗ്യശാലികള്‍ ഇതുപോലൊരു ജാതിയുണ്ടോ A യഹോവ ദൈവമാം വിശുദ്ധ ജാതി നാം അവനവകാശമാം ജനം നാം —————————————– M ആപത്തില്‍ നമ്മുടെ ദിവ്യസങ്കേതവും ബലവും ദൈവമൊരുവനത്രേ F ആപത്തില്‍ നമ്മുടെ ദിവ്യസങ്കേതവും ബലവും ദൈവമൊരുവനത്രേ M ആകയാല്‍ പാരിടം […]

Nee Thookunna Snehavum Nee Ekunna Jeevanum

M ​നീ തൂകുന്ന സ്‌നേഹവും​,​  നീ​യേകുന്ന ജീവനും പറയാന്‍ വയ്യത്രമേല്‍​,​ സുന്ദരം​ ​ F ​നീ തൂകുന്ന സ്‌നേഹവും​,​  നീ​യേകുന്ന ജീവനും പറയാന്‍ വയ്യത്രമേല്‍​,​ സുന്ദരം​ ​ M ​മരുവാം എന്‍ യാത്രയില്‍​,​ വരവായ് നിന്‍ രൂപവും സ്വരവും​… A ​നീ തൂകുന്ന സ്‌നേഹവും​,​  നീ​യേകുന്ന ജീവനും പറയാന്‍ വയ്യത്രമേല്‍​,​ സുന്ദരം​ ​ —————————————– M ​കരുണയൊഴുകിയ കൈകളാല്‍ അഭയ​മരുളീടു​മാര്‍ദ്രമാം സ്‌നേഹം​… എന്‍  ​പുണ്യം… F ​കരുണയൊഴുകിയ കൈകളാല്‍ അഭയ​മരുളീടു​മാര്‍ദ്രമാം സ്‌നേഹം​… എന്‍  ​പുണ്യം… M ​ഇരുളകലാ​തെ […]

Manathe Vellitheril Urangum

M ​മാനത്തെ വെള്ളിത്തേരിലുറങ്ങും മാലാഖ​ പൂമുത്തേ മാനത്തിരുന്നൊരു പൊന്മുത്തമേകിടാന്‍ താഴോ​ട്ടു നോക്കിടുമോ? നീ താഴോ​ട്ടു നോക്കിടുമോ? F ​മാനത്തെ വെള്ളിത്തേരിലുറങ്ങും മാലാഖ​ പൂമുത്തേ മാനത്തിരുന്നൊരു പൊന്മുത്തമേകിടാന്‍ താഴോ​ട്ടു നോക്കിടുമോ? നീ താഴോ​ട്ടു നോക്കിടുമോ? —————————————– M ​അമ്മ​ ​തന്‍ നെഞ്ചിലെ ചൂടു​ ​നുകര്‍ന്നിടാന്‍ വന്നവനല്ലേ നീ? മണ്ണി​ല്‍ സുന്ദര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊരു​ ​വീട് പണിഞ്ഞവനല്ലേ നീ? F ​അമ്മ​ ​തന്‍ നെഞ്ചിലെ ചൂടു​ ​നുകര്‍ന്നിടാന്‍ വന്നവനല്ലേ നീ? മണ്ണി​ല്‍ സുന്ദര സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കൊണ്ടൊരു​ ​വീട് പണിഞ്ഞവനല്ലേ നീ? […]

Ee Thottathil Parishudhanund (Krupa Venam Appa)

M ഈ തോട്ടത്തില്‍ പരിശുദ്ധനുണ്ട് നിശ്ചയമായും തന്‍ കാലൊച്ച ഞാന്‍ കേള്‍ക്കുന്നുണ്ടെന്‍ കാതുകളിലായ് F തന്‍ സൗരഭ്യം പരക്കുന്നുണ്ടീ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ തിരു സൗന്ദര്യം ഞാന്‍ ദര്‍ശിക്കുന്നെന്‍ കണ്ണുകളാലെ ആത്മ കണ്ണുകളാലെ M രണ്ടു പേരെന്‍ നാമത്തില്‍ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം എന്‍ സാന്നിദ്ധ്യം വരുമെന്നവന്‍ ചൊന്നതല്ലയോ​ F ​ഹാ​!​ സന്തോഷം നിറയുന്നുണ്ടെന്‍ അന്തരംഗത്തില്‍ തിരുസാന്നിദ്ധ്യം മനോഹരം, മനോഹരം തന്നെ A കൃപയുടെ ഉറവിടമേ.. കൃപയുടെ ഉടയവനേ.. A കൃപയുടെ ഉറവിടമേ.. കൃപയുടെ ഉടയവനേ.. A കൃപ വേണം അപ്പാ, കൃപ […]

Kristhuvin Aathmave

M ക്രിസ്‌തുവിന്‍ ആത്മാവേ, എന്നില്‍ ശുദ്ധി നല്‍കിടേണമേ M ആ…….. 🎵🎵🎵 F ക്രിസ്‌തുവിന്‍ ആത്മാവേ, എന്നില്‍ ശുദ്ധി നല്‍കിടേണമേ M ക്രിസ്‌തുവിന്‍ തിരുമാംസമേ, എന്നില്‍ രക്ഷ നല്‍കിടേണമേ F ക്രിസ്‌തുവിന്‍ തിരുനിണകണം, മനസ്സില്‍ ലഹരിയായ് ഇന്നും നിറയ്‌ക്കു M ക്രിസ്‌തുവിന്‍ പാര്‍ശ്വങ്ങളില്‍,  ഒഴുകും ജലധാര എന്നെ കഴുകൂ A ക്രിസ്‌തുവിന്‍ ആത്മാവേ, എന്നില്‍ ശുദ്ധി നല്‍കിടേണമേ —————————————– M ക്രിസ്‌തുവിന്‍ പീഢാസഹനങ്ങളെ ശക്തിയാലെന്നെ പൊതിയൂ F എന്നാത്മ നാഥനാം യേശു ദേവാ എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കേണമേ […]

Kayen Kayen Ninte Sahodharan Evide

M കായേന്‍… കായേന്‍… നിന്റെ സഹോദരനെവിടെ? F പറയൂ… കായേന്‍… നിന്റെ സഹോദരനെവിടെ? 🎵🎵🎵 M കായേന്‍… കായേന്‍… നിന്റെ സഹോദരനെവിടെ? F പറയൂ… കായേന്‍… നിന്റെ സഹോദരനെവിടെ? M നിനക്കു ജന്മം നല്‍കി ഞാന്‍ നിന്നില്‍ സ്‌നേഹം പകര്‍ന്നു ഞാന്‍ F സോദരനെയും, കൂട്ടിനു നല്‍കി അവനെവിടെ കായേന്‍? A അവനെവിടെ കായേന്‍? A കായേന്‍… കായേന്‍… നിന്റെ സഹോദരനെവിടെ? A പറയൂ… കായേന്‍… നിന്റെ സഹോദരനെവിടെ? —————————————– M തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ സ്‌നേഹിക്കുവാന്‍ നിങ്ങളോടന്നു […]

Mulmudi Choodiya Nallidaya

M മുള്‍മുടി ചൂടിയ, നല്ലിടയാ ഈ മരുയാത്രയില്‍, തുണയേകൂ നീറുമെന്‍ ഹൃദയത്തിന്‍, ആശ്വാസമായ് നീ എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടണേ F മുള്‍മുടി ചൂടിയ, നല്ലിടയാ ഈ മരുയാത്രയില്‍, തുണയേകൂ നീറുമെന്‍ ഹൃദയത്തിന്‍, ആശ്വാസമായ് നീ എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടണേ —————————————– M ഇരുളാര്‍ന്ന വഴികളില്‍, കരമേകിയെന്നെ നാഥാ നിന്‍ മാര്‍വ്വോടു, ചേര്‍ത്തിടേണേ F ഇരുളാര്‍ന്ന വഴികളില്‍, കരമേകിയെന്നെ നാഥാ നിന്‍ മാര്‍വ്വോടു, ചേര്‍ത്തിടേണേ M ആരും കാണാത്തൊരെന്‍ മിഴിനീരും തുടച്ചീടുവാന്‍ നീ, മനസ്സാകണേ 🎵🎵🎵 A മുള്‍മുടി ചൂടിയ, നല്ലിടയാ […]

Aa Thirumurivil Thottu Njan Cholli

M ആ തിരുമുറിവില്‍, തൊട്ടു ഞാന്‍ ചൊല്ലി നീയല്ലാതാരുമെനിക്കില്ലെന്നു F ആ തിരുമുറിവില്‍, തൊട്ടു ഞാന്‍ ചൊല്ലി നീയല്ലാതാരുമെനിക്കില്ലെന്നു M ആ തൃപ്പാദം, പുണര്‍ന്നു ഞാന്‍ ചൊല്ലി എന്നീശോ നീയെന്നില്‍, വാഴേണമെന്നു F ആ തൃപ്പാദം, പുണര്‍ന്നു ഞാന്‍ ചൊല്ലി എന്നീശോ നീയെന്നില്‍, വാഴേണമെന്നു A ആ തിരുമുറിവില്‍, തൊട്ടു ഞാന്‍ ചൊല്ലി നീയല്ലാതാരുമെനിക്കില്ലെന്നു —————————————– M അകന്നു പോയി, ദൂരെ ഞാന്‍ തളര്‍ന്നു വീണു അണഞ്ഞു പോയി, ജീവിത തിരിനാളവും F അകന്നു പോയി, ദൂരെ […]

Kattadi Malayil Kattettu Padi

M കാറ്റാടി മലയില്‍ കാറ്റേറ്റു പാടി കര്‍ത്താവിന്‍ വിശ്വാസ സംഗീതം ദേവസഹായ വിശുദ്ധാത്മാവിന്‍ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യത്തിലാമോദം F കാറ്റാടി മലയില്‍ കാറ്റേറ്റു പാടി കര്‍ത്താവിന്‍ വിശ്വാസ സംഗീതം ദേവസഹായ വിശുദ്ധാത്മാവിന്‍ വിശ്വാസ സാക്ഷ്യത്തിലാമോദം A ദേവസഹായ വിശുദ്ധാത്മാ വാഴ്‌ക…  വാഴ്‌ക…  വാഴ്‌ക… ദൈവജനത്തിനു മാധ്യസ്ഥം നി നല്‍കി നല്‍കി വാഴ്‌ക A ദേവസഹായ വിശുദ്ധാത്മാ വാഴ്‌ക…  വാഴ്‌ക…  വാഴ്‌ക… ദൈവജനത്തിനു മാധ്യസ്ഥം നി നല്‍കി നല്‍കി വാഴ്‌ക —————————————– M മുട്ടിടിച്ചാന്‍ പാറ, ഉച്ചത്തിലെന്നും വാഴ്‌ത്തുന്നു നിന്‍ […]

Karuna Nidhiye Kalvari Anpe

M കരുണാനിധിയെ കാല്‍വരി അന്‍പേ ആആ   ആആ    ആആ    ആആ നീ മാത്രമാണെനിക്കാധാരം ആആ   ആആ    ആആ    ആആ നീ മാത്രമാണെനിക്കാധാരം F കരുണാനിധിയെ കാല്‍വരി അന്‍പേ ആആ   ആആ    ആആ    ആആ നീ മാത്രമാണെനിക്കാധാരം ആആ   ആആ    ആആ    ആആ നീ മാത്രമാണെനിക്കാധാരം —————————————– M കൃപയേകണം കൃപാനിധിയെ കൃപാനിധിയെ കൃപാനിധിയെ F കൃപയേകണം കൃപാനിധിയെ കൃപാനിധിയെ കൃപാനിധിയെ […]

Eesho Nadha Kunjungal Njangal

M ഈശോ നാഥാ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേ മുമ്പില്‍ ചേര്‍ന്നിടുന്നു തൃക്കണ്ണാലെ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ തൃക്കൈ നീട്ടു നന്മകള്‍ നല്‍കൂ F ഈശോ നാഥാ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ അങ്ങേ മുമ്പില്‍ ചേര്‍ന്നിടുന്നു തൃക്കണ്ണാലെ ഞങ്ങളെ നോക്കൂ തൃക്കൈ നീട്ടു നന്മകള്‍ നല്‍കൂ —————————————– M പൂക്കള്‍ നിന്നെ വാഴ്‌ത്തിടും പോലെ കിളികള്‍ നിന്റെ നാമം ചൊല്ലും പോലെ F ഞങ്ങള്‍ നിന്നെ വാഴ്‌ത്തുന്നു അങ്ങേ ദാനം ഓര്‍ക്കുന്നു M ഞങ്ങള്‍ നിന്നെ വാഴ്‌ത്തുന്നു അങ്ങേ ദാനം ഓര്‍ക്കുന്നു […]

Varamekane Yeshu Mahesha

M വരമേകണേ യേശു മഹേശാ കുരിശിൻ വഴിയേ വരുവാനായ് F വരമേകണേ യേശു മഹേശാ കുരിശിൻ വഴിയേ വരുവാനായ് M വൻ ക്രൂശുമേന്തി നീ നടന്ന് നിൻ അന്ത്യയാത്ര പിന്തുടരാൻ F ഉൾത്താപമായ് നിൻ പീഢകളിൽ പങ്കാളിയാവാൻ കൃപയേകൂ A വരമേകണേ യേശു മഹേശാ കുരിശിൻ വഴിയേ വരുവാനായ് ഒന്നാം സ്ഥലത്തേയ്‌ക്കു പോകുമ്പോള്‍ ഈശോ മിശിഹാ മരണത്തിനു വിധിക്കപെടുന്നു F പീലാത്തോസ് നീതിപരൻ നിന്നെ അന്യായമായി വിധി ചെയ്‌വു M ഓർത്താലോ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതകൾ നിന്നെ വിധിച്ചതുമിതുപോലെ […]

Kalvari Vazhikal Kurishin Vazhikal

M കാല്‍വരി വഴികള്‍, കുരിശിന്‍ വഴികള്‍ ക്രൂശിതന്‍ നീങ്ങിയ, കനല്‍ വഴികള്‍ F കാല്‍വരി വഴികള്‍, കുരിശിന്‍ വഴികള്‍ ക്രൂശിതന്‍ നീങ്ങിയ, കനല്‍ വഴികള്‍ M സഹന രസം കണ്മുനകളുതിര്‍ത്തു വേദന സര്‍വ്വം കുരിശില്‍ അമര്‍ത്തി F സഹന രസം കണ്മുനകളുതിര്‍ത്തു വേദന സര്‍വ്വം കുരിശില്‍ അമര്‍ത്തി A കാല്‍വരി വഴികള്‍, കുരിശിന്‍ വഴികള്‍ —————————————– M നിന്‍ തിരുസ്‌നേഹത്തിന്‍, ജ്വാല തെളിച്ചു മങ്ങിയെന്‍ ജീവിത പാതകളെ F നിന്‍ തിരുസ്‌നേഹത്തിന്‍, ജ്വാല തെളിച്ചു മങ്ങിയെന്‍ ജീവിത […]

Navil Aliyunnu Appavum Veenjum

M നാവില്‍ അലിയുന്നു, അപ്പവും വീഞ്ഞും നാഥാ അറിയുന്നു നിന്റെ സ്‌നേഹം നാമിന്നറിയുന്ന, ദിവ്യമാം സ്‌നേഹം നാഥന്റെ ജീവനും തിരുരക്തവും F നാവില്‍ അലിയുന്നു, അപ്പവും വീഞ്ഞും നാഥാ അറിയുന്നു നിന്റെ സ്‌നേഹം നാമിന്നറിയുന്ന, ദിവ്യമാം സ്‌നേഹം നാഥന്റെ ജീവനും തിരുരക്തവും A വാ വാ എന്നേശുവേ ഓ എന്റെ സ്‌നേഹമേ A വാ വാ എന്നേശുവേ ഓ എന്റെ സ്‌നേഹമേ —————————————– M എന്നില്‍ അലിയാന്‍, എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍ എനിക്കായ് രൂപനായ് തിരുവോസ്‌തിയില്‍ F എന്നില്‍ […]

Aarorum Ariyatha Pazhmulam Thandam Enne

M ആരോരുമറിയാത്ത പാഴ്‌മുളം തണ്ടാമെന്നെ പുല്ലാംകുഴലാക്കി മാറ്റിയ സ്‌നേഹമേ.. സ്‌നേഹമേ… F ആരോരുമറിയാത്ത പാഴ്‌മുളം തണ്ടാമെന്നെ പുല്ലാംകുഴലാക്കി മാറ്റിയ സ്‌നേഹമേ.. സ്‌നേഹമേ… M ഞാനൊന്നു പാടീടട്ടെ, നിന്‍ ദിവ്യ ശ്രുതിയില്‍ നാഥാ നിന്‍ നാമം, ഉരുവിടട്ടെ F നാഥാ… നാഥാ…. —————————————– M നീയെന്നെ മുറിച്ചപ്പോള്‍, ഞാനൊന്നു പിടഞ്ഞുപോയി തേങ്ങി തേങ്ങി, കരഞ്ഞു പോയി F നീയെന്നെ മുറിച്ചപ്പോള്‍, ഞാനൊന്നു പിടഞ്ഞുപോയി തേങ്ങി തേങ്ങി, കരഞ്ഞു പോയി M ആരറിഞ്ഞു ഈ പാഴ്‌മുളം തണ്ടിന്റെ F ആരറിഞ്ഞു […]

Oru Nalil En Kudalin Mattathu Nee

M ഒരുനാളിലെന്‍, കുടിലിന്‍ മുറ്റത്ത് നീ എത്തിയെന്‍ അതിഥിയായ്, ഓ ദൈവമേ F ഒരുനാളിലെന്‍, കുടിലിന്‍ മുറ്റത്ത് നീ എത്തിയെന്‍ അതിഥിയായ്, ഓ ദൈവമേ M സ്വീകരിക്കാനാവാതെ ഞാന്‍ ഉലഞ്ഞപ്പോള്‍ സ്‌നേഹിതനായ്, കൈപിടിച്ചു നീ വന്നല്ലോ F ഓ നീ വന്നല്ലോ A ഒരുനാളിലെന്‍, കുടിലിന്‍ മുറ്റത്ത് നീ എത്തിയെന്‍ അതിഥിയായ്, ഓ ദൈവമേ —————————————– M ഒരു ജന്മ സൗഭാഗ്യം, ആ നിമിഷങ്ങള്‍ കുളിരണിഞ്ഞു നിന്നു ഞാനാ ധന്യ നിര്‍വൃതിയില്‍ F ഒരു ജന്മ സൗഭാഗ്യം, […]

Anuthapa Chudu Kannuneeral

M അനുതാപ ചുടുകണ്ണുനീരാല്‍, ദേവാ പാദാരവിന്ദങ്ങള്‍ കഴുകാം പങ്കില്ല ഹൃദയവും, കഴുകാം സര്‍വ്വ പാപ മാലിന്യവും കഴുകാം F അനുതാപ ചുടുകണ്ണുനീരാല്‍, ദേവാ പാദാരവിന്ദങ്ങള്‍ കഴുകാം പങ്കില്ല ഹൃദയവും, കഴുകാം സര്‍വ്വ പാപ മാലിന്യവും കഴുകാം A പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ, ഞാനാ പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ A പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ, ഞാനാ പാപിനി മറിയത്തെ പോലെ —————————————– M കാര്‍കൂന്തലാലേ തുടയ്‌ക്കാം, ഞാനാ പാദാന്തികത്തില്‍ വന്ദിക്കാം F കാര്‍കൂന്തലാലേ തുടയ്‌ക്കാം, ഞാനാ പാദാന്തികത്തില്‍ വന്ദിക്കാം […]

Sneham Peythirangeedum Karunyamayi

F സ്‌നേഹം, പെയ്‌തിറങ്ങിടും.. കാരുണ്യമായ്.. എന്റെ മുന്‍പില്‍… 🎵🎵🎵 M സ്‌നേഹം, പെയ്‌തിറങ്ങിടും കാരുണ്യമായ്, എന്റെ മുന്‍പില്‍ F സ്‌നേഹം, തിരുഭോജ്യമാകും കാരുണ്യമായ്, എന്റെ നാവില്‍ A ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്റെ പൊന്‍ സ്‌നേഹമേ അലിയും, തനുവായ്, എന്നില്‍ നീ വരൂ A ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്റെ പൊന്‍ സ്‌നേഹമേ അലിയും, തനുവായ്, എന്നില്‍ നീ വരൂ —————————————– M ആര്‍ക്കും, ആരോടും തോന്നാത്ത സ്‌നേഹം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നിന്റെ സ്‌നേഹം F ആര്‍ക്കും, ആരോടും തോന്നാത്ത സ്‌നേഹം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, നിന്റെ […]

Oro Nimishavum Nin Krupayundenkil

M ഓരോ നിമിഷവും, നിന്‍ കൃപയുണ്ടെങ്കില്‍ ജീവിതമാകെ, ധന്യമായ് തീരും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, നാഥാ നിന്‍ ഹിതമെങ്കില്‍ എല്ലാം.. എല്ലാം.. നന്മയായ് തീരും F ഓരോ നിമിഷവും, നിന്‍ കൃപയുണ്ടെങ്കില്‍ ജീവിതമാകെ, ധന്യമായ് തീരും ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, നാഥാ നിന്‍ ഹിതമെങ്കില്‍ എല്ലാം.. എല്ലാം.. നന്മയായ് തീരും —————————————– M പാടിയാല്‍ തീരാത്ത ദാനമാണെത്ര ഞാന്‍ പാടി നിന്‍ മധുരിത നാമം F പാടിയാല്‍ തീരാത്ത ദാനമാണെത്ര ഞാന്‍ പാടി നിന്‍ മധുരിത നാമം M ആത്മാവും […]

Dheeranam Sainyadhipane

M ധീരനാം സൈന്യാധിപനേ വീരമൃത്യു വരിച്ചവനേ യേശുവിന്‍ അത്ഭുത സാക്ഷ്യമേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് F ധീരനാം സൈന്യാധിപനേ വീരമൃത്യു വരിച്ചവനേ യേശുവിന്‍ അത്ഭുത സാക്ഷ്യമേ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് A നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങള്‍ ദൈവപിതാവിന്‍ പ്രിയ മക്കള്‍ രോഗം ദുരിതം സര്‍വ്വം നീങ്ങാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണേ സെബസ്‌ത്യാനെ A നിന്നെ വണങ്ങുന്നു ഞങ്ങള്‍ ദൈവപിതാവിന്‍ പ്രിയ മക്കള്‍ രോഗം ദുരിതം സര്‍വ്വം നീങ്ങാന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണേ സെബസ്‌ത്യാനെ —————————————– M യേശുവിനോടുള്ള, നിന്‍ സ്‌നേഹാധിക്യത്താല്‍ പീഢകള്‍ സകലതുമേ, സ്വയമേറ്റു വാങ്ങി […]

Dhoore Dhoore Dhoore Dhoore Swarga Rajyam

M ദൂരെ ദൂരെ, ദൂരെ ദൂരെ സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണെന്റെ പൗരത്വം അവിടെയാണെന്റെ സ്വന്ത വീട് ആ വീട്ടില്‍ ചെന്നു പാര്‍ക്കാന്‍ ആശയോടെന്നും ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ ആശയോടെന്നും ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ F ദൂരെ ദൂരെ, ദൂരെ ദൂരെ സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണെന്റെ പൗരത്വം അവിടെയാണെന്റെ സ്വന്ത വീട് ആ വീട്ടില്‍ ചെന്നു പാര്‍ക്കാന്‍ ആശയോടെന്നും ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ ആശയോടെന്നും ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ —————————————– M സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കാം ഈശോയോടൊത്തെന്നും ജീവിച്ചിടാം F സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കാം ഈശോയോടൊത്തെന്നും ജീവിച്ചിടാം […]

Sneha Thatha Swargga Thatha

M സ്‌നേഹ താതാ, സ്വര്‍ഗ്ഗ താതാ വന്ദനം തേ വന്ദനം F സ്‌നേഹ താതാ, സ്വര്‍ഗ്ഗ താതാ വന്ദനം തേ വന്ദനം M ജീവനാഥാ, സ്‌നേഹരാജാ ആരാധിച്ചു നമിക്കുന്നെ F ജീവനാഥാ, സ്‌നേഹരാജാ ആരാധിച്ചു നമിക്കുന്നെ A സ്‌നേഹ താതാ, സ്വര്‍ഗ്ഗ താതാ വന്ദനം തേ വന്ദനം A സ്‌നേഹ താതാ, സ്വര്‍ഗ്ഗ താതാ വന്ദനം തേ വന്ദനം —————————————– M യേശു നാഥാ, ആത്മനാഥാ വന്ദനം തേ വന്ദനം F യേശു നാഥാ, ആത്മനാഥാ വന്ദനം […]

Thoovella Osthiyil Kanunnu Njanen

M തൂവെള്ള ഓസ്‌തിയില്‍, കാണുന്നു ഞാനെന്‍ സ്‌നേഹിതനാകുമെന്‍, കര്‍ത്താവിനെ F തൂമഞ്ഞുപോലെന്റെ, കൂടാര വാതിലില്‍ മന്നയായ് വന്നിടും, യേശുവിനെ M അവസാന നാള്‍വരെ, കൂടെയുണ്ടാകുവാന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യമായ് മാറിയോനെ F ഇന്നെന്റെ ഹൃദയത്തില്‍, നീ വന്നു ചേരുമ്പോള്‍ ആത്മാവിലലിഞ്ഞു ഞാന്‍, പാടിടുന്നു A കാല്‍വരി മലയില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടൊരു കുഞ്ഞാടെ അങ്ങേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നാഗതമായൊരു ഭോജ്യമേ അങ്ങേ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു A ആരാധനാ.. ആരാധനാ… ആരാധനാ, സ്‌തുതി സ്‌തോത്രം A ആരാധനാ.. ആരാധനാ… ആരാധനാ, സ്‌തുതി സ്‌തോത്രം […]

Swargam Thurakkunna Prarthanayen

M സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറക്കുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയെന്‍ നാവില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടട്ടെ ദൂതര്‍ കുനിയുന്ന ആരാധനാ അധരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഗമിച്ചിടട്ടെ F സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറക്കുന്ന പ്രാര്‍ത്ഥനയെന്‍ നാവില്‍ നിന്നും പുറപ്പെടട്ടെ ദൂതര്‍ കുനിയുന്ന ആരാധനാ അധരങ്ങളില്‍ നിന്നും ഗമിച്ചിടട്ടെ —————————————– M മോറിയാ മലമേലേറുവാന്‍ മായാത്ത വാഗ്‌ദത്തം മാറേന്തിടാന്‍ 🎵🎵🎵 F മോറിയാ മലമേലേറുവാന്‍ മായാത്ത വാഗ്‌ദത്തം മാറേന്തിടാന്‍ M മരണ ശാപങ്ങള്‍ മായ്‌ച്ചീടുവാന്‍ കുഞ്ഞാടിന്‍ രക്തത്തെ ഏറ്റു ചൊല്ലാം F മരണ ശാപങ്ങള്‍ മായ്‌ച്ചീടുവാന്‍ കുഞ്ഞാടിന്‍ രക്തത്തെ ഏറ്റു […]

Yeshuvin Karunyam Moolam

M യേശുവിന്‍ കാരുണ്യം മൂലം ലഭിച്ചോരീ രണ്ടാം ജന്മം F യേശുവിന്‍ കാരുണ്യം മൂലം ലഭിച്ചോരീ രണ്ടാം ജന്മം M കാഴ്‌ച്ചയായ് നല്‍കുവാന്‍ F നില്‍ക്കയായ് ദൈവമേ A ഈശോ മിശിഹായ്‌ക്ക് സ്‌തുതിയായിരിക്കട്ടെ M യേശുവിന്‍ കാരുണ്യം മൂലം ലഭിച്ചോരീ രണ്ടാം ജന്മം F കാഴ്‌ച്ചയായ് നല്‍കുവാന്‍ M നില്‍ക്കയായ് ദൈവമേ A ഈശോ മിശിഹായ്‌ക്ക് സ്‌തുതിയായിരിക്കട്ടെ —————————————– M കാവല്‍, നിന്നു ദൈവമെന്‍ പ്രാണന്‍ തൂകി പോകാതെ F മീവല്‍, പക്ഷി പോലെ നിന്‍ അരികില്‍ […]

Krooshithan Eesho Nin Thiruraktham

M ക്രൂശിതനീശോ, നിന്‍ തിരുരക്തം എന്നെ പൊതിയുന്ന നിമിഷം F ക്രൂശിതനീശോ, നിന്‍ തിരുരക്തം എന്നെ പൊതിയുന്ന നിമിഷം M ആ തിരുരക്തത്തിന്‍, നനവുമതി F ആ തിരുക്കുരിശിന്‍, തണലു മതി M എന്നീശോ ഞാന്‍ സുഖമായിടും F ഓ കുരിശിന്റെ നിഴലില്‍ മറയട്ടെ ഞാന്‍ A ക്രൂശിതനീശോ, നിന്‍ തിരുരക്തം എന്നെ പൊതിയുന്ന നിമിഷം —————————————– M കാറ്റോ മഴയോ വെയിലോ എന്നെ, തളര്‍ത്തുകയില്ല F ഭീതിയോ തീക്കനല്‍ മാരിയോ എന്നെ, തകര്‍ക്കുകയില്ല M നിന്റെ […]

Thiruvosthiyayi Ennil Anayum Snehame

M തിരുവോസ്‌തിയായെന്നില്‍ അണയും, സ്‌നേഹമേ തിരുചോരയാലെന്നെ, നിത്യം കഴുകണമേ F തിരുവോസ്‌തിയായെന്നില്‍ അണയും, സ്‌നേഹമേ തിരുചോരയാലെന്നെ, നിത്യം കഴുകണമേ M തിരുഹിതം പോലെന്നെ, കാക്കുന്ന നാഥനെ തിരുസന്നിധാനമെന്‍ സര്‍വ്വവുമേ A അണയണേ.. നാഥാ തിരുവോസ്‌തിയായ് ജീവന്റെ നാഥനെ ആരാധനാ A അണയണേ.. നാഥാ തിരുവോസ്‌തിയായ് ജീവന്റെ നാഥനെ ആരാധനാ —————————————– M അമ്മ തന്‍ ഉദരത്തില്‍, ഉരുവായ നാള്‍ മുതലേ കൂടെ നടന്നെന്റെ, പാദമായ് തീര്‍ന്നവനെ F അമ്മ തന്‍ ഉദരത്തില്‍, ഉരുവായ നാള്‍ മുതലേ കൂടെ […]

Aathmave Kaniyaname Abhishekam Pakaraname

M ആത്മാവേ കനിയണമേ അഭിഷേകം പകരണമേ 🎵🎵🎵 M ആത്മാവേ കനിയണമേ അഭിഷേകം പകരണമേ F ആത്മാവേ കനിയണമേ അഭിഷേകം പകരണമേ M അഗ്നിജ്വാലപോലെ, ഇടിമുഴക്കത്തോടെ F അഗ്നിജ്വാലപോലെ, ഇടിമുഴക്കത്തോടെ M അഗ്നിനാവുകള്‍ എന്മേല്‍ പതിയണമേ F അഗ്നിനാവുകള്‍ എന്മേല്‍ പതിയണമേ A ആത്മാവേ കനിയണമേ അഭിഷേകം പകരണമേ A ആത്മാവേ കനിയണമേ അഭിഷേകം പകരണമേ —————————————– M ജാതികള്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ വിറയ്‌ക്കും വണ്ണം നിന്റെ നാമത്തെ വൈരികള്‍ക്കു വെളിപ്പെടുത്താന്‍ F ജാതികള്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ വിറയ്‌ക്കും വണ്ണം […]

Vishudhiyil Bhayankarane

M വിശുദ്ധിയില്‍ ഭയങ്കരനെ മഹിമയില്‍ വസിപ്പവനെ F വിശുദ്ധിയില്‍ ഭയങ്കരനെ മഹിമയില്‍ വസിപ്പവനെ M അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം നിത്യ പിതാവ്, സമാധാനത്തിന്‍ പ്രഭൂ F അത്ഭുത മന്ത്രി, വീരനാം ദൈവം നിത്യ പിതാവ്, സമാധാനത്തിന്‍ പ്രഭൂ M ആധിപത്യം തന്തോളിലുള്ളതാല്‍ സര്‍വ്വ ശ്രേഷ്‌ടാധികാരങ്ങള്‍ക്കും ഉന്നതന്‍ F ആധിപത്യം തന്തോളിലുള്ളതാല്‍ സര്‍വ്വ ശ്രേഷ്‌ടാധികാരങ്ങള്‍ക്കും ഉന്നതന്‍ A യേശു നാമം, യേശു നാമം എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങിടുന്ന നാമം യേശു നാമം, യേശു നാമം എല്ലാ നാവും, […]

Swargam Thurakkunna Balivedhiyil

M സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറക്കുന്ന ബലിവേദിയില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ നാഥനെ കാണുന്നു ഞാന്‍ മാലാഖവൃന്ദങ്ങള്‍, വാനദൂതര്‍ അള്‍ത്താര ചുറ്റുന്ന നേരമതില്‍ A അനുഗ്രഹ ജനമേറ്റു പാടും ഹാല്ലേലൂയാ F സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറക്കുന്ന ബലിവേദിയില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ നാഥനെ കാണുന്നു ഞാന്‍ മാലാഖവൃന്ദങ്ങള്‍, വാനദൂതര്‍ അള്‍ത്താര ചുറ്റുന്ന നേരമതില്‍ A അനുഗ്രഹ ജനമേറ്റു പാടും ഹാല്ലേലൂയാ —————————————– M നിന്‍ മക്കള്‍ കൈകൂപ്പി നില്‍ക്കും നിന്നാത്മ സ്‌തുതിഗീതം പാടും അലിവാര്‍ന്ന നിന്‍, കൃപാവര്‍ഷം അകതാരില്‍ മൃദുവായി പെയ്യും F നിന്‍ മക്കള്‍ കൈകൂപ്പി […]

Ente Eesho Ponnu Nadha

M എന്റെ ഈശോ, പൊന്നു നാഥാ നിന്നെ ഞാന്‍ തേടുന്നിതാ, കരുണയ്‌ക്കായ്‌ കുരിശില്‍ നിന്നൊഴുകും, തിരുരക്തത്താലെ എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായ്, കഴുകണമേ നാഥാ F എന്റെ ഈശോ, പൊന്നു നാഥാ നിന്നെ ഞാന്‍ തേടുന്നിതാ, കരുണയ്‌ക്കായ്‌ കുരിശില്‍ നിന്നൊഴുകും, തിരുരക്തത്താലെ എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായ്, കഴുകണമേ നാഥാ A എന്റെ ഈശോ, പൊന്നു നാഥാ നിന്നെ ഞാന്‍ തേടുന്നിതാ, കരുണയ്‌ക്കായ്‌ —————————————– M കുറവുകളെന്നില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ ബലഹീനതയാല്‍ വലയുമ്പോള്‍ കരുണ പൊഴിക്കണമേ, നാഥാ കൈകള്‍ നീട്ടണമേ F കുറവുകളെന്നില്‍ നിറയുമ്പോള്‍ […]

Snehathin Sakrari Theerthiduvanayi

M സ്‌നേഹത്തിന്‍ സക്രാരി തീര്‍ത്തിടുവാനായ് എന്നിലേക്കെഴുന്നള്ളും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ F സ്‌നേഹത്തിന്‍ സക്രാരി തീര്‍ത്തിടുവാനായ് എന്നിലേക്കെഴുന്നള്ളും, ദിവ്യകാരുണ്യമേ M ആത്മാവിന്നുള്ളില്‍, ആനന്ദമേകി എന്നെ നിന്‍ സ്വന്തമായ്, മാറ്റേണമേ F ആത്മാവിന്നുള്ളില്‍, ആനന്ദമേകി എന്നെ നിന്‍ സ്വന്തമായ്, മാറ്റേണമേ A ആരാധനാ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നാളും നിന്‍ സ്‌തുതി പാടിടും ഞാന്‍ A ആരാധനാ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നാളും നിന്‍ സ്‌തുതി പാടിടും ഞാന്‍ —————————————– M മരുഭൂവിലന്നു നീ, മന്നയായ് തീര്‍ന്നു ദിവ്യകാരുണ്യമായ്, ബലിവേദിയില്‍ F മരുഭൂവിലന്നു നീ, മന്നയായ് തീര്‍ന്നു […]

Rathriyilulla Ninte Karuthalinum

M രാത്രിയിലുള്ള നിന്റെ കരുതലിനും രാവിലെയുള്ള നിന്റെ വിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്കും F രാത്രിയിലുള്ള നിന്റെ കരുതലിനും രാവിലെയുള്ള നിന്റെ വിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്കും M എന്തു യോഗ്യത, എനിക്കെന്തു യോഗ്യത യേശുവിന്റെ ദാനമല്ലാതെന്തു യോഗ്യത F എന്തു യോഗ്യത, എനിക്കെന്തു യോഗ്യത യേശുവിന്റെ ദാനമല്ലാതെന്തു യോഗ്യത A രാത്രിയിലുള്ള നിന്റെ കരുതലിനും രാവിലെയുള്ള നിന്റെ വിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്കും A രാത്രിയിലുള്ള നിന്റെ കരുതലിനും രാവിലെയുള്ള നിന്റെ വിശ്വസ്‌തതയ്‌ക്കും —————————————– M ഞാനവന്റെ മുമ്പില്‍ താണിരുന്നപ്പോള്‍ എന്നെ മുറ്റുമായി സമര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ F ഞാനവന്റെ മുമ്പില്‍ […]

Raktham Raktham Yeshuvin Raktham

M രക്തം രക്തം യേശുവിന്‍ രക്തം യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം കാല്‍വരി മലയില്‍ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കുരിശില്‍ ചിന്തിയ തിരുരക്തം F രക്തം രക്തം യേശുവിന്‍ രക്തം യേശുവിന്റെ തിരുരക്തം കാല്‍വരി മലയില്‍ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കുരിശില്‍ ചിന്തിയ തിരുരക്തം A ആ രക്തം എന്നെ കഴുകിടട്ടെ ആ രക്തം എന്നെ പൊതിഞ്ഞിടട്ടെ ആ രക്തം എന്നിലേക്കൊഴുകിടട്ടെ രക്തം യേശുവിന്‍ തിരുരക്തം A ആ രക്തം എന്നെ കഴുകിടട്ടെ ആ രക്തം എന്നെ പൊതിഞ്ഞിടട്ടെ ആ രക്തം എന്നിലേക്കൊഴുകിടട്ടെ […]

Nanma Mathram Thanna Nadha

M നന്മ മാത്രം, തന്ന നാഥാ നന്ദിയോടിതാ സ്‌തുതിച്ചീടുന്നേ സ്‌നേഹ ദാനമാം, എന്റെ ജീവിതം അങ്ങയ്‌ക്കായെന്നും പാടിടുമേ F നന്മ മാത്രം, തന്ന നാഥാ നന്ദിയോടിതാ സ്‌തുതിച്ചീടുന്നേ സ്‌നേഹ ദാനമാം, എന്റെ ജീവിതം അങ്ങയ്‌ക്കായെന്നും പാടിടുമേ —————————————– M കടന്നു പോയൊരാ നാളുകളില്‍ കനിവോടെന്നെ കാത്തവനെ F കണ്ണുനീര്‍ തൂകിയ വേളയിലും കാരുണ്യമായ് വന്ന സ്‌നേഹമേ M നന്ദിയോടിതാ, നന്ദിയോടിതാ നന്മകളെന്നും പാടിടുമേ F നന്ദിയോടിതാ, നന്ദിയോടിതാ നന്മകളെന്നും പാടിടുമേ A നന്മ മാത്രം, തന്ന നാഥാ […]

Kavalayi Nee Varu

M കാവലായ്‌, നീ വരൂ സ്‌നേഹമേ എന്‍ ദൈവമേ ശാന്തിയായ്, സൗഖ്യമായ്‌ നീ വരൂ എന്‍ നായകാ F കാവലായ്‌, നീ വരൂ സ്‌നേഹമേ എന്‍ ദൈവമേ ശാന്തിയായ്, സൗഖ്യമായ്‌ നീ വരൂ എന്‍ നായകാ —————————————– M തളരുന്ന നേരത്തെന്‍, പ്രാണനെ താങ്ങുവാന്‍ ക്രൂശിതാ നീ മാത്രം, എന്നുമെന്‍ ആശ്രയം F തളരുന്ന നേരത്തെന്‍, പ്രാണനെ താങ്ങുവാന്‍ ക്രൂശിതാ നീ മാത്രം, എന്നുമെന്‍ ആശ്രയം M ദൈവമേ, സ്‌നേഹമേ നീ വരൂ എന്‍ ജീവനായ് A […]

Divya Karunyame Enneshuve

M ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നേശുവേ തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ അങ്ങയ്‌ക്കായെന്നുള്ളം ഞാനൊരുക്കാം എന്നില്‍ നീ വാഴണേ F ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നേശുവേ തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ അങ്ങയ്‌ക്കായെന്നുള്ളം ഞാനൊരുക്കാം എന്നില്‍ നീ വാഴണേ A ഓ ദിവ്യകാരുണ്യമേ ഓ സ്‌നേഹ ചൈതന്യമേ വരമഴയായ്, കൃപയൊഴുകും കാരുണ്യ സാഗരമേ ആരാധനാ —————————————– M അലിവിന്‍ ആള്‍രൂപമായ് കനിവിന്‍ പൂന്തെന്നലായ് F അലിവിന്‍ ആള്‍രൂപമായ് കനിവിന്‍ പൂന്തെന്നലായ് M തിരുവോസ്‌തിരൂപാ നീ വരൂ F തിരുവോസ്‌തിരൂപാ നീ വരൂ A അകതാരില്‍ സാന്ത്വനമായ് A ദിവ്യകാരുണ്യമേ എന്നേശുവേ തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ […]

Oru Cheru Deepamayi Vinnil Udhichatham

M ഒരു ചെറുദീപമായ്‌, വിണ്ണിലുദിച്ചതാം നവ്യപ്രകാശം, വാഗ്‌ദത്ത നിവൃത്തിയായ് മേരിയിന്‍ ഓമനയായ് ദൈവമയച്ചതാം, നല്‍ സ്‌നേഹ സന്ദേശം ദൈവമയച്ചതാം, നല്‍ സ്‌നേഹ സന്ദേശം F ഒരു ചെറുദീപമായ്‌, വിണ്ണിലുദിച്ചതാം നവ്യപ്രകാശം, വാഗ്‌ദത്ത നിവൃത്തിയായ് മേരിയിന്‍ ഓമനയായ് ദൈവമയച്ചതാം, നല്‍ സ്‌നേഹ സന്ദേശം ദൈവമയച്ചതാം, നല്‍ സ്‌നേഹ സന്ദേശം —————————————– A തന്താനാനെ തന്താനാനെ തന്താനാനെ തന്താനെ… തന്താനാനെ തന്താനാനെ തന്താനാനെ തന്താനെ… തന്താനാനെ തന്താനെ… തന്താനാനെ തന്താനെ… —————————————– M താരക ശോഭയില്‍ വിദ്വല്‍ജനം കണ്ടു വണങ്ങിയ […]

Japamala Orennam Kayyilundenkil

M ജപമാലയൊരെണ്ണം, കൈയിലുണ്ടെങ്കില്‍ ഇഹലോക ജീവിതം ധന്യമാക്കാം F ജപമാലയൊരെണ്ണം, കൈയിലുണ്ടെങ്കില്‍ ഇഹലോക ജീവിതം ധന്യമാക്കാം M അമലോത്ഭവ മാതാവിന്‍ നാമം ജപിക്കയില്‍ അതിധന്യമായ് തീരും നിന്‍ ജീവിതം F അമലോത്ഭവ മാതാവിന്‍ നാമം ജപിക്കയില്‍ അതിധന്യമായ് തീരും നിന്‍ ജീവിതം A ആവേ മരിയാ, കൃപ നീ തരിക അകതാരില്‍ ഞാന്‍, സുഖമായിടുവാന്‍ A ആവേ മരിയാ, കൃപ നീ തരിക അകതാരില്‍ ഞാന്‍, സുഖമായിടുവാന്‍ —————————————– M സാത്താന്റെ ശക്തിയെ തകര്‍ത്തിടുവാന്‍ ത്രിത്വയ്‌ക ദൈവത്തിന്‍ […]

Ammakkorumma Ponnumma Nalkan

M രാരിരാരോ.. രാരിരാരോ.. രാരിരാരോ.. രാരിരാരോ.. F കണ്ണുറങ്ങ്.. മെയ്യുറങ്ങ്.. ചാഞ്ഞുറങ്ങ്.. ചായുറങ്ങ്.. 🎵🎵🎵 M അമ്മയ്‌ക്കൊരുമ്മ, പൊന്നുമ്മ നല്‍കാന്‍ നെഞ്ചകം വെമ്പുന്ന നേരം F നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത്, വാരിപ്പുണര്‍ന്നു മൂര്‍ദ്ധാവില്‍ ചുംബിക്കുമമ്മ M അരുമയായ് മെല്ലെ തലോടുമമ്മ F വാത്സല്യമോടെ തഴുകുമമ്മ A പൈതലാം ഈശോയെ പാടിയുറക്കിയ താരാട്ടു പാട്ടൊന്നു പാടുമമ്മ A അമ്മയ്‌ക്കൊരുമ്മ, പൊന്നുമ്മ നല്‍കാന്‍ നെഞ്ചകം വെമ്പുന്ന നേരം A നെഞ്ചോട് ചേര്‍ത്ത്, വാരിപ്പുണര്‍ന്നു മൂര്‍ദ്ധാവില്‍ ചുംബിക്കുമമ്മ —————————————– M കാനായിലന്നു കരുതലായമ്മ […]

Konthamanikal Kayyil Urulumbol

M കൊന്തമണികള്‍ കൈയിലുരുളുമ്പോള്‍ എന്തൊരാത്മ മോദമിന്നെന്നില്‍ F ചന്തമോലുമമ്മ മേരി നിന്‍ ചിന്തപോലും എനിക്കൊരാശ്വാസം A അന്ത്യ ചോര തുള്ളികള്‍ ചിന്തുമീശോ തമ്പുരാന്‍ ചെന്തിരിയായ് തന്നൊരെന്‍ സ്വന്ത മാതേ, വന്ദനം A അന്ത്യ ചോര തുള്ളികള്‍ ചിന്തുമീശോ തമ്പുരാന്‍ ചെന്തിരിയായ് തന്നൊരെന്‍ സ്വന്ത മാതേ, വന്ദനം A കൊന്തമണികള്‍ കൈയിലുരുളുമ്പോള്‍ —————————————– M അന്തമില്ലാതാധി വ്യാധികള്‍ വെന്തുരുകുമെന്റെ ജീവനില്‍ F ആന്തരിക ശൈത്യമേകുവാന്‍ അന്തികേ നീ വന്നിടേണമേ A അന്ത്യ ചോര തുള്ളികള്‍ ചിന്തുമീശോ തമ്പുരാന്‍ ചെന്തിരിയായ് […]

Nee Prarthichal Kelkkunnoru Daivamund

M നീ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ കേള്‍ക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നീ യാചിച്ചാല്‍ അവനെന്നും ഉത്തരം നല്‍കും നീ കരഞ്ഞാല്‍ കണ്ണീരൊപ്പും ദൈവമുണ്ട് നീ വിളിച്ചാല്‍ വിളിപ്പുറത്തെത്തീടുമവന്‍ F നീ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാല്‍ കേള്‍ക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നീ യാചിച്ചാല്‍ അവനെന്നും ഉത്തരം നല്‍കും നീ കരഞ്ഞാല്‍ കണ്ണീരൊപ്പും ദൈവമുണ്ട് നീ വിളിച്ചാല്‍ വിളിപ്പുറത്തെത്തീടുമവന്‍ A കര്‍ത്താവാം, ദൈവത്തില്‍, വിശ്വസിച്ചാല്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍, കാണും നീ, നിശ്ചയം വിശ്വാസത്തില്‍ നീ, ഉറച്ചു നിന്നാല്‍ എത്തിക്കും, ദൈവം നിന്നെ, സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യത്തില്‍ A കര്‍ത്താവാം, ദൈവത്തില്‍, വിശ്വസിച്ചാല്‍ അത്ഭുതങ്ങള്‍, […]

Mathave Mathave Amalolbhavayam Mathave

M മാതാവേ.. മാതാവേ.. അമലോത്ഭവയാം മാതാവേ F മാതാവേ.. മാതാവേ.. അമലോത്ഭവയാം മാതാവേ M സ്വര്‍ഗ്ഗം മക്കള്‍ക്കു ദാനമായ് നല്‍കിയ വരദാനമാണെനിക്കമ്മ F സ്വര്‍ഗ്ഗം മക്കള്‍ക്കു ദാനമായ് നല്‍കിയ വരദാനമാണെനിക്കമ്മ A ആവേ.. ആവേ.. ആവേ.. മരിയാ… A ആവേ.. ആവേ.. ആവേ.. മരിയാ… —————————————– M മഞ്ഞിലും മഴയിലും, രാവിലും പകലിലും കുരിശിന്റെ തണലിലും അമ്മ F മഞ്ഞിലും മഴയിലും, രാവിലും പകലിലും കുരിശിന്റെ തണലിലും അമ്മ M തന്‍ മക്കളെ താതന്‍ മടിയില്‍ ചേര്‍ക്കാന്‍ […]

Divya Karunyam Kaikollum Neram Ullinnullellam

M ദിവ്യകാരുണ്യം, കൈക്കൊള്ളും നേരം ഉള്ളിന്നുള്ളെല്ലാം പുണ്യം നേടുന്നു F ദിവ്യകാരുണ്യം, കൈക്കൊള്ളാനണയും ഓരോ ചങ്കിന്‍ നോവിലും അലിയുന്നല്ലോ നീ M ആത്മാനന്ദത്തിന്‍, പൂക്കാലം നല്‍കാന്‍ ആശാനാളമായ്, ഈശോ എത്തുന്നു F ആ സ്‌നേഹം കാണുമ്പോള്‍, ഉള്ളം കുളിരുന്നു ഹൃദയം നിറയുന്നു A ദിവ്യകാരുണ്യം, കൈക്കൊള്ളും നേരം ഉള്ളിന്നുള്ളെല്ലാം പുണ്യം നേടുന്നു A ഏതു നേരവും, കൂട്ടാകുവാന്‍ എന്റെ നാവില്‍ നീ, കാരുണ്യത്തിന്‍ മന്നാ നല്‍കുന്നു A ഏതു നേരവും, കൂട്ടാകുവാന്‍ എന്റെ നാവില്‍ നീ, കാരുണ്യത്തിന്‍ […]

Aadhi Swaroopam Theja Swaroopam (Om Vachanam)

M ഓം വചനം ഓംകാര നാദം ഓം പൂജ്യനാമം ഓം സംപൂര്‍ണ്ണം, പാവനം, പാലനം, ശോഭനം.. ആര്‍ഷിതം, ദയാര്‍സൃതം, വന്ദനം വാഴ്‌ക വാഴ്‌ക, വചനം ഓം ….. F സസ മമ രിരി പപ മമ നീനീ പപ സസ സസ മമ രിരി പപ മമ നീനീ പപ സസ സമമ രിപപ മനീനീ പസസ നീസരിമസ. മപനീസപ രിമപനീ പമരിസ 🎵🎵🎵 F നന നാനനാന നനനാ… നന നാനനാന നനനാ… നന നാനനാന […]

Kunjattin Thirurakthathal Njan Shudhanayi Theernnu

M കുഞ്ഞാട്ടിന്‍ തിരുരക്തത്താല്‍ ഞാന്‍ ശുദ്ധനായ്‌ തീര്‍ന്നു തന്‍ ചങ്കിലെ ശുദ്ധ രക്തത്താല്‍ ഞാന്‍ ജയം പാടിടും F കുഞ്ഞാട്ടിന്‍ തിരുരക്തത്താല്‍ ഞാന്‍ ശുദ്ധനായ്‌ തീര്‍ന്നു തന്‍ ചങ്കിലെ ശുദ്ധ രക്തത്താല്‍ ഞാന്‍ ജയം പാടിടും A മഹത്വം രക്ഷകാ സ്‌തുതി നിനക്കെന്നും ചേറ്റില്‍ നിന്നെന്നെ നീ വീണ്ടെടുത്തതിനാല്‍ സ്‌തുതിക്കും നിന്നെ ഞാന്‍ ആയുസ്സിന്‍ നാളെല്ലാം നന്ദിയോടടിവണങ്ങും A മഹത്വം രക്ഷകാ സ്‌തുതി നിനക്കെന്നും ചേറ്റില്‍ നിന്നെന്നെ നീ വീണ്ടെടുത്തതിനാല്‍ സ്‌തുതിക്കും നിന്നെ ഞാന്‍ ആയുസ്സിന്‍ നാളെല്ലാം […]

Pithave Kalvariyil Kurishenthiyitha

M പിതാവേ.. കാല്‍വരിയില്‍… കുരിശേന്തിയിതാ നിന്‍, കല്‍പനയാല്‍.. F പിതാവേ.. കാല്‍വരിയില്‍… കുരിശേന്തിയിതാ നിന്‍, കല്‍പനയാല്‍.. M വേദന തന്‍.. തീച്ചുഴിയില്‍… വെടിഞ്ഞു.. നീയെന്നെ.. A പിതാവേ.. കാല്‍വരിയില്‍… കുരിശേന്തിയിതാ നിന്‍, കല്‍പനയാല്‍.. —————————————– M യാതന നിറയും, വീഥിയിലെന്നെ തനിയെ നീ അയച്ചു F യാതന നിറയും, വീഥിയിലെന്നെ തനിയെ നീ അയച്ചു M പാരിന്‍ പാപം തീര്‍ക്കാനായ് പേറുകയല്ലോ മുള്‍മുടി ഞാന്‍ 🔔🔔🔔🔔 A പിതാവേ.. കാല്‍വരിയില്‍… കുരിശേന്തിയിതാ നിന്‍, കല്‍പനയാല്‍.. —————————————– F […]

Ullum Ullathum Njan

M ഉള്ളും ഉള്ളതും ഞാന്‍ ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞുമൊപ്പം F ഉള്ളും ഉള്ളതും ഞാന്‍ ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞുമൊപ്പം M കാണിക്കയായ് അര്‍പ്പിക്കുന്നു തിരുമുമ്പില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു A സ്‌നേഹ ബലിയായ് കൈക്കൊള്ളണേ നിത്യ പിതാവേ കൈക്കൊള്ളണേ ആബ്ബാ പിതാവാമെന്‍ സ്‌നേഹമേ ഈ ബലി കനിവോടെ കൈക്കൊള്ളണേ A ഉള്ളും ഉള്ളതും ഞാന്‍ ഈ അപ്പവും വീഞ്ഞുമൊപ്പം —————————————– M ഏകുന്നു കാസയില്‍ പീലാസയില്‍ എന്‍ ജീവിതം, സര്‍വ്വമര്‍പ്പിക്കുന്നു F ഏകുന്നു കാസയില്‍ പീലാസയില്‍ എന്‍ ജീവിതം, സര്‍വ്വമര്‍പ്പിക്കുന്നു […]

Thiruvosthiyil Vannu Vazhunna Nadhan

M തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വന്നു വാഴുന്ന നാഥന്‍ 🎵🎵🎵 M തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വന്നു വാഴുന്ന നാഥന്‍ നിറയുന്നു നമ്മുടെ ഹൃത്തില്‍ സ്‌നേഹം ചൊരിഞ്ഞു, ശാന്തി പകര്‍ന്നു പ്രിയരായ് നമ്മളെ മാറ്റി F തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വന്നു വാഴുന്ന നാഥന്‍ നിറയുന്നു നമ്മുടെ ഹൃത്തില്‍ സ്‌നേഹം ചൊരിഞ്ഞു, ശാന്തി പകര്‍ന്നു പ്രിയരായ് നമ്മളെ മാറ്റി A അറിയുന്നു ഞങ്ങള്‍ നിന്‍ സ്‌നേഹം തിരുവോസ്‌തിരൂപനാം നാഥാ A അറിയുന്നു ഞങ്ങള്‍ നിന്‍ സ്‌നേഹം തിരുവോസ്‌തിരൂപനാം നാഥാ —————————————– M കണ്മുന്നില്‍ കാണുന്നു നാഥന്റെ […]

Idayanam Yeshuvin Ajaganame

M ഇടയനാം യേശുവിന്‍ അജഗണമേ ഇഹത്തിലെ സന്ദേശ വാഹകരെ മേവുക നിങ്ങള്‍, പാരിതിലെങ്ങും സ്‌നേഹത്തിന്‍ പുതിയൊരു ഗണമായ് F ഇടയനാം യേശുവിന്‍ അജഗണമേ ഇഹത്തിലെ സന്ദേശ വാഹകരെ മേവുക നിങ്ങള്‍, പാരിതിലെങ്ങും സ്‌നേഹത്തിന്‍ പുതിയൊരു ഗണമായ് —————————————– M ഭയമോ തെല്ലും വേണ്ടിനിയും നല്ലിടയനേശു കൂടെയുണ്ട് F സഹനത്തിന്‍ മുള്ളുകള്‍ക്കിടയില്‍ നിന്നും നിന്നെയവന്‍ കോരിയെടുക്കും A അവനെന്നും നല്ലിടയന്‍ അവനാണു ലോക നാഥന്‍ A അവനെന്നും നല്ലിടയന്‍ അവനാണു ലോക നാഥന്‍ A ഇടയനാം യേശുവിന്‍ അജഗണമേ […]

Pankamakanna Parama Pithave

Note : This lyrics might contain a lot of errors. If you find mistakes in this, please feel free to comment below so that we can correct it. M ഭൂമണ്ഡലമാകെ, ഞൊടിയിടയില്‍ വിളിച്ചു വരുത്തിയ പരമ പിതാവേ… നിനക്കെന്റെ. പ്രണാമം പ്രണാമം… പ്രണാമം… F അഗ്നി ജ്വാലക്കൊത്ത കണ്ണുള്ളവനെ നിനക്കെന്റെ… പ്രണാമം പ്രണാമം… പ്രണാമം… 🎵🎵🎵 M പങ്കമകന്ന പരമ പിതാവേ സ്‌തുതിച്ചിടുന്നു നിന്നെ നാവാല്‍ […]

Onnayi Oru Manamayi Ee Thiruvedhiyinkal

M ഒന്നായ്, ഒരു മനമായ് ഈ തിരുവേദിയിങ്കല്‍ പ്രപഞ്ച നാഥനു സ്‌തുതി പാടാന്‍ പ്രമോദമോടണി ചേര്‍ന്നീടാം F ഒന്നായ്, ഒരു മനമായ് ഈ തിരുവേദിയിങ്കല്‍ പ്രപഞ്ച നാഥനു സ്‌തുതി പാടാന്‍ പ്രമോദമോടണി ചേര്‍ന്നീടാം A പാടാം, ദൈവ സ്‌തുതി ഗീതം ഏകാം, നല്‍ കാഴ്‌ച്ചകളും വിശുദ്ധരണയുമീ കൂട്ടായ്‌മയില്‍ അനുരഞ്‌ജിതരായ് അണിചേരാം A പാടാം, ദൈവ സ്‌തുതി ഗീതം ഏകാം, നല്‍ കാഴ്‌ച്ചകളും വിശുദ്ധരണയുമീ കൂട്ടായ്‌മയില്‍ അനുരഞ്‌ജിതരായ് അണിചേരാം —————————————– M നിത്യ പുരോഹിതനീശോ തന്‍ കാല്‍വരി ബലിയുടെ […]

Oru Mezhuthiriyil Ninnayiram Nalangal

M ഒരു മെഴുതിരിയില്‍ നിന്നായിരം നാളങ്ങള്‍ കൈമാറി പകരുന്ന പോലെ F ഒരു മെഴുതിരിയില്‍ നിന്നായിരം നാളങ്ങള്‍ കൈമാറി പകരുന്ന പോലെ M വിശ്വൈക ദീപമാം യേശുവില്‍ നിന്നുള്ള വിശ്വാസ നാളങ്ങള്‍ നമ്മളെല്ലാം നാഥന്റെ ദീപങ്ങള്‍ നമ്മളെല്ലാം F വിശ്വൈക ദീപമാം യേശുവില്‍ നിന്നുള്ള വിശ്വാസ നാളങ്ങള്‍ നമ്മളെല്ലാം നാഥന്റെ ദീപങ്ങള്‍ നമ്മളെല്ലാം A ഒരു മെഴുതിരിയില്‍ നിന്നായിരം നാളങ്ങള്‍ കൈമാറി പകരുന്ന പോലെ —————————————– M ദീപം കൊളുത്തിയാല്‍ പീഠത്തില്‍ വയ്‌ക്കണം എങ്ങും പ്രകാശം പകര്‍ന്നു […]

Thiruvosthiyayi Kurbanayayi

M തിരുവോസ്‌തിയായ്, കുര്‍ബാനയായ് ദൈവത്തിന്‍ സ്‌നേഹം ഉള്ളില്‍ വന്നു F കൂദാശയായ്, കുര്‍ബാനയായ് ദൈവത്തിന്‍ കാരുണ്യം എന്നില്‍ വന്നു M അപ്പം മുറിച്ചു വിളമ്പി, അപ്പത്തിലേക്കു മടങ്ങി അപ്പത്തിന്‍ സാദൃശ്യത്തില്‍, കുര്‍ബാനയായ് F അപ്പം മുറിച്ചു വിളമ്പി, അപ്പത്തിലേക്കു മടങ്ങി അപ്പത്തിന്‍ സാദൃശ്യത്തില്‍, കുര്‍ബാനയായ് A ജീവന്റെ ജീവനായ് എന്റെ ഉള്ളില്‍ A തിരുവോസ്‌തിയായ്, കുര്‍ബാനയായ് ദൈവത്തിന്‍ സ്‌നേഹം ഉള്ളില്‍ വന്നു —————————————– M മുന്തിരിച്ചാറില്‍, നിന്‍ നിണമേകി നിന്‍ നിണത്താലെന്നെ, ശുദ്ധയാക്കി F മുന്തിരിച്ചാറില്‍, നിന്‍ […]

Yeshu Namathe Uyarthidam

M യേശു നാമത്തെ ഉയര്‍ത്തിടാം അത്ഭുത നാമത്തെ ഉയര്‍ത്തിടാം യേശു ഭൂവില്‍ വന്നു, എന്നെ രക്ഷിപ്പാന്‍ യേശു ക്രൂശിതനായ്, എന്‍ ജീവനായ് നീ മരിച്ചുയിര്‍ത്തു, നിത്യ രാജനായ് നീയെന്നും, എന്റെ രക്ഷകന്‍ F യേശു നാമത്തെ ഉയര്‍ത്തിടാം അത്ഭുത നാമത്തെ ഉയര്‍ത്തിടാം യേശു ഭൂവില്‍ വന്നു, എന്നെ രക്ഷിപ്പാന്‍ യേശു ക്രൂശിതനായ്, എന്‍ ജീവനായ് നീ മരിച്ചുയിര്‍ത്തു, നിത്യ രാജനായ് നീയെന്നും, എന്റെ രക്ഷകന്‍ —————————————– M യേശു രാജനെന്റെ സ്വന്തമേ യേശു നാമം എനിക്കാശ്രയം യേശു […]

Mulchedikkidayil Kurungi

M മുള്‍ച്ചെടിക്കിടയില്‍ കുരുങ്ങി പിടയുമൊരാടിനെ പോല്‍ മുള്‍ക്കിരീടം അണിഞ്ഞീശോ ബലിയായ് കാല്‍വരി മലയില്‍ F മുള്‍ച്ചെടിക്കിടയില്‍ കുരുങ്ങി പിടയുമൊരാടിനെ പോല്‍ മുള്‍ക്കിരീടം അണിഞ്ഞീശോ ബലിയായ് കാല്‍വരി മലയില്‍ M “തീയും വിറകുമുണ്ടപ്പാ ബലിയേകാന്‍ കുഞ്ഞാടെവിടെ”? F “ദൈവം തരുമെന്റെ മകനേ” ഉള്ളം പിടഞ്ഞുകൊണ്ടബ്രാഹമരുളീ A “തീയും വിറകുമുണ്ടപ്പാ ബലിയേകാന്‍ കുഞ്ഞാടെവിടെ”? “ദൈവം തരുമെന്റെ മകനേ” ഉള്ളം പിടഞ്ഞുകൊണ്ടബ്രാഹമരുളീ —————————————– M ഇവിടെയീ ഗോല്‍ഗോഥയില്‍ ബലിമൃഗമായെന്‍ ഈശോ മൗനത്താല്‍ സമ്മതമേകി താതനാം ദൈവത്തിന്‍ സ്‌നേഹം F ഇവിടെയീ ഗോല്‍ഗോഥയില്‍ […]

Baliyarppikkan Varuvin Priya Janame Balivedhiyil

M ബലിയര്‍പ്പിക്കാന്‍ വരുവിന്‍ പ്രിയ ജനമേ ബലിവേദിയിലണയാം പ്രിയ ജനമേ F ത്രിത്വത്തിന്‍ കൂടാരമുണരുന്നിതാ ബലിവേദിയില്‍ ദൈവം അണയുന്നിതാ M ത്രിത്വത്തിന്‍ കൂടാരമുണരുന്നിതാ ബലിവേദിയില്‍ ദൈവം അണയുന്നിതാ A വരുവിന്‍ സോദരരെ, ദൈവത്തിന്‍ ബലിയില്‍ അണിചേരാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ തണലില്‍ A വരുവിന്‍ സോദരരെ, ദൈവത്തിന്‍ ബലിയില്‍ അണിചേരാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ തണലില്‍ —————————————– M സ്‌നേഹം ജ്വലിക്കുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ യേശുവോടൊപ്പം ബലിയാകുവാന്‍ F സ്‌നേഹം ജ്വലിക്കുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ യേശുവോടൊപ്പം ബലിയാകുവാന്‍ M ജീവിതം യാഗമായ് അര്‍പ്പിച്ചിടാം കൂദാശയില്‍ നമുക്കൊന്നു […]

Balivedhiyil Baliyekuvan Kazhchayumayi

M ബലിവേദിയില്‍, ബലിയേകുവാന്‍ കാഴ്‌ച്ചയുമായിന്നു വന്നിതാ ഞാന്‍ F ബലിവേദിയില്‍, ബലിയേകുവാന്‍ കാഴ്‌ച്ചയുമായിന്നു വന്നിതാ ഞാന്‍ M പ്രിയ താതനേകിയ സ്‌നേഹ ബലി പ്രിയ സൂനുവേശുവിന്‍ ആത്മബലി A അതിലെന്നെയും, പങ്കുചേര്‍ത്തീടുവാന്‍ കനിയേണമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ A ബലിവേദിയില്‍, ബലിയേകുവാന്‍ കാഴ്‌ച്ചയുമായിന്നു വന്നിതാ ഞാന്‍ —————————————– M സ്‌നേഹം ജ്വലിക്കുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ ആത്മാര്‍പ്പണത്തിന്റെ നൈവേദ്യമായ് F സ്‌നേഹം ജ്വലിക്കുമീ അള്‍ത്താരയില്‍ ആത്മാര്‍പ്പണത്തിന്റെ നൈവേദ്യമായ് M യേശുവോടൊപ്പം ബലിയാകുവാന്‍ ഞാനുമൊരർത്ഥിയായ് നിന്നിടുന്നു F യേശുവോടൊപ്പം ബലിയാകുവാന്‍ ഞാനുമൊരർത്ഥിയായ് നിന്നിടുന്നു A […]

Enneyum Kathirunnu Daivam

M എന്നെയും കാത്തിരുന്നു ദൈവം എന്നെയും കാത്തിരുന്നു F എന്നെയും കാത്തിരുന്നു ദൈവം എന്നെയും കാത്തിരുന്നു A എന്റെ ദൈവം.. നല്ല ദൈവം.. എന്നെയും കാത്തിരുന്നു എന്നെയും കാത്തിരുന്നു A എന്നെയും കാത്തിരുന്നു ദൈവം എന്നെയും കാത്തിരുന്നു —————————————– M ധൂര്‍ത്തനായ് ഞാനകന്നു തീര്‍ത്തു സമ്പാദ്യമെല്ലാം F ധൂര്‍ത്തനായ് ഞാനകന്നു തീര്‍ത്തു സമ്പാദ്യമെല്ലാം M ആര്‍ത്തനായ് ഞാന്‍ വീണു പോയി ചേറ്റിലായെന്‍ ജീവിതം F അപ്പോഴെല്ലാം, സ്‌നേഹമേകി എന്നെയും കാത്തിരുന്നു M എന്നെയും കാത്തിരുന്നു A എന്റെ […]

Thiruvaltharayil Thiruvosthi Munbil

M തിരുവള്‍ത്താരയില്‍, തിരുവോസ്‌തി മുമ്പില്‍ അന്‍പോടിതാ, ദാസരണയുന്നിതാ F തിരുവള്‍ത്താരയില്‍, തിരുവോസ്‌തി മുമ്പില്‍ അന്‍പോടിതാ, ദാസരണയുന്നിതാ M കൈകള്‍ കൂപ്പി, കുമ്പിടുമ്പോഴും നാവില്‍ നിന്നെ, രുചിച്ചിടുമ്പോഴും F കൈകള്‍ കൂപ്പി, കുമ്പിടുമ്പോഴും നാവില്‍ നിന്നെ, രുചിച്ചിടുമ്പോഴും M നാഥാ, എന്നില്‍, നിറയേണമേ F നാഥാ, എന്നില്‍, അലിയേണമേ A തിരുവള്‍ത്താരയില്‍, തിരുവോസ്‌തി മുമ്പില്‍ അന്‍പോടിതാ, ദാസരണയുന്നിതാ —————————————– M കന്യാമേരി തന്‍ ഉദരത്തില്‍ ഉരുവായ് പുല്‍ക്കൂടിന്‍ ദാരിദ്ര്യം പുല്‍കിയോനെ F കന്യാമേരി തന്‍ ഉദരത്തില്‍ ഉരുവായ് പുല്‍ക്കൂടിന്‍ […]

Mannayayi Bhoovil Vazhum Daivame

M മന്നയായ് ഭൂവില്‍ വാഴും ദൈവമേ മര്‍ത്യര്‍ക്കു ഭോജ്യമാം, അവതാരമേ വചനത്തിന്‍ പൊരുളായ തിരുസ്‌നേഹമേ താണു വണങ്ങിടാം, ആരാധിക്കാം F മന്നയായ് ഭൂവില്‍ വാഴും ദൈവമേ മര്‍ത്യര്‍ക്കു ഭോജ്യമാം, അവതാരമേ വചനത്തിന്‍ പൊരുളായ തിരുസ്‌നേഹമേ താണു വണങ്ങിടാം, ആരാധിക്കാം A ആരാധനാ.. ആരാധനാ.. ആരാധനാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ A ആരാധനാ.. ആരാധനാ.. ആരാധനാ ദിവ്യകാരുണ്യമേ —————————————– M ഹൃദയമുയര്‍ത്തി, മനസ്സില്‍ നിറവായ് തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ സ്വീകരിക്കാം F ഹൃദയമുയര്‍ത്തി, മനസ്സില്‍ നിറവായ് തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ സ്വീകരിക്കാം M പാപകടങ്ങള്‍, നീക്കുന്ന കുഞ്ഞാടിന്‍ […]

Altharayanente Aashrayam

M അള്‍ത്താരയാണെന്റെ ആശ്രയം അവിടുന്നാണെന്റെ അഭയ കേന്ദ്രം F അള്‍ത്താരയാണെന്റെ ആശ്രയം അവിടുന്നാണെന്റെ അഭയ കേന്ദ്രം M നല്‍കുന്നു ഞാനിതാ, പൂര്‍ണ്ണമായെന്നെ കൈക്കൊള്ളണേ യേശു നാഥാ F നല്‍കുന്നു ഞാനിതാ, പൂര്‍ണ്ണമായെന്നെ കൈക്കൊള്ളണേ യേശു നാഥാ A അള്‍ത്താരയാണെന്റെ ആശ്രയം അവിടുന്നാണെന്റെ അഭയ കേന്ദ്രം —————————————– M പാപങ്ങളേറി, ഞാന്‍ തളര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍ സഹനങ്ങളെന്നെ, തളര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ F പാപങ്ങളേറി, ഞാന്‍ തളര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍ സഹനങ്ങളെന്നെ, തളര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ M കരുണാമയാ നിന്‍, തൃക്കൈകളാല്‍ ചേര്‍ത്തണക്കേണമേ തിരുമാറിലായ് F കരുണാമയാ നിന്‍, തൃക്കൈകളാല്‍ […]

Vachanam Poomazha Choriyum Nimishamitha

A ഹാല്ലേലുയ്യാ.. ഹാല്ലേലുയ്യാ.. ഹാല്ലേലുയ്യാ.. ഹാല്ലേലുയ്യാ.. 🎵🎵🎵 M വചനം പൂമഴ ചൊരിയും, നിമിഷമിതാ ജീവവചനം മനസ്സില്‍ നിറയും, നിമിഷമിതാ ഹൃദയമൊരുക്കാം… പാപമകറ്റാം… ജീവന്‍ പകരും വിത്തു വിതയ്‌ക്കാം, അജഗണമേ ജീവന്‍ പകരും വിത്തു വിതയ്‌ക്കാം, അജഗണമേ F വചനം പൂമഴ ചൊരിയും, നിമിഷമിതാ ജീവവചനം മനസ്സില്‍ നിറയും, നിമിഷമിതാ ഹൃദയമൊരുക്കാം… പാപമകറ്റാം… ജീവന്‍ പകരും വിത്തു വിതയ്‌ക്കാം, അജഗണമേ ജീവന്‍ പകരും വിത്തു വിതയ്‌ക്കാം, അജഗണമേ A ഇരുതല വാളിന്‍, മൂര്‍ച്ചയേറും വചനം നീതി സൂര്യനായി, […]

Sahanam Muzhuvan Krupayayi Oduvil

M സഹനം മുഴുവന്‍, കൃപയായ് ഒടുവില്‍ കരളില്‍ നിറച്ചൊരമ്മേ ഇരുളില്‍ ഞാനും, കുരിശിന്‍ പ്രഭയില്‍ ഇടറാതീശനെ വാഴ്‌ത്താം F സഹനം മുഴുവന്‍, കൃപയായ് ഒടുവില്‍ കരളില്‍ നിറച്ചൊരമ്മേ ഇരുളില്‍ ഞാനും, കുരിശിന്‍ പ്രഭയില്‍ ഇടറാതീശനെ വാഴ്‌ത്താം —————————————– M തളരും മിഴിയില്‍ കാരുണ്യത്തിന്‍ അഞ്‌ജനമെഴുതാന്‍ അമ്മേ F തളരും മിഴിയില്‍ കാരുണ്യത്തിന്‍ അഞ്‌ജനമെഴുതാന്‍ അമ്മേ M കരളിതമാം നിന്‍ കരമുണ്ടെങ്കില്‍ അകതാരുരുകി പാടാം F കരളിതമാം നിന്‍ കരമുണ്ടെങ്കില്‍ അകതാരുരുകി പാടാം A ആവേ ആവേ, ആവേ […]

Vanavar Padum Sthuthi Geetham

M വാനവര്‍ പാടും സ്‌തുതിഗീതം നിത്യ മഹത്വത്തിന്‍ സ്‌തുതിഗീതം F വാനവര്‍ പാടും സ്‌തുതിഗീതം നിത്യ മഹത്വത്തിന്‍ സ്‌തുതിഗീതം A ഓശാനാ ഓശാനാ ഓ..ശാ..നാ.. A ഓശാനാ ഓശാനാ ഓ..ശാ..നാ.. M കര്‍ത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധന്‍ ബലവാനാം മിശിഹാ പരിശുദ്ധന്‍ പാവനനാം ആത്മാവു പരിശുദ്ധന്‍ F കര്‍ത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധന്‍ ബലവാനാം മിശിഹാ പരിശുദ്ധന്‍ പാവനനാം ആത്മാവു പരിശുദ്ധന്‍ A വാനവര്‍ പാടും സ്‌തുതിഗീതം നിത്യ മഹത്വത്തിന്‍ സ്‌തുതിഗീതം A വാനവര്‍ പാടും സ്‌തുതിഗീതം നിത്യ മഹത്വത്തിന്‍ […]

Eesho Pokum Vazhiyarikil

M ഈശോ പോകും വഴിയരികില്‍ ഈറന്‍മിഴികളുമായ് ഞാന്‍ F എത്ര നാളായ് കാത്തിരിപ്പൂ എന്നു തീരും എന്റെ മോഹം M അന്ധനായ യാചകന്‍ ഞാന്‍ ആരുമില്ല എന്റെ ചാരെ F അങ്ങു മാത്രം എന്റെ സ്വപ്‌നം കാഴ്‌ച്ചയേകും ദിവ്യ സ്‌പര്‍ശം A ഈശോ പോകും വഴിയരികില്‍ ഈറന്‍മിഴികളുമായ് ഞാന്‍ A ഈശോ ഈശോ എന്റെ ഈശോ അങ്ങയ്‌ക്കായ് കാത്തിരിപ്പൂ A ഈശോ ഈശോ എന്റെ ഈശോ അങ്ങയ്‌ക്കായ് കാത്തിരിപ്പൂ A ഹൃദയം നുറുങ്ങി, കരയുന്നു ഞാനും അങ്ങെന്നെ […]

Aadhiyile Vachanam Njanam Nalkiya Vachanam

M ആദിയിലെ വചനം ജ്ഞാനം നല്‍കിയ വചനം വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായ തിരുവചനം F മാംസമായ വചനം രക്ഷയേകും വചനം പാപ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയും തിരുവചനം M ആത്മാവില്‍ സന്തോഷം പകരും തിരുവചനം സ്‌നേഹത്തിന്‍ വിത്തു വിതയ്‌ക്കും ദൈവത്തിന്‍ വചനം F ആത്മാവില്‍ സന്തോഷം പകരും തിരുവചനം സ്‌നേഹത്തിന്‍ വിത്തു വിതയ്‌ക്കും ദൈവത്തിന്‍ വചനം A ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ ജീവന്‍ പകരും വചനമേ ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ സ്‌നേഹം ചൊരിയും വചനമേ ഹാല്ലേലുയ്യാ —————————————– M ബെത്‌സെയ്‌തായില്‍ […]

Samarppikkunne Njan Samarppikkunne

M സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ ഞാന്‍, സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ നിന്‍ ഹിതം ചെയ്‌വാനായി, സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ F സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ ഞാന്‍, സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ നിന്‍ ഹിതം ചെയ്‌വാനായി, സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ M കൃപ വരങ്ങള്‍ എന്നില്‍, പകരേണമേ അഭിഷേകത്താല്‍ എന്നെ, നിറച്ചീടണേ F കൃപ എന്നില്‍, പകരൂ നാഥാ ശക്തി എന്നില്‍ നിറയ്‌ക്കു നാഥാ A സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ ഞാന്‍, സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ നിന്‍ ഹിതം ചെയ്‌വാനായി, സമര്‍പ്പിക്കുന്നെ —————————————– M ആത്മാവിനാല്‍ എന്നും, നയിച്ചീടുവാന്‍ ജ്ഞാനത്തില്‍ അങ്ങയെ, സേവിച്ചീടാന്‍ F ആത്മാവിനാല്‍ എന്നും, നയിച്ചീടുവാന്‍ ജ്ഞാനത്തില്‍ അങ്ങയെ, […]

Nanma Niranjoru Mathave

M നന്മ നിറഞ്ഞൊരു മാതാവേ നിന്‍ പ്രിയ മക്കളില്‍ അലിയണമേ F നന്മ നിറഞ്ഞൊരു മാതാവേ നിന്‍ പ്രിയ മക്കളില്‍ അലിയണമേ M നിന്‍ കാരുണ്യം ചൊരിയണമേ എന്നെന്നും ഞങ്ങളെ കാക്കേണമേ A നന്മ നിറഞ്ഞൊരു മാതാവേ നിന്‍ പ്രിയ മക്കളില്‍ അലിയണമേ —————————————– M ഗാഗുല്‍ത്തായിലെ പീഢകളില്‍ തന്‍ പ്രിയ സുതനാം ഈശോ തന്‍ F ഗാഗുല്‍ത്തായിലെ പീഢകളില്‍ തന്‍ പ്രിയ സുതനാം ഈശോ തന്‍ M വേദന കണ്ടു സഹിച്ചോരമ്മേ അടിപതരാതെ ചരിച്ചോരമ്മേ F […]

Amme Nin Sahanathin Poornnathaye

M അമ്മേ നിന്‍ സഹനത്തിന്‍ പൂര്‍ണ്ണതയെ കാണുന്നു ക്രൂശിന്‍ ചുവട്ടില്‍ F അമ്മേ നിന്‍ സഹനത്തിന്‍ പൂര്‍ണ്ണതയെ കാണുന്നു ക്രൂശിന്‍ ചുവട്ടില്‍ M പ്രാവു കുറുകും പോലെ മാതാവേ നിന്‍ മനം തേങ്ങുന്നു F പ്രാവു കുറുകും പോലെ മാതാവേ നിന്‍ മനം തേങ്ങുന്നു A അമ്മേ നിന്‍ സഹനത്തിന്‍ പൂര്‍ണ്ണതയെ കാണുന്നു ക്രൂശിന്‍ ചുവട്ടില്‍ A നന്മ നിറഞ്ഞൊരു മാതാവേ കൃപയാല്‍ നിറഞ്ഞൊരു മാതാവേ ദൈവത്തിന്‍ സന്നിധിയില്‍ എന്നെന്നും ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ —————————————– M വെള്ളിയതാം […]

Nalloru Maranam Nalkaname

M നല്ലൊരു മരണം, നല്‍കണമേ നല്‍മരണം എനിക്കേകണമേ F നല്ലൊരു മരണം, നല്‍കണമേ നല്‍മരണം എനിക്കേകണമേ M ഞാന്‍ മരിക്കുന്ന വേളയില്‍ ഈശോ എന്റെ ചാരെയുണ്ടാകണേ F ഞാന്‍ മരിക്കുന്ന വേളയില്‍ ഈശോ എന്റെ ചാരെയുണ്ടാകണേ A ഈശോ മറിയം.. യൗസേപ്പേന്ന്.. ചൊല്ലി മരിക്കാന്‍.. കൃപയേകണമേ.. മുഖ്യ ദൂതന്‍.. മിഖായേലും.. മൃത്യു നേരം.. അരികില്‍ വന്നിടണേ.. A ഈശോ മറിയം.. യൗസേപ്പേന്ന്.. ചൊല്ലി മരിക്കാന്‍.. കൃപയേകണമേ.. മുഖ്യ ദൂതന്‍.. മിഖായേലും.. മൃത്യു നേരം.. അരികില്‍ വന്നിടണേ.. —————————————– […]

Swarga Bhagyam Ethra Yogyam

M സ്വര്‍ഗ്ഗഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആര്‍ക്കു വര്‍ണ്ണിക്കാം, അതിന്‍ ഭാഗ്യമോര്‍ക്കുന്തോറുമെനി- ക്കാശയേറുന്നു F സ്വര്‍ഗ്ഗഭാഗ്യം എത്ര യോഗ്യം ആര്‍ക്കുവര്‍ണ്ണിക്കാം, അതിന്‍ ഭാഗ്യമോര്‍ക്കുന്തോറുമെനി- ക്കാശയേറുന്നു —————————————– F പാപ ലോകത്തില്‍ കിടന്നു പാടുപെടുന്ന, എനി- ക്കെപ്പോഴെന്റെ മോക്ഷ വീട്ടില്‍ ചെന്നു ചേര്‍ന്നീടാം M പാപ ലോകത്തില്‍ കിടന്നു പാടുപെടുന്ന, എനി- ക്കെപ്പോഴെന്റെ മോക്ഷ വീട്ടില്‍ ചെന്നു ചേര്‍ന്നീടാം —————————————– M മുമ്പേ മുമ്പേ പോയിടുന്നോര്‍ ഭാഗ്യമുള്ളവര്‍, മന്നി- ലുള്ള കഷ്‌ടതകള്‍ നീങ്ങി സ്വസ്ഥരായവര്‍ F മുമ്പേ മുമ്പേ പോയിടുന്നോര്‍ […]

Ennullil Ennum Vasichiduvan Swarga

M എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചിടുവാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ മണ്ഡപം വിട്ടിറങ്ങി, വന്ന ഉന്നതനാം തങ്ക, പ്രാവേ നീ വന്നെന്നില്‍ എന്നുമധി വസിക്ക, വന്ന ഉന്നതനാം തങ്ക, പ്രാവേ നീ വന്നെന്നില്‍ എന്നുമധി വസിക്ക F തങ്കച്ചിറകടി എത്ര നാള്‍ കേട്ടിട്ടും ശങ്ക കൂടാതെ നിന്നെ, തള്ളി സങ്കേതം ഞാന്‍ കൊടു-ത്തന്യര്‍- ക്കെന്നൊര്‍ത്തിതാ സങ്കടപ്പെട്ടിടുന്നു, തള്ളി സങ്കേതം ഞാന്‍ കൊടുത്തന്യര്‍- ക്കെന്നൊര്‍ത്തിതാ സങ്കടപ്പെട്ടിടുന്നു —————————————– F കര്‍ത്തനെ എത്ര അനുഗ്രഹങ്ങളയ്യോ നഷ്‌ടമാക്കി ഈ വിധം, ഇന്നും കഷ്‌ടത തന്നില്‍ വലയുന്നു ഞാനിതാ […]

Chumbana Pookkalal En Nombarangal

M ചുംബന പൂക്കളാല്‍ എന്‍ നൊമ്പരങ്ങള്‍ മൂടുന്ന നാഥനാണീശോ F ചങ്കിലെ ചോരകൊണ്ടെന്‍ പാപമെല്ലാം കഴുകുന്ന ദൈവമാണീശോ M ഒരുപാടു സ്‌നേഹം, കരളില്‍ നിറയ്‌ക്കും കാരുണ്യവാനാണു ദൈവം F ഒരുവേള പോലും, പിരിയാതെ എന്നില്‍ വാഴുന്ന സ്‌നേഹമെന്നീശോ —————————————– M ബാല്യം മുതല്‍, എന്റെ ഗുരുനാഥനായി കാവലായ് എന്നുമെന്‍ ഈശോ F രോഗങ്ങളില്‍, എന്റെ ഭാരങ്ങളില്‍ സാന്ത്വനമായെന്റെ ഈശോ M കരുണാമയന്‍, സ്‌നേഹാധി നാഥന്‍ കരതാരിലെന്നെ ചേര്‍ത്തണച്ചു F കരുണാമയന്‍, സ്‌നേഹാധി നാഥന്‍ കരതാരിലെന്നെ ചേര്‍ത്തണച്ചു A […]

Prarthana Dhoorathil Kathirikkum Nadhan

M പ്രാര്‍ത്ഥനാ ദൂരത്തില്‍ കാത്തിരിക്കും നാഥന്‍ കര്‍ത്താവാമേശു നാഥന്‍ ഇടനെഞ്ചിലമരും ഓര്‍മ്മകളുണരും കാരുണ്യ സ്‌നേഹരൂപന്‍ വേറേതു ജനതയ്‌ക്കുണ്ടിതുപോലൊരു ദൈവം സ്‌നേഹിക്കും നല്ല ദൈവം F പ്രാര്‍ത്ഥനാ ദൂരത്തില്‍ കാത്തിരിക്കും നാഥന്‍ കര്‍ത്താവാമേശു നാഥന്‍ ഇടനെഞ്ചിലമരും ഓര്‍മ്മകളുണരും കാരുണ്യ സ്‌നേഹരൂപന്‍ വേറേതു ജനതയ്‌ക്കുണ്ടിതുപോലൊരു ദൈവം സ്‌നേഹിക്കും നല്ല ദൈവം —————————————– M അണയുമെന്‍ ആശാനാളങ്ങള്‍ തെളിയും ദൈവമേ നീയെത്തുമ്പോള്‍ F അണയുമെന്‍ ആശാനാളങ്ങള്‍ തെളിയും ദൈവമേ നീയെത്തുമ്പോള്‍ M അടരുമെന്നോര്‍ത്തതാം ജീവിത മുകുളങ്ങള്‍ വിടരുന്നു നീ തൊടുമ്പോള്‍ F […]

Japamalayenthi Kaikal Virichu

M ജപമാലയേന്തി, കൈകള്‍ വിരിച്ച് പരിശുദ്ധ മറിയമേ ചൊല്ലിടുമ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമേകൂ പാവനാത്മാവിന്റെ പ്രിയദാസി നീ F ജപമാലയേന്തി, കൈകള്‍ വിരിച്ച് പരിശുദ്ധ മറിയമേ ചൊല്ലിടുമ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകമേകൂ പാവനാത്മാവിന്റെ പ്രിയദാസി നീ A അമലോത്ഭ ജനനി, കാരുണ്യ നാഥേ ലോകത്തിന്‍ മാതാവു നീയേ A അമലോത്ഭ ജനനി, കാരുണ്യ നാഥേ ലോകത്തിന്‍ മാതാവു നീയേ A മാധുര്യമേറും, നിന്‍ നാമമെന്നും രോഗികള്‍ക്കാരോഗ്യമന്ത്രം A മാധുര്യമേറും, നിന്‍ നാമമെന്നും രോഗികള്‍ക്കാരോഗ്യമന്ത്രം —————————————– M ഓരോ നിമിഷവും, വിശ്വാസ […]

Eesho Vannen Ullil Vazhan

M ഈശോ വന്നെന്‍ ഉള്ളില്‍ വാഴാന്‍ ഏറെ നാളായ് ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ F ഈശോ വന്നെന്‍ ഉള്ളില്‍ വാഴാന്‍ ഏറെ നാളായ് ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ A അരുതാത്തതൊന്നും ഞാന്‍ ചെയ്‌തീടില്ല നിന്നെ പിരിഞ്ഞിനി ജീവിതമില്ല A അരുതാത്തതൊന്നും ഞാന്‍ ചെയ്‌തീടില്ല നിന്നെ പിരിഞ്ഞിനി ജീവിതമില്ല A ഈശോ വന്നെന്‍ ഉള്ളില്‍ വാഴാന്‍ ഏറെ നാളായ് ഞാന്‍ കൊതിപ്പൂ —————————————– M ഒരുമിച്ചിനിയെന്നെന്നും എന്‍ കൂടെ വേണം ഒരു മാത്രപോലും നീയെന്നെ പിരിയാതെ F ഒരുമിച്ചിനിയെന്നെന്നും എന്‍ കൂടെ […]

Kazhchayarppikkunnu Nadha Kazhchayarppikkunnu

M കാഴ്‌ച്ചയര്‍പ്പിക്കുന്നു നാഥാ കാഴ്‌ച്ചയര്‍പ്പിക്കുന്നു M എന്‍ ജീവനും, എന്‍ സര്‍വ്വവും കാഴ്‌ച്ചയായ് തിരുമുമ്പിലേകിടുന്നു A സ്വീകരിക്കു നാഥാ കാഴ്‌ച്ചകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കു നാഥാ സ്‌നേഹമോടെ A സ്വീകരിക്കു നാഥാ കാഴ്‌ച്ചകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കു നാഥാ സ്‌നേഹമോടെ —————————————– M താതനെനിക്കായ് നല്‍കിയതെല്ലാം നന്ദിയോടീ ബലിവേദിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിടാം F താതനെനിക്കായ് നല്‍കിയതെല്ലാം നന്ദിയോടീ ബലിവേദിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിടാം M ഉയര്‍ത്തുമീ കാസയാല്‍, ഉണരുമെന്‍ ജീവിതം സാമോദം എന്‍ നാഥാ ഏകിടുന്നു A സ്വീകരിക്കു നാഥാ കാഴ്‌ച്ചകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കു നാഥാ സ്‌നേഹമോടെ A […]

Ente Daivam Enne Pottunnu

M എന്റെ ദൈവം, എന്നെ പോറ്റുന്നു എന്നെ കാക്കുന്നു, തന്റെ ചിറകടിയില്‍ F എന്റെ ദൈവം, എന്നെ പോറ്റുന്നു എന്നെ കാക്കുന്നു, തന്റെ ചിറകടിയില്‍ M അനര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍, ഞെരുക്കങ്ങളില്‍ അതിശയമായ്‌ എന്നെ പുലര്‍ത്തിടുന്നു F അനര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍, ഞെരുക്കങ്ങളില്‍ അതിശയമായ്‌ എന്നെ പുലര്‍ത്തിടുന്നു A എന്റെ ദൈവം, എന്നെ പോറ്റുന്നു എന്നെ കാക്കുന്നു, തന്റെ ചിറകടിയില്‍ A എന്റെ ദൈവം, എന്നെ പോറ്റുന്നു എന്നെ കാക്കുന്നു, തന്റെ ചിറകടിയില്‍ —————————————– M ഇടയനെ പോലെ കരുതിടുന്നു അമ്മയെ പോലെ […]

Karthavanen Idayan Enikkonninum Kuravundakayilla

M കര്‍ത്താവാണെന്നിടയന്‍ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകയില്ല പച്ചപ്പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ വിശ്രമമരുളും പ്രശാന്ത ജലാശയേ എന്നെ നയിക്കും കര്‍ത്താവാണെന്നിടയന്‍ F കര്‍ത്താവാണെന്നിടയന്‍ എനിക്കൊന്നിനും കുറവുണ്ടാകയില്ല പച്ചപ്പുല്‍ത്തകിടിയില്‍ വിശ്രമമരുളും പ്രശാന്ത ജലാശയേ എന്നെ നയിക്കും കര്‍ത്താവാണെന്നിടയന്‍ —————————————– M അവിടുന്നെനിക്കു ഉന്മേഷമരുളും തന്‍ നാമത്തെ ഓര്‍ത്ത് നീതിപാതയില്‍ നയിക്കും F അവിടുന്നെനിക്കു ഉന്മേഷമരുളും തന്‍ നാമത്തെ ഓര്‍ത്ത് നീതിപാതയില്‍ നയിക്കും M മരണത്തിന്‍ നിഴല്‍ വീണ താഴ്‌വരയില്‍ ഞാന്‍ ഭയമില്ലാതെ നടക്കും അങ്ങേ ചെങ്കോലും വടിയും ഉറപ്പേകും A കര്‍ത്താവാണെന്നിടയന്‍ F കര്‍ത്താവാണെന്നിടയന്‍ […]

Vannu Nirayaname Aathmave

M വന്നു നിറയണമേ, ആത്മാവേ കൂടെ വസിച്ചീടണേ F വന്നു നിറയണമേ, ആത്മാവേ കൂടെ വസിച്ചീടണേ M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ വാതില്‍ തുറന്നീടണേ ആത്മാവിന്‍ അഭിഷേകം ചൊരിയേണമേ F സ്വര്‍ഗ്ഗീയ വാതില്‍ തുറന്നീടണേ ആത്മാവിന്‍ അഭിഷേകം ചൊരിയേണമേ A ഞങ്ങളില്‍ നിറയേണമേ A വന്നു നിറയണമേ, ആത്മാവേ കൂടെ വസിച്ചീടണേ A വന്നു നിറയണമേ, ആത്മാവേ കൂടെ വസിച്ചീടണേ —————————————– M പാവനാത്മാവേ, ശക്തി നല്‍കീടണേ പാവനമായെന്നും ജീവിക്കുവാന്‍ F പാവനാത്മാവേ, ശക്തി നല്‍കീടണേ പാവനമായെന്നും ജീവിക്കുവാന്‍ M […]

Thoovenmayeridum Thiruvosthiyil Nokki

M തൂവെണ്മയേറിടും തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നോക്കി കൈകൂപ്പി നിന്നു ഞാന്‍ അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ ആത്മാവിനുള്ളില്‍, കുളിര്‍മഴ പോലെ തിരുവോസ്‌തി രൂപന്‍ വന്നണഞ്ഞു F തൂവെണ്മയേറിടും തിരുവോസ്‌തിയില്‍ നോക്കി കൈകൂപ്പി നിന്നു ഞാന്‍ അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ ആത്മാവിനുള്ളില്‍, കുളിര്‍മഴ പോലെ തിരുവോസ്‌തി രൂപന്‍ വന്നണഞ്ഞു A കാവലാകും ദൈവം, കരം പിടിക്കും ദൈവം തളരുന്ന മനസ്സിന്റെ ശക്തിയല്ലോ നമിച്ചിടുന്നു നിന്നെ സ്‌തുതിച്ചിടുന്നു അതിരില്ലാ സ്‌നേഹത്തിന്‍ അടയാളമായ് —————————————– M കാല്‍വരി നെറുകയില്‍ ബലിയായ നാഥന്‍ തീരാത്ത സ്‌നേഹമായ് അണഞ്ഞിടുന്നു F […]

En Kunju Navil Aliyuvanayi

M എന്‍ കുഞ്ഞുനാവില്‍, അലിയുവാനായി അപ്പമായ് കാത്തിരുന്നീശോ F എന്നോടൊന്നാവാന്‍, എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍ കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്നീശോ A കൊതിയോടെ കാത്തിരുന്നീശോ A സ്‌നേഹത്തിന്‍ ഓസ്‌തിയെ, ബലിയായൊരപ്പമേ എന്നുള്ളില്‍ വാഴാനായ് വന്നീടണേ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മന്നയെ, ആത്മാവിന്‍ ഭോജ്യമേ എന്നെ നിന്‍ സ്വന്തമായ് മാറ്റേണമേ —————————————– M മാലാഖമാര്‍ പോലും, കൊതിയോടെ നില്‍ക്കുന്നു ജീവന്റെ അപ്പത്തെ സ്വീകരിപ്പാന്‍ F മാലാഖമാര്‍ പോലും, കൊതിയോടെ നില്‍ക്കുന്നു ജീവന്റെ അപ്പത്തെ സ്വീകരിപ്പാന്‍ M എന്നാലും പാപിയാം മര്‍ത്യരില്‍ വാഴാനായ് സ്വര്‍ഗ്ഗം വിട്ടിറങ്ങിയോരപ്പമല്ലോ A […]

Aadhya Kurbana Sweekaricha Nalil

M ആദ്യകുര്‍ബാന സ്വീകരിച്ച നാളില്‍ ആദ്യമായ് നാവില്‍ നീയലിഞ്ഞ നേരം F ആദ്യകുര്‍ബാന സ്വീകരിച്ച നാളില്‍ ആദ്യമായ് നാവില്‍ നീയലിഞ്ഞ നേരം M അകതാരില്‍ ഞാനൊരു തിരി കൊളുത്തി ഹൃദയം നിന്നാലയമായൊരുക്കി F അകതാരില്‍ ഞാനൊരു തിരി കൊളുത്തി ഹൃദയം നിന്നാലയമായൊരുക്കി —————————————– M അനന്ത സ്‌നേഹത്തിന്‍ പൊന്‍ വിളക്കേ അണയാതെ നീയെന്നില്‍ തെളിഞ്ഞിടേണേ F അനന്ത സ്‌നേഹത്തിന്‍ പൊന്‍ വിളക്കേ അണയാതെ നീയെന്നില്‍ തെളിഞ്ഞിടേണേ M അരുമക്കിടാവുപോല്‍ കരുതലോടെ കൈക്കുമ്പിള്‍ എനിക്കായ് നീട്ടീടേണേ നിന്‍ മാറില്‍ […]

Navil Aliyanayi Nadhan Anayunnu

M നാവിലലിയാനായ്, നാഥനണയുന്നു നിത്യമാം ഭോജ്യം, ജീവനേകുന്നു F നാവിലലിയാനായ്, നാഥനണയുന്നു നിത്യമാം ഭോജ്യം, ജീവനേകുന്നു M ആദരവോടെ, ഭയഭക്തിയോടെ സ്വീകരിച്ചീടാം, ദിവ്യകാരുണ്യം A നാവിലലിയാനായ്, നാഥനണയുന്നു നിത്യമാം ഭോജ്യം, ജീവനേകുന്നു —————————————– M ഉന്നതത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ ഭോജ്യമേ മന്നിടത്തിനു ജീവനേകിയ ഭോജ്യമേ F ഉന്നതത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങിയ ഭോജ്യമേ മന്നിടത്തിനു ജീവനേകിയ ഭോജ്യമേ M നിത്യരക്ഷ നല്‍കിടുന്നോരപ്പമേ അങ്ങേ വാഴ്‌ത്തിടുന്നു അനുദിനം ഞാന്‍ യേശുവേ F നിത്യരക്ഷ നല്‍കിടുന്നോരപ്പമേ അങ്ങേ വാഴ്‌ത്തിടുന്നു അനുദിനം ഞാന്‍ യേശുവേ A […]

Eesho Snehardhranayi Ennil Aliyan Vannidumbol

M ഈശോ സ്‌നേഹാര്‍ദ്രനായി എന്നിലലിയാന്‍ വന്നിടുമ്പോള്‍ ഞാനെന്‍ ഹൃദയം തരുന്നു F ഈശോ സ്‌നേഹാര്‍ദ്രനായി എന്നിലലിയാന്‍ വന്നിടുമ്പോള്‍ ഞാനെന്‍ ഹൃദയം തരുന്നു M ഇല്ലാ, പിരിയില്ല നാഥാ നിന്റെ വാസം, എന്റെ ഭാഗ്യം ഈ ഭൂവില്‍.. ഞാനുള്ള കാലം —————————————– M ഇന്നോളമാരും, ഇത്രമേല്‍ സ്‌നേഹം തന്നതില്ലാ… തന്നതില്ലാ… F എനിക്കായ് ആരും, ഇത്രമേല്‍ കരുതല്‍ നല്‍കിയതില്ലാ.. നല്‍കിയതില്ലാ.. M തെറ്റുകള്‍ ഒന്നും, എണ്ണാതെ കുറവുകളൊന്നും, നോക്കാതെ F തെറ്റുകള്‍ ഒന്നും, എണ്ണാതെ കുറവുകളൊന്നും, നോക്കാതെ M […]

Rapakal Sakrariyil Enikkayi Kathirikkum

M ​​രാപകല്‍​ സക്രാരിയില്‍ എനിക്കായ് കാത്തിരിക്കും എന്റെ ഈശോ.. എന്റെ ദൈവം.. എന്നില്‍ അണയുന്നിതാ F ജീവന്റെ മന്നയായ് സ്‌നേഹം പകര്‍ന്നിടുവാന്‍ ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥന്‍.. സ്‌നേഹത്തിന്‍ രാജന്‍.. ആത്മാവില്‍ തെളിയുന്ന, നിമിഷമിതാ A കൈകള്‍ കൂപ്പിടാം, ഹൃദയമൊരുക്കിടാം ഈശോയെ ആരാധിക്കാം ജീവന്റെ നാഥന്‍, സ്‌നേഹത്തിന്‍ രാജന്‍ എന്നില്‍ അണയുന്ന, നിമിഷമിതാ —————————————– M നിനവില്‍ എന്നും ഈശോ നിന്‍ മുഖം കാണാന്‍ നാവില്‍ എന്നും ഈശോ നിന്‍ സ്‌തുതികള്‍ പാടാന്‍ F നിനവില്‍ എന്നും ഈശോ നിന്‍ […]

Novum Manassil Saukyamekan

M ​​നോവും​ മനസ്സില്‍, സൗഖ്യമേകാന്‍ ​ വരുമോ നീ ദേവാ കനിവിന്നുറവ, യേശു നാഥാ വരുമോ നീയെന്‍ ഹൃത്തില്‍ തരുമോ നീ സൗഖ്യം F ​​നോവും​ മനസ്സില്‍, സൗഖ്യമേകാന്‍ ​ വരുമോ നീ ദേവാ കനിവിന്നുറവ, യേശു നാഥാ വരുമോ നീയെന്‍ ഹൃത്തില്‍ തരുമോ നീ സൗഖ്യം —————————————– M കഷ്‌ടപ്പാടിന്‍, ഓര്‍മ്മകളെല്ലാം കയ്‌പ്പേറും വിഷമായ് അലച്ചിലെന്റെ, മനസ്സിലേറെ മുറിവുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നു F കഷ്‌ടപ്പാടിന്‍, ഓര്‍മ്മകളെല്ലാം കയ്‌പ്പേറും വിഷമായ് അലച്ചിലെന്റെ, മനസ്സിലേറെ മുറിവുകള്‍ തീര്‍ക്കുന്നു M കരുണാവാരിധിയാകും […]

Rakshaka Nee Kandathilen

A ​ഓശാന​..​ ഓശാന​..​ ​ഓശാന​..​ ഓശാന​..​ F ​രക്ഷകാ നീ​,​ കണ്ടതില്ലെന്‍ ഉള്ളം നീറുന്ന നൊമ്പരം എന്‍ നായകാ​… M ​കണ്ണിലായിരം, കുഞ്ഞു​ ​നീര്‍ക്കണം വന്നുമൂടിയ നേരത്തും കൈകൊണ്ടതില്ലെന്‍ പ്രാര്‍​ത്ഥനാ A ​രക്ഷകാ നീ​,​ കണ്ടതില്ലെന്‍ ഉള്ളം നീറുന്ന നൊമ്പരം എന്‍ നായകാ​… —————————————– F ​അന്നു കാ​നായില്‍​,​ വന്ന നാളില്‍ നി​- ​ന്നു​ള്ളില്‍​ നിന്നും വന്ന തേന്‍കണം തന്നു നീ​… M ​പിന്നെ താലത്തില്‍​,​ പാന പാത്രത്തില്‍ ഗാഗുല്‍ത്തായിലെ കൈപ്പുനീരും തന്നുവോ​… F ​നിന്റെ കുരിശിന്‍​,​ […]

Daivathin Veettilekkente Yathra

M ​​ദൈവത്തിന്‍​ വീട്ടിലേക്കെന്റെ യാത്ര മാലാഖമാരൊത്തു സ്വര്‍ഗ്ഗ യാത്ര ​ ദൈവത്തെ കാണുവാന്‍ മോക്ഷ യാത്ര പ്രിയരെ പിരിഞ്ഞെന്റെ അന്ത്യയാത്ര പ്രിയരെ പിരിഞ്ഞെന്റെ അന്ത്യയാത്ര F ​​ദൈവത്തിന്‍​ വീട്ടിലേക്കെന്റെ യാത്ര മാലാഖമാരൊത്തു സ്വര്‍ഗ്ഗ യാത്ര ​ ദൈവത്തെ കാണുവാന്‍ മോക്ഷ യാത്ര പ്രിയരെ പിരിഞ്ഞെന്‍റെ അന്ത്യയാത്ര പ്രിയരെ പിരിഞ്ഞെന്‍റെ അന്ത്യയാത്ര —————————————– M ​നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചവരെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ F ​നെഞ്ചോടു ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചവരെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ M അറിയില്ല എന്താണു ചൊല്ലിടേണ്ടു F അറിയില്ല […]

Hrudhayamuruki Kezhunnu Sneha Nadha

M ഹൃദയമുരുകി കേഴുന്നു സ്‌നേഹ നാഥാ കരുണയോടെ എന്റെയുള്ളില്‍ വന്നിടേണമേ F നിന്റെ മുമ്പില്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പാന്‍ യോഗ്യനല്ല ഞാന്‍ എങ്കിലും, എന്റെയീ ബലി സ്വീകരിക്കേണമേ M നിന്റെ മുമ്പില്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പാന്‍ യോഗ്യനല്ല ഞാന്‍ എങ്കിലും, എന്റെയീ ബലി സ്വീകരിക്കേണമേ F ഹൃദയമുരുകി കേഴുന്നു സ്‌നേഹ നാഥാ കരുണയോടെ എന്റെയുള്ളില്‍ വന്നിടേണമേ —————————————– M നൊമ്പരങ്ങളേറ്റു വാങ്ങി കാല്‍വരി ക്രൂശില്‍ ചോര വാര്‍ന്നു നീ പിടഞ്ഞു എനിക്കുവേണ്ടി 🎵🎵🎵 F നൊമ്പരങ്ങളേറ്റു വാങ്ങി കാല്‍വരി ക്രൂശില്‍ […]

Hrudhayadhi Nadhan Priyarodu Cheran

M ​​ഹൃദയാധി​ നാഥന്‍ പ്രിയരോടു ചേരാന്‍ വരികയാണള്‍ത്താരയില്‍ ​ 🎵🎵🎵 F ​​ഹൃദയാധി​ നാഥന്‍ പ്രിയരോടു ചേരാന്‍ വരികയാണള്‍ത്താരയില്‍ ​ M ഈ യാഗവേദിയില്‍, ബലിയാകുവാനായ് നാഥന്‍ വിളിക്കുന്നു നമ്മെ F ദൈവം ക്ഷണിക്കുന്നു നമ്മെ A കവിയും സ്‌നേഹമരുളാന്‍ കൃപയായ് സൗഖ്യമരുളാന്‍ ഗാഗുല്‍ത്തയോളം കുരിശോടെ നീങ്ങും കര്‍ത്താവിനെ പിന്‍ഗമിക്കാം A കവിയും സ്‌നേഹമരുളാന്‍ കൃപയായ് സൗഖ്യമരുളാന്‍ ഗാഗുല്‍ത്തയോളം കുരിശോടെ നീങ്ങും കര്‍ത്താവിനെ പിന്‍ഗമിക്കാം —————————————– M ആകാശ തേരേറി പോയിടിലും ഉത്ഥാന തൂമേനിയാണെങ്കിലും F ആകാശ […]

Nanma Niranja Mathave Swasthi

M ​​​​നന്മ​ നിറഞ്ഞ മാതാവേ സ്വസ്‌തി ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നുമെന്നും ​കര്‍ത്താവു നിന്നോടു കൂടെയെന്നും സ്‌ത്രീകളില്‍ ​നീയെന്നും ധന്യയല്ലോ നിന്നുദര ഫലമാകും ഈശോ ധന്യന്‍ F ​​​​നന്മ​ നിറഞ്ഞ മാതാവേ സ്വസ്‌തി ഹൃദയത്തില്‍ നിന്നുമെന്നും ​കര്‍ത്താവു നിന്നോടു കൂടെയെന്നും സ്‌ത്രീകളില്‍ ​നീയെന്നും ധന്യയല്ലോ നിന്നുദര ഫലമാകും ഈശോ ധന്യന്‍ —————————————– M പരിശുദ്ധ അമ്മേ, തമ്പുരാന്റമ്മേ പാപികള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായി F ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും മൃത്യുവിന്‍ നേരത്തും പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊള്ളേണമേ

Balavaneeshanu Oshana Padam

A ഓശാനാ! ​​ഓശാനാ! ​ഓശാനാ! 🎵🎵🎵 M ​​ബല​വാ​നീശ​നോശാന പാടാം ദൈവാത്മാവിനോശാന പാടാം വിണ്ണിലും മണ്ണിലും ആയവനെ മാലാഖമാര്‍ ചേര്‍ന്നോശാന പാടാം F ​​ബല​വാ​നീശ​നോശാന പാടാം ദൈവാത്മാവിനോശാന പാടാം വിണ്ണിലും മണ്ണിലും ആയവനെ മാലാഖമാര്‍ ചേര്‍ന്നോശാന പാടാം A പരിശുദ്ധന്‍.. പരിശുദ്ധന്‍.. പരിശുദ്ധനോശാന.. A പരിശുദ്ധന്‍.. പരിശുദ്ധന്‍.. പരിശുദ്ധനോശാന.. —————————————– M ഉന്നതനായവനെ ഉലകിന്‍ പരിപാലകനെ F ഉന്നതനായവനെ ഉലകിന്‍ പരിപാലകനെ M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതര്‍, ഒന്നായ് ചേര്‍ന്ന് സ്വര്‍ലോക നാഥനെ വാഴ്‌ത്തിടുന്നു F സ്വര്‍ഗ്ഗീയ ദൂതര്‍, […]

Aarodu Chollumee Dhukhangalokkeyum

M ​​ആരോ​ടു​ ചൊല്ലുമീ ദുഃഖങ്ങളൊക്കയും ശ്രീയേശു നാഥാ, പൊന്നു നാഥാ ​ ആരേറ്റെടുക്കുമീ ഭാരങ്ങളൊക്കെയും ആശ്വാസദായകാ, ആത്മനാഥാ F ​​ആരോ​ടു​ ചൊല്ലുമീ ദുഃഖങ്ങളൊക്കയും ശ്രീയേശു നാഥാ, പൊന്നു നാഥാ ​ ആരേറ്റെടുക്കുമീ ഭാരങ്ങളൊക്കെയും ആശ്വാസദായകാ, ആത്മനാഥാ A ആരോ​ടു​ ചൊല്ലുമീ ദുഃഖങ്ങളൊക്കയും —————————————– M നീ വന്നണയുമീ ആശ്രമ ശാന്തിയില്‍ എല്ലാം തകര്‍ന്നു ഞാന്‍ നില്‍പ്പൂ നാഥാ F നീ വന്നണയുമീ ആശ്രമ ശാന്തിയില്‍ എല്ലാം തകര്‍ന്നു ഞാന്‍ നില്‍പ്പൂ നാഥാ M അണയണേ നാഥാ, അഖിലാണ്ഡ […]

Divya Karunyamitha Divyamam Bhojyamitha

M ​ദിവ്യകാരുണ്യമിതാ ദിവ്യമാം ഭോജ്യമിതാ F ​ദിവ്യകാരുണ്യമിതാ ദിവ്യമാം ഭോജ്യമിതാ M ​ദൈവകാരുണ്യം ഭോജനമായി F ​പാപിയാമെന്നെ തേടിയിറങ്ങി M ​ഹൃത്തില്‍ വാഴും നേരമിതാ F ​ദിവ്യകാരുണ്യമിതാ ദിവ്യമാം ഭോജ്യമിതാ M ​ദിവ്യകാരുണ്യമിതാ ദിവ്യമാം ഭോജ്യമിതാ F ​ദൈവകാരുണ്യം ഭോജനമായി M ​പാപിയാമെന്നെ തേടിയിറങ്ങി F ​ഹൃത്തില്‍ വാഴും നേരമിതാ A ​പാദം കഴുകുന്ന കാരുണ്യമേ പാവന​ ​സ്‌നേഹത്തി​ന്‍ കൂദാശയെ ഓസ്‌തിയായെന്‍ നാവിലലി​യൂ ഹൃത്തിലെന്നും വാണിടൂ —————————————– M ​നിത്യം വാഴുന്നു സക്രാരിയില്‍ സ്‌നേഹ ബന്ധിതനായ് F […]

Yeshuvinte Pinnale Njan

M ​യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഞാന്‍ പോകുവാനെന്‍ ആത്മാവില്‍ തീരുമാനം ചെയ്‌തു മേലില്‍ പിന്നിലേക്കില്ല​ല്‍പ്പവും F ​യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഞാന്‍ പോകുവാനെന്‍ ആത്മാവില്‍ തീരുമാനം ചെയ്‌തു മേലില്‍ പിന്നിലേക്കില്ല​ല്‍പ്പവും —————————————– M ​എന്റെ പിന്നില്‍ ലോകമാണ് എന്റെ മുമ്പില്‍ ക്രൂശതും തീരുമാനം ചെയ്‌തു മേലില്‍ ​ ​​പിന്നിലേക്കില്ല​ല്‍പ്പവും F ​എന്റെ പിന്നില്‍ ലോകമാണ് എന്റെ മുമ്പില്‍ ക്രൂശതും തീരുമാനം ചെയ്‌തു മേലില്‍ ​ ​​പിന്നിലേക്കില്ല​ല്‍പ്പവും A ​യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഞാന്‍ പോകുവാനെന്‍ ആത്മാവില്‍ തീരുമാനം ചെയ്‌തു മേലില്‍ പിന്നിലേക്കില്ല​ല്‍പ്പവും […]

Yeshuvin Pinpe Pokunnitha Njan

M ​​യേശുവിന്‍ പിന്‍പേ​,​ പോകുന്നിതാ ഞാന്‍ F ​​യേശുവിന്‍ പിന്‍പേ​,​ പോകുന്നിതാ ഞാന്‍ A ​​യേശുവിന്‍ പിന്‍പേ​,​ പോകുന്നിതാ ഞാന്‍ പിന്മാറാതെ ഞാന്‍ മാറാതെ A ​പിന്മാറാതെ ഞാന്‍ മാറാതെ —————————————– F ​കള്ള സോദരര്‍, നിന്ദിച്ചെന്നാലും M ​കള്ള സോദരര്‍, നിന്ദിച്ചെന്നാലും A ​​കള്ള സോദരര്‍ നിന്ദിച്ചെന്നാലും യേശുവില്‍ ഞാന്‍ ആനന്ദിക്കും A യേശുവില്‍ ഞാന്‍ ആനന്ദിക്കും A യേശുവിന്‍ പിന്‍പേ​,​ പോകുന്നിതാ ഞാന്‍ ​​യേശുവിന്‍ പിന്‍പേ​,​ പോകുന്നിതാ ഞാന്‍ ​​യേശുവിന്‍ പിന്‍പേ​,​ പോകുന്നിതാ ഞാന്‍ […]

Varunnu Nadha Ninnarike

M വരുന്നു നാഥാ, നിന്നരികേ യേശു ദേവാ, പാദപീഠേ F വരുന്നു നാഥാ, നിന്നരികേ യേശു ദേവാ, പാദപീഠേ M ബലിയായിട്ടെന്നെ സ്വീകരിക്കില്ലേ തിരുരാജ്യ വ്യാപ്‌തിക്കായി F ബലിയായിട്ടെന്നെ സ്വീകരിക്കില്ലേ തിരുരാജ്യ വ്യാപ്‌തിക്കായി A വരുന്നു നാഥാ, നിന്നരികേ യേശു ദേവാ, പാദപീഠേ —————————————– M പുകഴാന്‍ ഒന്നുമില്ലെനിക്കെന്റെ നാഥാ എല്ലാം നിന്നുടെ ദാനമതല്ലോ F പുകഴാന്‍ ഒന്നുമില്ലെനിക്കെന്റെ നാഥാ എല്ലാം നിന്നുടെ ദാനമതല്ലോ M എനിക്കായിട്ടൊന്നും, വെണ്ടെന്റെ കര്‍ത്താ തിരുഹിതം പൂര്‍ണ്ണമായെന്നില്‍ നിവര്‍ത്തിക്കാന്‍ F എനിക്കായിട്ടൊന്നും, […]

Swargeeya Pithave Nin Suthar Njangal

M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ പിതാവേ നിന്‍ സുതര്‍ ഞങ്ങള്‍ സന്നിധെ അണയുമീ, മംഗള നേരം F കനിയേണം ദേവാ, ദാസരിവരില്‍ ആശിഷങ്ങളേകി പാലിക്കേണമേ A യോജിപ്പിക്കാ തൃക്കരങ്ങളാല്‍ നയിച്ചീടുക തിരുഹിതം പോല്‍ A യോജിപ്പിക്കാ തൃക്കരങ്ങളാല്‍ നയിച്ചീടുക തിരുഹിതം പോല്‍ —————————————– M ഏദനിലന്നാദ്യ, വിവാഹ നാളില്‍ ഏകിയ നിന്‍ വാഴ്‌വിന്‍, ആയിടേണമേ F ഉള്‍ക്കാമ്പില്‍ നീ വാഴ്‌ക, ഉടയവനായ് ഉന്മയില്‍ നയിക്ക സല്‍കുടുംബമായ് A യോജിപ്പിക്കാ തൃക്കരങ്ങളാല്‍ നയിച്ചീടുക തിരുഹിതം പോല്‍ A യോജിപ്പിക്കാ തൃക്കരങ്ങളാല്‍ നയിച്ചീടുക […]

Swargeeya Pithave Nin Thiruhitham

M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ പിതാവേ നിന്‍ തിരുഹിതം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂവിലാക്കണേ F സ്വര്‍ഗ്ഗീയ പിതാവേ നിന്‍ തിരുഹിതം സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെപ്പോലെ ഭൂവിലാക്കണേ M നിന്‍ ഹിതം ചെയ്‌തോനാം നിന്‍ സുതനെപ്പോലെ ഇന്നു ഞാന്‍ വരുന്നേ നിന്‍ ഹിതം ചെയ്‌വാന്‍ F ഇന്നു ഞാന്‍ വരുന്നേ നിന്‍ ഹിതം ചെയ്‌വാന്‍ A എന്‍ ദൈവമേ, നിന്നിഷ്‌ടം ചെയ്യുവാന്‍ വന്നീടുന്നെ, ഞാനിന്നു മോദമായ് A എന്റെ ഇഷ്‌ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ അങ്ങേ ഇഷ്‌ടം എന്നില്‍ പൂര്‍ണ്ണമാക്കണേ A എന്റെ ഇഷ്‌ടമൊന്നും വേണ്ട പ്രിയനെ […]

Unnathangalil Athyunnathangalil

M ഉന്നതങ്ങളില്‍ അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ F ഉന്നതങ്ങളില്‍ അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ M പൊന്നുനാമം മഹത്വമായ് തീര്‍ന്നിടുവാന്‍ F പൊന്നുനാമം മഹത്വമായ് തീര്‍ന്നിടുവാന്‍ A ഉന്നതങ്ങളില്‍ അത്യുന്നതങ്ങളില്‍ പൊന്നുനാമം മഹത്വമായ് തീര്‍ന്നിടുവാന്‍ പൊന്നുനാമം മഹത്വമായ് തീര്‍ന്നിടുവാന്‍ A കൃപ നല്‍കണമേ നാഥാ ജ്ഞാനം നല്‍കണമേ A കൃപ നല്‍കണമേ നാഥാ സ്‌നാനം നല്‍കണമേ A ആത്മസ്‌നാനം നല്‍കണമേ A ആത്മസ്‌നാനം നല്‍കണമേ —————————————– M കടലും കരയും താണ്ടി ഞങ്ങള്‍ വചനം ഘോഷിക്കാന്‍ യേശുവിന്‍ വചനം ഘോഷിക്കാന്‍ F കടലും കരയും […]

Ponneshu Narar Thirubali

M പോന്നേശു നരര്‍ തിരുബലി മരണം നിനപ്പാന്‍ F പോന്നേശു നരര്‍ തിരുബലി മരണം നിനപ്പാന്‍ M ​തന്നാനൊരു നിയമം അതിശയമേ F ​തന്നാനൊരു നിയമം അതിശയമേ M ​പൊന്നായ തിരു ജഡം നരര്‍ക്കു വേണ്ടി നുറുങ്ങി F ​പൊന്നായ തിരു ജഡം നരര്‍ക്കു വേണ്ടി നുറുങ്ങി M ​​ഒന്നോടെ തിരുരക്തം ചൊരി​യുമെന്നും F ​​ഒന്നോടെ തിരുരക്തം ചൊരി​യുമെന്നും —————————————– F ​അപ്പം ഒന്നെടുത്തവന്‍ വാഴ്‌ത്തി നുറുക്കി നല്‍കി M ​അപ്പം ഒന്നെടുത്തവന്‍ വാഴ്‌ത്തി നുറുക്കി നല്‍കി […]

Karthave Angayude Koodarathil Aaru Vasikkum

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 15 നീതിയുടെ മാനദണ്ഡം M കര്‍ത്താവേ അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തില്‍ ആരു വസിക്കും? അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഗിരിയില്‍ ആരു വാസമുറപ്പിക്കും? F നിഷ്‌കളങ്കനായ്, ജീവിക്കുകയും നീതിമാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ഹൃദയം തുറന്നു, സത്യം പറയുകയും ചെയ്യുന്നവന്‍ A കര്‍ത്താവേ അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തില്‍ ആരു വസിക്കും? അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഗിരിയില്‍ ആരു വാസമുറപ്പിക്കും? —————————————– M പരദൂഷണം, പറയുകയോ സ്‌നേഹിതനെ, ദ്രോഹിക്കുകയോ അയല്‍ക്കാരനെതിരേ, അപവാദം പരത്തുകയോ ചെയ്യാത്തവന്‍ 🎵🎵🎵 A കര്‍ത്താവേ അങ്ങയുടെ കൂടാരത്തില്‍ ആരു വസിക്കും? അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ […]

Vachanam Vachanam Thiruvachanam Marthyanu Vendi

A ഹല്ലേലൂ..യ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… A ഹല്ലേലൂ..യ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ… 🎵🎵🎵 M വചനം വചനം തിരുവചനം വചനം വചനം തിരുവചനം F വചനം വചനം തിരുവചനം വചനം വചനം തിരുവചനം M മര്‍ത്യനു വേണ്ടി മഹിയില്‍ മാംസം ധരിച്ചൊരു വചനം F മാനവ ഹൃത്തില്‍ വിത്തായ് മാറി നൂറു മേനി വിളയും വചനം… A മിഴി തുറക്കാം, കാതോര്‍ക്കാം നല്ല ദിനമായ് മനസ്സൊരുക്കാം A മിഴി തുറക്കാം, കാതോര്‍ക്കാം നല്ല ദിനമായ് മനസ്സൊരുക്കാം […]

Urukunna Thirinalamayi Nin Kaikalil

M ഉരുകുന്ന തിരിനാളമായ്, നിന്‍ കൈകളില്‍ ഹൃദയത്തിന്‍ കാഴ്‌ച്ചകള്‍, സമര്‍പ്പിക്കുന്നു F ഹൃദയ, വികാര, വിചാരങ്ങളോടൊപ്പം ഉയര്‍ത്തുന്നു നാഥാ നിന്‍, തിരു സന്നിധേ A ഉരുകുന്ന തിരിനാളമായ്, നിന്‍ കൈകളില്‍ ഹൃദയത്തിന്‍ കാഴ്‌ച്ചകള്‍, സമര്‍പ്പിക്കുന്നു —————————————– M ഉയരുമെന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥന, എന്നുമീ അള്‍ത്താര വേദിയില്‍ പൂജ്യമാം, ബലിവസ്‌തു, തന്നിലൊന്നായ് F ഉയരുമെന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥന, എന്നുമീ അള്‍ത്താര വേദിയില്‍ പൂജ്യമാം, ബലിവസ്‌തു, തന്നിലൊന്നായ് M ചേര്‍ക്കണേയെന്‍ നാഥാ നിന്‍, കരുണയാലെന്നും ഉയര്‍ത്തുമീയപ്പവും, വീഞ്ഞുമൊപ്പം F ചേര്‍ക്കണേയെന്‍ നാഥാ നിന്‍, […]

Orikkal Koodi Njan Nin Sannidhe

M ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഞാന്‍ നിന്‍ സന്നിധേ നന്ദി കരേറ്റിടുന്നു F ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഞാന്‍ നിന്‍ സന്നിധേ നന്ദി കരേറ്റിടുന്നു M ഹാ എത്ര അത്ഭുതമേ എന്നെ നടത്തിയ വഴികളെല്ലാം F ഹാ എത്ര ഭാഗ്യവാന്‍ ഞാന്‍ നീ എന്നെ കാത്തിടുമ്പോള്‍ A വര്‍ണ്ണിപ്പാന്‍ വാക്കുകളില്ല എണ്ണിയാല്‍ തീരുകില്ല നീ ചെയ്‌തനുഗ്രഹങ്ങള്‍ A വര്‍ണ്ണിപ്പാന്‍ വാക്കുകളില്ല എണ്ണിയാല്‍ തീരുകില്ല നീ ചെയ്‌തനുഗ്രഹങ്ങള്‍ A ഒരിക്കല്‍ കൂടി ഞാന്‍ നിന്‍ സന്നിധേ നന്ദി കരേറ്റിടുന്നു A ഒരിക്കല്‍ […]

Ella Prashamsayum Ella Pukazhchayum Yeshuvinu

M എല്ലാ പ്രശംസയും, എല്ലാ പുകഴ്‌ച്ചയും യേശുവിനു എല്ലാ സ്‌തുതികളും, എല്ലാ മഹത്വവും രാജാവിനു F ക്രൂശില്‍ മരിച്ചവന്‍, ആരാധ്യനായവന്‍ ദൈവപുത്രന്‍ വീണ്ടും വരുമവന്‍, രാജാധിരാജനായ് വാഴുമവന്‍ M ആരാധിക്കും, യേശുവിനെ ഞാന്‍ അന്ത്യം വരെ F പിന്‍ഗമിക്കും, നായകനെ ഞാന്‍ പിന്മാറാതെ M എന്നില്‍ കനിഞ്ഞവനെ, കാണും നേരം A ഞാന്‍ പാടുമേ…. മോദമോടെ… A ഓ ഹോ ഹോ… ഓ ഹോ ഹോ ഹോ… ഹാലേലുയ്യാ ആ ഹാ ഹാ… ആ ഹാ ഹാ […]

Nee Ente Jeevanil Nirayuka Nadha

M നീയെന്റെ ജീവനില്‍ നിറയുക നാഥാ നിര്‍മ്മലയായ് ഞാന്‍ മാറിടുവാന്‍ F നീയെന്റെ ജീവനില്‍ നിറയുക നാഥാ നിര്‍മ്മലയായ് ഞാന്‍ മാറിടുവാന്‍ M നിരുപമ സ്‌നേഹം, പകരണേ എന്നില്‍ നിന്‍ മകനായ് എന്നും, ജീവിക്കുവാന്‍ F നിരുപമ സ്‌നേഹം, പകരണേ എന്നില്‍ നിന്‍ മകളായ് എന്നും, ജീവിക്കുവാന്‍ A നിറയുക നാഥാ… കരുണാമയാ… നിറഞ്ഞീടുകെന്‍… അകതാരിലായ്… A നിറയുക നാഥാ… കരുണാമയാ… നിറഞ്ഞീടുകെന്‍… അകതാരിലായ്… —————————————– M ആത്മാവിന്‍ നൊമ്പരം, ഏറ്റു പറഞ്ഞെന്റെ ആകുലമെല്ലാം, പകര്‍ന്നിടുമ്പോള്‍ F […]

Karunyavanaya Nadha Nin Sannidhe (Caritas Prayer Song)

M കാരുണ്യവാനായ നാഥാ നിന്‍ സന്നിധെ ഞാന്‍ വരുന്നു F കാരുണ്യവാനായ നാഥാ നിന്‍ സന്നിധെ ഞാന്‍ വരുന്നു M അലിവോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാന്‍ നിന്‍ ആത്മാവിനാല്‍ നിറയ്‌ക്കൂ F അലിവോടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാന്‍ നിന്‍ ആത്മാവിനാല്‍ നിറയ്‌ക്കൂ A കാരുണ്യവാനായ നാഥാ നിന്‍ സന്നിധെ ഞാന്‍ വരുന്നു —————————————– M രോഗിയില്‍ നിന്‍ മുഖം ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ അപരന്റെ വേദന ഒപ്പീടുവാന്‍ F രോഗിയില്‍ നിന്‍ മുഖം ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ അപരന്റെ വേദന ഒപ്പീടുവാന്‍ M നല്ലൊരു സമറിയനായീടാനും […]

Thirunnal Bali Thirunnal Bali Thiruvathazhathin

M തിരുനാള്‍ ബലി, തിരുനാള്‍ ബലി തിരുവത്താഴത്തിന്‍ ഓര്‍മ ബലി F തിരുനാള്‍ ബലി, തിരുനാള്‍ ബലി തിരുവത്താഴത്തിന്‍ ഓര്‍മ ബലി M അനുയാത്ര ചെയ്യും, ശിഷ്യര്‍ക്കായ് നാഥന്‍ അനുവദിച്ചേകിയോരാത്മ ബലി F അനുയാത്ര ചെയ്യും, ശിഷ്യര്‍ക്കായ് നാഥന്‍ അനുവദിച്ചേകിയോരാത്മ ബലി A തിരുനാള്‍ ബലി, തിരുനാള്‍ ബലി തിരുവത്താഴത്തിന്‍ ഓര്‍മ ബലി —————————————– M ഉജ്ജീവകങ്ങളാം വചസ്സുകള്‍ കേള്‍ക്കാം ഉദീപ്‌തമാക്കിടാം ജീവിതത്തെ F ഉജ്ജീവകങ്ങളാം വചസ്സുകള്‍ കേള്‍ക്കാം ഉദീപ്‌തമാക്കിടാം ജീവിതത്തെ M തെളിച്ചെടുക്കാം… വീണ്ടും ആത്മശോഭകള്‍ […]

Santhosham Thanna Daivamalle

M സന്തോഷം തന്ന ദൈവമല്ലേ നിന്റെ സന്താപം കാണാതിരിക്കുമോ F കണ്ണുകള്‍ തന്ന ദൈവമല്ലേ നിന്റെ കണ്ണുനീര്‍ കാണാതിരിക്കുമോ M വന്‍പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം മാറാരോഗങ്ങളെല്ലാം A നിന്റെ സ്‌നേഹ താതനിന്നെടുത്തു മാറ്റിടും വിശ്വസിച്ചിടൂ, മാറ്റിടും നിശ്ചയമായി A വിശ്വസിച്ചിടൂ, മാറ്റിടും നിശ്ചയമായി ⏳ A സന്തോഷം തന്ന ദൈവമല്ലേ നിന്റെ സന്താപം കാണാതിരിക്കുമോ A കണ്ണുകള്‍ തന്ന ദൈവമല്ലേ നിന്റെ കണ്ണുനീര്‍ കാണാതിരിക്കുമോ —————————————– M നിനക്കു ദൈവം തന്ന രോഗങ്ങള്‍ക്കായി നന്ദിയോടെ നല്ല നാഥനു സ്‌തുതി പാടൂ […]

Ettam Madhuryavan Unni Eesho

M ഏറ്റം മാധുര്യവാന്‍ ഉണ്ണിയീശോ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ തന്‍ സ്‌നേഹിതനെ ജീവന്റെ ജീവനെ വന്നാലുമെന്‍ ഹൃത്തില്‍ വാണാലുമനവരതം F ഏറ്റം മാധുര്യവാന്‍ ഉണ്ണിയീശോ കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍ തന്‍ സ്‌നേഹിതനെ ജീവന്റെ ജീവനെ വന്നാലുമെന്‍ ഹൃത്തില്‍ വാണാലുമനവരതം —————————————– M മാനവരൊത്തു വസിച്ചീടുവാന്‍ ആശയാര്‍ന്നേവമീ സക്രാരിയില്‍ F മാനവരൊത്തു വസിച്ചീടുവാന്‍ ആശയാര്‍ന്നേവമീ സക്രാരിയില്‍ M അപ്പത്തിന്‍ രൂപത്തില്‍ പള്ളികൊള്ളും ജീവന്റെ ജീവനെ വന്നിടണേ A സ്‌നേഹവും ത്യാഗവും കൊണ്ടുതീര്‍ത്ത നല്ലൊരു പൂമെത്ത ഏകിടാം ഞാന്‍ A എന്‍ സ്‌നേഹ സര്‍വ്വസ്വമായി മോദാല്‍ […]

Amme Sneha Nadhe

M അമ്മേ സ്‌നേഹ നാഥേ ആശ്രയം നീയേ F അമ്മേ സ്‌നേഹ നാഥേ ആശ്രയം നീയേ M ചൊരിയൂ സ്‌നേഹ ദാനം പകരൂ സ്വര്‍ഗ്ഗ ദാനം F കരയും നിന്‍ സുതരിവരേ കൈകളില്‍ താങ്ങു A അമ്മേ സ്‌നേഹ നാഥേ ആശ്രയം നീയേ A അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ അമ്മേ യേശുവിന്നമ്മേ അഭയം നല്‍കി കാക്കണമേ നീയെന്നും A അമ്മേ എന്റെ അമ്മേ അമ്മേ യേശുവിന്നമ്മേ അഭയം നല്‍കി കാക്കണമേ നീയെന്നും —————————————– M കരുണാ സാഗരമമ്മേ […]

Punchiripol Poovithalpol

M പുഞ്ചിരിപോല്‍ പൂവിതള്‍പോല്‍ പുത്തന്‍ പുലരി വിരിഞ്ഞതുപോല്‍ F പുഞ്ചിരിപോല്‍ പൂവിതള്‍പോല്‍ പുത്തന്‍ പുലരി വിരിഞ്ഞതുപോല്‍ M ഇന്നീ വേദിയില്‍ ഉണരുന്നു, ഒരു കുടുംബം F സ്വര്‍ഗ്ഗം സാക്ഷിയായ് പൂക്കുന്നു, പുതുകുടുംബം A പുഞ്ചിരിപോല്‍ പൂവിതള്‍പോല്‍ പുത്തന്‍ പുലരി വിരിഞ്ഞതുപോല്‍ A പുഞ്ചിരിപോല്‍ പൂവിതള്‍പോല്‍ പുത്തന്‍ പുലരി വിരിഞ്ഞതുപോല്‍ —————————————– M സ്‌നേഹത്തിന്‍, താലി ചാര്‍ത്തി ഈശോയില്‍ ഇനി ഒന്നാവാം മോഹത്തിന്‍, മാല ചാര്‍ത്തി തിരുസഭയില്‍ പങ്കായിടാം F സ്‌നേഹത്തിന്‍, താലി ചാര്‍ത്തി ഈശോയില്‍ ഇനി ഒന്നാവാം […]

Oru Kunjine Madiyil Iruthi

M ഒരു കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി കരുണാമയന്‍ ഈശോ നാഥന്‍ അരുള്‍ ചെയ്‌തീ തിരുവചനങ്ങള്‍ അമൃതത്തിന്‍ തുള്ളികള്‍ പോലെ F ഒരു കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി കരുണാമയന്‍ ഈശോ നാഥന്‍ അരുള്‍ ചെയ്‌തീ തിരുവചനങ്ങള്‍ അമൃതത്തിന്‍ തുള്ളികള്‍ പോലെ —————————————– M കാണുക ഈ കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങള്‍ കറയും കാപട്യവുമില്ല F കനക കുടമീ ചെറു കൈകള്‍ സകലര്‍ക്കും പ്രിയനായ് വാഴ്‌വു A ഒരു കുഞ്ഞിനെ മടിയിലിരുത്തി കരുണാമയന്‍ ഈശോ നാഥന്‍ അരുള്‍ ചെയ്‌തീ തിരുവചനങ്ങള്‍ അമൃതത്തിന്‍ തുള്ളികള്‍ പോലെ […]

Manassorukkuka Naam Oru Puthu Kathinayi

M മനസ്സൊരുക്കുക നാം ഒരു പുതുക്കത്തിനായ്‌ കര്‍ത്തനേശു സാക്ഷികളായ് F മനസ്സൊരുക്കുക നാം ഒരു പുതുക്കത്തിനായ്‌ കര്‍ത്തനേശു സാക്ഷികളായ് M ഒത്തു ചേര്‍ന്നിടാം, ഒത്തു പാടിടാം തന്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായ് F ഒത്തു ചേര്‍ന്നിടാം, ഒത്തു പാടിടാം തന്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായ് —————————————– M ദൈവസ്‌നേഹത്തില്‍ നാം ഒത്തു വളര്‍ന്നീടുമ്പോള്‍ ലോകരേശുവേ അറിയും F ദൈവസ്‌നേഹത്തില്‍ നാം ഒത്തു വളര്‍ന്നീടുമ്പോള്‍ ലോകരേശുവേ അറിയും M സഭ ഏകമായ്, ഒരു ദേഹമായ് പ്രഭ വീശണം ഇഹത്തില്‍ F സഭ […]

Ente Karthave Ente Mishihaye

M എന്റെ കര്‍ത്താവേ… എന്റെ മിശിഹായേ… നീ മാത്രം, നീ മാത്രം നീ മാത്രം എന്റെ ദൈവം F എന്റെ കര്‍ത്താവേ… എന്റെ മിശിഹായേ… നീ മാത്രം, നീ മാത്രം നീ മാത്രം എന്റെ ദൈവം A നീ മാത്രം, നീ മാത്രം നീ മാത്രം എന്റെ ദൈവം A ഓ എന്റെ യേശുവേ ഓ എന്റെ ദൈവമേ ആരാധനാ A ഓ എന്റെ യേശുവേ ഓ എന്റെ ദൈവമേ ആരാധനാ —————————————– M ശാന്തിയായ് നീ […]

Daiva Pithave Angaye Njangal Aaradhichidunnitha

M ദൈവ പിതാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ ദൈവ പിതാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ പാടി സ്‌തുതിക്കുന്നിതാ F ദൈവ പിതാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ ദൈവ പിതാവേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ പാടി സ്‌തുതിക്കുന്നിതാ A ആരാധനാ, അങ്ങേയ്‌ക്കാരാധനാ ആരാധനാ, അങ്ങേയ്‌ക്കാരാധനാ A ആരാധനാ, അങ്ങേയ്‌ക്കാരാധനാ ആരാധനാ, അങ്ങേയ്‌ക്കാരാധനാ —————————————– M യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ പാടി സ്‌തുതിക്കുന്നിതാ F യേശുവേ നാഥാ, അങ്ങയെ ഞങ്ങള്‍ ആരാധിച്ചിടുന്നിതാ യേശുവേ നാഥാ, […]

Daiva Makkal Padunnu Halleluya Oshana

M ദൈവമക്കള്‍ പാടുന്നു A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ M ഒന്നായ് ചേര്‍ന്നു പാടുന്നു A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ M കൈകള്‍ കൊട്ടി പാടുന്നു A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ M ഉച്ചസ്വരത്തില്‍ പാടുന്നു A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ F ആമോദത്താല്‍ പാടുന്നു A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ F ആനന്ദത്താല്‍ പാടുന്നു A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ F ആഹ്‌ളാദത്താല്‍ പാടുന്നു A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ F ഓശാനാ ഹല്ലേലൂയ്യാ A ഹല്ലേലുയ്യാ ഓശാനാ —————————————– M സര്‍വ്വചരാചര സൃഷ്‌ടാവേ A […]

Manushya Puthrante Hrudhayam

M മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഹൃദയം, പരിശുദ്ധ ഹൃദയം ചോരയുമില്ല നീരുമില്ല, ആ ഹൃദയത്തില്‍ F എല്ലാം ചിന്തി നമുക്കായ് കാല്‍വരി ഗിരിയില്‍ M എല്ലാം ചിന്തി നമുക്കായ് കാല്‍വരി ഗിരിയില്‍ F അനുതാപിയില്‍, അലിയുന്ന ഹൃദയം A മനുഷ്യപുത്രന്റെ ഹൃദയം, പരിശുദ്ധ ഹൃദയം —————————————– M കാത്തു കഴിയുന്നു, സക്രാരിയില്‍ നീ ഹൃദയം തുറന്നു വിളിക്കുന്നു, പാപികളെ നീ F കാത്തു കഴിയുന്നു, സക്രാരിയില്‍ നീ ഹൃദയം തുറന്നു വിളിക്കുന്നു, പാപികളെ നീ M നിന്‍ സന്നിധിയില്‍, ശാന്തി […]

Kanya Suthane Daiva Kumara

M കന്യാസുതനെ, ദൈവകുമാരാ മണ്ണിന്‍ രക്ഷകനെ വിണ്ണില്‍ നിന്നിഹ, വന്നു പിറന്ന ഉന്നതനീശജനെ പരമോന്നതനീശജനെ F കന്യാസുതനെ, ദൈവകുമാരാ മണ്ണിന്‍ രക്ഷകനെ വിണ്ണില്‍ നിന്നിഹ, വന്നു പിറന്ന ഉന്നതനീശജനെ പരമോന്നതനീശജനെ —————————————– M ഇരുളിലലയും, നരനെ തേടി ധരയില്‍ വന്നവനെ 🎵🎵🎵 F ഇരുളിലലയും, നരനെ തേടി ധരയില്‍ വന്നവനെ M കറകള്‍, പാപ കറകള്‍ കഴുകും കരുണാ സാഗരമേ കരയറിയാ സാഗരമേ F കറകള്‍, പാപ കറകള്‍ കഴുകും കരുണാ സാഗരമേ കരയറിയാ സാഗരമേ M […]

Daivam Vasikkunnoralthara Thannil

M ദൈവം വസിക്കുന്നൊരള്‍ത്താര തന്നില്‍ നിത്യം വിരാജിക്കും വൈദികരെ സ്വര്‍ഗ്ഗ രാജ്യത്തില്‍, നിത്യം ചരിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ തന്‍ പാദങ്ങള്‍ എത്രയോ ധന്യം നിങ്ങള്‍ തന്‍ പാദങ്ങള്‍ എത്രയോ ധന്യം F ദൈവം വസിക്കുന്നൊരള്‍ത്താര തന്നില്‍ നിത്യം വിരാജിക്കും വൈദികരെ സ്വര്‍ഗ്ഗ രാജ്യത്തില്‍, നിത്യം ചരിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ തന്‍ പാദങ്ങള്‍ എത്രയോ ധന്യം നിങ്ങള്‍ തന്‍ പാദങ്ങള്‍ എത്രയോ ധന്യം —————————————– M സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറന്നിങ്ങണയുന്ന ദൈവത്തെ കാണുന്ന കണ്ണുകള്‍ എത്ര പവിത്രം F സ്വര്‍ഗ്ഗം തുറന്നിങ്ങണയുന്ന ദൈവത്തെ […]

Njan Aniyum Konthayilo Amme

M ഞാനണിയും കൊന്തയിലോ അമ്മേ നിന്‍ തിരുരൂപം ഞാന്‍ ചൊല്ലും ജപമാലയില്‍ നീ കേട്ട വചനം F ഞാനണിയും കൊന്തയിലോ അമ്മേ നിന്‍ തിരുരൂപം ഞാന്‍ ചൊല്ലും ജപമാലയില്‍ നീ കേട്ട വചനം A നന്മ നിറഞ്ഞവള്‍ നീ സ്‌ത്രീകളില്‍ അനുഗ്രഹീത ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം എന്നും അനുഗ്രഹീതം A നന്മ നിറഞ്ഞവള്‍ നീ സ്‌ത്രീകളില്‍ അനുഗ്രഹീത ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം എന്നും അനുഗ്രഹീതം —————————————– M കൈകള്‍ കൂപ്പി ഞാന്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാ കണ്ണുകള്‍ കൊണ്ടു നീ നോക്കണമേ F […]

Vishudhanaya Thoma Sleeha

M വിശുദ്ധനായ തോമ്മാ ശ്ലീഹാ ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഭാരത സഭയുടെ താതാ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് F വിശുദ്ധനായ തോമ്മാ ശ്ലീഹാ ഞങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഭാരത സഭയുടെ താതാ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് M പന്ത്രണ്ടുപേരിലൊരുവന്‍ വിശുദ്ധ തോമ്മാ ശ്ലീഹാ F ഭാരത സഭയുടെ തനയന്‍ വിശുദ്ധ തോമ്മാ ശ്ലീഹാ A നസ്രാണി സഭയുടെ താതനാം ശ്ലീഹാ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് —————————————– M എന്റെ കര്‍ത്താവേ എന്റെ ദൈവമേ […]

Akhilandathin Udayone Than Hrudhaye

A അഖിലാണ്ഡത്തിന്‍ ഉടയോനെ, തന്‍ ഹൃദയെ കൊണ്ടവനെ സുന്ദരരൂപീ ധീരവിരാജിത മാര്‍ ഗീവറുഗ്ഗീസ്സേ A ഇക്ഷിതി തന്നില്‍ രക്ഷകനെ, നീ സാക്ഷിച്ചെന്നതിനാല്‍ മ്‌ശിഹായെ പ്രതി മരണം, പുല്‍കിയ രക്ത താരം നീയേ A തേജോമയനായി ദേശം കാവല്‍ നില്‍ക്കും സൈനികനെ ആദികളും വ്യാധിയും എല്ലാം ഒഴിയാന്‍ പരനോടര്‍ഥിച്ചീടണമേ. A സഹദാ… A സഹദാ… —————————————– M ഭീകര സര്‍പ്പം ക്രോധം നാശം ഇവയാല്‍ ചീറി മരണം മുന്നില്‍ കണ്ടു ഭ്രമമോടെ രാജമകള്‍ F ഭീകര സര്‍പ്പം ക്രോധം […]

Yoodhaya Veedhiyil Prabha Chorinja Nayaka

M യൂദയാ വീഥിയില്‍ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ നായക 🎵🎵🎵 F യൂദയാ വീഥിയില്‍ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ നായക പാപിയെ സ്‌നേഹിച്ച യേശു നായക എന്നില്‍ പകരൂ സ്‌നേഹാമൃതം M യൂദയാ വീഥിയില്‍ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞ നായക പാപിയെ സ്‌നേഹിച്ച യേശു നായക എന്നില്‍ പകരൂ സ്‌നേഹാമൃതം —————————————– M ലോക വഴിയില്‍, സ്‌നേഹ മൊഴിയായ് ദ്യോവിന്‍ മലരായ്, നാഥാ നിറയൂ 🎵🎵🎵 F ലോക വഴിയില്‍, സ്‌നേഹ മൊഴിയായ് ദ്യോവിന്‍ മലരായ്, നാഥാ നിറയൂ M നീയെന്‍ […]

Unnatha Karuna Daiva Karuna

M ഉന്നത കരുണ, ദൈവ കരുണ മഹാ കരുണ, ദൈവ കരുണ F ഉന്നത കരുണ, ദൈവ കരുണ മഹാ കരുണ, ദൈവ കരുണ M പ്രപഞ്ചമാകെ നിറയും കരുണ ആഴിപോലഗാധം കരുണ സാഗരം പോലെ ഒഴുകും കരുണ F സാഗരം പോലെ ഒഴുകും കരുണ A ഉന്നത കരുണ, ദൈവ കരുണ മഹാ കരുണ, ദൈവ കരുണ A ഉന്നത കരുണ, ദൈവ കരുണ മഹാ കരുണ, ദൈവ കരുണ —————————————– M മഞ്ഞു പോലെ […]

Thiruninamittunna Marakurishil

M തിരുനിണമിറ്റുന്ന മരകുരിശില്‍ പ്രാണന്‍ തകര്‍ന്നു നാഥന്‍ പിടയും നേരം ചാരത്തു വിലപിക്കും നാരികളില്‍ ചങ്കു തകര്‍ന്നൊരമ്മയുണ്ട് ചങ്കു തകര്‍ന്നൊരമ്മയുണ്ട് F തിരുനിണമിറ്റുന്ന മരകുരിശില്‍ പ്രാണന്‍ തകര്‍ന്നു നാഥന്‍ പിടയും നേരം ചാരത്തു വിലപിക്കും നാരികളില്‍ ചങ്കു തകര്‍ന്നൊരമ്മയുണ്ട് ചങ്കു തകര്‍ന്നൊരമ്മയുണ്ട് —————————————– M ഉദരത്തില്‍ ദൈവാംശം വഹിച്ചോരമ്മ തന്‍ ഉയിരിന്റെ ഉയിരിനെ കൊടുത്തൊരമ്മ F ഉദരത്തില്‍ ദൈവാംശം വഹിച്ചോരമ്മ തന്‍ ഉയിരിന്റെ ഉയിരിനെ കൊടുത്തൊരമ്മ M സഹനത്തിന്‍ എരിതീയില്‍ എരിയാതെ ജീവിത മാര്‍ഗ്ഗം തെളിച്ചൊരു സത്യം […]

Swargathil Vazhum Nadhan

M ആ…. ആ ആ ആ ആ ആ ആ… F ആ…. ആ ആ ആ ആ ആ ആ… M സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വാഴും നാഥന്‍ അപ്പത്തിന്‍ രൂപത്തില്‍ വന്നു F സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വാഴും നാഥന്‍ അപ്പത്തിന്‍ രൂപത്തില്‍ വന്നു M പാപാന്ധകാരം നീക്കാന്‍ സ്‌നേഹം പകര്‍ന്നു വന്നു F സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വാഴും നാഥന്‍ അപ്പത്തിന്‍ രൂപത്തില്‍ വന്നു M പാപാന്ധകാരം നീക്കാന്‍ സ്‌നേഹം പകര്‍ന്നു വന്നു A സ്വസ്‌തി.. നാഥാ സ്വസ്‌തി.. സ്വസ്‌തി.. നാഥാ […]

Swarga Seeyonte Aanandhame

M സ്വര്‍ഗ്ഗ സീയോന്റെ ആനന്ദമേ സ്‌നേഹ സൂര്യന്റെ പ്രിയ മാതാ നീ F സ്വര്‍ഗ്ഗ സീയോന്റെ ആനന്ദമേ സ്‌നേഹ സൂര്യന്റെ പ്രിയ മാതാ നീ M താഴെ മന്നില്‍ കേഴുമെന്‍ കണ്ണുനീര്‍ കാണേണമേ F സ്വസ്‌തി. മരിയേ. സ്വര്‍ലോക റാണി M സ്വസ്‌തി. മരിയേ. സ്വര്‍ലോക റാണി A ഹാ ഹാ ഹാ ഹാ…. —————————————– M കാരുണ്യം തൂകുന്നൊരമ്മേ (മരിയേ) നീയെന്റെ ആനന്ദമല്ലോ (അമലേ) F സ്‌നേഹത്തിന്‍ സംഗീതമായി (അഴകേ) മനസ്സിന്റെ വാനില്‍ നീ വായോ […]

Vinnile Malakhamar Kanya Thanayane

M വിണ്ണിലെ മാലാഖമാര്‍ കന്യാതനയനെ വാഴ്‌ത്തും നാദം വാനിലെ താരകങ്ങള്‍ ദൈവ സുതനെ വാഴ്‌ത്തും നാദം F വിണ്ണിലെ മാലാഖമാര്‍ കന്യാതനയനെ വാഴ്‌ത്തും നാദം വാനിലെ താരകങ്ങള്‍ ദൈവ സുതനെ വാഴ്‌ത്തും നാദം M പരിശുദ്ധന്‍, പരിശുദ്ധന്‍ പരമോന്നതന്‍ പരിപാലകന്‍, പരിപാവനന്‍ A ഓശാനാ.. ഓശാനാ.. ദാവീദാത്മജനോശാന യേശു മഹേശനോശാന A ഓശാനാ.. ഓശാനാ.. ദാവീദാത്മജനോശാന യേശു മഹേശനോശാന —————————————– M കാഹളമൂതി, ഒലിവിലയേന്തി ഓര്‍ശലേം ജനതതി ആര്‍ത്തു പാടി 🎵🎵🎵 F കാഹളമൂതി, ഒലിവിലയേന്തി ഓര്‍ശലേം […]

Mahimayil Uyirtha Mahonnathan

A ഹല്ലേലൂയ്യ ഹാല്ലേലൂയ്യ ഹാ..ലേല്ലുയ്യ ഹാലേല്ലുയ്യ.. ഹാലേല്ലുയ്യ.. ഹാലേല്ലുയ്യാ M മഹിമയില്‍ ഉയിര്‍ത്ത മഹോന്നതന്‍ മഹിയില്‍ മഹത്വത്തിന്‍ പ്രഭ ചൊരിഞ്ഞു മഹിമാസനനായ് വചനാമൃതമായ് നിത്യരക്ഷയിന്‍ നിറകുടമായ് സ്വര്‍ഗ്ഗദൂതര്‍ പ്രഘോഷിച്ചു, യേശു ഉയിര്‍ത്തിതാ ജീവിക്കുന്നു A ഹലേല്ലുയ്യാ പാടിടാം, തിരുനാമം ഉയര്‍ത്തീടാം ജയഗീതം ഘോഷിക്കാം, ഉണര്‍വ്വോടെ സ്‌തുതിച്ചീടാം പുതിയൊരു പുലരിയില്‍ നീതിയിന്‍ കതിരോന്‍ ഉദയം ചെയ്‌തതിനാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ ദൂതര്‍ പ്രഘോഷിച്ചു, യേശു ഉയിര്‍ത്തിതാ ജീവിക്കുന്നു —————————————– M കല്ലറ തകര്‍ത്തവന്‍ മൃത്യുവേ ജയിച്ച് മാനവര്‍ക്കായ് പുതുവഴി തുറന്നു സത്യത്തെ […]

Avasana Athazha Nerathu

M അവസാന അത്താഴ നേരത്തു അനുപമ സ്‌നേഹമോടേശു നാഥന്‍ മേലങ്കി മാറ്റി, വിനയമോടെ താലത്തില്‍ വെള്ളമെടുത്തു പാദങ്ങള്‍ കഴുകാന്‍ തുടങ്ങി എന്റെ പാപങ്ങള്‍ കഴുകാന്‍ തുടങ്ങി —————————————– M ഗുരുവും, കര്‍ത്താവുമായവന്‍ പാദങ്ങള്‍ കഴുകിയെങ്കില്‍ F ഗുരുവും, കര്‍ത്താവുമായവന്‍ പാദങ്ങള്‍ കഴുകിയെങ്കില്‍ M തങ്ങളില്‍ തങ്ങളില്‍ പാദങ്ങള്‍ കഴുകാന്‍ നമ്മള്‍ കടപ്പെട്ടൊരെന്നോര്‍ക്കുവിന്‍ F തങ്ങളില്‍ തങ്ങളില്‍ പാദങ്ങള്‍ കഴുകാന്‍ നമ്മള്‍ കടപ്പെട്ടൊരെന്നോര്‍ക്കുവിന്‍ A അവസാന അത്താഴ നേരത്തു അനുപമ സ്‌നേഹമോടേശു നാഥന്‍ മേലങ്കി മാറ്റി, വിനയമോടെ താലത്തില്‍ […]

En Navil Aliyan Ennil Vasikkan

M എന്നാവില്‍ അലിയാന്‍, എന്നില്‍ വസിക്കാന്‍ എഴുന്നള്ളി വന്നവനെ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ… F എന്നാവില്‍ അലിയാന്‍, എന്നില്‍ വസിക്കാന്‍ എഴുന്നള്ളി വന്നവനെ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ… A വാ വാ എന്‍ നാഥനെ വാ വാ എന്‍ ജീവനില്‍ A വാ വാ എന്‍ നാഥനെ വാ വാ എന്‍ ജീവനില്‍ A എന്നാവില്‍ അലിയാന്‍, എന്നില്‍ വസിക്കാന്‍ എഴുന്നള്ളി വന്നവനെ ദിവ്യകാരുണ്യമേ… തിരുവോസ്‌തിരൂപനെ… —————————————– M പാപം നിറഞ്ഞൊരെന്‍ അകതാരില്‍ തൂവെള്ളി കതിരായ് വന്നിടു സ്‌നേഹ നാഥാ […]

Avasana Athazha Baliyil

M അവസാന അത്താഴ ബലിയില്‍ നാഥന്റെ ഹൃദയം ജ്വലിച്ചു F അവസാന അത്താഴ ബലിയില്‍ നാഥന്റെ ഹൃദയം ജ്വലിച്ചു M പിരിയാതെ പ്രിയരില്‍ വസിക്കാനീശോ സ്‌നേഹത്തിന്‍ കൂദാശയായി F പിരിയാതെ പ്രിയരില്‍ വസിക്കാനീശോ സ്‌നേഹത്തിന്‍ കൂദാശയായി A അവസാന അത്താഴ ബലിയില്‍ നാഥന്റെ ഹൃദയം ജ്വലിച്ചു —————————————– M പാപത്തിന്‍ മുള്ളേറ്റു വ്രണമായ മനസ്സില്‍ സൗഖ്യം പകര്‍ന്നേകും ആത്മീയതൈലം F പാപത്തിന്‍ മുള്ളേറ്റു വ്രണമായ മനസ്സില്‍ സൗഖ്യം പകര്‍ന്നേകും ആത്മീയതൈലം M മരണം കഴിഞ്ഞുള്ള മനുഷ്യന്റെ ജന്മം […]

Jathikale Modhippin

പ്രദക്ഷിണത്തിനും കുരിശു മുത്തുമ്പോഴുമുള്ള ഗീതം (ഹദൌ ആമ്മേ) M ജാതികളെ മോദിപ്പിന്‍ മറിയാമോതീ താതനെയാര്‍ന്നെന്‍ തനയന്‍ കബറിന്നേറി F ദ്യുതിസുതരേ! ദ്യുതിസുതരേ! ദ്യുതിയാസന്നം പാരൊളിയാം പകലതിനെ സ്‌തോത്രം ചെയ്‌വിന്‍ —————————————– F ഉപഗതമായുത്ഥാനം ശിഷ്യന്മാരെ കരയായ്‌വിന്‍  കരയായ്‌വിന്‍ ഗുരുവെഴുന്നേറ്റു M പ്രഭ കണ്ടിട്ടാരെന്നവളാരായുന്നു ഇതു ഞാന്‍ താനെന്നവളെ ബോധിപ്പിച്ചാന്‍ —————————————– M മറിയാം താനുന്‍മുഖിയായ് നിലകൊള്ളുന്നോള്‍ വെളിവാകാന്‍ വരുമവനെ കണ്ടാളാദ്യം F ഉഴറിച്ചെന്നറിയിപ്പിന്‍ ശ്ലീഹന്മാരെ ഉയിരാര്‍ന്നേ ഉയിരാര്‍ന്നേന്‍ പതറീടേണ്ടാ —————————————– F ഗുരുവുയിരാര്‍ന്നെന്നൊരു നല്‍ ദൂതേകീടിന്‍ നല്‍ […]

Yeshuve En Daivame Nee Varum

M യേശുവേ എന്‍ ദൈവമേ നീ വരും വഴിയോരെ ഞാന്‍ F ചുടുചോര ഒഴുകുന്ന കുരിശിന്റെ വഴിയേ കൃപ മാത്രമുതിരുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗീയ വഴിയേ M മകനേ കരയാതെ, മകളേ തളരാതെ മകനേ അലയാതെ, മകളേ ഉഴലാതെ F മകനേ കരയാതെ, മകളേ തളരാതെ മകനേ അലയാതെ, മകളേ ഉഴലാതെ —————————————– M ഇത്രമേലെന്നെ സഹിച്ചിടാന്‍ മറ്റാര്‍ക്കും ആവില്ലെന്നോര്‍ത്തു ഞാന്‍ F എത്ര വേണേലും ക്ഷമിച്ചിടാന്‍ മറ്റാര്‍ക്കും ആവില്ലെന്നോര്‍ത്തു ഞാന്‍ M അഞ്ചപ്പം പോലും ഇല്ലാനേരം വാഴ്‌ത്തി വിളമ്പാന്‍ […]

Yeshu Kristhu Innum Jeevikkunnu

M യേശുക്രിസ്‌തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു F യേശുക്രിസ്‌തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്തില്‍ ജീവിക്കുന്നു M ഇഹലോകത്തേയ്‌ക്കായ് അവന്‍ വീണ്ടും വരും രാജരാജനായ് വാണിടുവാന്‍ A ഹാ! ഹല്ലേലുയ്യ, ജയം ഹല്ലേലുയ്യ യേശു കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നു A ഹാ! ഹല്ലേലുയ്യ, ജയം ഹല്ലേലുയ്യ യേശു കര്‍ത്താവു ജീവിക്കുന്നു —————————————– M യേശുക്രിസ്‌തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു തിരുവോസ്‌തിയില്‍ ജീവിക്കുന്നു F യേശുക്രിസ്‌തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു തിരുവോസ്‌തിയില്‍ ജീവിക്കുന്നു M സ്വയം ഭോജ്യമായ് നല്‍കി തന്‍ സ്‌നേഹിതരോടൊത്തു നിത്യം […]

Varika Suradhipa Parama Para

M വരിക സുരാധിപ പരമപരാ നിന്‍ കരുണാസനം വഴിയായ് സഭയില്‍ നിന്‍ കരുണാസനം വഴിയായ് സഭയില്‍ F ഒരു മനസ്സോടെ നിന്‍ തിരുഭവനെ പരിചോടടിയാര്‍ വരുന്നതുകാണ്‍ A വരിക സുരാധിപ പരമപരാ നിന്‍ കരുണാസനം വഴിയായ് സഭയില്‍ നിന്‍ കരുണാസനം വഴിയായ് സഭയില്‍ —————————————– M ഭക്തിയോടടിയാര്‍ നിന്‍ തൃപ്പാദത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന ചെയ്‌തു വരം ലഭിപ്പാന്‍ F ഭക്തിയോടടിയാര്‍ നിന്‍ തൃപ്പാദത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന ചെയ്‌തു വരം ലഭിപ്പാന്‍ M നിത്യവും നിന്‍ പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തി തന്നരുളാന്‍ ഭജിച്ചീടുമ്പോള്‍ […]

Uyarthunnu Nadha Bhalathin Valam Kai

M ഉയര്‍ത്തുന്നു നാഥാ… ബലത്തിന്‍ വലംകൈ ഒരുമയോടെ, ഒരു മനമോടെ ഞങ്ങള്‍ F കാല്‍വരി നേടാന്‍, ഉയരേണ്ട കൈ ഒരു നല്ല സമരിയാക്കാരെന്റെ കൈ M കാല്‍വരി നേടാന്‍, ഉയരേണ്ട കൈ ഒരു നല്ല സമരിയാക്കാരെന്റെ കൈ A ഞങ്ങള്‍ക്കു വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തൊരു കൈ ആ കൈ, വലംകൈ, എനിക്കേകണേ A ഞങ്ങള്‍ക്കു വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തൊരു കൈ ആ കൈ, വലംകൈ, എനിക്കേകണേ F ഉയര്‍ത്തുന്നു നാഥാ… ബലത്തിന്‍ വലംകൈ ഒരുമയോടെ, ഒരു മനമോടെ ഞങ്ങള്‍ —————————————– […]

Vishudha Likhithangal Khoshichathupol

M വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങള്‍ ഘോഷിച്ചതുപോല്‍ ദിവ്യ മഹോന്നതന്‍ മിശിഹാ ഉത്ഥിതനായി F വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങള്‍ ഘോഷിച്ചതുപോല്‍ ദിവ്യ മഹോന്നതന്‍ മിശിഹാ ഉത്ഥിതനായി M കാഹളം മുഴങ്ങുന്നു ഭൂതലം പാടുന്നു F കാഹളം മുഴങ്ങുന്നു ഭൂതലം പാടുന്നു M ഉത്ഥാനം.. തിരുവുത്ഥാനം… F ഉത്ഥാനം.. തിരുവുത്ഥാനം… A ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാലേലൂയ്യാ… A ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാലേലൂയ്യാ… ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാലേലൂയ്യാ… —————————————– M പാരിന്‍ പാപവിമോചകനായ്, ഉത്ഥിതനായ് സര്‍വ്വാധിപനായ് അത്യുന്നതനായ് ഉത്ഥിതനായ് F പാരിന്‍ പാപവിമോചകനായ്, ഉത്ഥിതനായ് സര്‍വ്വാധിപനായ് […]

Kurishinte Munnil Kai Kooppum Neram

M കുരിശിന്റെ മുന്നില്‍ കൈകൂപ്പും നേരം കുരിശിലേക്കൊന്നു ഞാന്‍ നോക്കി F കുരിശിന്റെ മുന്നില്‍ കൈകൂപ്പും നേരം കുരിശിലേക്കൊന്നു ഞാന്‍ നോക്കി M കാണുന്നിതാ ഞാന്‍ കുരിശിലെ സ്‌നേഹം സ്‌നേഹത്തിന്‍ ത്യാഗത്തിന്‍ രൂപം F സ്‌നേഹത്തിന്‍ ത്യാഗത്തിന്‍ രൂപം A കുരിശിന്റെ മുന്നില്‍ കൈകൂപ്പും നേരം കുരിശിലേക്കൊന്നു ഞാന്‍ നോക്കി —————————————– M എന്‍ പാപഭാരം ചുമലിലേന്തി പാപമേശാത്തവന്‍ ക്രൂശിതനായ് F എന്‍ പാപഭാരം ചുമലിലേന്തി പാപമേശാത്തവന്‍ ക്രൂശിതനായ് M ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞു സ്‌നേഹിച്ചു നാഥന്‍ മാതൃക […]

Kanam Enikkente Rakshithave Ninte

M കാണാമെനിക്കെന്റെ രക്ഷിതാവേ നിന്റെ തങ്കമുഖം എന്റെ താതന്‍ രാജ്യേ F കാണാമെനിക്കെന്റെ രക്ഷിതാവേ നിന്റെ തങ്കമുഖം എന്റെ താതന്‍ രാജ്യേ —————————————– M ഈ ലോകമായയില്‍ പെട്ടു വലഞ്ഞു ഞാന്‍ മേലോക വാഴ്‌ച്ചയില്‍ ദൂരസ്ഥനായ് F അല്‍പ്പായൂഷ്‌ക്കാലമീ ലോകത്തില്‍ വാസം ഞാന്‍ പുല്ലോടു തുല്യമായ് കാണുന്നിപ്പോള്‍ A കാണാമെനിക്കെന്റെ രക്ഷിതാവേ നിന്റെ തങ്കമുഖം എന്റെ താതന്‍ രാജ്യേ —————————————– F കാലന്റെ കോലമായ് മൃത്യു വരുന്നെന്നെ കാലും കയ്യും കെട്ടി കൊണ്ടുപോവാന്‍ M കണ്ണും മിഴിച്ചു […]

Ere Pratheekshakalode Njan

M ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഞാന്‍ നട്ടു നനച്ച പൂവനികള്‍ ഒരു കൊച്ചു വെയിലില്‍, കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതിന്‍ വ്യസനം താങ്ങുവാനുള്ളില്‍, കരുത്തിന്നു നല്‍കണേ നാഥാ കരുത്തിന്നു നല്‍കണേ നാഥാ F ഏറെ പ്രതീക്ഷകളോടെ ഞാന്‍ നട്ടു നനച്ച പൂവനികള്‍ ഒരു കൊച്ചു വെയിലില്‍, കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതിന്‍ വ്യസനം താങ്ങുവാനുള്ളില്‍, കരുത്തിന്നു നല്‍കണേ നാഥാ കരുത്തിന്നു നല്‍കണേ നാഥാ —————————————– M കഴിഞ്ഞുപോയതാം കാലം ഒരു കൊഴിഞ്ഞതാം പൂവു പോലെ F കഴിഞ്ഞുപോയതാം കാലം ഒരു കൊഴിഞ്ഞതാം പൂവു പോലെ M ജീവിത […]

Daivathin Thiruvachanam Snehathin Thiruvachanam

M ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂ..യ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂ..യ്യാ F ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂ..യ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂ..യ്യാ 🎵🎵🎵 M ദൈവത്തിന്‍ തിരുവചനം സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരുവചനം പാതകളില്‍ ഇരുളാകെയകറ്റും ദൈവത്തിന്‍ തിരുവചനം പാദങ്ങള്‍ക്കു വിളക്കായ് മാറും സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരുവചനം F ദൈവത്തിന്‍ തിരുവചനം സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരുവചനം പാതകളില്‍ ഇരുളാകെയകറ്റും ദൈവത്തിന്‍ തിരുവചനം പാദങ്ങള്‍ക്കു വിളക്കായ് മാറും സ്‌നേഹത്തിന്‍ തിരുവചനം A ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂ..യ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂ..യ്യാ A ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂ..യ്യാ ഹല്ലേലൂയ്യാ […]

Thirurakthathal Kazhukaname

M തിരുരക്തത്താല്‍ കഴുകണമേ യേശുവേ എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായി F തിരുരക്തത്താല്‍ കഴുകണമേ യേശുവേ എന്നെ പൂര്‍ണ്ണമായി M ശിരസ്സു മുതല്‍, ഉള്ളംകാല്‍ വരെയും മുറിവുകളില്‍ സൗഖ്യമായെന്നും A തിരുരക്തത്താല്‍ കഴുകണമേ —————————————– M പാപത്താല്‍ വീണ, കറകളെല്ലാം തിരുരക്തത്താല്‍ നാഥാ, കഴുകണമേ F പാപത്താല്‍ വീണ, കറകളെല്ലാം തിരുരക്തത്താല്‍ നാഥാ, കഴുകണമേ M മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകള്‍ നീങ്ങാന്‍ തിരുരക്തത്താല്‍ കഴുകണമേ F മനസ്സിനേറ്റ മുറിവുകള്‍ നീങ്ങാന്‍ തിരുരക്തത്താല്‍ കഴുകണമേ A തിരുരക്തത്താല്‍…. കഴുകണമേ…. —————————————– F വ്യര്‍ത്ഥമായ് […]

Swargeeya Mannayitha

M സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മന്നയിതാ ഈശോ അണയുന്ന സമയമിതാ ആയിരം നിറദീപമുള്ളില്‍ തെളിയുന്ന വേളയിതാ F സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മന്നയിതാ ഈശോ അണയുന്ന സമയമിതാ ആയിരം നിറദീപമുള്ളില്‍ തെളിയുന്ന വേളയിതാ A എന്നുള്ളില്‍ ഈശോ, ഒന്നായി ചേരും പാവന നിമിഷമിതാ മാലാഖവൃന്ദം ആമോദമോടെ പാടി സ്‌തുതിക്കുന്നിതാ A എന്നുള്ളില്‍ ഈശോ, ഒന്നായി ചേരും പാവന നിമിഷമിതാ മാലാഖവൃന്ദം ആമോദമോടെ പാടി സ്‌തുതിക്കുന്നിതാ —————————————– M താതനും പുത്രനും പാവനാത്മാവും ഒന്നിച്ചു വാഴുന്ന കൂട്ടായ്‌മ നീ F താതനും പുത്രനും പാവനാത്മാവും […]

Pithave Nee Ariyunnuvo

M പിതാവേ… പിതാവേ… പിതാവേ… 🎵🎵🎵 M പിതാവേ നീ അറിയുന്നുവോ എന്റെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ F പിതാവേ നീ കാണുന്നുവോ എന്റെ കണ്ണുകള്‍ നിറയുന്നതും M എന്റെ കാലുകള്‍ ഇടറുന്നതും F പിതാവേ നീ അറിയുന്നുവോ എന്റെ ജീവിത ദുഃഖങ്ങളെ —————————————– M അപരാധങ്ങളില്‍ നിന്നകന്നിടുവാന്‍ എന്നും നീയെന്റെ, അരികില്‍ വരൂ F അപരാധങ്ങളില്‍ നിന്നകന്നിടുവാന്‍ എന്നും നീയെന്റെ, അരികില്‍ വരൂ M കരുണ തന്‍ കരങ്ങളാല്‍ നീ വന്നു തഴുകി കനിവാര്‍ന്ന സ്‌നേഹം, പകര്‍ന്നു […]

Onne Nokkiyullu Manam Pidayunnu

M ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളു മനം പിടയുന്നു നിന്‍ മുഖം കാണ്‍കേ ചോര വാര്‍ന്നൊഴുകുന്ന തിരുമുഖഛായയെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നോവേറ്റുന്നു F ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളു മനം പിടയുന്നു നിന്‍ മുഖം കാണ്‍കേ ചോര വാര്‍ന്നൊഴുകുന്ന തിരുമുഖഛായയെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നോവേറ്റുന്നു —————————————– M നീ മനം നൊന്തു പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചതും നിന്‍ നിണം വിയര്‍പ്പായ് തൂകിയതും നിന്‍ ശിഷ്യര്‍ തിരസ്‌ക്കരിച്ചോടിയതും എന്നെ നീ നേടുവാനായിരുന്നു A ഒന്നേ നോക്കിയുള്ളു മനം പിടയുന്നു നിന്‍ മുഖം കാണ്‍കേ ചോര വാര്‍ന്നൊഴുകുന്ന തിരുമുഖഛായയെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നോവേറ്റുന്നു […]

Kurishumayen Eesho Kalvari Kayarum Neram

M കുരിശുമായെന്‍ ഈശോ കാല്‍വരി കയറും നേരം കൈകളാല്‍ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു ഞാന്‍ കുരിശിന്റെ വഴിയേ നീങ്ങാന്‍ F കുരിശുമായെന്‍ ഈശോ കാല്‍വരി കയറും നേരം കൈകളാല്‍ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ചു ഞാന്‍ കുരിശിന്റെ വഴിയേ നീങ്ങാന്‍ —————————————– M മിഴി നനയുന്നോരോ നിമിഷങ്ങളില്‍ ഹൃദയത്തിലൂടൊരു വാള്‍ കടന്നു എങ്കിലും കൂടെ നടന്നൊരമ്മേ എന്‍ സങ്കടങ്ങളില്‍ കരുത്തേകണേ 🎵🎵🎵 F ശീമോന്‍ നിന്‍ സ്ലീവാ ചുമന്നതുപോല്‍ കുരിശൊന്നു താങ്ങുവാന്‍ ഞാനണഞ്ഞു ഒരു മൃദുമന്ദസ്‌മിതം കൊണ്ടെന്‍ ജീവിത ഭാരങ്ങള്‍ നീ […]

Naivedhyamayi Njangalekam

M നൈവേദ്യമായ് ഞങ്ങളേകാം ദിവ്യമാം ബലിവേദി തന്നില്‍ F നൈവേദ്യമായ് ഞങ്ങളേകാം ദിവ്യമാം ബലിവേദി തന്നില്‍ M കാരുണ്യ രൂപാ, അലിവോടെ എന്റെ കാഴ്‌ച്ചകള്‍ സ്വീകാര്യമാകാന്‍ അഭിഷേകമായ് വന്നു നിറയൂ A നൈവേദ്യമായ് ഞങ്ങളേകാം ദിവ്യമാം ബലിവേദി തന്നില്‍ A ദീപ നിര പോലെ തെളിയുന്ന മാനസങ്ങള്‍ നിറപുഷ്‌പമായ് സൗഗന്ധ ധൂപമായി സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ്.. നല്‍കുന്നിതാ.. അള്‍ത്താരയില്‍ സ്വീകരിക്കൂ A ദീപ നിര പോലെ തെളിയുന്ന മാനസങ്ങള്‍ നിറപുഷ്‌പമായ് സൗഗന്ധ ധൂപമായി സമ്പൂര്‍ണ്ണമായ്.. നല്‍കുന്നിതാ.. അള്‍ത്താരയില്‍ സ്വീകരിക്കൂ —————————————– […]

Kurisholam Nee Thanna Snehamen Jeevanil

M കുരിശോളം നീ തന്ന സ്‌നേഹമെന്‍ ജീവനില്‍, തഴുകുന്നു തെന്നലായ് കുളിരേകുന്നു F കുരിശോളം നീ തന്ന സ്‌നേഹമെന്‍ ജീവനില്‍, തഴുകുന്നു തെന്നലായ് കുളിരേകുന്നു M കാല്‍വരി വിരിമാറില്‍, പ്രാണന്‍ പകുത്തു നീ സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിദാനമേകി മന്നില്‍ F കാല്‍വരി വിരിമാറില്‍, പ്രാണന്‍ പകുത്തു നീ സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിദാനമേകി മന്നില്‍ A സപ്‌ത സ്വരങ്ങളാല്‍ വാഴ്‌ത്തുന്നു ഞാന്‍ ആ സ്‌നേഹം ഇനിയെന്റെ ഏകാശ്രയം എന്നേശുവിന്‍.. തിരുമുഖം.. ഒരുനാളും മായാത്ത മുദ്രയായ് മനസ്സില്‍ പതിക്കേണമേ 🎵🎵🎵 A കുരിശോളം […]

Bhoovasikale Yahovaikkarppiduvin

M ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്‌ക്കാര്‍പ്പിടുവിന്‍ F ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്‌ക്കാര്‍പ്പിടുവിന്‍ M സന്തോഷത്തോടെ സ്‌തുതി പാടുവിന്‍ F സംഗീതത്തോടെ വന്നു കൂടുവിന്‍ A അവന്‍ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവന്‍ വല്ലഭനല്ലോ സ്‌തുതി എന്നുമുള്ളത് A അവന്‍ നല്ലവനല്ലോ ദയ എന്നുമുള്ളത് അവന്‍ വല്ലഭനല്ലോ സ്‌തുതി എന്നുമുള്ളത് A ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്‌ക്കാര്‍പ്പിടുവിന്‍ A ഭൂവാസികളെ യഹോവയ്‌ക്കാര്‍പ്പിടുവിന്‍ —————————————– M യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിവിന്‍ അവന്‍ നമ്മെ മെനഞ്ഞുവല്ലോ F യഹോവ തന്നെ ദൈവമെന്നറിവിന്‍ അവന്‍ നമ്മെ മെനഞ്ഞുവല്ലോ M അവന്‍ […]

En Navil Aliyan Swargathil Ninnum

M എന്‍ നാവില്‍ അലിയാന്‍, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും തിരുഃഭോജ്യമായ് വരും കാരുണ്യമേ F എന്‍ നാവില്‍ അലിയാന്‍, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും തിരുഃഭോജ്യമായ് വരും കാരുണ്യമേ M തിരുവോസ്‌തിയായ്, എന്നുള്ളം മുഴുവന്‍ സ്‌നേഹ പ്രവാഹമായ് നിറയേണമേ F തിരുവോസ്‌തിയായ്, എന്നുള്ളം മുഴുവന്‍ സ്‌നേഹ പ്രവാഹമായ് നിറയേണമേ A ഈശോ നീയെന്റെ ഉള്ളില്‍ വരുമ്പോള്‍ എന്നുള്ളം സക്രാരിയായി മാറും A ഈശോ നീയെന്റെ ഉള്ളില്‍ വരുമ്പോള്‍ എന്നുള്ളം സക്രാരിയായി മാറും A എന്‍ നാവില്‍ അലിയാന്‍, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും തിരുഃഭോജ്യമായ് […]

Mishiha Nadhan Pesaha Nalil

M മിശിഹാ നാഥന്‍ പെസഹാ നാളില്‍ സ്‌നേഹാര്‍ദ്രനായ് F മിശിഹാ നാഥന്‍ പെസഹാ നാളില്‍ സ്‌നേഹാര്‍ദ്രനായ് M തന്‍ തിരുമാംസ നിണങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സ്‌നേഹ ബലി F കാല്‍വരിയില്‍ രക്തം ചിന്തിയ യാഗത്തിന്‍ ആവര്‍ത്തനം, ഈ ദിവ്യബലി A കാല്‍വരിയില്‍ രക്തം ചിന്തിയ യാഗത്തിന്‍ ആവര്‍ത്തനം, ഈ ദിവ്യബലി —————————————– M പാദം കഴുകി മാതൃക നല്‍കിയ ഗുരുവിനോടൊന്നായ് പാവനമീ, തിരുബലിയില്‍ യോഗ്യതയോട് പങ്കാകാന്‍ F പാദം കഴുകി മാതൃക നല്‍കിയ ഗുരുവിനോടൊന്നായ് പാവനമീ, തിരുബലിയില്‍ യോഗ്യതയോട് […]

Vishwasathil Ennum Munnerum Njan

M വിശ്വാസത്തില്‍ എന്നും മുന്നേറും ഞാന്‍ വിശ്വാസത്താല്‍ എല്ലാം ചെയ്‌തീടും ഞാന്‍ F വിശ്വാസത്തില്‍ എന്നും മുന്നേറും ഞാന്‍ വിശ്വാസത്താല്‍ എല്ലാം ചെയ്‌തീടും ഞാന്‍ M ഒന്നും, അസാധ്യമായ്‌ ഇല്ലെന്റെ മുന്‍പിലിനി ജയം, എനിക്കുണ്ട് F ഒന്നും, അസാധ്യമായ്‌ ഇല്ലെന്റെ മുന്‍പിലിനി ജയം, എനിക്കുണ്ട് A ഞാനൊട്ടും പിന്മാറുകില്ല, വിശ്വാസ ചുവടുകള്‍ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ആരെല്ലാം എതിര്‍ത്താലും, എന്തെല്ലാം ഭവിച്ചാലും പിന്മാറുകില്ലിനി ഞാന്‍ A അധികാരത്തോടെ ഇനി കല്‍പിക്കും ഞാന്‍ പ്രതികൂലങ്ങള്‍ മാറിപ്പോകും ഒന്നും, അസാധ്യമായ്‌ ഇല്ലെന്റെ […]

Snehamevide Upaviyevide

M സ്‌നേഹമെവിടെ, ഉപവിയെവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ F ക്രിസ്‌തുവിന്‍ തിരുസ്‌നേഹമൊന്നായ് ചേര്‍ത്തിതാ നമ്മെ ചേര്‍ത്തിതാ നമ്മെ A സ്‌നേഹമെവിടെ, ഉപവിയെവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ —————————————– M ഉല്ലസിക്കുക ക്രിസ്‌തുവില്‍ നാം ഹര്‍ഷ പുളകിതരായ് F ഉല്ലസിക്കുക ക്രിസ്‌തുവില്‍ നാം ഹര്‍ഷ പുളകിതരായ് M ദൈവസ്‌നേഹം ദൈവഭയവും വളരണം നമ്മില്‍ F വളരണം നമ്മില്‍ M സ്‌നേഹമെവിടെ, ഉപവിയെവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ F ക്രിസ്‌തുവിന്‍ തിരുസ്‌നേഹമൊന്നായ് ചേര്‍ത്തിതാ നമ്മെ ചേര്‍ത്തിതാ നമ്മെ A സ്‌നേഹമെവിടെ, ഉപവിയെവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ ദൈവമുണ്ടവിടെ […]

Sandhya Ee Velayil Karthave Nin

M സന്ധ്യ ഈ വേളയില്‍ കര്‍ത്താവേ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ വന്നീടുന്നു ഞാന്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി കുമ്പിട്ടു വണങ്ങീടുന്നു എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ F സന്ധ്യ ഈ വേളയില്‍ കര്‍ത്താവേ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ വന്നീടുന്നു ഞാന്‍ കൈകള്‍ കൂപ്പി കുമ്പിട്ടു വണങ്ങീടുന്നു എന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ A നന്ദി പറയുന്നു, സ്‌തോത്രങ്ങള്‍ പാടുന്നു കര്‍ത്താവേ യേശു പരാ പതിനായിരമായ് സ്‌തുതിച്ചെന്നാകിലും മതിയാവില്ലെനിക്കു നാഥാ A പതിനായിരമായ് സ്‌തുതിച്ചെന്നാകിലും മതിയാവില്ലെനിക്കു നാഥാ A സന്ധ്യ ഈ വേളയില്‍ കര്‍ത്താവേ നിന്‍ […]

Manassinte Aashakal Ilapole Kozhinjidan

M മനസ്സിന്റെ ആശകള്‍, ഇലപോലെ കൊഴിഞ്ഞിടാന്‍ ഞാനെന്തു പിഴ ചെയ്‌തു എന്റെ കര്‍ത്താവേ F നേര്‍വഴിയെ പോയിട്ടും, പിഴയേറ്റു വാങ്ങുന്നു നിന്ദകള്‍ സഹിച്ചീടുന്നു എന്റെ ദൈവമേ M മനം കലങ്ങുന്നല്ലോ, സ്വരം ഇടറുന്നല്ലോ എനിക്കായ് തുണയേകാന്‍ നീ വരണേ F മനം കലങ്ങുന്നല്ലോ, സ്വരം ഇടറുന്നല്ലോ എനിക്കായ് തുണയേകാന്‍ നീ വരണേ A മനസ്സിന്റെ ആശകള്‍, ഇലപോലെ കൊഴിഞ്ഞിടാന്‍ ഞാനെന്തു പിഴ ചെയ്‌തു എന്റെ കര്‍ത്താവേ —————————————– M പകല്‍പക്ഷിയെല്ലാം ഇരതേടുംപോലെ മനമിന്നു തിരയുന്നു നാഥനെ F […]

Kazhchaveppin Samayamitha

M കാഴ്‌ച്ചവെയ്‌പ്പിന്‍ സമയമിതാ എല്ലാം സമര്‍പ്പിക്കും വേളയിതാ നമ്മുടെ രക്ഷയ്‌ക്കായ് ബലിയായ നാഥന്റെ കൈകളിലേകുന്ന വേളയിതാ നമ്മെ സമര്‍പ്പിക്കും സമയമിതാ F കാഴ്‌ച്ചവെയ്‌പ്പിന്‍ സമയമിതാ എല്ലാം സമര്‍പ്പിക്കും വേളയിതാ നമ്മുടെ രക്ഷയ്‌ക്കായ് ബലിയായ നാഥന്റെ കൈകളിലേകുന്ന വേളയിതാ നമ്മെ സമര്‍പ്പിക്കും സമയമിതാ A സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം സമര്‍പ്പിച്ചിടാം സര്‍വ്വം സമര്‍പ്പിച്ചിടാം സ്വീകാര്യമായൊരു ബലിയായ് നമ്മെയും പൂര്‍ണ്ണമായ് അര്‍പ്പിച്ചിടാം A സ്വീകാര്യമായൊരു ബലിയായ് നമ്മെയും പൂര്‍ണ്ണമായ് അര്‍പ്പിച്ചിടാം —————————————– M സഹനങ്ങളും, ദുഃഖഭാരങ്ങളും ജീവിതത്തിന്‍, സ്വപ്‌നങ്ങളും F സഹനങ്ങളും, ദുഃഖഭാരങ്ങളും […]

Prasadham Tharene Pakalinte Nadha

M പ്രസാദം തരേണേ, പകലിന്റെ നാഥാ പകരം തരാമെന്റെ ഹൃദയം F പ്രസാദം തരേണേ, പകലിന്റെ നാഥാ പകരം തരാമെന്റെ ഹൃദയം M പുഷ്‌പാര്‍ച്ചനയ്‌ക്കെന്റെ ഇഷ്‌ടങ്ങള്‍ നല്‍കാം F പുഷ്‌പാര്‍ച്ചനയ്‌ക്കെന്റെ ഇഷ്‌ടങ്ങള്‍ നല്‍കാം M ​പകരം തരേണേ നിന്‍ കൃപകള്‍ ​ F ​പകരം തരേണേ നിന്‍ കൃപകള്‍ ​ A പ്രസാദം തരേണേ, പകലിന്റെ നാഥാ പകരം തരാമെന്റെ ഹൃദയം —————————————– M കാല്‍വരി മലയിലെ മരകുരിശു തന്നില്‍ പിടഞ്ഞു നീ പ്രാണന്‍ വെടിഞ്ഞു F […]

Kurishil Oridam Tharumo

M ​​കുരിശിലൊരിടം​ തരുമോ ​ എന്റെ സഹനങ്ങള്‍ കുരിശോടു ചേര്‍ത്തുവെയ്‌ക്കാന്‍ നിന്‍ കുരിശോടു ചേര്‍ത്തുവെയ്‌ക്കാന്‍ F ​​കുരിശിലൊരിടം​ തരുമോ ​ എന്റെ ദുഃഖങ്ങള്‍ കുരിശോടു ചേര്‍ത്തുവെയ്‌ക്കാന്‍ നിന്‍ കുരിശോടു ചേര്‍ത്തുവെയ്‌ക്കാന്‍ A ​ആ കുരിശിനെ സ്‌നേഹിച്ചാല്‍ ​ ജീവിതം ധന്യമാകും എന്റെ ജീവിതം ധന്യമാകും —————————————– M നീ നോറ്റ വേദനകള്‍ ഓര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ നാഥാ ഞാന്‍ അറിയുന്നു, എന്‍ വേദനകള്‍ എത്ര നിസ്സാരമെന്ന് F നീ നോറ്റ വേദനകള്‍ ഓര്‍ത്തിടുമ്പോള്‍ നാഥാ ഞാന്‍ അറിയുന്നു, എന്‍ വേദനകള്‍ […]

Enneshu Than Vilatheera Sneham

M ​എന്നേശു തന്‍ വില തീരാ സ്‌നേഹ- മാര്‍ക്കു വര്‍ണ്ണിക്കാം F ​തന്നന്തികേ ചേര്‍ന്നങ്ങായതറി- ഞ്ഞോര്‍ക്കു താന്‍ സാദ്ധ്യം A ​യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹം ആശ്ചര്യ സ്‌നേഹം A ​യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹം ആശ്ച്യര്യ സ്‌നേഹമേ —————————————– F ​മാ പാപി എന്നുടെ ദോഷത്തെ തീര്‍ത്താമോദം നല്‍കി M ​പാപാന്ധ ശക്തിയെ വെന്നിടാ- നുള്ളാത്മാവും നല്‍കി A ​യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹം ആശ്ചര്യ സ്‌നേഹം A ​യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹം ആശ്ച്യര്യ സ്‌നേഹമേ —————————————– M ​തന്‍ നാമം ചൊല്ലുന്നതെത്ര​ മോ​- ​ദം […]

Dhoore Kalvariyil Kandu Njan

M ദൂരെ കാല്‍വരിയില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ വലതു തോളില്‍, മുഖം താങ്ങി നാഥനെ F ദൂരെ കാല്‍വരിയില്‍ കണ്ടു ഞാന്‍ വലതു തോളില്‍, മുഖം താങ്ങി നാഥനെ M നെഞ്ചുരുകും വേദനയില്‍, നിന്റെ അമ്മയെ താങ്ങായ്, തളരാതെ, സ്‌നേഹിതനെയും F നെഞ്ചുരുകും വേദനയില്‍, നിന്റെ അമ്മയെ താങ്ങായ്, തളരാതെ, സ്‌നേഹിതനെയും A സ്‌നേഹ നാഥാ ഈശോയെ നിന്റെ മുന്‍പില്‍ കുമ്പിടും പതിതനാമെന്‍ ഹൃദയത്തില്‍ നീ വസിക്കണമേ A സ്‌നേഹ നാഥാ ഈശോയെ നിന്റെ മുന്‍പില്‍ കുമ്പിടും പതിതനാമെന്‍ […]

Aadhya Phalam Daiva Sannidhe Arppicha

M ആദ്യഫലം ദൈവസന്നിധെയര്‍പ്പിച്ച പൂര്‍വ്വ പിതാക്കളെ പോലെ ദാനങ്ങളേകിയ നല്ല ദൈവത്തിനായ് ദാസരേകുന്നീ, കാഴ്‌ച്ചദ്രവ്യം F ആദ്യഫലം ദൈവസന്നിധെയര്‍പ്പിച്ച പൂര്‍വ്വ പിതാക്കളെ പോലെ ദാനങ്ങളേകിയ നല്ല ദൈവത്തിനായ് ദാസരേകുന്നീ, കാഴ്‌ച്ചദ്രവ്യം A നാഥാ സ്വീകരിക്കൂ എല്ലാം സ്വീകരിക്കൂ A നാഥാ സ്വീകരിക്കൂ എല്ലാം സ്വീകരിക്കൂ —————————————– M എന്‍ മനം തന്നെയീ കാഴ്‌ച്ച വസ്‌തു അര്‍പ്പിച്ചീടാനായ്, യോഗ്യമല്ല F എന്‍ മനം തന്നെയീ കാഴ്‌ച്ച വസ്‌തു അര്‍പ്പിച്ചീടാനായ്, യോഗ്യമല്ല M എങ്കിലും ദൈവമേ എന്റെ ബലി സ്വീകാര്യമാക്കണേ […]

Chora Varnna Mukhavum

M ചോര വാര്‍ന്ന മുഖവും നീര്‍ നിറഞ്ഞ മിഴിയും ഊര്‍ന്നു വീണ മുടിയില്‍ ഊര്‍ന്നിറങ്ങും നിണവും F ഇടിഞ്ഞു താണ തോളില്‍ ഭാരമേറും ക്രൂശും ഏറ്റു നീങ്ങുമീശോ ക്രൂശിതന്റെ രൂപം A ചോര വാര്‍ന്ന മുഖവും നീര്‍ നിറഞ്ഞ മിഴിയും ഊര്‍ന്നു വീണ മുടിയില്‍ ഊര്‍ന്നിറങ്ങും നിണവും —————————————– M ഒന്നുമല്ല ഞാനീ മന്നിടത്തിലെന്നാല്‍ ആര്‍ത്തിയോടെ തേടി ലോക സമ്പത്തേറെ F ഒന്നുമല്ല ഞാനീ മന്നിടത്തിലെന്നാല്‍ ആര്‍ത്തിയോടെ തേടി ലോക സമ്പത്തേറെ M ചേര്‍ത്തണച്ചതൊന്നും കൂടെ നിന്നതില്ല […]

Appam Thanna Kaikalil Njan Aani Tharachu

M അപ്പം തന്ന കൈകളില്‍ ഞാന്‍ ആണി തറച്ചു തേടി വന്ന പാദങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ക്രൂശില്‍ തറച്ചു എങ്കിലുമെന്‍ നാഥന്‍ അവയെല്ലാം സഹിച്ചു താതനോടെനിക്കായ്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു F അപ്പം തന്ന കൈകളില്‍ ഞാന്‍ ആണി തറച്ചു തേടി വന്ന പാദങ്ങള്‍ ഞാന്‍ ക്രൂശില്‍ തറച്ചു എങ്കിലുമെന്‍ നാഥന്‍ അവയെല്ലാം സഹിച്ചു താതനോടെനിക്കായ്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു A ഈശോ…. നാഥാ…. ഞാന്‍ പകരാമീ ഭൂവില്‍ ഈ സ്‌നേഹം, ഈ സ്‌നേഹം —————————————– M അമ്മ മറന്നാലും, ലോകം വെറുത്താലും തണലേകും, […]

Arppitha Vazhiyethra Sreshtam

M ​അര്‍പ്പിത വഴിയെത്ര ശ്രേഷ്‌ഠം ദൈവേഷ്‌ടമാകുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം F ​അര്‍പ്പിത വഴിയെത്ര ശ്രേഷ്‌ഠം ദൈവേഷ്‌ടമാകുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം M കുറവുകളോടെ, കുരിശിന്‍ പാതയില്‍ ഞാനീ ജീവിതം നല്‍കിടുന്നു F കുറവുകളോടെ, കുരിശിന്‍ പാതയില്‍ ഞാനീ ജീവിതം നല്‍കിടുന്നു A ഞാനീ ജീവിതം നല്‍കിടുന്നു —————————————– M യേശുവേ നീയെന്‍ സ്വന്തം ഞാനെന്നും നിന്റെതു മാത്രം F യേശുവേ നീയെന്‍ സ്വന്തം ഞാനെന്നും നിന്റെതു മാത്രം M മഹത്വകൂടാരമേ, ഗേഹേ വാഴാന്‍ യേശുവേ നിന്‍ വിളി ധന്യം F മഹത്വകൂടാരമേ, […]

Rapakal Sakrariyil Vazhum

M രാപകല്‍ സക്രാരിയില്‍ വാഴും സ്‌നേഹരാജാവേ F രാപകല്‍ സക്രാരിയില്‍ വാഴും സ്‌നേഹരാജാവേ M അരികെ നിന്നുടെ, സവിധേ എന്നും ആരാധകരായ് കൂട്ടിരിക്കാം F അരികെ നിന്നുടെ, സവിധേ എന്നും ആരാധകരായ് കൂട്ടിരിക്കാം M പൂജാപുഷ്‌പമായ് ചേര്‍ന്നിരിക്കാം A തിരുമുമ്പിലെരിയും തിരിനാളമായ് ഞാന്‍ തിരുവോസ്‌തിരൂപാ, തിരുനടയില്‍ A തിരുമുമ്പിലെരിയും തിരിനാളമായ് ഞാന്‍ തിരുവോസ്‌തിരൂപാ, തിരുനടയില്‍ A രാപകല്‍ സക്രാരിയില്‍ വാഴും സ്‌നേഹരാജാവേ —————————————– M കരുണയും കരുതലും കാവലുമേകും കനിവോടെന്നും, തിരുമാര്‍‌വില്‍ ചേര്‍ക്കും 🎵🎵🎵 F കരുണയും […]

Thirurakthathal Enne Kazhukaname

M തിരുരക്തത്താല്‍ എന്നെ കഴുകണമേ തിരുമുറിവില്‍ എന്നെ മറയ്‌ക്കണമേ F തിരുരക്തത്താല്‍ എന്നെ കഴുകണമേ തിരുമുറിവില്‍ എന്നെ മറയ്‌ക്കണമേ M ആത്മാവിന്‍ ശക്തി പകരണമേ ആത്മാവില്‍ എന്നെ നിറയ്‌ക്കണമേ F ആത്മാവിന്‍ ശക്തി പകരണമേ ആത്മാവില്‍ എന്നെ നിറയ്‌ക്കണമേ A തിരുരക്തത്താല്‍ എന്നെ കഴുകണമേ തിരുമുറിവില്‍ എന്നെ മറയ്‌ക്കണമേ A തിരുരക്തത്താല്‍ എന്നെ കഴുകണമേ തിരുമുറിവില്‍ എന്നെ മറയ്‌ക്കണമേ —————————————– M പാപത്തില്‍ നിന്നു മോചനവും ബന്ധനത്തില്‍ നിന്നു വിടുതലുമേ 🎵🎵🎵 F പാപത്തില്‍ നിന്നു മോചനവും […]

Vidarum Prabhathathin Azhakode Nadha

M വിടരും പ്രഭാതത്തിന്നഴകോടെ നാഥാ മനസ്സിന്റെയുള്ളില്‍ വസിക്കൂ F ഹൃദയത്തില്‍ ഉണരുന്ന സ്‌പന്ദനമോരോന്നും ആത്മാവിന്‍ ഗാനമായ് വാഴ്‌ത്താന്‍ M ദാനമായ്‌ തന്നതാം ജീവന്റെ ശ്വാസവും ആത്മാവിന്‍ രാഗമായ് മാറ്റാം F ദാനമായ്‌ തന്നതാം ജീവന്റെ ശ്വാസവും ആത്മാവിന്‍ രാഗമായ് മാറ്റാം A വിടരും പ്രഭാതത്തിന്നഴകോടെ നാഥാ മനസ്സിന്റെയുള്ളില്‍ വസിക്കൂ —————————————– M മുന്നോട്ടു വയ്‌ക്കുന്ന പാദങ്ങള്‍ ഓരോന്നും മുള്ളിന്മേലാകാതെ വേണം F നാവില്‍ നിന്നുതിരുന്ന വാക്കുകള്‍ ഓരോന്നും നാലാള്‍ക്കു നന്മയാകേണം M വിശ്വത്തിനുടയവനായവനേ എന്നെ വിശ്വാസ പാഠം […]

Rakthakkotta Thirurakthakkotta

M രക്തക്കോട്ട, തിരുരക്തക്കോട്ട രക്തക്കോട്ട  എനിക്കു ചുറ്റും പടുത്തുയര്‍ത്തണമേ ശക്തന്മാരാം, ദൂതന്മാരെ എനിക്കു ചുറ്റും കാവലിനായി നല്‍കീടണമേ F രക്തക്കോട്ട, തിരുരക്തക്കോട്ട രക്തക്കോട്ട  എനിക്കു ചുറ്റും പടുത്തുയര്‍ത്തണമേ ശക്തന്മാരാം, ദൂതന്മാരെ എനിക്കു ചുറ്റും കാവലിനായി നല്‍കീടണമേ A രക്തം രക്തം, യേശുവിന്‍ രക്തം മോചനമേകും, യേശുവിന്‍ രക്തം A രക്തം രക്തം, യേശുവിന്‍ രക്തം മോചനമേകും, യേശുവിന്‍ രക്തം —————————————– M കെട്ടുകള്‍ പൊട്ടട്ടെ എന്റെ കെട്ടുകള്‍ പൊട്ടട്ടെ F കെട്ടുകള്‍ പൊട്ടട്ടെ എന്റെ കെട്ടുകള്‍ പൊട്ടട്ടെ […]

Eesho Snehamakum Navil Aliyan

M ഈശോ, സ്‌നേഹമാകും നാവിലലിയാന്‍ ഭോജനമായ് നാഥന്‍, മനസുഖമരുളി മുറിവുകള്‍ നീക്കും, ഈ ബലിയില്‍ A ഓസ്‌തിയില്‍ ജീവനായ് നീ വന്ന നേരം ഞാന്‍ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാനറിയാതെയെന്‍ നന്മകള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ വാരി പുണര്‍ന്നിടുന്നു F ഈശോ, സ്‌നേഹമാകും നാവിലലിയാന്‍ ഭോജനമായ് നാഥന്‍, മനസുഖമരുളി മുറിവുകള്‍ നീക്കും, ഈ ബലിയില്‍ A ഓസ്‌തിയില്‍ ജീവനായ് നീ വന്ന നേരം ഞാന്‍ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഞാനറിയാതെയെന്‍ നന്മകള്‍ കണ്ടപ്പോള്‍ വാരി പുണര്‍ന്നിടുന്നു —————————————– M എന്നാവില്‍ അലിയുന്ന നിന്റെ […]

Nee Ente Sarvvavum Nee Enikkullavan

M നീ എന്റെ സര്‍വ്വവും, നീ എനിക്കുള്ളവന്‍ നീ എന്റെ സര്‍വ്വവും, എല്ലാറ്റിലും നിന്‍ ജീവന്‍ എന്‍ പേര്‍ക്കായ്, തന്നതിനാല്‍ നീ എന്റെ സര്‍വ്വവും, എല്ലാറ്റിലും F നീ എന്റെ സര്‍വ്വവും, നീ എനിക്കുള്ളവന്‍ നീ എന്റെ സര്‍വ്വവും, എല്ലാറ്റിലും നിന്‍ ജീവന്‍ എന്‍ പേര്‍ക്കായ്, തന്നതിനാല്‍ നീ എന്റെ സര്‍വ്വവും, എല്ലാറ്റിലും A തേനിലും മധുരമാം, തേനിലും മധുരമാം യേശു ക്രിസ്‌തു മാധുര്യവാന്‍ രുചിച്ചു നോക്കി കര്‍ത്തന്‍ കൃപകളെ യേശു ക്രിസ്‌തു മാധുര്യവാന്‍ A തേനിലും […]

Moonnanikalal Kurishinmel

M മൂന്നാണികളാല്‍ കുരിശിന്മേല്‍ ബന്ധിതനായൊരു കര്‍ത്താവേ പീഢകളിങ്ങനെ നീയേല്‍ക്കാന്‍ ഞാനും, കാരണമായല്ലോ F മൂന്നാണികളാല്‍ കുരിശിന്മേല്‍ ബന്ധിതനായൊരു കര്‍ത്താവേ പീഢകളിങ്ങനെ നീയേല്‍ക്കാന്‍ ഞാനും, കാരണമായല്ലോ —————————————– M ഉള്ളംകാല്‍ മുതല്‍ നെറുക വരെ കാണുന്നു ഞാന്‍, മുറിവുകളെ എന്നാത്മാവിന്‍ വിലയായ് നീ രക്തം ചിന്തിയ മുറിവുകളെ F ഉള്ളംകാല്‍ മുതല്‍ നെറുക വരെ കാണുന്നു ഞാന്‍, മുറിവുകളെ എന്നാത്മാവിന്‍ വിലയായ് നീ രക്തം ചിന്തിയ മുറിവുകളെ A മൂന്നാണികളാല്‍ കുരിശിന്മേല്‍ ബന്ധിതനായൊരു കര്‍ത്താവേ പീഢകളിങ്ങനെ നീയേല്‍ക്കാന്‍ ഞാനും, […]

Karanju Prarthikkuvan Nadha

M കരഞ്ഞു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍, നാഥാ കണ്ണുനീരേകണേ നിറഞ്ഞു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍, നാഥാ ഉള്ളം തുറന്നീടണേ F കരഞ്ഞു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍, നാഥാ കണ്ണുനീരേകണേ നിറഞ്ഞു പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവാന്‍, നാഥാ ഉള്ളം തുറന്നീടണേ —————————————– M എന്‍ പാപ ശാപ ഭാണ്ഡം ഇന്നു താങ്ങുവാനാകുന്നില്ല F എന്‍ പാപ ശാപ ഭാണ്ഡം ഇന്നു താങ്ങുവാനാകുന്നില്ല M അസ്ഥികള്‍ പോലും, ക്ഷയിച്ചു പോയി ജീവിതമാകെ തകര്‍ന്നു പോയി F അസ്ഥികള്‍ പോലും, ക്ഷയിച്ചു പോയി ജീവിതമാകെ തകര്‍ന്നു പോയി M എങ്കിലും യേശുവേ.. നീ […]

Enne Thiranjeduppan Enne Manikkuvan

M എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാന്‍, എന്നെ മാനിക്കുവാന്‍ എന്നില്‍ എന്തു നീ കണ്ടേശുവേ F എന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാന്‍, എന്നെ മാനിക്കുവാന്‍ എന്നില്‍ എന്തു നീ കണ്ടേശുവേ M ഒരു യോഗ്യതയും, പറയാനില്ലായെ കൃപ ഒന്നുമാത്രം, യേശുവേ F ഒരു യോഗ്യതയും, പറയാനില്ലായെ കൃപ ഒന്നുമാത്രം, യേശുവേ —————————————– M ഗതസമനയിലെ അതിവേദനയില്‍ എന്നെയോര്‍ത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ F ഗതസമനയിലെ അതിവേദനയില്‍ എന്നെയോര്‍ത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ M അതിദാരുണമാം, കാല്‍വരി മലയും എന്നെ ഓര്‍ത്തു സഹിച്ചുവല്ലോ F അതിദാരുണമാം, കാല്‍വരി മലയും എന്നെ […]

Ee Bhoomiyil Enne Nee Ithramel Snehippan

M ഈ ഭൂമിയില്‍ എന്നെ നീ ഇത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിപ്പാന്‍ ഞാനാരാണെന്‍ ദൈവമേ F ഈ ഭൂമിയില്‍ എന്നെ നീ ഇത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിപ്പാന്‍ ഞാനാരാണെന്‍ ദൈവമേ M പാപാന്ധകാരം, മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞൊരു പാപിയാണല്ലോ ഇവള്‍ F പാപാന്ധകാരം, മനസ്സില്‍ നിറഞ്ഞൊരു പാപിയാണല്ലോ ഇവള്‍ A ഈ ഭൂമിയില്‍ എന്നെ നീ ഇത്രമേല്‍ സ്‌നേഹിപ്പാന്‍ ഞാനാരാണെന്‍ ദൈവമേ —————————————– M ശത്രുവാം എന്നെ നിന്‍, പുത്രിയാക്കീടുവാന്‍ ഇത്രമേല്‍ സ്‌നേഹം വേണോ F ശത്രുവാം എന്നെ നിന്‍, പുത്രിയാക്കീടുവാന്‍ ഇത്രമേല്‍ സ്‌നേഹം […]

Aadhi Chaithanyame Varadhana Varidhe

M ആദിചൈതന്യമേ… വരദാനവാരിധേ… നവജീവ ധാരയായ്… ഒഴുകി വരൂ F ആദിചൈതന്യമേ… വരദാനവാരിധേ… നവജീവ ധാരയായ്… ഒഴുകി വരൂ M ആത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ ആശ്വാസമായ്, അഭിഷേകമായ് ദാസരില്‍ നീ നിറയേണമേ A ശ്ലീഹന്മാരില്‍ അന്നു നിറഞ്ഞപോല്‍ മറിയത്തില്‍ വന്നു നിറഞ്ഞതുപോല്‍ ഏലിയായേപോല്‍, ഏലിശയെപോല്‍ കൃപയാല്‍, നിറയാന്‍, വരമഴ ചൊരിയൂ —————————————– M വരമാരിയായ്, ഫലമാരിയായ് ജീവജലത്തിന്‍ അരുവിയായ് F വരമാരിയായ്, ഫലമാരിയായ് ജീവജലത്തിന്‍ അരുവിയായ് M നിറയേണമേ, നവജീവനായ് പരിശുദ്ധ റൂഹാ തമ്പുരാനേ F നിറയേണമേ, നവജീവനായ് […]

Appamayi Marumen Eesho

M അപ്പമായ് മാറുമെന്നീശോ എന്റെ അകതാരില്‍ അലിയാന്‍ വരുന്നു F ഓസ്‌തിയില്‍ വാഴുമെന്‍ ഈശോ എന്റെ ആത്മാവില്‍ നിറയാന്‍ വരുന്നു M തേനിനേക്കാളും, മാധുര്യമേറിടും നിന്‍ മുഖശോഭ ഞാന്‍ കാണുന്നിതാ F ഈ ചെറു ഗോതമ്പിന്‍, അപ്പത്തിലായ് A വാ വാ, വാ വാ എന്റെ ഈശോ ദിവ്യകാരുണ്യമായ് എന്നില്‍ വാ വാ A വാ വാ, വാ വാ എന്റെ ഈശോ തിരുജീവന്‍ പകരാന്‍ നീ വാ വാ —————————————– M സക്രാരി മുമ്പിലായ്‌, നിന്നിടുമ്പോള്‍ […]

Vimalambikaye Vinayanvithaye

M വിമലാംബികയേ, വിനയാന്വിതയേ കര്‍ത്താവിന്നമ്മേ സ്വസ്‌തി കൃപ തന്‍ നിറവേ, അറിവിന്നുറവേ കര്‍ത്താവിന്‍ തായേ, സ്വസ്‌തി F വിമലാംബികയേ, വിനയാന്വിതയേ കര്‍ത്താവിന്നമ്മേ സ്വസ്‌തി കൃപ തന്‍ നിറവേ, അറിവിന്നുറവേ കര്‍ത്താവിന്‍ തായേ, സ്വസ്‌തി A അനവധി തലമുറ പാടീടും ആവേ മരിയ ജനതകള്‍ പലവുരു ചൊല്ലീടും ആവേ മരിയ A ആവേ, ആവേ ആവേ മരിയ ആവേ, ആവേ ആവേ മരിയ A ആവേ, ആവേ ആവേ മരിയ ആവേ, ആവേ ആവേ മരിയ —————————————– M […]

Thiruvosthiyil Vazhum Daivame

M തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ദൈവമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ അടയാളമേ F തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ദൈവമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ അടയാളമേ M ദിവ്യമാം ബലിയില്‍, എഴുന്നള്ളും നാഥനെ ജീവന്റെ അവതാരമേ ജീവന്റെ അവതാരമേ F തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ദൈവമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ അടയാളമേ M തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും ദൈവമേ സ്‌നേഹത്തിന്‍ അടയാളമേ —————————————– M എനിക്കായ് ചിന്തിയ രക്തമീ കാസയില്‍ എനിക്കായ് മുറിഞ്ഞ നിന്‍ മേനിയീ താലത്തില്‍ 🎵🎵🎵 F എനിക്കായ് ചിന്തിയ രക്തമീ കാസയില്‍ എനിക്കായ് മുറിഞ്ഞ നിന്‍ മേനിയീ താലത്തില്‍ […]

Hrudhayamam Sakrariyil Eeshoye Nee Vannidane

M ഹൃദയമാം സക്രാരിയില്‍ ഈശോയെ നീ, വന്നിടണേ F സ്‌നേഹത്തിന്‍ പറുദീസയില്‍ പ്രിയ പുഷ്‌പമായ്‌ മാറ്റേണമേ M നിത്യ ജീവന്റെ മാര്‍ഗ്ഗമായി കണ്മുന്നില്‍ നിറയേണമേ F ആത്മനാഥാ പറന്നിറങ്ങുക എന്‍ ഹൃത്തില്‍ എന്നന്നേയ്‌ക്കും M കാരുണ്യം നിറയ്‌ക്കേണമേ F ശാന്തിയില്‍ നയിക്കേണമേ A കൈപിടിച്ചെന്നെ, എന്നുമെന്‍ ഈശോയെ കൂടെ നടത്തേണമേ —————————————– M ദിവ്യ പ്രകാശ ജ്വാലയില്‍ പൂരിതമാക്കണേ എന്‍ ജീവിതം F ദിവ്യ പ്രകാശ ജ്വാലയില്‍ പൂരിതമാക്കണേ എന്‍ ജീവിതം M മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ദീപ്‌തമാക്കീടേണമേ നിമിഷവും […]

Melilullerushaleme Kalamellam Kazhiyunna

M മേലിലുള്ളെരൂശലേമേ, കാലമെല്ലാം കഴിയുന്ന നാളിലെന്നെ ചേര്‍ക്കണേ നിന്‍ കൈകളില്‍, നാഥാ ലളിത കൃപയുടെ വരിഷമനുദിനമനുഭവിപ്പതിനരുളണേ സഭയാകുമീ പുഷ്‌പമാം സാധു നൈതലില്‍, നിന്റെ പാലനമല്ലാതെയെന്തി പൈതലില്‍? —————————————– F ഹാ! കലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ നീ ആകുലയായ് കിടന്നാലും നാക നാഥന്‍ കടാക്ഷിക്കും നിന്റെ മേല്‍, കാന്തന്‍ പ്രേമ രസമതു ഭവതിയുടെ മനമാശു തന്നിലൊഴിക്കവേ പരമാത്മ ചൈതന്യം ലഭിക്കും ആകയാല്‍ നീയും വാനലോകേ പറന്നേറും പ്രാവുപോല്‍ —————————————– M ആയിരമായിരം കോടി വാനഗോളങ്ങളെ താണ്ടി പോയിടും നിന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമൂഹിക്കാവതോ? കാണും […]

Paranju Theeratha Dhanam Nimitham

M പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം, എന്റെ ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം F പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം, എന്റെ ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം M എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത നന്മകളോര്‍ത്തു ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം, എന്റെ ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം F എണ്ണിയാല്‍ തീരാത്ത നന്മകളോര്‍ത്തു ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം, എന്റെ ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം A കൃപയാല്‍… കൃപയാല്‍… ദൈവത്തിന്‍ കൃപയാല്‍ A ദയയാല്‍… ദയയാല്‍… ദൈവത്തിന്‍ ദയയാല്‍ A പറഞ്ഞു തീരാത്ത ദാനം നിമിത്തം ദൈവത്തിനു സ്‌തോത്രം, […]

Ullam Neerunnu Nadha

M ഉള്ളം നീറുന്നു നാഥാ എന്നുള്ളില്‍ തീ എരിയുന്നു നീയെന്നെ ഒന്നു നോക്കണേ F ഹൃത്തില്‍ ഭാരങ്ങള്‍ ഏറിടുന്നു താങ്ങാന്‍ കഴിവില്ലേശുവേ കൈത്താങ്ങായ് തുണയായ് വരണമേ M ആശ്രയം നീ മാത്രമാണെന്‍ യേശുവേ വിളി കേള്‍ക്കണേ F ആശ്രയം നീ മാത്രമാണെന്‍ യേശുവേ വിളി കേള്‍ക്കണേ M എന്നെ കൈവെടിയല്ലേ വേഗം വരണേ ഞാന്‍ വീഴും മുന്‍പായ് A ഉള്ളം നീറുന്നു നാഥാ എന്നുള്ളില്‍ തീ എരിയുന്നു നീയെന്നെ ഒന്നു നോക്കണേ —————————————– M സ്വസ്ഥത ഇല്ലാതലഞ്ഞു […]

Sneham Mazhayayi Peythirangum

M സ്‌നേഹം മഴയായി പെയ്‌തിറങ്ങും ദിവ്യകാരുണ്യമേ നെഞ്ചില്‍ ചൂടായി പെയ്‌തിറങ്ങും സ്‌നേഹ സായൂജ്യമേ F സ്‌നേഹം മഴയായി പെയ്‌തിറങ്ങും ദിവ്യകാരുണ്യമേ നെഞ്ചില്‍ ചൂടായി പെയ്‌തിറങ്ങും സ്‌നേഹ സായൂജ്യമേ M നിറ മഴയില്‍, നിറ കണ്ണാല്‍ മുന്‍പില്‍ നില്‍ക്കാം നുകരാം നിന്‍ ദിവ്യ സ്‌നേഹം F അകതാരില്‍ അലിവോടെ നീ വരുമ്പോള്‍ എല്ലാം മറന്നു ഞാന്‍ ചേര്‍ന്നീടാം —————————————– M നീ എന്റെ, ജീവന്റെ, കാണാകോണില്‍ മായാത്ത സൂര്യനായ്, തെളിഞ്ഞുനിന്നു F ആരോരും, അറിയാത്ത, പാപങ്ങളും സക്രാരി തന്നിലായ്, […]

Osthiyil Eesho Anayunna Nimisham

M ഓസ്‌തിയില്‍ ഈശോ അണയുന്ന നിമിഷം നാവില്‍ ഈശോ അലിയുന്ന നിമിഷം ഹൃദയത്തില്‍ ഈശോ വാഴുമീ നേരം ആരാധനീയം അവര്‍ണ്ണനീയം ആരാധനീയം അവര്‍ണ്ണനീയം F ഓസ്‌തിയില്‍ ഈശോ അണയുന്ന നിമിഷം നാവില്‍ ഈശോ അലിയുന്ന നിമിഷം ഹൃദയത്തില്‍ ഈശോ വാഴുമീ നേരം ആരാധനീയം അവര്‍ണ്ണനീയം ആരാധനീയം അവര്‍ണ്ണനീയം A ഓ… യേശുവേ… ഓ… നാഥനെ… A ഓ… യേശുവേ… ഓ… നാഥനെ… A വരിക, നീ വന്നു വാഴുക എന്‍ ഹൃത്തില്‍, പാര്‍പ്പിടം തീര്‍ക്കു നീ A […]

Nithyavum Jeevikkum Daiva Puthra

M നിത്യവും ജീവിക്കും ദൈവപുത്ര തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും അത്യുന്നതാ ജീവിതം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ കാഴ്‌ച്ചയണച്ചിന്നു ഏകുന്നു സ്‌നേഹമേ ആരാധനാ F നിത്യവും ജീവിക്കും ദൈവപുത്ര തിരുവോസ്‌തിയില്‍ വാഴും അത്യുന്നതാ ജീവിതം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ കാഴ്‌ച്ചയണച്ചിന്നു ഏകുന്നു സ്‌നേഹമേ ആരാധനാ A ആരാധനാ… ആരാധനാ… കര്‍ത്താവാം ദൈവമേ ആരാധനാ A ആരാധനാ… ആരാധനാ… സൃഷ്‌ടാവാം  ദൈവമേ ആരാധനാ —————————————– M മുള്‍പ്പടര്‍പ്പില്‍ കണ്ട തീജ്വാലയെ താബോറില്‍ ദര്‍ശിച്ച തേജോമയാ F മുള്‍പ്പടര്‍പ്പില്‍ കണ്ട തീജ്വാലയെ താബോറില്‍ ദര്‍ശിച്ച തേജോമയാ […]

Nadha Koode Vasikkaname

F നാഥാ… ആ ആ ആ നാഥാ… ആ ആ ആ കൂടെ വസിക്കണമേ…. നാഥാ… കൂടെ വസിക്കണമേ… 🎵🎵🎵 M നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ F നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ —————————————– M ഇരുള്‍വീഴും വീഥിയില്‍, ഒളിതൂകും ദീപമായ് A നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ F കുരിശിന്റെ പാതയില്‍, തളരാതെ നീങ്ങുവാന്‍ A നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ നാഥാ കൂടെ വസിക്കണമേ —————————————– […]

Parinu Meethe Eriyan

M പാരിനു മീതെ എരിയാന്‍ മോഹനമാം ഏക സൂര്യന്‍ F പാരിനു മീതെ എരിയാന്‍ മോഹനമാം ഏക സൂര്യന്‍ M പാവന കന്യാ മേരിക്കു ചൂടാന്‍ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്ര പൊന്‍ കിരീടം F പാവന കന്യാ മേരിക്കു ചൂടാന്‍ പന്ത്രണ്ടു നക്ഷത്ര പൊന്‍ കിരീടം M നിന്‍ സുതനുടെ കാരുണ്യം ആ അനുപമ വാത്സല്യം F പകരാന്‍… അണയൂ… M അമലേ… അരികില്‍… A പാരിനു മീതെ എരിയാന്‍ മോഹന നക്ഷത്ര സൂര്യന്‍ —————————————– M സാന്ത്വന […]

Anayu Priya Janame Baliyekan

M അണയൂ പ്രിയ ജനമേ ബലിയേകാന്‍ അകതാരില്‍ തിന്മകളില്ലാതെ F അണയൂ പ്രിയ ജനമേ ബലിയേകാന്‍ അകതാരില്‍ തിന്മകളില്ലാതെ M ബലിയര്‍പ്പകനാകും, യേശുവിനോടൊപ്പം ബലിയായ് തീരാം, അള്‍ത്താരയിതില്‍ F ബലിയര്‍പ്പകനാകും, യേശുവിനോടൊപ്പം ബലിയായ് തീരാം, അള്‍ത്താരയിതില്‍ A അണയൂ പ്രിയ ജനമേ ഈ ബലിവേദിയില്‍ അതിരില്ലാ സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ A അണയൂ പ്രിയ ജനമേ ഈ ബലിവേദിയില്‍ അതിരില്ലാ സ്‌നേഹത്തിന്‍ അള്‍ത്താരയില്‍ —————————————– M ഹൃദയത്തിന്നുള്ളില്‍ വെറുപ്പും അധരത്തില്‍ സ്‌തുതി കീര്‍ത്തനവും F ഹൃദയത്തിന്നുള്ളില്‍ വെറുപ്പും അധരത്തില്‍ […]

Navil Eesho Nadhan Vannidunna Velayil

M നാവില്‍ ഈശോ നാഥന്‍ വന്നീടുന്ന വേളയില്‍ ഹൃത്തിനുള്ളില്‍ സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞീടുന്നു F നാവില്‍ ഈശോ നാഥന്‍ വന്നീടുന്ന വേളയില്‍ ഹൃത്തിനുള്ളില്‍ സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞീടുന്നു M എന്നും ആ നാഥന്‍ ജീവനായ് തീര്‍ന്നു എന്നും ആത്മാവിന്‍ പ്രാണനായ് വാഴ്‌വൂ F എന്നാത്മാവിന്‍ പ്രാണനായ് വാഴ്‌വൂ A നാവില്‍ ഈശോ നാഥന്‍ വന്നീടുന്ന വേളയില്‍ ഹൃത്തിനുള്ളില്‍ സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞീടുന്നു A നാവില്‍ ഈശോ നാഥന്‍ വന്നീടുന്ന വേളയില്‍ ഹൃത്തിനുള്ളില്‍ സ്‌നേഹം നിറഞ്ഞീടുന്നു —————————————– M കുഞ്ഞു നാളിലെന്നുള്ളം നിന്റെതാകാന്‍ […]

Krooshitha Ninte Veedhiyil

M ക്രൂശിതാ നിന്റെ വീഥിയില്‍ ഏകനായിതാ വന്നു നില്‍പ്പു ഞാന്‍ ചോരവാര്‍ന്ന നിന്‍ തൂമുഖം എന്റെ കൈകളാലെ തുടച്ചിടാം F ക്രൂശിതാ നിന്റെ വീഥിയില്‍ ഏകനായിതാ വന്നു നില്‍പ്പു ഞാന്‍ ചോരവാര്‍ന്ന നിന്‍ തൂമുഖം എന്റെ കൈകളാലെ തുടച്ചിടാം A എനിക്കായി ക്രൂശിലേറി ബലി നല്‍കി നിന്‍ ജീവിതം A എനിക്കായി ക്രൂശിലേറി ബലി നല്‍കി നിന്‍ ജീവിതം A ഏകിടുന്നു ഞാനെന്റെ നല്ല ദൈവമേ ഘോര പാപമേറിടും എന്റെ ജീവിതം A ഏകിടുന്നു ഞാനെന്റെ നല്ല […]

Oh Ente Hrudhayeshwara

M ഓ എന്റെ ഹൃദയേശ്വരാ യേശു മഹേശാ വരൂ ജീവന്റെ നീര്‍ച്ചാല്‍ തരൂ ദാഹം അകറ്റാന്‍ വരൂ A മനസ്സില്‍ നിറയും മഴയായ് കുളിരായ് തേന്‍ കണമായ് A മനസ്സില്‍ നിറയും മഴയായ് കുളിരായ് തേന്‍ കണമായ് വരൂ F ഓ എന്റെ ഹൃദയേശ്വരാ യേശു മഹേശാ വരൂ —————————————– M ഇലകള്‍ പോലും കൊഴിയും ശിശിരം പൂവുകള്‍ കരിയും ഗ്രീഷ്‌മം F ഇലകള്‍ പോലും കൊഴിയും ശിശിരം പൂവുകള്‍ കരിയും ഗ്രീഷ്‌മം M പാപം നിറയും […]

Oh Ente Hrudhayame Paduka

M ഓ എന്റെ ഹൃദയമേ പാടുക കര്‍ത്താവിനായ് പുതു ഗീതം F എത്രയോ ആനന്ദം വര്‍ണിപ്പാനാവില്ല M എത്രയോ ആനന്ദം വര്‍ണിപ്പാനാവില്ല F കര്‍ത്താവിന്‍ ആശ്ചര്യമാം സ്‌നേഹം A ഓ എന്റെ ഹൃദയമേ… —————————————– M ക്രിസ്‌തു നാഥനില്‍ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രത്യാശയേകിടും അത്ഭുത പദ്ധതി F ക്രിസ്‌തു നാഥനില്‍ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രത്യാശയേകിടും അത്ഭുത പദ്ധതി M ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന്‍ മുമ്പേ F ഭൂമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിന്‍ മുമ്പേ M പ്രിയ കര്‍ത്തന്‍ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു F […]

Nammude Nadhan Rakshakaneshuvin

M നമ്മുടെ നാഥന്‍ രക്ഷകനേശുവി- നമൂല്യമാം കുരിശില്‍ അഭിമാനിക്കണമെന്നാളും നാം രക്ഷതമാം കുരിശില്‍ രക്ഷതമാം കുരിശില്‍ F നമ്മുടെ നാഥന്‍ രക്ഷകനേശുവി- നമൂല്യമാം കുരിശില്‍ അഭിമാനിക്കണമെന്നാളും നാം രക്ഷതമാം കുരിശില്‍ രക്ഷതമാം കുരിശില്‍ —————————————– M കുരിശില്‍ ജീവന്‍, രക്ഷയുമതുപോല്‍ പുനരുത്ഥാനവുമേ F കുരിശില്‍ ജീവന്‍, രക്ഷയുമതുപോല്‍ പുനരുത്ഥാനവുമേ A കുരിശതിനാലേ മനുജരുമെല്ലാം പാപ​ ​വിമോചിതരായ് പാപ​ ​വിമോചിതരായ് A നമ്മുടെ നാഥന്‍ രക്ഷകനേശുവി- നമൂല്യമാം കുരിശില്‍ അഭിമാനിക്കണമെന്നാളും നാം രക്ഷതമാം കുരിശില്‍ രക്ഷതമാം കുരിശില്‍

Nenjakam Neerunna Neram

M നെഞ്ചകം നീറുന്ന നേരം, എന്നെ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കുന്ന നാഥാ ഉള്ളമുരുകുന്ന നേരം, എന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞീടുന്ന നാഥാ F നെഞ്ചകം നീറുന്ന നേരം, എന്നെ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കുന്ന നാഥാ ഉള്ളമുരുകുന്ന നേരം, എന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞീടുന്ന നാഥാ M കണ്ണു നിറയുന്ന നേരം, എന്റെ കണ്ണീര്‍ തുടയ്‌ക്കുന്ന നാഥാ F കണ്ണു നിറയുന്ന നേരം, എന്റെ കണ്ണീര്‍ തുടയ്‌ക്കുന്ന നാഥാ A നെഞ്ചകം നീറുന്ന നേരം, എന്നെ നെഞ്ചോടു ചേര്‍ക്കുന്ന നാഥാ A ഉള്ളമുരുകുന്ന നേരം, എന്റെ ഉള്ളറിഞ്ഞീടുന്ന […]

Nanmayallathonnum Cheythidathavan

M നന്മയല്ലാതൊന്നും ചെയ്‌തിടാത്തവന്‍ തിന്മയാകെ മായിക്കുന്നവന്‍ F ​പാപമെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവന്‍ പുതുജീവനെന്നില്‍ പകരുന്നവന്‍ M ​പാപമെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്നവന്‍ പുതുജീവനെന്നില്‍ പകരുന്നവന്‍ A ​യേശു​… യേശു​… അവനാരിലും വലിയവന്‍ A യേശു​… യേശു​… അവനാരിലും മതിയായവന്‍ —————————————– M ​ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിക്കുമ്പോള്‍ സര്‍വ്വം നന്മയ്‌ക്കാ​യ് ഭവിച്ചിടുന്നു F ​തിരു​സ്വരമനുസരിച്ചാല്‍ നമുക്കൊരുക്കിടും അവനധികം M ​കൃപയരുളീടുമേ​,​ ബലമണിയിക്കുമേ F ​കൃപയരുളീടുമേ​,​ ബലമണിയിക്കുമേ M ​മാറാ മധുരമായ് മാറ്റീടുമേ F ​മാറാ മധുരമായ് മാറ്റീടുമേ A ​യേശു​… യേശു​… അവനാരിലും വലിയവന്‍ […]

Manushyante Vakkukal Namme Thalarthum

M മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകള്‍ നമ്മെ തളര്‍ത്തും ആഴത്തില്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കും ദൈവത്തിന്‍ വചനങ്ങള്‍ നമ്മെ വളര്‍ത്തും ആത്മാവിന്‍ മുറിവുണക്കും F മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകള്‍ നമ്മെ തളര്‍ത്തും ആഴത്തില്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കും ദൈവത്തിന്‍ വചനങ്ങള്‍ നമ്മെ വളര്‍ത്തും ആത്മാവിന്‍ മുറിവുണക്കും A ദൈവത്തില്‍ ആശ്രയിക്കാം ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാം എല്ലാറ്റിലും… ഉപരിയായി… ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിച്ചീടാം A ദൈവത്തില്‍ ആശ്രയിക്കാം ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിക്കാം എല്ലാറ്റിലും… ഉപരിയായി… ദൈവത്തെ സ്‌നേഹിച്ചീടാം —————————————– M മനുഷ്യന്റെ സ്‌നേഹം, ഓളങ്ങള്‍ പോലെ മാറി മറഞ്ഞു പോകും F മനുഷ്യന്റെ […]

Manasathin Manivathil Thurannidan

M മാനസത്തിന്‍ മണിവാതില്‍ തുറന്നീടാന്‍ ആത്മനാഥന്‍ മുട്ടിയെന്നെ വിളിക്കുന്നു… വിളിക്കുന്നു F ദൈവപുത്രന്‍ കുരിശേന്തി കാല്‍ കുഴഞ്ഞു പാപിയാമെന്നെ തേടിയിന്നു വന്നിടുന്നു A മാനസത്തിന്‍ മണിവാതില്‍ തുറന്നീടാന്‍ ആത്മനാഥന്‍ മുട്ടിയെന്നെ വിളിക്കുന്നു… വിളിക്കുന്നു —————————————– M മോദമെന്നില്‍ ത്യാഗമെന്നില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ നാ‍ഥനെന്നെ സ്‌നേഹമോടെ വിളിക്കുന്നു F ദുഃഖ സാഗര ജീവിതത്തില്‍ അലയുമ്പോള്‍ ദിവ്യരാജന്‍ ശാന്തി തൂകാന്‍ വന്നിടുന്നു M ദുഃഖ സാഗര ജീവിതത്തില്‍ അലയുമ്പോള്‍ ദിവ്യരാജന്‍ ശാന്തി തൂകാന്‍ വന്നിടുന്നു… വന്നിടുന്നു A മാനസത്തിന്‍ മണിവാതില്‍ തുറന്നീടാന്‍ […]

Daiva Kumarane Aadhyamayi Karangalil

M ദൈവകുമാരനെ, ആദ്യമായി കരങ്ങളില്‍, വഹിക്കുവാന്‍ 🎵🎵🎵 F ദൈവകുമാരനെ, ആദ്യമായി കരങ്ങളില്‍, വഹിക്കുവാന്‍ M ദൈവം നിയോഗിച്ചൊരു, പുണ്യ താതനാം ഔസേപ്പേ… F കന്യാ മേരി തന്‍, വിരക്തനാംപതിയെ പുണ്യ പൂര്‍ണ്ണനാം ഔസേപ്പിതാവേ A ഞങ്ങള്‍ക്കായി, നിത്യം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണമേ A ഞങ്ങള്‍ക്കായി, നിത്യം പ്രാര്‍ത്ഥിക്കേണമേ A ദൈവകുമാരനെ, ആദ്യമായി കരങ്ങളില്‍, വഹിക്കുവാന്‍ —————————————– M നീതിമാന്‍ തന്‍, മകുടം ചൂടിയ ദാവീദിന്‍ വംശജനെ 🎵🎵🎵 F തിരുകുടുംബത്തിന്‍ വിശ്വസ്‌തനാം ഒരു പാലകനെ… M ഞങ്ങള്‍ തന്‍ […]

Aaradhanayude Samayamayi Aaradhya Nadhante

M ആരാധനയുടെ സമയമായി ആരാധ്യ നാഥന്റെ സാന്നിധ്യമായി ദുഃഖങ്ങള്‍ ഭാരങ്ങള്‍ രോഗാധി പീഢകള്‍ എല്ലാം തിരുമുമ്പില്‍ അര്‍പ്പിച്ചീടാം A ദുഃഖങ്ങള്‍ ഭാരങ്ങള്‍ രോഗാധി പീഢകള്‍ എല്ലാം തിരുമുമ്പില്‍ അര്‍പ്പിച്ചീടാം F ആരാധനയുടെ സമയമായി ആരാധ്യ നാഥന്റെ സാന്നിധ്യമായി ദുഃഖങ്ങള്‍ ഭാരങ്ങള്‍ രോഗാധി പീഢകള്‍ എല്ലാം തിരുമുമ്പില്‍ അര്‍പ്പിച്ചീടാം —————————————– M പാപം പൊറുത്തവന്‍ ജീവനതേകിയോന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചവന്‍ F പാപം പൊറുത്തവന്‍ ജീവനതേകിയോന്‍ സ്‌നേഹിക്കാന്‍ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചവന്‍ M എളിമ തന്‍ പുല്‍ക്കൂട്ടില്‍ ഭൂജാതനായവന്‍ ത്യാഗത്തിന്‍ […]

Sandhyayayi Arppana Velayayi

M സന്ധ്യയായ് അര്‍പ്പണ വേളയായി സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തന്‍ സമയമായി F ഞാനെന്റെ വീട്ടിലെ, പ്രാര്‍ത്ഥനാ മുറിയിലെ മെഴുതിരി തുമ്പിലെ നാളമായി M നെറ്റിയില്‍ മുദ്രയായ് ചേര്‍ക്കുന്ന കുരിശെന്റെ പെരുവിരല്‍ തുമ്പിലെ പുണ്യമായി F പെരുവിരല്‍ തുമ്പിലെ പുണ്യമായി A സന്ധ്യയായ് അര്‍പ്പണ വേളയായി —————————————– F കര്‍ത്താവിന്‍ മാലാഖ കാവലാളാകുന്നോരീ കുടുംബത്തിലെ തിരുയാഗമായ് M കര്‍ത്താവിന്‍ മാലാഖ കാവലാളാകുന്നോരീ കുടുംബത്തിലെ തിരുയാഗമായ് F കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത കല്‍മഷ മാനസം ഈശോ തലോടുന്ന നേരമായി M കണ്ണീരുണങ്ങാത്ത കല്‍മഷ മാനസം […]

Yeshu Varumee Mannil

M യേശു വരുമീ മണ്ണില്‍ സ്‌നേഹ മഴയായ് വീണ്ടും F യേശു തൊടുമീ നെഞ്ചില്‍ പാപ മുകില്‍ മായുമ്പോള്‍ A പാടുമതിനാലെന്‍ ഹൃദയം പ്രാര്‍ത്ഥനാ ഗീതം A യേശു വരുമീ മണ്ണില്‍ സ്‌നേഹ മഴയായ് വീണ്ടും A യേശു തൊടുമീ നെഞ്ചില്‍ പാപ മുകില്‍ മായുമ്പോള്‍ —————————————– M ആശകളുമായ് ദിനവും ഉണരുമെന്‍ നാവില്‍ നീ F നാമ ജപമായ് എന്നില്‍ സ്‌തുതികള്‍ ഞാന്‍ പാടീടാം M അഭയമരുളും ഇടയനരികില്‍ ഒരു കിടാവായ് ഞാനും F അമൃതമരുളും […]

Nadhan Varum Naalil

M നാഥന്‍ വരും നാളില്‍ നാഥനോടന്നാളില്‍ M നാടും, വീടും വിട്ട്‌ നാം ചേരും സീയോനില്‍ A നാടും, വീടും വിട്ട്‌ നാം ചേരും സീയോനില്‍ F നാഥന്‍ വരും നാളില്‍ നാഥനോടന്നാളില്‍ F നാടും, വീടും വിട്ട്‌ നാം ചേരും സീയോനില്‍ A നാടും, വീടും വിട്ട്‌ നാം ചേരും സീയോനില്‍ —————————————– M രോഗവും ശോകവുമില്ലവിടെ ആശ നിരാശയും ലേശമില്ല F നിത്യാനന്ദം തിരുപാദമെന്താനന്ദം സത്യസനാതന നിത്യ സുഖം M നിത്യാനന്ദം തിരുപാദമെന്താനന്ദം സത്യസനാതന […]

Nin Mathavu Vishudhanmar

A നിന്‍ മാതാവ് വിശുദ്ധന്മാര്‍ എന്നിവര്‍ തന്‍, പ്രാര്‍ത്ഥനയാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗ പിതാവിന്‍ ഏക സുതാ വചനമതാം രാജാധീശാ A നിന്നെ വാഴ്‌ത്തും ഞാന്‍ സഹജമതായ്, മൃതിരഹിതാ കാരുണ്യത്താല്‍ A മര്‍ത്യന്മാര്‍ തന്‍ വര്‍ഗ്ഗത്തിനു മുഴുവന്‍ ജീവനതും രക്ഷയുമേകാന്‍ ആഗതനായ് A വിമലത ശുചി എന്നിവയുള്ള മഹിമാവിയലും A ദൈവ ജനിത്രി കന്യകയാം മറിയാമീന്നും ഭേതമതെന്യേ മാനവനായി A ക്രൂശിതനായ ഞങ്ങള്‍ക്കുടയോനാം മ്‌ശിഹാ നിജ മൃതിയാലിവര്‍ തന്‍ മൃതിയെ മെതിച്ച് നിഹനിച്ചോനെ A ആ പരിപാവന ത്രിത്വൈക സ്വപിതാവോടൊപ്പം […]

Kunnolam Sneham Kurisholam Thannu

M കുന്നോളം സ്‌നേഹം, കുരിശോളം തന്ന് കരുണയോടെന്നും, കണ്‍മണിയായ് കരുതി F കുന്നോളം സ്‌നേഹം, കുരിശോളം തന്ന് കരുണയോടെന്നും, കണ്‍മണിയായ് കരുതി A കരുതലായ് തീര്‍ന്നവന്‍, എന്റെ ക്രൂശിതന്‍ എന്റെ ക്രൂശിതന്‍, കുരിശോളം താഴ്‌ന്നവന്‍ A കുന്നോളം സ്‌നേഹം, കുരിശോളം തന്ന് കരുണയോടെന്നും, കണ്‍മണിയായ് കരുതി —————————————– M കൈ അകലത്തെന്നും കൂടെ നടന്നു കൂരിരുള്‍ വീഥിയില്‍ കൂട്ടായ് വന്നു F കൈ അകലത്തെന്നും കൂടെ നടന്നു കൂരിരുള്‍ വീഥിയില്‍ കൂട്ടായ് വന്നു M കാരിരുമ്പാണി താഴ്‌ന്നിറങ്ങുമ്പോഴും […]

Kshamikkunna Sneham Daivika Bhavam

M ക്ഷമിക്കുന്ന സ്‌നേഹം, ദൈവിക ഭാവം നാഥന്‍ കൊതിക്കും സ്വഭാവം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്‌നേഹം, സ്വര്‍ഗ്ഗിയ ദാനം മന്നില്‍ സമാധാന മാര്‍ഗ്ഗം 🎵🎵🎵 F ക്ഷമിക്കുന്ന സ്‌നേഹം, ദൈവിക ഭാവം നാഥന്‍ കൊതിക്കും സ്വഭാവം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്‌നേഹം, സ്വര്‍ഗ്ഗിയ ദാനം മന്നില്‍ സമാധാന മാര്‍ഗ്ഗം —————————————– M ഏഴേഴെഴുപതെന്നാലും ഏതേതു ദ്രോഹമെന്നാലും F ഏഴേഴെഴുപതെന്നാലും ഏതേതു ദ്രോഹമെന്നാലും M എന്തും മറന്നൊന്നു ചേരാം നമുക്കീശന്റെ മനസ്സോടു ചേരാം F ഈശന്റെ മനസ്സോടു ചേരാം A ക്ഷമിക്കുന്ന സ്‌നേഹം, ദൈവിക […]

Kathukal Thurakkam Vachanam Grahicheedam

M കാതുകള്‍ തുറക്കാം വചനം ഗ്രഹിച്ചീടാം ഹൃദയമാകും വയലുകളില്‍ നൂറുമേനി വിളവു നല്‍കീടാം F കാതുകള്‍ തുറക്കാം വചനം ഗ്രഹിച്ചീടാം ഹൃദയമാകും വയലുകളില്‍ നൂറുമേനി വിളവു നല്‍കീടാം A ഹല്ലേലുയ്യ… ഹല്ലേലുയ്യ ഹാല്ലേലുയ്യ… A ഹല്ലേലുയ്യ… ഹല്ലേലുയ്യ ഹാല്ലേലുയ്യ… —————————————– M ബേത്‌ലഹേമില്‍… മറിയത്തിന്‍ മകനായ് പിറന്നവന്‍ F ഭൂവിലെങ്ങും… സ്‌നേഹത്തിന്‍ പ്രഭയായ് നിറഞ്ഞവന്‍ 🎵🎵🎵 M രോഗികള്‍ക്കു സൗഖ്യം പകര്‍ന്നേകിയോന്‍ F പാപികള്‍ക്കു ജീവന്റെ വഴി കാട്ടിയോന്‍ A പ്രിയസുതന്‍ യേശുവിന്റെ പാഥേ ചേരാം 🎵🎵🎵 […]

Thiruvosthiyathil Kanmu Njangal

M തിരുവോസ്‌തിയതില്‍, കാണ്മു ഞങ്ങള്‍ അലിവോലും നിന്‍ ദിവ്യ രൂപം കരുണാമയനെ, കൃപയേകണമേ അടിയങ്ങള്‍ തിരുമുമ്പിലിതാ F തിരുവോസ്‌തിയതില്‍, കാണ്മു ഞങ്ങള്‍ അലിവോലും നിന്‍ ദിവ്യ രൂപം കരുണാമയനെ, കൃപയേകണമേ അടിയങ്ങള്‍ തിരുമുമ്പിലിതാ —————————————– M കഠോരമാം, എന്‍ പാപങ്ങള്‍ നാഥാ നീ പൊറുക്കണമേ F തലോടലായ്, ഒരു സാന്ത്വനമായ് നീയെന്നില്‍ അലിഞ്ഞീടണേ M വിലോലമാമെന്‍ ആത്മാവില്‍ മധുമാരി പൊഴിക്കേണമേ F തകര്‍ന്നൊരെന്‍, ജീവിതത്തിന്‍ കനലായി മാറേണമേ M ദേവാ… നിന്‍ മടിയില്‍… F ദേവാ നിന്‍ […]

Kanuka Krooshu Maram

M കാണുക ക്രൂശുമരം പരിപാവനമേ വരദം ക്രൈസ്‌തവ ധര്‍മ്മമതിന്‍ മുഖ ലക്ഷണമുജ്ജ്വലവും F കാണുക ക്രൂശുമരം പരിപാവനമേ വരദം ക്രൈസ്‌തവ ധര്‍മ്മമതിന്‍ മുഖ ലക്ഷണമുജ്ജ്വലവും —————————————– F ഇല്ലൊരു കാട്ടിലുമീ- വിധമുള്ളൊരു ദിവ്യമരം വൃക്ഷഗണത്തിനു നീ അഭിമാനമണപ്പതുമേ M പത്രസുമങ്ങളോടെ ഫലവും കലരുന്ന മരം എത്ര വിശിഷ്‌ട തമo ഇതു വാക്കിനതീതവുമേ —————————————– M മതിമോഹനമാമരവും മുനകൂര്‍ത്തെഴും ആണികളും മിശിഹായ്‌ക്കതി പാവനമാം ബലിപീഠമൊരുക്കുകയായ് F അതിനാല്‍ വര പൂരിതരായ് ഗിരിതന്‍ വിരി മാറിലവര്‍ A കാണുക ക്രൂശുമരം […]

Neethimante Smarana Nithyam (St. Joseph Thirunal)

മാര്‍ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാള്‍ – ദിവ്യരഹസ്യ ഗീതം (ഓനീസാ ദ്‌റാസേ) ഏകീകൃതരൂപത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന (Nov 28, 2021) S നീതിമാന്റെ സ്‌മരണ നിത്യം നിലനില്‍ക്കും. A മാനവ രക്ഷകനാം ഈശോ മിശിഹായെ ശൈശവ കാലത്തില്‍ പരിപാലിച്ച വിശുദ്ധാത്മാ പാവനമാം നിന്നോര്‍മയിതാ തിരുനാമത്തോടു ചേര്‍ത്തിവരും മോദമൊടെന്നും ഘോഷിപ്പൂ പ്രാര്‍ത്ഥനയാല്‍ സുതരെ കാക്കണമേ. —————————————– S ദൈവ സന്നിധിയില്‍ അവന്‍ എന്നേക്കും നിലനില്‍ക്കും. A മാനവ രക്ഷകനാം ഈശോ മിശിഹായെ ശൈശവ കാലത്തില്‍ പരിപാലിച്ച വിശുദ്ധാത്മാ പാവനമാം […]

Halleluyah Paadidunnen (St. Joseph Thirunal)

മാര്‍ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാള്‍ – ഹല്ലേലുയ്യാഗീതം (സൂമാറ) ഏകീകൃതരൂപത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന (Nov 28, 2021) View Kanjirappally VersionView Ernakulam Version A ഹല്ലേലുയ്യാ പാടീടുന്നേന്‍ ഹല്ലേലുയ്യാ, ഹല്ലേലുയ്യാ A ഹല്ലേലുയ്യാ പാടീടുന്നേന്‍ ഹല്ലേലുയ്യാ, ഹല്ലേലുയ്യാ M ആരു വസിക്കും കര്‍ത്താവേ, നിന്‍ പാവന ഗിരിയില്‍, കൂടാരത്തില്‍? F കറകൂടാതിഹ ജീവിപ്പവനും നീതിയിലെന്നും നിലനില്‍പ്പവനും. A ഹൃത്തില്‍ നിതരാം നേരുള്ളവനും നാവാല്‍ വഞ്ചന ചെയ്യാത്തവനും. S താതനുമതുപോല്‍ സുതനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്‌തുതിയുയരട്ടെ. ആദിമുതല്‍ക്കേയിന്നും നിത്യവുമായി […]

Neethi Niranjavanam (St. Joseph Thirunal)

മാര്‍ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാള്‍ ഏകീകൃതരൂപത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന (Nov 28, 2021) R നീതി നിറഞ്ഞവനാം മനുജന്‍ തരുതുല്യം വളരും, ഫലമണിയും. R ദിവ്യാത്മാവിന്‍ ഗീതികളാല്‍ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഗീതികളാല്‍ നീതിയെഴും മാര്‍ യൗസേപ്പിന്‍ നിര്‍മ്മലമാകുമനുസ്‌മരണം കൊണ്ടാടാം, ഇന്നീ വേദികയില്‍. 🎵🎵🎵 M ദൈവിക ഭവനത്തിന്‍ അങ്കണമതിനുള്ളില്‍ വളരുമവന്‍ നിയതം. A ദിവ്യാത്മാവിന്‍ ഗീതികളാല്‍ ഹല്ലേലൂയ്യാ ഗീതികളാല്‍ നീതിയെഴും മാര്‍ യൗസേപ്പിന്‍ നിര്‍മ്മലമാകുമനുസ്‌മരണം കൊണ്ടാടാം, ഇന്നീ വേദികയില്‍. R നിത്യ പിതാവിനും സുതനും റൂഹായ്‌ക്കും സ്‌തുതിയുണ്ടാകട്ടെ. A […]

Karthavin Thiru Niyamangal (St. Joseph Thirunal)

മാര്‍ യൗസേപ്പ് പിതാവിന്റെ തിരുനാള്‍ സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ (Psalms) 19, 20, 21 (മര്‍മീസ 7) ഏകീകൃതരൂപത്തിലുള്ള വിശുദ്ധ കുര്‍ബാന (Nov 28, 2021) R കര്‍ത്താവിന്‍ തിരുനിയമങ്ങള്‍ നേത്രങ്ങള്‍ക്കു പ്രകാശം താന്‍ നിര്‍മ്മല ദൈവിക ഭക്തി സദാ നിലനിന്നീടും സുസ്ഥിരമായ്. 🎵🎵🎵 A നീതിയെഴുന്നോനീ ധരയില്‍ കര്‍ത്താവിന്‍ തിരുഭവനത്തിന്‍ അങ്കണ മധ്യേ ലബനോനിന്‍ തരുവിനു തുല്യം പുഷ്‌പ്പിക്കും. 🎵🎵🎵 R കര്‍ത്താവേ, നിന്‍ നിയമങ്ങള്‍ നീതി നിറഞ്ഞവയാണല്ലോ രത്‌നത്തേക്കാള്‍ അഭികാമ്യം തേന്‍കട്ടയിലും മധുരതരം. 🎵🎵🎵 A രഥവ്യൂഹത്തില്‍ […]

Daivame Nee Parishudhan

M ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധന്‍ ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധന്‍ F ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധന്‍ ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധന്‍ M എന്റെ ആത്മാവില്‍, കൃപകള്‍ ചൊരിയുന്ന കരുണാമയനെ ആരാധനാ F എന്റെ ആത്മാവില്‍, കൃപകള്‍ ചൊരിയുന്ന കരുണാമയനെ ആരാധനാ A ഹാല്ലേലൂയ്യാ… ഹാല്ലേലൂയ്യാ… A ഹാല്ലേലൂയ്യാ… ഹാല്ലേലൂയ്യാ… —————————————– M ദൈവ സ്‌നേഹം ദേഹ രൂപമായി വന്ന യേശുവേ പാപികള്‍ക്കായ് സ്വന്ത ജീവന്‍ ക്രൂശില്‍ ചേര്‍ത്ത സ്‌നേഹമേ F ദൈവ സ്‌നേഹം ദേഹ രൂപമായി വന്ന യേശുവേ […]

Agniyil Abhishekam Choriyu Parishudhathmave

M അഗ്നിയില്‍ അഭിഷേകം ചൊരിയൂ പരിശുദ്ധാത്മാവേ F കൃപയുടെ അഭിഷേകം ചൊരിയൂ പരിശുദ്ധാത്മാവേ M ആദിമ സഭയിലെ അഭിഷേകം പോല്‍ ഇന്നു നീ നിറയണമേ F ആദിമ സഭയിലെ അഭിഷേകം പോല്‍ ഇന്നു നീ നിറയണമേ A ആത്മാവേ… റൂഹായേ… എന്നില്‍ നിറയണമേ A ആത്മാവേ… റൂഹായേ… എന്നില്‍ നിറയണമേ —————————————– M പെന്തക്കുസ്‌ത നാളില്‍, ശിഷ്യ ഗണത്തിന്മേല്‍ അഗ്നി നാളമായ് നീ നിറഞ്ഞതുപോലെ F പെന്തക്കുസ്‌ത നാളില്‍, ശിഷ്യ ഗണത്തിന്മേല്‍ അഗ്നി നാളമായ് നീ നിറഞ്ഞതുപോലെ […]

Neethimane Sneha Pithave

M നീതിമാനെ സ്‌നേഹ പിതാവേ വന്ദ്യനാം താതാ F ദൈവസുതനാം മിശിഹാ നാഥന് വാത്സല്യ താതാ M വിശുദ്ധിയോടെ സഭയെ കാക്കും സ്വര്‍ഗ്ഗ പാലകനെ F വിശുദ്ധിയോടെ വളരാന്‍ കൃപ താ യൗസേപ്പ് താതാ F നീതിമാനെ സ്‌നേഹ പിതാവേ വന്ദ്യനാം താതാ M ദൈവസുതനാം മിശിഹാ നാഥന് വാത്സല്യ താതാ F വിശുദ്ധിയോടെ സഭയെ കാക്കും സ്വര്‍ഗ്ഗ പാലകനെ M വിശുദ്ധിയോടെ വളരാന്‍ കൃപ താ യൗസേപ്പ് താതാ A തിരുസഭ ഒന്നായ് ഘോഷിക്കുന്നു താവക […]

Kurisholam Anayam En Krooshithane Aduthariyan

M കുരിശോളം അണയാം എന്‍ ക്രൂശിതനെ അടുത്തറിയാന്‍ F കുരിശേന്തി അണയാം എന്‍ ക്രൂശിതാ നിന്‍ സ്വന്തമാകാന്‍ M ദിവ്യസ്‌നേഹത്താല്‍, തീര്‍ത്തെന്‍ ജീവനില്‍ നീയൊരുക്കിയ സഹനങ്ങള്‍ F സ്വീകരിച്ചീടാം, ഞാനും മാറ്റിടാം കൊച്ചു സ്‌നേഹത്തിന്‍ മുറിപ്പാടുകളായ് A പാപികള്‍ക്കായ് പ്രാണനേകും സ്‌നേഹമേ നിന്റെ മുറിപ്പാടുകളില്‍ മുത്തീടുന്നു ആരാധിച്ചീടുന്നു ഞങ്ങള്‍, യേശുവേ ആരാധിച്ചീടുന്നു ഞങ്ങള്‍ —————————————– M സഹനത്തിന്‍ തീച്ചൂളയില്‍ വെന്തുനീറി സ്വര്‍ഗ്ഗം തന്നു F ആണികള്‍ തന്‍ ആഴത്തേക്കാള്‍ സ്‌നേഹത്തിനന്നാഴം തീര്‍ത്തു M ക്രൂശിന്‍ വിരിമാറില്‍, ദാഹത്തോടെ […]

Ariyathe Ariyathe Paapathin Vazhi Thedi

M അറിയാതെ അറിയാതെ പാപത്തിന്‍ വഴിതേടി നിന്നില്‍ നിന്നും ഏറെ മാറി F ആരോരുമില്ലാതെ ഗതിയില്ലാ നേരത്തു നീ മാത്രമാണിന്നെന്ന് ചാരെ M കനലാഴിയില്‍, ഇരുള്‍ മേഘത്തില്‍ തണലേകുവാന്‍, എന്‍ അരികില്‍ നീ F തലോടുമാ പൊന്‍ വിരള്‍കളാല്‍ ആശ്വാസമായ്, നീ മാത്രമേ M എന്നെ കാത്തിടേണം നീ വീഴാതെ വഴി കാട്ടിടേണം നീ എന്നെന്നും F പാപ ലോക തീയില്‍ നിന്നെരിയാതെ എന്നെ ചേര്‍ത്തിടേണം തിരുമാറോളം A എന്നെ കാത്തിടേണം നീ വീഴാതെ വഴി കാട്ടിടേണം […]

Yeshuvodu Chernnirippathethra Modhame

M യേശുവോടു ചേര്‍ന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ യേശുവിന്നായ് ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ ആശ തന്നോടെന്നുമെന്നില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിടുന്നേ ആശ തന്റെ കൂടെ വാഴാന്‍ കാംക്ഷിച്ചിടുന്നേ F യേശുവോടു ചേര്‍ന്നിരിപ്പതെത്ര മോദമേ യേശുവിന്നായ് ജീവിക്കുന്നതെത്ര ഭാഗ്യമേ ആശ തന്നോടെന്നുമെന്നില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിടുന്നേ ആശ തന്റെ കൂടെ വാഴാന്‍ കാംക്ഷിച്ചിടുന്നേ —————————————– M പോക്കിയെന്റെ പാപമെല്ലാം തന്റെ യാഗത്താല്‍ നീക്കിയെന്റെ ശാപമെല്ലാം താന്‍ വഹിച്ചതാല്‍ F ഓര്‍ക്കുന്തോറും സ്‌നേഹമെന്നില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചിടുന്നേ പാര്‍ക്കുന്നേ തന്‍ കൂടെ വാഴാന്‍ എന്നു സാദ്ധ്യമോ —————————————– F ശ്രേഷ്‌ഠമേറും നാട്ടിലെന്റെ വാസമാക്കുവാന്‍ […]

Yeshuvin Snehathal Ennullam Pongunne

M യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹത്താല്‍, എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ F യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹത്താല്‍, എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ M തന്‍ സ്‌നേഹ മാധുര്യം, ചിന്താതീതമത്രേ F തന്‍ സ്‌നേഹ മാധുര്യം, ചിന്താതീതമത്രേ M ഹാ! എത്ര ആഴമേ, യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹമേ F ഹാ! എത്ര ആഴമേ, യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹമേ M ആയതിന്‍ ധ്യാനമെന്‍, ജീവിത ഭാഗ്യമേ F ആയതിന്‍ ധ്യാനമെന്‍, ജീവിത ഭാഗ്യമേ A യേശുവിന്‍ സ്‌നേഹത്താല്‍, എന്നുള്ളം പൊങ്ങുന്നേ തന്‍ സ്‌നേഹ മാധുര്യം, ചിന്താതീതമത്രേ —————————————– M കര്‍ത്താവാം കുഞ്ഞാട്ടിന്‍, […]

Neethimanakum Mar Yauseppithave

M നീതിമാനാകും മാര്‍ യൗസേപ്പിതാവേ തിരുകുടുംബത്തിന്‍ പാലകനെ F നീതിമാനാകും മാര്‍ യൗസേപ്പിതാവേ തിരുകുടുംബത്തിന്‍ പാലകനെ M കദനങ്ങളേറുമെന്‍ ജീവിത യാത്രയില്‍ കനിവോടെയെന്‍ കരം പിടിക്കണമേ F കദനങ്ങളേറുമെന്‍ ജീവിത യാത്രയില്‍ കനിവോടെയെന്‍ കരം പിടിക്കണമേ A അപ്പാ… എന്റെ രക്ഷകന്റെ അപ്പാ… കരുതേണമേ… കാക്കേണമേ… A അപ്പാ… എന്റെ രക്ഷകന്റെ അപ്പാ… കരുതേണമേ… കാക്കേണമേ… —————————————– M അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകളില്‍ അപമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളില്‍ F അതിജീവനത്തിന്റെ നാളുകളില്‍ അപമാനത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളില്‍ M അവഹേളനത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ കരഞ്ഞു […]

Divya Karunyame Thathante Snehame

M ദിവ്യകാരുണ്യമേ, താതന്റെ സ്‌നേഹമേ നന്ദിയാല്‍ എന്‍ മനം, നിറഞ്ഞിടുന്നു F ദിവ്യകാരുണ്യമേ, താതന്റെ സ്‌നേഹമേ നന്ദിയാല്‍ എന്‍ മനം, നിറഞ്ഞിടുന്നു M കരുണയാല്‍ നീയെന്റെ, കുറവുകള്‍ മറന്നെന്നെ സ്വന്തമായ് സ്വീകരിച്ചു F കരുണയാല്‍ നീയെന്റെ, കുറവുകള്‍ മറന്നെന്നെ സ്വന്തമായ് സ്വീകരിച്ചു A ഈശോ… നീ വരണേ… എന്റെ ഉള്ളം സുഖമാക്കുവാന്‍ ഈശോ… നീ വരണേ… ഞാന്‍ നിന്റേതായ് മാറിടുവാന്‍ A ദിവ്യകാരുണ്യമേ, താതന്റെ സ്‌നേഹമേ നന്ദിയാല്‍ എന്‍ മനം, നിറഞ്ഞിടുന്നു —————————————– M പാദം കഴുകി […]

Daivame Ennodu Karuna Thonnename

M ദൈവമേ, എന്നോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നില്‍, അലിവുണ്ടാകണമേ F ദൈവമേ, എന്നോടു കരുണ തോന്നേണമേ എന്നില്‍, അലിവുണ്ടാകണമേ M അപരാധമേറെ, ചെയ്‌തു പോയി നാഥാ എന്‍ പാപമെല്ലാം ക്ഷമിക്കേണമേ F അപരാധമേറെ, ചെയ്‌തു പോയി നാഥാ എന്‍ പാപമെല്ലാം ക്ഷമിക്കേണമേ A നാഥാ, കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്നില്‍, അലിവുണ്ടാകണമേ A നാഥാ, കരുണയുണ്ടാകണമേ എന്നില്‍, അലിവുണ്ടാകണമേ A തിരുരക്തത്താല്‍ എന്നെ കഴുകേണമേ നിന്‍ സ്‌നേഹത്താല്‍ എന്നെ തഴുകേണമേ A തിരുരക്തത്താല്‍ എന്നെ കഴുകേണമേ നിന്‍ സ്‌നേഹത്താല്‍ എന്നെ […]

Divya Karunya Nadha Nee Ennum Ennil

M ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥാ നീയെന്നുമെന്നില്‍ അലിയുവാനായ്, ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു F ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥാ നീയെന്നുമെന്നില്‍ അലിയുവാനായ്, ഞാനും കാത്തിരിക്കുന്നു M ദിവ്യകാരുണ്യ നാഥാ എന്‍ ജീവനെ ഞാനെന്നും, നിന്റെതു മാത്രം F ഞാനെന്നും, നിന്റെതു മാത്രം —————————————– M എന്നെ അറിഞ്ഞിടും, ദൈവമേ നിന്റെ സ്‌നേഹത്തിലെന്നും ലയിച്ചീടാന്‍ F എന്നെ അറിഞ്ഞിടും, ദൈവമേ നിന്റെ സ്‌നേഹത്തിലെന്നും ലയിച്ചീടാന്‍ M ഈ അള്‍ത്താര, ആണെന്റെ ഉള്ളം എന്നും, നിനക്കായ് ഒരുക്കാം F എന്നും, നിനക്കായ് ഒരുക്കാം A ദിവ്യകാരുണ്യ […]

Thiruvosthi Roopanam Eesho

M തിരുവോസ്‌തിരൂപനാം ഈശോ നിന്‍ ദിവ്യ സ്‌നേഹം, നുകരുവാനായ് തിരുമുമ്പില്‍ ഞാനിതാ നില്‍പ്പൂ F അങ്ങെന്നിലും… ഞാനങ്ങിലും… അലിഞ്ഞീടട്ടെ സ്‌നേഹ നാഥാ ഒന്നായ് തീരട്ടെയങ്ങില്‍ A തിരുവോസ്‌തിരൂപനാം ഈശോ —————————————– M മുറിയുമീ ഓസ്‌തിയില്‍, അറിയുന്നു ഞാന്‍ കറയറ്റ കരുതലിന്‍, കരലാളനം F മുറിയുമീ ഓസ്‌തിയില്‍, അറിയുന്നു ഞാന്‍ കറയറ്റ കരുതലിന്‍, കരലാളനം M അപ്പമായ് തീര്‍ന്നെന്‍, ഒപ്പമാകാന്‍ F അപ്പമായ് തീര്‍ന്നെന്‍, ഒപ്പമാകാന്‍ M അത്രമേല്‍ സ്‌നേഹമെന്റെ ഈശോ കാരുണ്യവാനെന്‍റെ ഈശോ F അത്രമേല്‍ സ്‌നേഹമെന്റെ […]

Swasthi Nanma Poorithe Sthreekalil Athidhanya Nee

M സ്വസ്‌തി നന്മ പൂരിതേ സ്‌ത്രീകളില്‍ അതിധന്യ നീ വചനത്തെ ഉദരത്തില്‍ വഹിച്ചോരമ്മേ അകതാരില്‍ അണയുമീ, പതിതനാം തനയരേ ഒരു നാളും, കൈവിടല്ലേ മരിയാംബികേ F സ്വസ്‌തി നന്മ പൂരിതേ സ്‌ത്രീകളില്‍ അതിധന്യ നീ വചനത്തെ ഉദരത്തില്‍ വഹിച്ചോരമ്മേ അകതാരില്‍ അണയുമീ, പതിതനാം തനയരേ ഒരു നാളും, കൈവിടല്ലേ മരിയാംബികേ A പരിശുദ്ധ മറിയമേ, യേശുവിന്നമ്മേ പാപികള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായ് നീ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ A ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും, മരണ നേരത്തും താങ്ങായി തണലായി, അരികിലണയേണമേ —————————————– M കാനായില്‍ […]

Oshana Geetham Padam

M ഓശാനാ… ഓശാനാ… ഓ..ശാ..നാ… F ഓശാനാ… ഓശാനാ… ഓ..ശാ..നാ… M ഓശാന ഗീതം പാടാം ഓര്‍ശലേം നാഥനെ വാഴ്‌ത്താന്‍ ദൈവ പുത്രനു സ്‌തോത്രമേകാം മാലാഖമാരൊത്തു ഞങ്ങള്‍ മാലാഖമാരൊത്തു ഞങ്ങള്‍ F ഓശാന ഗീതം പാടാം ഓര്‍ശലേം നാഥനെ വാഴ്‌ത്താന്‍ ദൈവ പുത്രനു സ്‌തോത്രമേകാം മാലാഖമാരൊത്തു ഞങ്ങള്‍ മാലാഖമാരൊത്തു ഞങ്ങള്‍ A പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ പരമോന്നതനാം ദൈവമേ സര്‍വ്വശക്തന്‍ നീ, രാജരാജനെ സൃഷ്‌ടാവും പാലകനും A പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ പരമോന്നതനാം ദൈവമേ സര്‍വ്വശക്തന്‍ നീ, രാജരാജനെ സൃഷ്‌ടാവും […]

Niramizhiyode Thirumunbil Chenna Neram

M നിറമിഴിയോടെ, തിരുമുമ്പില്‍ ചെന്ന നേരം തിരുമാറിലെ തിരുനിണത്തോടെന്നെ ചേര്‍ത്തണച്ച സ്‌നേഹമേ F നിറമിഴിയോടെ, തിരുമുമ്പില്‍ ചെന്ന നേരം തിരുമാറിലെ തിരുനിണത്തോടെന്നെ ചേര്‍ത്തണച്ച സ്‌നേഹമേ M കാല്‍വരി മലയിലെ, ത്യാഗ ബലിക്കായ്‌ എന്തു പകരം, നല്‍കണം ഞാന്‍ F കാല്‍വരി മലയിലെ, ത്യാഗ ബലിക്കായ്‌ എന്തു പകരം, നല്‍കണം ഞാന്‍ A നിറമിഴിയോടെ, തിരുമുമ്പില്‍ ചെന്ന നേരം തിരുമാറിലെ തിരുനിണത്തോടെന്നെ ചേര്‍ത്തണച്ച സ്‌നേഹമേ A ബലിയായവനിന്നിവിടെ അപ്പമായ് ഹൃത്തിലെത്തുന്നു സ്‌നേഹം സ്‌നേഹം ക്രൂശിത സ്‌നേഹം ഈ തിരുവോസ്‌തിയില്‍ […]

Orupadu Sukhamonnum Kothichilla Njan

M ഒരുപാടു സുഖമൊന്നും കൊതിച്ചില്ല ഞാന്‍ ഒരു കൊച്ചു ജീവിതം മോഹിച്ചു ഞാന്‍ പതിവായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചതതു മാത്രമേ എങ്കിലും, എന്‍ വിധി ദാരുണമായ് F ഒരുപാടു സുഖമൊന്നും കൊതിച്ചില്ല ഞാന്‍ ഒരു കൊച്ചു ജീവിതം മോഹിച്ചു ഞാന്‍ പതിവായി പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചതതു മാത്രമേ എങ്കിലും, എന്‍ വിധി ദാരുണമായ് M ജീവിതം പരിഹാസ ചിഹ്നമായി നില്‍ക്കുന്നു ദൈവമേ വഴി തുറക്കൂ F ജീവിതം പരിഹാസ ചിഹ്നമായി നില്‍ക്കുന്നു ദൈവമേ വഴി തുറക്കൂ —————————————– M എന്‍ ജീവിതത്തില്‍ നീ […]

Mannil Veenazhiyunna Gothambu Manipol

M മണ്ണില്‍ വീണഴിയുന്ന ഗോതമ്പു മണിപോല്‍ ഒരു വേളയഴിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെങ്കില്‍ F മണ്ണില്‍ വീണഴിയുന്ന ഗോതമ്പു മണിപോല്‍ ഒരു വേളയഴിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെങ്കില്‍ M ശൂന്യനായ് കുരിശില്‍ ബലിയായ പോലെ ഒരുവേള ശൂന്യനായ് തീര്‍ന്നുവെങ്കില്‍ F സ്വയമൊന്നു നല്‍കാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെങ്കില്‍ A നല്‍കുന്നു കാഴ്‌ച്ചയായ്‌ നാഥാ എന്റെ ജീവിതം പൂര്‍ണ്ണമായ് ഇന്നു പാവന വേദിയില്‍ പൊടിയും ദിവ്യ കൂദാശയായ് എന്നെ മാറ്റു —————————————– M നിന്നോടിണങ്ങാത്ത എന്‍ ബുദ്ധി ചെയ്‌തികള്‍ ഒരു വേള വെടിയാന്‍ കഴിഞ്ഞുവെങ്കില്‍ F നിന്നോടിണങ്ങാത്ത […]

Unni Mishihaye Katha Pole

M ഉണ്ണിമിശിഹായെ കാത്തപോലെ കാത്തു കൊള്ളണേ എന്‍ ഉണ്ണിയെ F ഉണ്ണിമിശിഹായെ കാത്തപോലെ കാത്തു കൊള്ളണേ എന്‍ ഉണ്ണിയെ M മാലാഖമാരെ…. ദേവ ഗണങ്ങളെ… എന്റെ പൊന്നോമനയ്‌ക്കു, കൂട്ടിനായ് F ചെല്ലേണമേ… കൂട്ടു കൂടേണമേ… —————————————– M എന്‍ സ്‌നേഹ ദീപമേ അണയാതെ നോക്കണേ F ആ നന്മ സാഗരം മനമാകെ നീളണേ A പുല്‍മേട്ടിലെ, പുല്‍ത്തൊട്ടിലില്‍ അവളെ കാക്കണേ

Osthiroopanam Eesho Vazhthidunnu Nin Namam

M ഓസ്‌തിരൂപനാം ഈശോ വാഴ്‌ത്തിടുന്നു നിന്‍ നാമം കണ്ണീരു മായ്‌ക്കുന്ന സ്‌നേഹം കൂരിരുള്‍ നീക്കുന്ന സ്‌നേഹം F ഓസ്‌തിരൂപനാം ഈശോ വാഴ്‌ത്തിടുന്നു നിന്‍ നാമം കണ്ണീരു മായ്‌ക്കുന്ന സ്‌നേഹം കൂരിരുള്‍ നീക്കുന്ന സ്‌നേഹം A ഒരു നിമിഷം നിന്‍ സ്‌നേഹം നുകര്‍ന്നിടട്ടെ ഞാന്‍ ഒരു നിമിഷം നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ലയിച്ചീടട്ടെ A ഒരു നിമിഷം നിന്‍ സ്‌നേഹം നുകര്‍ന്നിടട്ടെ ഞാന്‍ ഒരു നിമിഷം നിന്നില്‍ ഞാന്‍ ലയിച്ചീടട്ടെ —————————————– M കുളിര്‍തെന്നല്‍ പോല്‍ നിന്‍ വാത്സല്യം തൂമഞ്ഞു […]

Daiva Sneham Mannayayi

M ദൈവ സ്‌നേഹം, മന്നയായി എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍ വരുന്നു F ആത്മദാനം, മഞ്ഞു പോലെ അകതാരില്‍ വിതറാന്‍ വരുന്നു M നിത്യ ജീവന്റെ ഓഹരിയേകും കാരുണ്യമേ…. A ദൈവ സ്‌നേഹം, മന്നയായി എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍ വരുന്നു A ആത്മദാനം, മഞ്ഞു പോലെ അകതാരില്‍ വിതറാന്‍ വരുന്നു —————————————– M ആരാരും, അറിയാത്ത നോവിന്റെ ആഴം നീയേതും, അറിയുന്നു പ്രിയനേശുവേ F ആരാരും, അറിയാത്ത നോവിന്റെ ആഴം നീയേതും, അറിയുന്നു പ്രിയനേശുവേ M ആ മാറില്‍ ചായാന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്‍ […]

Athazha Meshakku Arikil Ninnente

M അത്താഴമേശയ്‌ക്കരികില്‍ നിന്നെന്റെ പാദം കയ്യിലെടുത്തവനെ F തടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോള്‍, സമ്മതിക്കാതെ നീ പാദം കഴുകിയെന്നെ സ്വന്തമാക്കി M എന്റെ പാദം കഴുകിയെന്നെ സ്വന്തമാക്കി A അത്താഴമേശയ്‌ക്കരികില്‍ നിന്നെന്റെ പാദം കയ്യിലെടുത്തവനെ —————————————– M കൂടെ ഞാന്‍ നില്‍ക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴും തഴയാതെ മാറോടു ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി F കൂടെ ഞാന്‍ നില്‍ക്കില്ലെന്നറിഞ്ഞപ്പോഴും തഴയാതെ മാറോടു ചേര്‍ത്തു നിര്‍ത്തി M ഒറ്റികൊടുക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടെന്തേ, എന്നെ നിന്‍ പ്രിയ ശിഷ്യരിലൊരാളാക്കി നീ F ഒറ്റികൊടുക്കുമെന്നറിഞ്ഞിട്ടെന്തേ, എന്നെ നിന്‍ പ്രിയ ശിഷ്യരിലൊരാളാക്കി നീ M […]

Venmayarnnoru Osthiyayi

M വെണ്മയാര്‍ന്നൊരോസ്‌തിയായ് എന്‍ ജീവനില്‍ അലിഞ്ഞീടാന്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം… വിട്ടിറങ്ങി വന്നെന്‍ ഹൃത്തിന്‍ നാഥനായ് അണയുന്ന നേരം നിന്നോമനയായ് മാറിടുമേ F വെണ്മയാര്‍ന്നൊരോസ്‌തിയായ് എന്‍ ജീവനില്‍ അലിഞ്ഞീടാന്‍ —————————————– M വാ വാ.. എന്നീശോയെ സ്നേഹമായ് എന്നുള്ളില്‍, രാജനായ് വാണിടാന്‍ 🎵🎵🎵 F വാ വാ.. എന്നീശോയെ സ്നേഹമായ് എന്നുള്ളില്‍, രാജനായ് വാണിടാന്‍ M ദിവ്യകാരുണ്യമെന്‍ ഈശോ നീ വന്നു നിറഞ്ഞിടണേ… F നീ വന്നു നിറഞ്ഞിടണേ… A വെണ്മയാര്‍ന്നൊരോസ്‌തിയായ് എന്‍ ജീവനില്‍ അലിഞ്ഞീടാന്‍ —————————————– F വചനത്തിന്‍ […]

Althara Munnil Anayunnitha

M അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ അണയുന്നിതാ… കൈകൂപ്പി നില്‍പ്പൂ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍… F അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ അണയുന്നിതാ… കൈകൂപ്പി നില്‍പ്പൂ നിന്‍ സന്നിധിയില്‍… M നിന്‍ തിരുയാഗത്തില്‍ പങ്കുചേരാന്‍ വന്നു ചേരുന്നിതാ.. ഞങ്ങളേവം… A ജീവിതമൊന്നായ് ഏകുന്നിതാ ഒരു മനമോടിതാ ഞങ്ങള്‍ A ജീവിതമൊന്നായ് ഏകുന്നിതാ ഒരു മനമോടിതാ ഞങ്ങള്‍ A കുരിശിന്‍ ബലിയില്‍ യാഗമായ് തീരാന്‍ അണയുന്നു നിന്‍ തിരുസവിധെ A അള്‍ത്താര മുന്നില്‍ അണയുന്നിതാ… —————————————– M ഈ തിരുബലിയില്‍ ലയിച്ചിടുമ്പോള്‍ സങ്കടമെല്ലാം നീക്കിടണേ 🎵🎵🎵 […]

Thoovella Appamayi Divya Karunyamayi

Music & Lyrics : Sanu Sajan Avarachen M തൂവെളള അപ്പമായ്, ദിവ്യ കാരുണ്യമായ് എന്നില്‍ അലിയുന്ന ദിവ്യ സ്‌നേഹം F തൂവെളള അപ്പമായ്, ദിവ്യ കാരുണ്യമായ് എന്നില്‍ അലിയുന്ന ദിവ്യ സ്‌നേഹം M അള്‍ത്താര മുന്നില്‍, കൈകൂപ്പി നിന്ന ആദ്യ കുര്‍ബാന തന്‍ പുണ്യ നേരം F അള്‍ത്താര മുന്നില്‍, കൈകൂപ്പി നിന്ന ആദ്യ കുര്‍ബാന തന്‍ പുണ്യ നേരം M എന്നേശുവിന്‍ സ്‌നേഹം രുചിച്ച നേരം 🎵🎵🎵 A തൂവെളള അപ്പമായ്, ദിവ്യ […]

Athazhamayi Thiruvathazhamayi

M അത്താഴമായ്, തിരുവത്താഴമായ് അള്‍ത്താര മേശയില്‍, അപ്പവും വീഞ്ഞുമെന്‍ അത്താഴമായ്, എനിക്കത്താണിയായ് A കാത്തു കാത്തിരുന്നതും തേടി തേടിവന്നതും നാവിലായ് അലിഞ്ഞതും… എന്നുള്ളിലായ് വസിച്ചതും… A എന്നാത്മ മിത്രമേ, ദിവ്യകാരുണ്യമേ നാമൊന്നു ചേരാനല്ലേ —————————————– M മുറിയുന്നൊരീ… അപ്പത്തിനുള്ളിലെന്‍ നോവിന്റെ മുറിവുകള്‍, മറച്ചുവെയ്‌ക്കാം 🎵🎵🎵 F മുറിയുന്നൊരീ… അപ്പത്തിനുള്ളിലെന്‍ നോവിന്റെ മുറിവുകള്‍, മറച്ചുവെയ്‌ക്കാം 🎵🎵🎵 M പിടയുമ്പോഴും, പകുത്തേകിടുന്നൊരാ തിരുഹൃദയത്തോടു ചേര്‍ന്നിരിക്കാം A കാത്തു കാത്തിരുന്നതും തേടി തേടിവന്നതും നാവിലായ് അലിഞ്ഞതും… എന്നുള്ളിലായ് വസിച്ചതും… A എന്നാത്മ […]

Rahasyam Rahasyam Kalppicheeshan

M രഹസ്യം രഹസ്യം കല്‍പ്പിച്ചീശന്‍ രഹസ്യമെനിക്കും എന്‍ വീട്ടുകാര്‍ക്കും F സ്വര്‍ഗ്ഗീയനായ മണവാളാ! തേ സ്‌തുതിയെന്നു ഞങ്ങള്‍ ഘോഷിക്കുന്നു —————————————– M മൃതിയെ കെടുത്തിട്ടാദാമിനു നല്‍ പ്രാണന്‍ കൊടുത്ത ഗാത്രവുമിതുതാന്‍ F സമുദ്രോദരത്തെ ബലത്താല്‍ പകുത്തു അടിത്തട്ടില്‍ മാര്‍ഗ്ഗം തെളിച്ചോനിവന്‍ താന്‍ A സ്വര്‍ഗ്ഗീയനായ മണവാളാ! തേ സ്‌തുതിയെന്നു ഞങ്ങള്‍ ഘോഷിക്കുന്നു —————————————– F ഈരേയ ഭോജ്യം സ്വര്‍ഗ്ഗീയ മന്ന മരുവില്‍ മനുജന്‍ ഭുജിച്ചതുമിതുതാന്‍ M കൊലയ്‌ക്കായി നയിക്കപ്പെട്ടോരജമായ്‌ ഏശായ കണ്ട ദര്‍ശനമിതു താന്‍ A സ്വര്‍ഗ്ഗീയനായ […]

Arimathya Nattil Dharmikanayi Vana

Suriyani Version below : M അരിമത്യ നാട്ടില്‍, ധാര്‍മ്മികനായ് വാണ യൗസേപ്പെന്നോതും മാനവനേകന്‍ F മ്‌ശിഹാ തന്‍ ഗാത്രം, പ്രാപിപ്പാന്‍ ചെന്നു പീലാത്തോസോടായ് അര്‍ത്ഥിച്ചേവം M വിധി നാഥാ നല്‍ക, ഭാഗ്യ മഹാ നിധിയായ് രക്ഷക ഗാത്രത്തെ, സംസ്‌കാരം ചെയ്യട്ടെ ഞാന്‍ A അവനെ യൂദന്മാര്‍, തരുവിന്മേല്‍ തൂക്കി ഞാനാമോദിപ്പാന്‍, അതിനെ നല്‍കാന്‍ A സകലം മോചിച്ച കുഞ്ഞാടതി ധന്യന്‍ സ്‌തുതിയഖിലം രുധിരാന്‍, വിടുവിച്ചോനെ —————————————– F നിര്‍മ്മലമായീടും, ജീവന യാഗത്തിന്‍ സ്ലീപ്പായെ കാണ്മാന്‍ ജനത […]

Enthu Njan Pakaram Nalkum

M എന്തു ഞാന്‍ പകരം നല്‍കും നീ കരുതും കരുതലിനായി F യേശുവേ നീ ഓര്‍ത്തതിനാല്‍ എന്നെ നീ മാനിച്ചതിനാല്‍ 🎵🎵🎵 A എന്‍ രക്ഷയായ ദൈവം എന്‍ ഉയര്‍ച്ചയായ ദൈവം നിന്‍ സൗമ്യത, എന്നെ വലിയവനാക്കി A എന്‍ രക്ഷയായ ദൈവം എന്‍ ഉയര്‍ച്ചയായ ദൈവം നിന്‍ സൗമ്യത, എന്നെ വലിയവനാക്കി —————————————– M സര്‍വ്വ ഭൂമിക്കും രാജാവു നീ ഇസ്രായേലിന്‍ പരിശുദ്ധന്‍ നീ F എന്നെ വീണ്ടെടുത്തോനും നീയേ നിന്റെ പ്രവര്‍ത്തികള്‍ അതിശയമേ A […]

Aashrayam Yeshuvil Ennathinal

M ആശ്രയം യേശുവില്‍ എന്നതിനാല്‍ ഭാഗ്യവാന്‍ ഞാന്‍, ഭാഗ്യവാന്‍ ഞാന്‍ F ആശ്വാസം എന്നില്‍ താന്‍ തന്നതിനാല്‍ ഭാഗ്യവാന്‍ ഞാന്‍, ഭാഗ്യവാന്‍ ഞാന്‍ —————————————– M കൂരിരുള്‍ മൂടും വേളകളില്‍ കര്‍ത്താവിന്‍ പാദം ചേര്‍ന്നിടും ഞാന്‍ 🎵🎵🎵 F കൂരിരുള്‍ മൂടും വേളകളില്‍ കര്‍ത്താവിന്‍ പാദം ചേര്‍ന്നിടും ഞാന്‍ M കാരിരുമ്പാണിയിന്‍ പാടുള്ള പാണിയാല്‍ കരുണ നിറഞ്ഞവന്‍ കാക്കുമെന്നെ… കാക്കുമെന്നെ F കാരിരുമ്പാണിയിന്‍ പാടുള്ള പാണിയാല്‍ കരുണ നിറഞ്ഞവന്‍ കാക്കുമെന്നെ… കാക്കുമെന്നെ A ആശ്രയം യേശുവില്‍ എന്നതിനാല്‍ […]

Aarathi Aarathi Aaradhana

M ആരതി ആരതി ആരാധനാ ആത്മാവിന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആരാധനാ അഞ്‌ജലി അഞ്‌ജലി പ്രണവാര്‍ച്ചനാ മാനസ കോവിലില്‍ ഹൃദയാര്‍ച്ചനാ 🎵🎵🎵 F ആരതി ആരതി ആരാധനാ ആത്മാവിന്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആരാധനാ അഞ്‌ജലി അഞ്‌ജലി പ്രണവാര്‍ച്ചനാ മാനസ കോവിലില്‍ ഹൃദയാര്‍ച്ചനാ —————————————– M നിത്യമാം സത്യമേ ആത്മാര്‍പ്പണം ആത്മാര്‍ത്ഥമായുള്ള സ്‌നേഹാര്‍പ്പണം 🎵🎵🎵 F നിത്യമാം സത്യമേ ആത്മാര്‍പ്പണം ആത്മാര്‍ത്ഥമായുള്ള സ്‌നേഹാര്‍പ്പണം M സ്‌നേഹത്തിന്‍ ത്യാഗത്തിന്‍ സാഗരം നീ സര്‍വ്വ സാഹോദര്യ സംഗമം നീ F സംഗമം നീ, സംഗമം നീ […]

Anuthapa Hrudhayam Tharane Ennum

M അനുതാപ ഹൃദയം, തരണേ എന്നും നിന്‍ സ്‌നേഹം കാണുവാനായ് F അനുതാപ ഹൃദയം, തരണേ എന്നും നിന്‍ സ്‌നേഹം കാണുവാനായ് M നനവാര്‍ന്ന മാനസം, തരണേ എന്നും നിന്‍ ദയ വളരുവാനായ് F നനവാര്‍ന്ന മാനസം, തരണേ എന്നും നിന്‍ ദയ വളരുവാനായ് —————————————– M പാപിയാം എന്നെ നീ കണ്ടുവല്ലോ മുന്നമേ അറിഞ്ഞുവല്ലോ F പാപിയാം എന്നെ നീ കണ്ടുവല്ലോ മുന്നമേ അറിഞ്ഞുവല്ലോ M കാത്തിരുന്നു എന്നും എനിക്കുവേണ്ടി എന്‍ മനം പുതുക്കിടുവാന്‍ F […]

Kodum Kattadikkum Aaravathode

M കൊടുംകാറ്റടിക്കും, ആരവത്തോടെ അഗ്നി നാവുകള്‍ തന്‍, രൂപത്തോടെ F കൊടുംകാറ്റടിക്കും, ആരവത്തോടെ അഗ്നി നാവുകള്‍ തന്‍, രൂപത്തോടെ M ഭൂമിയിളകും അഭിഷേക ശക്തിയായ്‌ F ഭൂമിയിളകും അഭിഷേക ശക്തിയായ്‌ A റൂഹായേ… വേഗം ആഗതനാകണമേ A പുതിയൊരു പന്തക്കുസ്‌താ ദിനമാകട്ടെ ഇന്നു അഭിഷേക തീക്കാറ്റാഞ്ഞു വീശട്ടെ A ഇതു പുതിയൊരു പന്തക്കുസ്‌താ ദിനമാകട്ടെ ഇന്നു അഭിഷേക തീക്കാറ്റാഞ്ഞു വീശട്ടെ A പുതു ശക്തിയായ്, പുത്തന്‍ ഉണര്‍വായ് അഭിഷേകാഗ്നിയാല്‍ പൂരിതരാകട്ടെ A പുതു ശക്തിയായ്, പുത്തന്‍ ഉണര്‍വായ് […]

Oru Kunju Kattayi Marubhoovil Thanalayi

M ഒരു കുഞ്ഞുകാറ്റായ്, മരുഭൂവില്‍ തണലായ് ഹൃദയത്തില്‍ ഈശോ വരുമ്പോള്‍ F ഒരു കുഞ്ഞുകാറ്റായ്, മരുഭൂവില്‍ തണലായ് ഹൃദയത്തില്‍ ഈശോ വരുമ്പോള്‍ M കോരിത്തരിച്ചെന്റെ മനവും കൊടുമുടിയേറിയെന്‍ തനുവും F കോരിത്തരിച്ചെന്റെ മനവും കൊടുമുടിയേറിയെന്‍ തനുവും M ചിറകടിച്ചുയരുമെന്‍ കനവും A ഓ എന്റെ ഈശോ, ജീവന്റെ ജീവനേ കാറ്റായെന്നില്‍ വീശേണമേ A ഓ എന്റെ ഈശോ, ജീവന്റെ ജീവനേ കടലായെന്നെ പൊതിയണമേ A എന്നുള്ളിലെന്നും വസിച്ചീടണേ —————————————– M നാവില്‍, ആദ്യമായ് നീ തൊട്ടപ്പോള്‍ കുളിരലയായെന്നെ […]

Swargathil Ninnum Irangi Vanna

A യൂദാ സിംഹമേ വന്‍ ദയാവാരിധേ നിന്നെ എന്റെ സര്‍വ്വവുമായ് ഏറ്റെടുത്ത് വാഴ്‌ത്തിടുന്നു 🎵🎵🎵 M സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും, ഇറങ്ങി വന്ന ജീവന്റെ ഭോജ്യമേ ശക്തിയും സ്‌നേഹവും, പകര്‍ന്നു തന്ന സ്‌നേഹ നാഥനെ എന്റെ യേശു നാഥനെ F സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും, ഇറങ്ങി വന്ന ജീവന്റെ ഭോജ്യമേ ശക്തിയും സ്‌നേഹവും, പകര്‍ന്നു തന്ന സ്‌നേഹ നാഥനെ എന്റെ യേശു നാഥനെ —————————————– M നീയെന്റെ ജീവനും, സത്യവും മാര്‍ഗ്ഗവും നീ തന്നെയാണെന്റെ സര്‍വ്വസ്വവും F നീയെന്റെ ജീവനും, […]

Aantharika Saukyamekan Nee Varename

M ആന്തരീക സൗഖ്യമേകാന്‍ നീ വരേണമേ ദാവീദിന്‍ സുതനേ, എന്നില്‍ കനിവ് തോന്നണമേ F ആന്തരീക സൗഖ്യമേകാന്‍ നീ വരേണമേ ദാവീദിന്‍ സുതനേ, എന്നില്‍ കനിവ് തോന്നണമേ M അമ്മ തന്‍, ഉദരത്തില്‍ ഞാന്‍ കിടന്നപ്പോള്‍ അമ്മയില്‍ ഭവിച്ച തിന്മകള്‍ എന്നിലുണ്ടെങ്കില്‍ F അമ്മ തന്‍, ഉദരത്തില്‍ ഞാന്‍ കിടന്നപ്പോള്‍ അമ്മയില്‍ ഭവിച്ച തിന്മകള്‍ എന്നിലുണ്ടെങ്കില്‍ M അവയെല്ലാം, നീക്കി എന്നില്‍ മോചനം നല്‍കൂ നിന്റെ ദിവ്യ സ്‌പര്‍ശനത്താല്‍ സൗഖ്യവും നല്‍കൂ A ആന്തരീക സൗഖ്യമേകാന്‍ നീ […]

Thakarchakal Innenikku Thirunadha

M തകര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്നെനിക്കു, തിരുനാഥാ ദര്‍ശന ഹേതുക്കളായി തോല്‍വികള്‍ ഇന്നെനിക്കു, സര്‍വ്വേശ സാന്നിധ്യ വേദികളായി F ദുഃഖങ്ങള്‍ ഇന്നെനിക്കു, ദൈവത്തിന്‍ ദയ തേടും വീഥികളായി രോഗങ്ങള്‍ ഇന്നെനിക്കു, കുരിശിലെ സായൂജ്യ സാരങ്ങളായി A തകര്‍ച്ചകള്‍ ഇന്നെനിക്കു, തിരുനാഥാ ദര്‍ശന ഹേതുക്കളായി തോല്‍വികള്‍ ഇന്നെനിക്കു, സര്‍വ്വേശ സാന്നിധ്യ വേദികളായി —————————————– M പാഴ്‌മുളം തണ്ടെന്നു കരുതി ഞാന്‍, ജീവിതം പങ്കില പാതയില്‍ കളഞ്ഞിട്ടു നാളേറെ F എന്നാലെന്നേശുവേ, പൂജിച്ച നാള്‍ മുതല്‍ പുല്ലാംകുഴലായത് പാട്ടു തീര്‍ത്തു M എന്നാലെന്നേശുവേ, […]

Appavum Veenjum Snehamod Innitha

M അപ്പവും വീഞ്ഞും, സ്‌നേഹമോടിന്നിതാ അര്‍പ്പണം ചെയ്യുന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍ F നിന്‍ തിരുമെയ്യും, നിണവുമായ് ഇവയെ മാറ്റീടേണമേ സ്‌നേഹ നാഥാ A അപ്പവും വീഞ്ഞും, സ്‌നേഹമോടിന്നിതാ അര്‍പ്പണം ചെയ്യുന്നീ അള്‍ത്താരയില്‍ A സ്വീകരിച്ചീടേണമേ നിന്‍ സ്വന്തമാക്കീടണേ മലിനത നീക്കേണമേ പരിശുദ്ധി പകരണമേ A സ്വീകരിച്ചീടേണമേ നിന്‍ സ്വന്തമാക്കീടണേ മലിനത നീക്കേണമേ പരിശുദ്ധി പകരണമേ —————————————– M താലത്തിലേന്തുമീ കാഴ്‌ച്ചകളെ നാഥാ തൃക്കൈകള്‍ നീട്ടി നീ വാങ്ങേണമേ F താലത്തിലേന്തുമീ കാഴ്‌ച്ചകളെ നാഥാ തൃക്കൈകള്‍ നീട്ടി നീ വാങ്ങേണമേ […]

Daivathin Aathmave Parishudhathmave

M ദൈവത്തിന്നാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ F ദൈവത്തിന്നാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ M ഞങ്ങളില്‍ വന്നു നിറയണമേ ഞങ്ങളില്‍ വന്നു വസിക്കണമേ F ഞങ്ങളില്‍ വന്നു നിറയണമേ ഞങ്ങളില്‍ വന്നു വസിക്കണമേ A ദൈവത്തിന്നാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ A ദൈവത്തിന്നാത്മാവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ A ഞങ്ങളില്‍ വന്നു നിറയണമേ ഞങ്ങളില്‍ വന്നു വസിക്കണമേ A ഞങ്ങളില്‍ വന്നു നിറയണമേ ഞങ്ങളില്‍ വന്നു വസിക്കണമേ —————————————– M കുരിശിന്റെ വഴിയേ നടന്നിടുവാന്‍ ത്യാഗത്തിന്‍ വഴിയേ നടന്നിടുവാന്‍ F കുരിശിന്റെ വഴിയേ നടന്നിടുവാന്‍ ത്യാഗത്തിന്‍ വഴിയേ നടന്നിടുവാന്‍ […]

Irulil Nirayum Deepamayi

M ഇരുളില്‍ നിറയും ദീപമായ് വരണമേ എന്‍ യേശുവേ അരുളണേ വരം അടിയരില്‍ ദിനം ചൊരിയണേ തിരു സ്‌നേഹവും F ഇരുളില്‍ നിറയും ദീപമായ് വരണമേ എന്‍ യേശുവേ അരുളണേ വരം അടിയരില്‍ ദിനം ചൊരിയണേ തിരു സ്‌നേഹവും —————————————– M മധുരമാം തിരു മൊഴികള്‍ കാതിനു ശ്രുതിയിന്‍ നാദം മീട്ടണേ F മധുരമാം തിരു മൊഴികള്‍ കാതിനു ശ്രുതിയിന്‍ നാദം മീട്ടണേ M സ്‌നേഹ പൂമഴ പെയ്‌തിറങ്ങിയ മനം പൂവിതള്‍ പോല്‍ വിടരണേ F സ്‌നേഹ […]

Kalvariyil Karirumbani Nadhanil Choozhnnirangi

M കാല്‍വരിയില്‍ കാരിരുമ്പാണി നാഥനില്‍ ചൂഴ്‌ന്നിറങ്ങി F ക്രൂശിന്മേലേറി, നീറിടും മേനിയില്‍ ദ്രോഹങ്ങളൊന്നൊന്നായി M മുറിവിന്മേല്‍ നിറഞ്ഞിടും, നിണവുമായ് നാഥന്‍ ലോക പാപത്താല്‍ സ്വയമേറി ക്രൂശില്‍… F മാനവ ദ്രോഹങ്ങള്‍ സ്വയമേറ്റു വാങ്ങി M കാല്‍വരിയില്‍ കാരിരുമ്പാണി നാഥനില്‍ ചൂഴ്‌ന്നിറങ്ങി A എന്‍ നാഥനെ, എന്‍ ജീവനെ എന്നോടു പൊറുത്തീടണേ എന്‍ ദീപമേ, എന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമേ എന്നോടു ക്ഷമിച്ചീടണേ A എന്‍ നാഥനെ, എന്‍ ജീവനെ എന്നോടു പൊറുത്തീടണേ എന്‍ ദീപമേ, എന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമേ എന്നോടു ക്ഷമിച്ചീടണേ […]

Kalvariyil Krooshilayi Mulmudi Than Shirassilayi

M കാല്‍വരിയില്‍ ക്രൂശിലായ് മുള്‍മുടി തന്‍ ശിരസ്സിലായ് F ആണിയേറ്റു, ചോര വാര്‍ന്നു നാഥനന്നു യാഗമായ് A ആണിയേറ്റു, ചോര വാര്‍ന്നു നാഥനന്നു യാഗമായ് M പുളി വീഞ്ഞുമേകി കര്‍ത്തന്‍ വിലാവയ്യോ കുത്തി നിങ്ങള്‍ F ചുടുചോര ധാര ധാര ഒഴുകീടുന്നു M കാല്‍വരിയില്‍ ക്രൂശിലായ് മുള്‍മുടി തന്‍ ശിരസ്സിലായ് F ആണിയേറ്റു, ചോര വാര്‍ന്നു നാഥനന്നു യാഗമായ് M പുളി വീഞ്ഞുമേകി കര്‍ത്തന്‍ വിലാവയ്യോ കുത്തി നിങ്ങള്‍ F ചുടുചോര ധാര ധാര ഒഴുകീടുന്നു M […]

Ee Orayusse Namukkullu Sodhara

A ഈ ഒരായുസ്സേ നമുക്കുള്ളൂ സോദരാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാന്‍ ഈ ഒരായുസ്സേ നമുക്കുള്ളൂ സോദരാ ദൈവത്തിനായ് ജീവിക്കാന്‍ 🎵🎵🎵 M പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മള്‍ സ്‌തുതിക്കാം നാം യേശു രാജനെ F പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മള്‍ സ്‌തുതിക്കാം നാം യേശു രാജനെ A ഈ ഒരായുസ്സേ നമുക്കുള്ളൂ സോദരാ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാന്‍ ഈ ഒരായുസ്സേ നമുക്കുള്ളൂ സോദരാ ദൈവത്തിനായ് ജീവിക്കാന്‍ F പാടാം നമ്മെ മറന്നു നമ്മള്‍ സ്‌തുതിക്കാം നാം യേശു രാജനെ M […]

Karthavente Pakshathenkil

M കര്‍ത്താവെന്റെ പക്ഷത്തെങ്കില്‍ ആരെനിക്കു എതിരു നില്‍ക്കും കര്‍ത്താവിന്റെ കരം പിടിച്ച് ഞാനെന്നും വഴി നടക്കും F കര്‍ത്താവെന്റെ പക്ഷത്തെങ്കില്‍ ആരെനിക്കു എതിരു നില്‍ക്കും കര്‍ത്താവിന്റെ കരം പിടിച്ച് ഞാനെന്നും വഴി നടക്കും A സൈന്യനിര പോലെ എന്നെ വളഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന്റെ കരമെന്നെ കരുതും വൈരികള്‍ ഒന്നായ് എന്നെ എതിര്‍ത്താലും യേശുവിനായ് ഞാന്‍ പൊരുതും A കര്‍ത്താവെന്റെ പക്ഷത്തെങ്കില്‍ ആരെനിക്കു എതിരു നില്‍ക്കും കര്‍ത്താവിന്റെ കരം പിടിച്ച് ഞാനെന്നും വഴി നടക്കും —————————————– M ക്ലേശമോ ദുരിതമോ […]

Nithya Jeevante Bhojyame

M നിത്യ ജീവന്റെ ഭോജ്യമേ മര്‍ത്യ ജീവിത മാര്‍ഗ്ഗമേ ഹൃത്തടങ്ങളില്‍ വാസമാക്കുവാന്‍ നീ വരൂ, ദിവ്യ സ്‌നേഹമേ F നിത്യ ജീവന്റെ ഭോജ്യമേ മര്‍ത്യ ജീവിത മാര്‍ഗ്ഗമേ ഹൃത്തടങ്ങളില്‍ വാസമാക്കുവാന്‍ നീ വരൂ, ദിവ്യ സ്‌നേഹമേ A ദിവ്യകാരുണ്യ സ്‌നേഹമേ നവ്യ സ്‌നേഹ പ്രസൂനമേ സ്വര്‍ഗ്ഗ വൃന്ദങ്ങള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നിവര്‍ ആരാധിച്ചീടുന്നങ്ങയെ A ദിവ്യകാരുണ്യ സ്‌നേഹമേ നവ്യ സ്‌നേഹ പ്രസൂനമേ സ്വര്‍ഗ്ഗ വൃന്ദങ്ങള്‍ ഒത്തുചേര്‍ന്നിവര്‍ ആരാധിച്ചീടുന്നങ്ങയെ —————————————– M ജീവനേകുവാന്‍ വന്നു നീ ജീവന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കായേകി നീ F […]

Sarva Srishtikalum Onnayi Pukazhthidunna

M സര്‍വ്വസൃഷ്‌ടികളുമൊന്നായ് പുകഴ്‌ത്തിടുന്ന സൃഷ്‌ടാവിനെ സ്‌തുതിക്കും ഞാന്‍ M ഈ ക്ഷോണിതലത്തില്‍, ജീവിക്കുന്ന നാളെല്ലാം ഘോഷിച്ചീടും പൊന്നു നാഥനെ F ഈ ക്ഷോണിതലത്തില്‍, ജീവിക്കുന്ന നാളെല്ലാം ഘോഷിച്ചീടും പൊന്നു നാഥനെ A യേശു മാറാത്തവന്‍, യേശു മാറാത്തവന്‍ യേശു മാറാത്തവന്‍, ഹാ എത്ര നല്ലവന്‍ ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുള്ളവന്‍ A യേശു മാറാത്തവന്‍, യേശു മാറാത്തവന്‍ യേശു മാറാത്തവന്‍, ഹാ എത്ര നല്ലവന്‍ ഇന്നുമെന്നും കൂടെയുള്ളവന്‍ —————————————– M തന്റെ കരുണയെത്രയോ അതിവിശിഷ്‌ടം തന്‍ സ്‌നേഹമാശ്ചര്യമേ M എന്‍ […]

Yeshu Ente Nalla Snehithan

M യേശു എന്റെ നല്ല സ്‌നേഹിതന്‍ കൈവിടാത്ത ഉറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍ അന്ത്യത്തോളം നടത്തുന്നവന്‍ നന്ദിയോടെ പാടിടുന്നു ഞാന്‍ A അന്ത്യത്തോളം നടത്തുന്നവന്‍ നന്ദിയോടെ പാടിടുന്നു ഞാന്‍ F യേശു എന്റെ നല്ല സ്‌നേഹിതന്‍ കൈവിടാത്ത ഉറ്റ സ്‌നേഹിതന്‍ അന്ത്യത്തോളം നടത്തുന്നവന്‍ നന്ദിയോടെ പാടിടുന്നു ഞാന്‍ A അന്ത്യത്തോളം നടത്തുന്നവന്‍ നന്ദിയോടെ പാടിടുന്നു ഞാന്‍ —————————————– M ഭാരത്താല്‍ ഞാന്‍ വലഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ തുണയായി ബലമേകിടും F ഭാരത്താല്‍ ഞാന്‍ വലഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ തുണയായി ബലമേകിടും M അരികില്‍ വന്നെന്നെ നടത്തും […]

Sahanam Muzhuvan Krupayum Snehavuma

M സഹനം മുഴുവന്‍ കൃപയും സ്‌നേഹവുമാ കുരിശിന്‍ താഴെ മറിയം മൊഴിയുകയായി F കണ്ണിന്‍ മുന്നില്‍ സഹനം നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മറവില്‍ മഹിമാവുണ്ടെന്നറിയുക നാം M കുരിശിന്‍ സഹനം പുണരാന്‍ വിമുഖതയാല്‍ F ധരയില്‍ തേങ്ങി കരയും തവസുതരേ M കുരിശിന്‍ മാറില്‍ മരിയേ ചേര്‍ക്കണമേ F കുരിശിന്‍ മാറില്‍ മരിയേ ചേര്‍ക്കണമേ A സഹനം മുഴുവന്‍ കൃപയും സ്‌നേഹവുമാ കുരിശിന്‍ താഴെ മറിയം മൊഴിയുകയായി A സഹനം മുഴുവന്‍ കൃപയും സ്‌നേഹവുമാ കുരിശിന്‍ താഴെ മറിയം മൊഴിയുകയായി […]

Anugraha Dhayaka Punyathma

M അനുഗ്രഹ ദായക പുണ്യാത്മാ സെബസ്‌ത്യനോസേ ധന്യാത്മാ സഹനത്തിന്‍ മണിമകുടം നീയേ കനിയേണമേ… കനിയേണമേ… F അനുഗ്രഹ ദായക പുണ്യാത്മാ സെബസ്‌ത്യനോസേ ധന്യാത്മാ സഹനത്തിന്‍ മണിമകുടം നീയേ കനിയേണമേ… കനിയേണമേ… A ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ അങ്ങു ഞങ്ങള്‍ക്കായ് നിത്യവും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ A ഞങ്ങള്‍ക്കായ് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ അങ്ങു ഞങ്ങള്‍ക്കായ് നിത്യവും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണേ —————————————– M ആധികള്‍ വ്യാധികള്‍ അഖിലമകറ്റാന്‍ അതിരമ്പുഴ പള്ളിയിലിരിപ്പവനെ F ആധികള്‍ വ്യാധികള്‍ അഖിലമകറ്റാന്‍ അതിരമ്പുഴ പള്ളിയിലിരിപ്പവനെ M അണയുന്നു നിന്‍ തിരുസവിധത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ ആശ്വാസ […]

Punyavanam Yauseppinu Ennamilla Gunangal

M പുണ്യവാനാം യൗസേപ്പിനു എണ്ണമില്ലാ ഗുണങ്ങള്‍ ദിവ്യ ഉണ്ണിയെ കൈകളില്‍, വച്ചുകൊണ്ടീടുക ഗണ്യമാം പുണ്യമല്ലേ F പുണ്യവാനാം യൗസേപ്പിനു എണ്ണമില്ലാ ഗുണങ്ങള്‍ ദിവ്യ ഉണ്ണിയെ കൈകളില്‍, വച്ചുകൊണ്ടീടുക ഗണ്യമാം പുണ്യമല്ലേ A ദിവ്യ ഉണ്ണിയെ കൈകളില്‍, വച്ചുകൊണ്ടീടുക ഗണ്യമാം പുണ്യമല്ലേ F വൃദ്ധനായ ശിമയോന്‍, ഈ വരം സിദ്ധമായ് അക്ഷണത്തില്‍ F അയാള്‍ ബദ്ധമോദാല്‍, മദം മത്തനായ് ഏറ്റം ബുദ്ധി മയങ്ങിയല്ലോ M അയാള്‍ ബദ്ധമോദാല്‍, മദം മത്തനായ് ഏറ്റം ബുദ്ധി മയങ്ങിയല്ലോ —————————————– M തെല്ലും […]

Aathmanuragabharitham

M ആത്മാനുരാഗഭരിതം വാഴ്‌ത്തി ഭാഗിച്ചു വിളമ്പി വാങ്ങി കഴിച്ചാലും എന്റെ ശരീരം പകര്‍ന്നു കുടിച്ചാലും ജീവരക്തം എന്റെ ഓര്‍മ്മയിതാചരിച്ചിടുവിന്‍ F ആത്മാനുരാഗഭരിതം വാഴ്‌ത്തി ഭാഗിച്ചു വിളമ്പി വാങ്ങി കഴിച്ചാലും എന്റെ ശരീരം പകര്‍ന്നു കുടിച്ചാലും ജീവരക്തം എന്റെ ഓര്‍മ്മയിതാചരിച്ചിടുവിന്‍ —————————————– M ആരാധ്യനായ പിതാവേ പുത്രന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച യാഗം F ആരാധ്യനായ പിതാവേ പുത്രന്‍ സമര്‍പ്പിച്ച യാഗം M അള്‍ത്താര മേശയില്‍, പതിവായ്‌ ഞങ്ങളിതാസ്വദിക്കുന്നു F അള്‍ത്താര മേശയില്‍, പതിവായ്‌ ഞങ്ങളിതാസ്വദിക്കുന്നു M എന്നും പെസഹയിതാഘോഷിക്കുന്നു A […]

Dukhithare Peedithare Varuvin Vachana Vazhiye

M ദുഃഖിതരെ പീഢിതരെ വരുവിന്‍ വചന വഴിയേ F നിന്ദിതരെ നിരാശ്രയരെ വരുവിന്‍ വചന വഴിയേ M മോദം പകരും വചനം മോചനമേകും വചനം F അഭയം നല്‍കും വചനം ആശ്രയമേകും വചനം A ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ A ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ A ദുഃഖിതരെ പീഢിതരെ വരുവിന്‍ വചന വഴിയേ A നിന്ദിതരെ നിരാശ്രയരെ വരുവിന്‍ വചന വഴിയേ —————————————– M ഒരുനാളും നീ മറന്നിടല്ലേ […]

Ente Yeshu Enikku Nallavan

M എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവന്‍ അവന്‍ എന്നെന്നും മതിയായവന്‍ F ആപത്തില്‍, രോഗത്തില്‍, വന്‍ പ്രയാസങ്ങളില്‍ മനമേ അവന്‍ മതിയായവന്‍ A ആപത്തില്‍, രോഗത്തില്‍, വന്‍ പ്രയാസങ്ങളില്‍ മനമേ അവന്‍ മതിയായവന്‍ —————————————– M കാല്‍വരി മലമേല്‍ കയറി മുള്‍മുടി ശിരസ്സില്‍ വഹിച്ചു F എന്റെ വേദന സര്‍വ്വവും നീക്കിയെന്നില്‍ പുതുജീവന്‍ പകര്‍ന്നവനാം M എന്റെ വേദന സര്‍വ്വവും നീക്കിയെന്നില്‍ പുതുജീവന്‍ പകര്‍ന്നവനാം A എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവന്‍ അവന്‍ എന്നെന്നും മതിയായവന്‍ A […]

Onnu Kanan Kothiyayi

M ഒന്നു കാണാന്‍, കൊതിയായി യേശുവേ, തിരുവോസ്‌തിയില്‍ F ഒന്നലിയാന്‍, കൊതിയായി യേശുവേ, നിന്‍ ജീവനില്‍ M ഒന്നു കേള്‍ക്കാന്‍, ഒന്നറിയാന്‍ ആ തിരുഹൃദയത്തില്‍ ഒന്നുചേരാന്‍ F യേശുവേ, കൊതിയായി ആ സ്‌നേഹത്തിലാവോളം അലിയാന്‍ M യേശുവേ, കൊതിയായി ആ സ്‌നേഹത്തിലാവോളം അലിയാന്‍ A ഒന്നു കാണാന്‍, കൊതിയായി യേശുവേ, തിരുവോസ്‌തിയില്‍ —————————————– M സ്‌നേഹ നാഥാ, നിന്റെ മകനായ് കൂടെയാകാന്‍, കൊതിയായി F സ്‌നേഹ നാഥാ, നിന്റെ മകളായ് കൂടെയാകാന്‍, കൊതിയായി M നിന്റെ സ്‌നേഹം, […]

Paikkidavu Pole Palnilavu Pole

M പൈക്കിടാവു പോലെ പാല്‍നിലാവു പോലെ ഉള്ളംതുള്ളി പാടുന്നല്ലോ ദുഃഖം ദൂരെ പോകുന്നല്ലോ F പൈക്കിടാവു പോലെ പാല്‍നിലാവു പോലെ ഉള്ളംതുള്ളി പാടുന്നല്ലോ ദുഃഖം ദൂരെ പോകുന്നല്ലോ A മിന്നാമിന്നി പോലെ കണ്ണിന്‍ മുന്‍പിലിന്ന് നീതിസൂര്യന്‍ മിന്നിടുന്നല്ലോ സൗഖ്യം ഇന്നു തന്നിടുന്നല്ലോ A മിന്നാമിന്നി പോലെ കണ്ണിന്‍ മുന്‍പിലിന്ന് നീതിസൂര്യന്‍ മിന്നിടുന്നല്ലോ സൗഖ്യം ഇന്നു തന്നിടുന്നല്ലോ A പൈക്കിടാവു പോലെ പാല്‍നിലാവു പോലെ ഉള്ളംതുള്ളി പാടുന്നല്ലോ ദുഃഖം ദൂരെ പോകുന്നല്ലോ —————————————– M രാജാവിന്റെ ഹൃദയം പോലും […]

Sarvapratheekshayum Tharumarakumbol

M സര്‍വ്വപ്രതീക്ഷയും… താറുമാറാകുമ്പോള്‍… കര്‍ത്താവു വന്നല്ലോ.. കാരുണ്യം തൂകിടുവാന്‍… 🎵🎵🎵 M സര്‍വ്വപ്രതീക്ഷയും, താറുമാറാകുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു വന്നല്ലോ, കാരുണ്യം തൂകിടുവാന്‍ F സര്‍വ്വപ്രതീക്ഷയും, താറുമാറാകുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു വന്നല്ലോ, കാരുണ്യം തൂകിടുവാന്‍ A സര്‍വ്വപ്രതീക്ഷയും മുന്നില്‍ താറുമാറാകുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവു വന്നല്ലോ, കാരുണ്യം തൂകിടുവാന്‍ —————————————– M എല്ലാ വാതിലും, കൊട്ടി അടഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ് വന്നല്ലോ, പുത്തന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിടുവാന്‍ F എല്ലാ വാതിലും, കൊട്ടി അടഞ്ഞിടുമ്പോള്‍ കര്‍ത്താവ് വന്നല്ലോ, പുത്തന്‍ വാതില്‍ തുറന്നിടുവാന്‍ M എല്ലാ നാവിലും, നിന്ദനം […]

Navil Kanalayi Vannen Eesho

M നാവില്‍, കനലായി വന്നെന്നീശോ ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണര്‍ത്തീടുന്നു F നാവില്‍, കനലായി വന്നെന്നീശോ ആത്മാവിനെ തൊട്ടുണര്‍ത്തീടുന്നു M മെല്ലെ എന്നുള്ളം ഈശോയോടൊപ്പം F മെല്ലെ എന്നുള്ളം ഈശോയോടൊപ്പം A സ്വര്‍ഗ്ഗത്തോളം ചിറകടിച്ചുയര്‍ന്നിടുന്നു A സ്‌നേഹം സ്‌നേഹം, ദിവ്യകാരുണ്യം കൈക്കുമ്പിളാകെയും നിന്റെ സ്‌നേഹം A സ്‌നേഹം സ്‌നേഹം, ദിവ്യകാരുണ്യം കൈക്കുമ്പിളാകെയും നിന്റെ സ്‌നേഹം A സ്വര്‍ഗ്ഗം പോലും കൊതിക്കുന്ന സ്‌നേഹം ഈശോയിന്നെന്റെതായി തീരും സ്‌നേഹം A ഈശോയിന്നെന്റെതായി തീരും സ്‌നേഹം —————————————– M പടരുന്നൊരാകാശ നീലിമയില്‍ മാലാഖമാര്‍ അണിചേര്‍ന്നിടവേ […]

Navil Eesho Appamayi

M നാവില്‍ ഈശോ അപ്പമായി അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്ന നേരം അപ്പത്തോളം ചെറുതാകുന്നു ഞാന്‍ ഈ ജീവിതം, നല്‍കിടുന്നു അലിഞ്ഞീടുവാന്‍ ഈശോയെ പോല്‍ F നാവില്‍ ഈശോ അപ്പമായി അലിഞ്ഞു ചേര്‍ന്ന നേരം അപ്പത്തോളം ചെറുതാകുന്നു ഞാന്‍ ഈ ജീവിതം, നല്‍കിടുന്നു അലിഞ്ഞീടുവാന്‍ ഈശോയെ പോല്‍ A നാവില്‍ ഈശോ അപ്പമായി —————————————– M പാപിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ഈശോ എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍ വന്നിടുന്നു F പാപിയെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എന്റെ ഈശോ എന്നുള്ളില്‍ വാഴാന്‍ വന്നിടുന്നു M കണ്ണീരൊഴുകും നേരം… ഈശോ […]

Yeshuve Ninte Roopame Ente

M യേശുവേ നിന്റെ രൂപമേ എന്റെ കണ്ണുകള്‍ക്കെത്ര സൗന്ദര്യം F ശിഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെപ്പോലെയാക്കണം മുഴുവന്‍ A ശിഷ്യനാകുന്ന എന്നെയും നിന്നെപ്പോലെയാക്കണം മുഴുവന്‍ —————————————– M സ്‌നേഹമാം നിന്നെ കണ്ടവന്‍ പിന്നെ സ്‌നേഹിക്കാതെ ജീവിക്കുമോ F ദഹിപ്പിക്കണം എന്നെ അശേഷം സ്‌നേഹം നല്‍കണം എന്‍ പ്രഭോ A ദഹിപ്പിക്കണം എന്നെ അശേഷം സ്‌നേഹം നല്‍കണം എന്‍ പ്രഭോ F ദീനക്കാരെയും ഹീനന്മാരെയും ആശ്വസിപ്പിപ്പാന്‍ വന്നോനെ M ആനന്ദത്തോടു ഞാന്‍ നിന്നെപ്പോലെ കാരുണ്യം ചെയ്‌വാന്‍ നല്‍കുകേ A ആനന്ദത്തോടു […]

Krupa Ozhukum Samayamitha

M കൃപയൊഴുകും സമയമിതാ ഇതാ, ഇതാ… അനവരതം, സ്‌തുതികള്‍ ഉയരും നിമിഷമിതാ… F കൃപയൊഴുകും സമയമിതാ ഇതാ, ഇതാ… അനവരതം, സ്‌തുതികള്‍ ഉയരും നിമിഷമിതാ… A ഭൂമിയിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗം ഇതു തിരുവുത്ഥാന ദിനം A ഭൂമിയിലെ സ്വര്‍ഗ്ഗം ഇതു തിരുവുത്ഥാന ദിനം A അഖിലാണ്ഡങ്ങളും ഒരുപോല്‍ കുമ്പിടും ഈ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ തലം —————————————– M ഈശോയുടെ തിരുകല്ലറയല്ലോ ഈ ബലിപീഠം ദൈവമഹത്വം നിറഞ്ഞു നില്‍ക്കും ഈ ബലിപീഠം F ഈശോയുടെ തിരുകല്ലറയല്ലോ ഈ ബലിപീഠം ദൈവമഹത്വം നിറഞ്ഞു […]

Balivedhi Unarunna Nimisham

M ബലിവേദി ഉണരുന്ന നിമിഷം ബലിയര്‍പ്പണത്തിന്റെ നിമിഷം F ബലിവേദി ഉണരുന്ന നിമിഷം ബലിയര്‍പ്പണത്തിന്റെ നിമിഷം M കാല്‍വരി നാഥന്റെ ത്യാഗത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ സ്‌നേഹത്തില്‍ ഒന്നാകും നിമിഷം F കാല്‍വരി നാഥന്റെ ത്യാഗത്തിന്‍ ഓര്‍മ്മയില്‍ സ്‌നേഹത്തില്‍ ഒന്നാകും നിമിഷം A ഒരു മനമോടൊന്നു ചേരാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിയില്‍ പങ്കുചേരാം A ഒരു മനമോടൊന്നു ചേരാം സ്‌നേഹത്തിന്‍ ബലിയില്‍ പങ്കുചേരാം —————————————– M പെസഹാ വിരുന്നിലെ ഈശോ നാഥന്റെ സ്‌നേഹത്തിന്‍ കല്‍പന ഓര്‍ക്കാമിവിടെ F പെസഹാ വിരുന്നിലെ ഈശോ […]

Ninte Vili Kelkkuvan Kothiyode

M ​​നിന്റെ​ വിളികേള്‍ക്കുവാന്‍ കൊതിയോടെ ​ കാതോര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം F നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാന്‍ കരം നീട്ടി കാത്തു നിന്നീടുന്ന ദൈവം A നിന്റെ ഉള്ളില്‍, നിന്‍ മുകളില്‍ നിന്റെ ഇടവും, നിന്‍ വലവും നിന്റെ ഉണര്‍വിലും, നിന്‍ നിനവിലും കൂടെ വസിക്കുന്ന ദൈവം A ​​നിന്റെ​ വിളികേള്‍ക്കുവാന്‍ കൊതിയോടെ ​ കാതോര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ദൈവം A നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാന്‍ കരം നീട്ടി കാത്തു നിന്നീടുന്ന ദൈവം —————————————– M അമ്മയെപ്പോലെ നിന്‍ അരികിലിരിക്കും അമ്മിഞ്ഞയേകി നിന്‍, വിശപ്പടക്കും F […]

Kurishu Chumannavane Nin Vazhi

Interesting History behind this Song ഒ.എന്‍.വി. കുറുപ്പ് എഴുതി, ജി. ദേവരാജന്‍ ഈണം നല്‍കി, എ.പി. കോമളയും സംഘവും പാടിയ  കാക്കപ്പൊന്ന് (1961)  എന്ന നാടക ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം അങ്ങനെതന്നെ പകര്‍ത്തിയതാണ് കാലങ്ങളേറെയായി വിശ്വാസികള്‍ കുരിശിന്റെ വഴിയില്‍ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ‘കുരിശിന്റെ വഴി’ പുസ്‌തകത്തില്‍ അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഗാനത്തിന്റെ മുകളില്‍ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു (കുരിശു ചുമന്നവനേ… എന്നെ രീതി). M കുരിശു ചുമന്നവനേ, നിന്‍ വഴി തിരയുന്നു ഞങ്ങള്‍ കരുണ നിറഞ്ഞവനേ, നിന്‍ കഴല്‍ തിരയുന്നു ഞങ്ങള്‍ […]

Nalkuvan Illonnum Ennudalallathe

M നല്‍കുവാനില്ലൊന്നും, എന്നുടലല്ലാതെ നന്നായ് ഒരുങ്ങി നീ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക F നല്‍കുവാനില്ലൊന്നും, എന്നുടലല്ലാതെ നന്നായ് ഒരുങ്ങി നീ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക M ഏകുവാന്‍ ഒന്നുമില്ലെന്‍ ചോരയല്ലാതെ ഏറ്റം വിനീതനായ്, ഏറ്റു വാങ്ങീടുക F ഏകുവാന്‍ ഒന്നുമില്ലെന്‍ ചോരയല്ലാതെ ഏറ്റം വിനീതനായ്, ഏറ്റു വാങ്ങീടുക A നല്‍കുവാനില്ലൊന്നും, എന്നുടലല്ലാതെ നന്നായ് ഒരുങ്ങി നീ വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുക —————————————– M ഇതു നിന്റെ ആത്മാവില്‍, അഗ്നിയുണര്‍ത്തട്ടെ ഇതു നിന്റെ ജീവനില്‍, ശാന്തിയായിടട്ടെ F ഇതു നിന്റെ ആത്മാവില്‍, അഗ്നിയുണര്‍ത്തട്ടെ […]

Aarokke Enne Pirinjalum

M ആരൊക്കെ എന്നെ പിരിഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും അമ്മയെപ്പോലെന്നെ സ്‌നേഹിക്കുവാന്‍ അരികത്തിരുന്നെന്നെ താലോലിക്കാന്‍ ദൈവമെന്‍ കൂടെയുണ്ട് F ആരൊക്കെ എന്നെ പിരിഞ്ഞാലും ആരൊക്കെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും അമ്മയെപ്പോലെന്നെ സ്‌നേഹിക്കുവാന്‍ അരികത്തിരുന്നെന്നെ താലോലിക്കാന്‍ ദൈവമെന്‍ കൂടെയുണ്ട് A ദൈവമെന്‍ കൂടെയുണ്ട് —————————————– M ആരൊക്കെ എന്നില്‍ നിന്നകന്നാലും ആരൊക്കെ എന്നെ വെറുത്താലും അമ്മയെപ്പോലെനിക്കുമ്മയേകാന്‍ മാറോടണച്ചെന്നെ ഓമനിക്കാന്‍ ദൈവമെന്‍ കൂടെയുണ്ട് F ആരൊക്കെ എന്നില്‍ നിന്നകന്നാലും ആരൊക്കെ എന്നെ വെറുത്താലും അമ്മയെപ്പോലെനിക്കുമ്മയേകാന്‍ മാറോടണച്ചെന്നെ ഓമനിക്കാന്‍ ദൈവമെന്‍ കൂടെയുണ്ട് A ദൈവമെന്‍ കൂടെയുണ്ട് […]

Appathe Pole Nirmmalamakkaname

M അപ്പത്തെ പോലെ, നിര്‍മ്മലമാക്കണമേ വീഞ്ഞിനെ പോല്‍, ശുദ്ധികരിക്കണമേ F തിരുമാംസമായ്, തിരുരക്തമായ് യേശുവേ ഞങ്ങളില്‍, നിറയണമേ M തിരുമാംസമായ്, തിരുരക്തമായ് യേശുവേ ഞങ്ങളില്‍, നിറയണമേ F അപ്പത്തെ പോലെ, നിര്‍മ്മലമാക്കണമേ വീഞ്ഞിനെ പോല്‍, ശുദ്ധികരിക്കണമേ A യേശുവേ, ഓ സ്‌നേഹമേ ജീവന്റെ സാഫല്യമേ കാഴ്‌ച്ചയായീ ജീവിതം നിന്‍ മുമ്പിലേകുന്നിതാ A യേശുവേ, ഓ സ്‌നേഹമേ ജീവന്റെ സാഫല്യമേ കാഴ്‌ച്ചയായീ ജീവിതം നിന്‍ മുമ്പിലേകുന്നിതാ —————————————– M അനുദിന ജീവിത, നൊമ്പരത്തെ അനുഗ്രഹമാക്കണേ, തമ്പുരാനെ F അനുദിന […]

Sneha Pithave Nee Sadhayam

M സ്‌നേഹ പിതാവേ നീ, സദയം പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ F സ്‌നേഹ പിതാവേ നീ, സദയം പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ M താവക സന്നിധിയില്‍, ആദരവോടണയ്‌ക്കും യാചന സ്വീകരിക്കൂ, കൃപാലോ യാചന സ്വീകരിക്കൂ A സ്‌നേഹ പിതാവേ നീ, സദയം പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കണമേ —————————————– M നിന്‍ തിരുവചനത്തിന്‍, സാക്ഷികളായിടാന്‍ നിന്‍ തിരുകല്‍പന കാത്തിടുവാന്‍ F നിന്‍ തിരുവചനത്തിന്‍, സാക്ഷികളായിടാന്‍ നിന്‍ തിരുകല്‍പന കാത്തിടുവാന്‍ M സ്വര്‍ഗ്ഗ പിതാവേ, നല്‍വരമേകൂ ദുര്‍ബല മാനസരീ സുതരില്‍ F സ്വര്‍ഗ്ഗ പിതാവേ, […]

Swargeeyamam Altharayil

M സ്വര്‍ഗ്ഗീയമാം അള്‍ത്താരയില്‍ ആഗതനാകുമെന്നീശോ തന്‍ സ്വന്ത ജീവന്‍, വിരുന്നായ് നല്‍കാന്‍ തിരുവോസ്‌തി രൂപനായ് തീര്‍ന്നിടുന്നു F സ്വര്‍ഗ്ഗീയമാം അള്‍ത്താരയില്‍ ആഗതനാകുമെന്നീശോ തന്‍ സ്വന്ത ജീവന്‍, വിരുന്നായ് നല്‍കാന്‍ തിരുവോസ്‌തി രൂപനായ് തീര്‍ന്നിടുന്നു A ആരാധനാ, ആരാധനാ ആരാധ്യ നാഥനാരാധനാ A ആരാധനാ, ആരാധനാ ആരാധ്യ നാഥനാരാധനാ A സ്വര്‍ഗ്ഗീയമാം അള്‍ത്താരയില്‍ ആഗതനാകുമെന്നീശോ തന്‍ സ്വന്ത ജീവന്‍, വിരുന്നായ് നല്‍കാന്‍ തിരുവോസ്‌തി രൂപനായ് തീര്‍ന്നിടുന്നു —————————————– M കരുണയാലേ, പാപികള്‍ ഞങ്ങളെ നിര്‍മ്മലരാക്കും കൃപാനിധിയേ F കരുണയാലേ, […]

Unaruka Daiva Janame

M ഉണരുക ദൈവ ജനമേ കേള്‍ക്കുക ജീവന്റെ വചനം പോകുവിന്‍, പ്രഘോഷിക്കുവിന്‍ ആര്‍പ്പുവിന്‍ ആമോദരായിടുവിന്‍ F ഉണരുക ദൈവ ജനമേ കേള്‍ക്കുക ജീവന്റെ വചനം പോകുവിന്‍, പ്രഘോഷിക്കുവിന്‍ ആര്‍പ്പുവിന്‍ ആമോദരായിടുവിന്‍ A ഹാല്ലേലുയ്യാ, ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ, ഹാല്ലേലുയ്യാ A ഹാല്ലേലുയ്യാ, ഹാല്ലേലുയ്യാ ഹാല്ലേലുയ്യാ, ഹാല്ലേലുയ്യാ —————————————– M മണ്ണിലാഗതമായൊരു വചനം ശാന്തി ദായകമീ നിത്യ വചനം മനുജ മാര്‍ഗ്ഗ ദീപ വചനം യേശു നാഥന്‍ അരുളിയ വചനം F മണ്ണിലാഗതമായൊരു വചനം ശാന്തി ദായകമീ നിത്യ വചനം […]

Bhoomikku Pulakam Puthumanju Peyyum

M ഭൂമിക്കു പുളകം.. പുതുമഞ്ഞുപെയ്യും പുലരിക്ക്‌ മധു മന്ദഹാസം 🎵🎵🎵 F ഭൂമിക്കു പുളകം.. പുതുമഞ്ഞുപെയ്യും പുലരിക്ക്‌ മധു മന്ദഹാസം M മകര മനോഹര മാസം നിന്റെ തിരുനാള്‍ മഹോത്സവം A ഭൂമിക്കു പുളകം.. പുതുമഞ്ഞുപെയ്യും പുലരിക്ക്‌ മധു മന്ദഹാസം —————————————– M അറബിക്കടലിന്റെ അരുമത്തിരകളാല്‍ ആലിംഗനീയം അര്‍ത്തുങ്കലെന്നും 🎵🎵🎵 F അറബിക്കടലിന്റെ അരുമത്തിരകളാല്‍ ആലിംഗനീയം അര്‍ത്തുങ്കലെന്നും M ആധികള്‍ വ്യാധികള്‍ക്കന്തകനായ് വാഴ്‌ക ധീരസേനാനി സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യനെ F ഭൂമിക്കു പുളകം.. പുതുമഞ്ഞുപെയ്യും പുലരിക്ക്‌ മധു മന്ദഹാസം […]

Daivame Nin Thirusannidhiyil

M ദൈവമേ നിന്‍ തിരുസന്നിധിയില്‍ എല്ലാം മറന്നു ഞാന്‍ നിന്നിടുന്നു കനിവായ് നീ തന്ന മധുരവും കയ്‌പ്പും കാണിക്കയായ് നിന്നില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു കാണിക്കയായ് നിന്നില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു F ദൈവമേ നിന്‍ തിരുസന്നിധിയില്‍ എല്ലാം മറന്നു ഞാന്‍ നിന്നിടുന്നു കനിവായ് നീ തന്ന മധുരവും കയ്‌പ്പും കാണിക്കയായ് നിന്നില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു കാണിക്കയായ് നിന്നില്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നു —————————————– M ഇതുവരെ ഞാന്‍ കണ്ട, നിന്‍ ഹിതത്തെ പൂര്‍ണ്ണമായ് നേടി ഞാന്‍, നീങ്ങിടുന്നു F ഇതുവരെ ഞാന്‍ കണ്ട, നിന്‍ ഹിതത്തെ […]

Ee Jeevitham Oru Theerthadanam

M ഈ ജീവിതം ഒരു തീര്‍ത്ഥാടനം മന്നിലെ മര്‍ത്യര്‍ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ നീര്‍പ്പോള പോലെയീ ജന്മമല്ലോ നാം വെറും കൈയ്യോടെ യാത്രയാകും F ഈ ജീവിതം ഒരു തീര്‍ത്ഥാടനം മന്നിലെ മര്‍ത്യര്‍ തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ നീര്‍പ്പോള പോലെയീ ജന്മമല്ലോ നാം വെറും കൈയ്യോടെ യാത്രയാകും —————————————– M മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായ് കാണുമ്പോള്‍ ഭൂവില്‍ നിരുപമ സൗഭാഗ്യം 🎵🎵🎵 F മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായ് കാണുമ്പോള്‍ ഭൂവില്‍ നിരുപമ സൗഭാഗ്യം M മനുഷ്യന്‍ മനുഷ്യനെ ചെന്നായായ് കാണുമ്പോള്‍ പാരില്‍, മര്‍ത്യനു […]

Jeevanekum Snehame Oh Ente Snehame

M ജീവനേകും സ്‌നേഹമേ ഓ എന്റെ സ്‌നേഹമേ തിരുവോസ്‌തിയായെന്നില്‍ അണയും സ്‌നേഹ മാധുര്യമേ ജീവ കാരുണ്യമേ F ജീവനേകും സ്‌നേഹമേ ഓ എന്റെ സ്‌നേഹമേ തിരുവോസ്‌തിയായെന്നില്‍ അണയും സ്‌നേഹ മാധുര്യമേ ജീവ കാരുണ്യമേ A ഓരോ ദിനത്തിലുമെന്നെ വീഴാതെ കാത്തു കൊള്ളെണേ ഓരോ നിനവിലുമെന്നെ സ്‌നേഹമായ് മാറ്റേണമെന്നെ A ഓരോ ദിനത്തിലുമെന്നെ വീഴാതെ കാത്തു കൊള്ളെണേ ഓരോ നിനവിലുമെന്നെ സ്‌നേഹമായ് മാറ്റേണമെന്നെ —————————————– M കനിവിന്റെ നിറവായ്, കുര്‍ബാനയായി ആത്മാവിന്നുള്ളില്‍, സ്‌നേഹമായി F കനിവിന്റെ നിറവായ്, കുര്‍ബാനയായി […]

Kanum Njan En Yeshuvin Roopam

F കാണും ഞാനെന്‍, യേശുവിന്‍ രൂപം ശോഭയേറും, തന്‍ മുഖകാന്തി അന്നാള്‍ മാറും ഖേദം, ശോക ദുഃഖമെല്ലാം 🎵🎵🎵 M കാണും ഞാനെന്‍ യേശുവിന്‍ രൂപം ശോഭയേറും തന്‍ മുഖകാന്തി അന്നാള്‍ മാറും ഖേദം ശോക ദുഃഖമെല്ലാം… F ചേരും ശുദ്ധര്‍ സംഘം കൂടി വെന്മയേറും സ്വര്‍പ്പുരിയില്‍ ചേര്‍ന്നുല്ലസിച്ചീടുമെന്‍ യേശു രാജനൊപ്പം… —————————————– M മൃത്യുവിലും തെല്ലും ഭയം ഏതുമില്ല സന്തോഷമേ വേഗം ചേരുമെന്റെ നിത്യ ഭവനത്തില്‍… F കാണും നീതിയിന്‍ സൂര്യനെ മുന്നില്‍ ഹാ എന്താനന്ദമേറും […]

Kurbana Appamayi Innen Hruthil

M കുര്‍ബാനയപ്പമായ് ഇന്നെന്‍ ഹൃത്തില്‍ വാസമാകാനായ് നീ എഴുന്നള്ളുന്നു വേദന മാത്രം ഞാന്‍ തന്നിട്ടും നാഥാ സ്‌നേഹം മാത്രം നീ തിരിച്ചു തന്നു F കുര്‍ബാനയപ്പമായ് ഇന്നെന്‍ ഹൃത്തില്‍ വാസമാകാനായ് നീ എഴുന്നള്ളുന്നു വേദന മാത്രം ഞാന്‍ തന്നിട്ടും നാഥാ സ്‌നേഹം മാത്രം നീ തിരിച്ചു തന്നു A ഓ എന്നീശോ നീയെന്നെ തൊടുമോ അനുതാപമോടെ ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ A ഓ എന്നീശോ നീയെന്നെ തൊടുമോ അനുതാപമോടെ ഞാന്‍ കാത്തിരിപ്പൂ A തരളിതമാമെന്നുള്ളം കേഴുന്നു രാജാധിരാജനായ് വരണേ […]

Neethiyam Yahovaye

M നീതിയാം യഹോവായേ തിരു- ചരണമെന്റെ ശരണം F നീതിയാം യഹോവായേ തിരു- ചരണമെന്റെ ശരണം —————————————– M ശ്രീതരും തവ, പാദമതൊന്നേ ഖേദമകറ്റി പരിപാലിപ്പതെന്നെ F ശ്രീതരും തവ, പാദമതൊന്നേ ഖേദമകറ്റി പരിപാലിപ്പതെന്നെ M നീ സ രി സ രി മാ, രി മ പാ, നി പ മാ പ സ സ നി പ നി പ മ രി പാ മ രി മ രി സ F നീയുരു […]

Onnayi Anichernnidam

M ​​ഒന്നാ​യ് അണിചേര്‍ന്നിടാം തിരുയാഗ​ ​​പീഠത്തിനരികെ F ​​ഒന്നാ​യ് അണിചേര്‍ന്നിടാം തിരുയാഗ​ ​​പീഠത്തിനരികെ M ​നമുക്കാ​യ് ജീവന്‍​, വെടിഞ്ഞൊരു ബലിയിതില്‍ സ്‌നേഹമോടണയാ​മീ അള്‍ത്താരയില്‍ F ​നമുക്കാ​യ് ജീവന്‍​, വെടിഞ്ഞൊരു ബലിയിതില്‍ സ്‌നേഹമോടണയാ​മീ അള്‍ത്താരയില്‍ A ​അണയാം ഒരുമനമായെന്നും സ്‌നേഹ​ ​പിതാവിന്റെ സന്നിധിയില്‍ A ​അണയാം ഒരുമനമായെന്നും സ്‌നേഹ​ ​പിതാവിന്റെ സന്നിധിയില്‍ M ​കാ​ഴ്‌ച്ചകളേകാം​, സഹനങ്ങളേകാം അനുഗ്രഹം ചൊരിയു​മീ തിരുബലിയില്‍ F ​കാ​ഴ്‌ച്ചകളേകാം​, സഹനങ്ങളേകാം അനുഗ്രഹം ചൊരിയു​മീ തിരുബലിയില്‍ A ​​ഒന്നാ​യ് അണിചേര്‍ന്നിടാം തിരുയാഗ​ ​​പീഠത്തിനരികെ —————————————– M […]

Parishudha Kanya Mariyame Mathave Thiruvazhthu

A ​ആവേ മരിയ ആവേ മരിയ 🎵🎵🎵 M ​പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ മാതാവേ തിരുവാഴ്‌ത്തു പാടുന്നു ഞങ്ങള്‍ F ​പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ മാതാവേ തിരുവാഴ്‌ത്തു പാടുന്നു ഞങ്ങള്‍ M ​അന്‍പുറ്റ നിന്‍ മിഴി​ തുമ്പില്‍ നിന്നീയശ്രു ബിന്ദുക്കള്‍ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു ഞങ്ങള്‍ F ​എന്തൊരതിശയം മാതാവിന്‍ സ്‌നേഹം എത്ര മനോഹരമേ A ​പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ മാതാവേ തിരുവാഴ്‌ത്തു പാടുന്നു ഞങ്ങള്‍ —————————————– M ​മഴവില്ലിന്‍ പരിവേഷം​ ചാര്‍ത്തി നില്‍ക്കും മുകിലുകള്‍ പെയ്യും നീര്‍ മണികള്‍ ​പോലെ F ​മഴവില്ലിന്‍ […]

Poojarppanam Nava Poojarppanam

M ​പൂജാര്‍പ്പണം​,​ ​​നവ പൂജാര്‍പ്പണം യേശുവേ​,​ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ F ​പൂജാര്‍പ്പണം​,​ ​​നവ പൂജാര്‍പ്പണം യേശുവേ​,​ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ M ​എല്ലാം മറന്നിതാ​,​ എല്ലാം​ വെടിഞ്ഞിതാ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍​,​ പൂജാര്‍പ്പണം F ​എല്ലാം മറന്നിതാ​,​ എല്ലാം​ വെടിഞ്ഞിതാ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍​,​ പൂജാര്‍പ്പണം A ​പൂജാര്‍പ്പണം​,​ ​​നവ പൂജാര്‍പ്പണം യേശുവേ​,​ നിന്‍ തിരുമുന്‍പില്‍ —————————————– M ​ദിവ്യമാം ദീപങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചൊരുക്കിയ ധന്യമാം ബലിവേദിയില്‍ F ​പൂജാര്‍പ്പണം​..​ പൂജാര്‍പ്പണം​..​ M ​ജീവിത​ ​ഭാവങ്ങള്‍ എല്ലാം ത്യജിച്ചിതാ നിന്‍ തിരുസന്നിധിയില്‍ F […]